Apocryphal Academy

СЕКЦИЯ ФОРУМ => Всички теми => Темата е започната от: Glasberg в Март 31, 2020, 02:26:55 am

Титла: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 02:26:55 am
Цитат
Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.
— Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, 2010 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#Synopsis)

Тъй като има закон като гравитацията, Вселената може и ще създаде себе си от нищото. Спонтанното сътворение е причината за това, че има нещо, вместо да няма нищо, за това, че Вселената съществува, за това, ние съществуваме. Бог не е необходим за създаването на Вселената.
— Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Leonard Mlodinow (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Mlodinow), Великият дизайн (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)), 2010


??? ??? ??? ??? ??? ???
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 02:43:42 am

Книгата (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)) на Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Ленард Млодинов, „Великият дизайн (https://www.academia.edu/11791697/Stephen_Hawking_-_The_Grand_Design)“ (2010), разглежда историята на научните знания за Вселената. Започва с Йонийските (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8) гърци (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8), които твърдят, че природата функционира в съответствие с природни закони, а не по волята на боговете. След това, представя работата на Николай Коперник (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA), застъпник на концепцията, че Земята не е разположена в центъра на Вселената.[9] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-cosmology-9)


След това авторите описват теорията на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), използвайки пример с вероятното движение на електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) в една стая.


Основното твърдение в книгата е, че, заедно, теорията на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и теорията на относителността (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0) ни помагат да разберем, как вселените биха могли да възникват от нищото.[9] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-cosmology-9)


Авторите обясняват, в съответствие с М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F), че както Земята е само една от няколко планети (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) в нашата  слънчева система (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0), и както галактиката (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Млечен път (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%8A%D1%82) е само една от многото галактики, същото може да се отнася и за самата вселена: теост, нашата Вселената би могла да бъде една от огромен брой вселени.[9] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-cosmology-9)


Книгата завършва с твърдението, че само някои вселени от множеството вселени (или мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0)) могат да поддържат живот и че ние се намираме в едната такава вселена. Появата на природни закони, необходими за съществуването на живи форми, в някои вселени е чиста случайност (вж. Антропен принцип (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF)).[9] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-cosmology-9)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 02:46:40 am


КРИТИКА (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#Critical_reactions)John Lennox (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennox), професор по математика в Оксфордския университет, казва "глупостите си остават глупости, дори когато ги приказват световно-известни учени."[16] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-16)  ;D ;D ;D


Роджър Пенроуз (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7) изказва съмнението си във Файненшъл Таймс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%8A%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81), че подходът на Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) изобщо може да доведе до адекватни изводи и разбиране, и изтъква, че "за разлика от квантовата механика, М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) не се базира на каквито и да е било наблюдения".[17] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-17)


В Сайънс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8A%D0%BD%D1%81_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)), Joe Silk (https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Silk) споделя, че след известно време, "... М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) ще изглежда толкова наивна, колкото в момента ни се струва, че е космологията на Питагор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80) за музиката на сферите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5)".[18] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-18)


В Големият Взрив: Бог или Природните Закони / "The Big Bang Creation: God or the Laws of Nature (http://geraldschroeder.com/wordpress/?page_id=44)", Gerald Schroeder (https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Schroeder) пише, че "Великият дизайн (https://archive.org/details/StephenHawkingLeonardMlodinowTheGrandDesignv5.0_201811/page/n5/mode/2up) е извънредна новина, горчива за някои, защото … Бог не е нужен за сътворението на Вселена от абсолютно нищото. Всичко, което е необходимо, са природните закони. … [Теост,] може да е имало сътворение чрез Голям взрив (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2) без помощта на Бог, при условие че природните закони предшестват Вселената.
Нашата концепция за време започва с началото на Вселената. Следователно, ако природните закони са създали вселената, тези закони би трябвало да са съществували преди времето; т.е. природните закони са извън времето. Това, което имаме в такъв случай, са нефизични закони, извън времето, създаващи вселена. И сега вече описанието може да ни прозвучи доста познато. Много прилича на Библейската концепция за Бог: извън времето и пространството, можещ създаде вселена."[19] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-19)


Craig Callender (https://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Callender) критикува теорията в New Scientist (https://bg.wikipedia.org/wiki/New_Scientist): "М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) ... далеч не е пълна или завършена. Но това изобщо не пречи на авторите да твърдят, че тя обяснява мистерията на съществуването ... тя не е нищо повече от предчувствие – докато не започнем да наблюдаваме, как се появяват нови вселени.[20] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-20)


Paul Davies (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies) пише в Гардиън (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8A%D0%BD): "Мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) идва с много багаж като всеобхватно пространство и време за поддържане на всички взривове, механизъм за генениране на вселени, физични полета, които да напълнят вселените с материал... Космолозите прегръщат тези идеи, представяйки си някакви всеобхватни "мета-закони", които обхващат мултивселената и раждат специфични странични закони във всяка отделна вселена. Самите мета-закони остават необяснени/необясними – вечни, неизменни трансцеденти същности, които просто се случва да съществуват и просто трябва да бъде прието, че съществуват. В това отношение, мета-законите имат сходен статут с един необяснен трансцедентен Бог."[21] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-21)


Peter Woit (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Woit), физик от Колумбийския университет (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82), пише: "Конвенционалното твърдение в книгата, че "Бог е ненужен", за да се обясни физиката и космологията на ранната Вселена осигури много публичност на книгата... ако сте от типа, който желае да се включи във войните между науката и религията (https://en.wikipedia.org/wiki/Science/religion_wars), онова, което ме ознадачава, е, защо бихте избрали такова съмнително оръжие като М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)."[23] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-23)


John Horgan (https://en.wikipedia.org/wiki/John_Horgan_(American_journalist)) в Scientific American (https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American): "Теоретиците сега осъзнават, че М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) идва в почти безкраен брой версии, които "предсказват" почти безкраен брой възможни вселени. Критиците наричат това "проблем на Ресторанта на Алиса (https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Restaurant)", препратка към припева на старата фолклорна песен на Arlo Guthrie (https://en.wikipedia.org/wiki/Arlo_Guthrie): "В Ресторанта на Алиса получаваш всичко, което си пожелаеш." Разбира се, теория, която предсказва всичко, в действителност не предсказва нищо... Антропният принцип (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF) винаги ми е изглеждал толкова тъп, че не мога да разбера, защо някой го приема сериазно. Това е версията на креационизма (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) в космологията ... Физикът Tony Rothman (https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Rothman), с когото работех в Scientific American през 1990-те, обичаше да казва, че всяка форма на антропен принцип (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF) е абсолютно смехотворна и може да се нарече ГЛУПОСТ. ... Хокинг ни казва, че непотвърдената М-теория (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) плюс антромната тавтология представлява краят на търсенето. Проблемът си е наш, ако вземем, че му повярваме."[24] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-24)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 03:12:18 am

Икономист (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)): Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Млодинов "...твърдят, че тези изненадващи идеи били преминали всички експериментални тестове, на които били подложени (бел.прев.  ;D ;D ;D), но това е подвеждащо по начин, който, за съжаление, е типичен за тези автори.
Тълкуванията и екстраполациите на авторите не са били подложени на решаващи тестове и не е ясно, дали някога биха могли да бъдат.
Имало едно време една философска сфера, която предлагала амбициозни и необичайни теории, преди изобщо да има каквито и да е било конкретни доказателства за тях. Може би науката, която практикуват професор Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и г-н Млодинов, си е сменила мястото с философията, но вероятно не точно по начина, по който те си мислят."[25] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-25)


Епоскопът на Суиндън (https://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_of_Swindon), д-р Lee Rayfield (https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Rayfield), казва, че "Науката никога не може да докаже съществуването на Бог, както не може да докаже липсата на Бог."[26] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-26) Според Англиканския (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) свещеник (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA), теолог (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5) от Кеймбриджкия университет (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82) и психолог (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychologist) преп. (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Reverend) д-р Fraser N. Watts[27] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-27), "Бог творец дава много по-разумно и достоверно обяснение на това, защо има Вселена, и ... е донякъде по-вероятно да има Бог, отколкото да няма. Този възглед не е в противоречие с онова, което казва Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3)."[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-CNN-2)


Denis Alexander (https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Alexander) заявява, че "'Богът', който Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) се опитва да развенчае, не е Бог-творец на Авраамическите религии (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8), който в действителност е обяснението на това, защо има нещо, вместо да няма нищо", добавяйки, че "Богът на Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) е "Бог на белите полета (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0) (God of the gaps (https://en.wikipedia.org/wiki/God_of_the_gaps)) ... " "Науката ни предоставя разказ за това, как може да се е случи съществуването, но теологията е онази, която се занимава със смисъла на разказа".[29] (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#cite_note-29)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 03:20:03 am
https://www.youtube.com/watch?v=6eHfhbP1K_4
Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) твърди, че физичните закони, а не Бог, доставят истинското обяснение на въпроса, как е възникнала Вселената. Големият взрив (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2) бил неизбежна последица от тези закони.


(https://cdn.hswstatic.com/gif/before-big-bang-3.jpg)Нека отново се върнем на централното изречение в книгата на Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) за прословутата му М-теория (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F):

Тъй като има закон като гравитацията, Вселената може и ще създаде себе си от нищото. Спонтанното сътворение е причината за това, че има нещо, вместо да няма нищо, за това, че Вселената съществува, за това, ние съществуваме. Бог не е необходим за създаването на Вселената.
— Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Leonard Mlodinow (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Mlodinow), Великият дизайн (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)), 2010


Ако перефразираме ... Вселената ще се самосъздаде от нищото, защото имало закон за гравитацията. Е след като има някакъв закон, това би означвало най-малкото, че все пак Вселената няма да възникне от нищото, щото нищото не е нищо, ако има закон за гравитацията. Нали така? Гравитацията или закон за гравитацията все пак не е нищо, а е нещо.


В сърцето на теорията на Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) стои твърдението, че Вселената едновременно е създадена от нищо и от нещо (закон за гравитацията).

Много е важно да уточним, обаче, че под нищо физиците не разбират онова, което ние разбираме. Нищо не техния език означава квантов вакуум (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_fluctuation).


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Quantum_Fluctuations.gif)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 04:08:32 am

Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) твърди, че Вселената щяла неминуемо да създаде себе си ...

Сега ... Когато кажем, че А създава В, това означава, че А предшества В. Освен това, за да съществува В, трябва да съществува А.

Обаче Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) вика, че Х създава Х, което би трябвало да означава, че Х предшества Х. За да съществува Х, трябва да съществува Х  :o :o :o :o :o :oСтивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Алиса в Страната на чудесата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0) ...  ;D ;D ;D, където следствието явно се превръща в причина ...  ??? ??? ???

Това нещо някои го наричат bootstrap paradox,[6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-Everett-6)[7] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-7)[8] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-Klosterman-8)[9] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-Toomey2012-9):343, information paradox,[6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-Everett-6) или ontological paradox.[10] (https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_loop#cite_note-smeenk-10).
(https://www.colorado.edu/today/sites/default/files/styles/hero/public/article-image/universehistory_nsf-highres_preview_1.jpeg?itok=IDMhrrVu)


Ето какво казва К. С. Луис (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81) за природните закони в Чудесата:


Цитат
The necessary truth of the laws, far from making it impossible that miracles should occur, makes it certain that if the Supernatural is operating they must occur. For if the natural situation by itself, and the natural situation plus something else, yielded only the same result, it would be then that we should be faced with a lawless and unsystematic universe. The better you know that two and two make four, the better you know that two and three don't.

This perhaps helps to make a little clearer what the laws of Nature really are. We are in the habit of talking as if they caused events to happen; but they have never caused any event at all. The laws of motion do not set billiard balls moving: they analyze the motion after something else (say, a man with a cue, or a lurch of the liner, or, perhaps, supernatural power) has provided it.

They produce no events: they state the pattern to which every event -- if only it can be induced to happen -- must conform, just as the use of arithmetic state the pattern to which all transactions with money must conform -- if only it can get hold of any money. Thus in one sense the laws of Nature cover the whole field of space and time; in another, what they leave out is precisely the whole real universe -- the incessant torrent of actual events which makes up true history.

That must come from somewhere else. To think the laws can produce it is like thinking that you can create real money by simply doing sums. For every law, in the last resort, says 'If you have A, then you will get B'. But first catch your A: the laws won't do it for you.
— C. S. Lewis (https://en.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis), Miracles (1974) pp.93-94

Това може би помага да се изяснят природните закони, на които гледаме така, сякаш те предизвикват някакви събития. Законите на движението не завдвижват билярдни топки: те анализират движението, след като нещо друго (да речем, човек с щека или, може би, свръхестествена сила) е осигурило задвижването.

Природните закони не генерират никакви никакви събития: те посочват модела, на който всяко събитие - само ако може да бъде предизвикано да се случи - трябва да съответства, точно както използването на аритметичния модел, на който трябва да съответстват всички транзакции с пари - но само, ако можеш първо да се сдобиеш с някакви пари (бел.прев. Това, че 1+1 = 2, не означава че автоматично получаваш 2 евра в джоба си.)...

... Да мислиш, че законите могат да го произведат, е като да мислиш, че можеш да създаваш истински пари, като сумираш. За всеки закон в краен случай пише „Ако имаш A, тогава ще получиш B“. Но първо хвани А: законите няма да го направят вместо теб.

— К. С. Луис (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%81_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81), Чудесата (1974) с.93-94
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 04:17:59 am
Цитат
According to M-theory, ours is not the only universe. Instead, M-theory predicts that a great many universes were created out of nothing. Their creation does not require the intervention of some supernatural being or god. Rather, these multiple universes arise naturally from physical law.
— Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, 2010 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#Synopsis)


Според М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) нашата вселена не е единствената. М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) прогнозира, че огромно количество вселени са създадени от нищото. Създаването им не изисква намесата на някакво свръхестествено същество или бог. По-скоро тези вселени възникват естествено от физичния закон.
— Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Leonard Mlodinow (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Mlodinow), Великият дизайн (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)), 2010

 ::) ::) ::)
Цитат
Ignorance of nature’s ways led people in ancient times to invent gods to lord it over every aspect of human life. There were gods of love and war; of the sun, earth, and sky; of the oceans and rivers; of rain and thunderstorms; even of earthquakes and volcanoes. When the gods were pleased, mankind was treated to good weather, peace, and freedom from natural disaster and disease. When they were displeased, there came drought, war, pestilence, and epidemics. Since the connection of cause and effect in nature was invisible to their eyes, these gods appeared inscrutable, and people at their mercy. But with Thales of Miletus (ca. 624 BC– ca. 546 BC) about 2,600 years ago, that began to change. The idea arose that nature follows consistent principles that could be deciphered. And so began the long process of replacing the notion of the reign of gods with the concept of a universe that is governed by laws of nature, and created according to a blueprint we could someday learn to read.
— Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, 2010 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)#Synopsis)


Невежеството е карало хората в древни времена да си измислят богове, които господстват над всеки аспект от човешкия живот. Имало богове на любовта и войната; на слънцето, земята и небето; на океаните и реките; на дъжда и гръмотевичните бури; дори на земетресения и вулкани. Когато боговете били доволни, човечеството получавало хубаво време, мир и независимост от природни бедствия и болести. Когато били недоволни, настъпвала суша, война, мор и епидемии...
Но с Талес от Милет (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81) (около 624 г. пр.н.е. - около 546 г. пр.н.е.), преди около 2600 години, това започва да се променя. Възниква идеята, че природата следва логични принципи, които могат да бъдат дешифрирани. И така започна дългият процес на замяна на понятието за господство на боговете с концепцията за вселена, която се управлява от природните закони, и създадена според план, който някой ден бихме могли да научим да четем.

— Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Leonard Mlodinow (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Mlodinow), Великият дизайн (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book)), 2010


Бог в М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) на Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) е Бог на белите полета (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0) (God of the gaps (https://en.wikipedia.org/wiki/God_of_the_gaps)).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 04:29:06 am

Роджър Пенроуз (https://books.google.bg/books?id=lbBLCMjHFCUC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=roger+penrose+m-theory+it+very+far+from+any+testability&source=bl&ots=jIj75pBxdZ&sig=ACfU3U03EaByd0TkFzCPIXS-dB2KhmHBKw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjVl9S6q8ToAhVj-SoKHT-5BHIQ6AEwAHoECAcQAQ#v=onepage&q=roger%20penrose%20m-theory%20it%20very%20far%20from%20any%20testability&f=false) твърди, че М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) е много далеч от каквато и да е било доказателство. Тя е съвкупност от идеи, надежди, стремежи. Това не е теория. Това дори не е наука (http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Nave-html/Faithpathh/Penrose.html).Цитат
In this very brief history of modern cosmological physics, the laws of quantum and relativistic physics represent things to be wondered at but widely accepted: just like biblical miracles. M-theory invokes something different: a prime mover, a begetter, a creative force that is everywhere and nowhere. This force cannot be identified by instruments or examined by comprehensible mathematical prediction, and yet it contains all possibilities. It incorporates omnipresence, omniscience and omnipotence, and it's a big mystery. Remind you of Anybody?
Tim Radford (https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Radford), The Gardian (https://www.theguardian.com/books/2010/sep/18/questions-life-cosmology-stephen-hawking)

В тази много кратка история на съвременната космологична физика, законите на квантовата и на относителната механика представляват чудеса, които трябва да приемеш: точно както Библейските чудеса. М-теорията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) се позовава на: първична движеща сила, родоначалник, творческа сила, която е навсякъде и в същото време никъде. Тази сила не може да бъде идентифицирана чрез инструменти, нито да бъде математически прогнозирана, но въпреки това тя съдържа всички възможности. Тя включва всеприсъствие, всезнание и всемогъщество, и е голяма мистерия. Да ви напомня за Някого?
Tim Radford (https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Radford), Гардиън (https://www.theguardian.com/books/2010/sep/18/questions-life-cosmology-stephen-hawking)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 05:55:40 am

Колкото до самата Теория на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5), то тя дори не е научна теория (https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2015/12/23/why-string-theory-is-not-science/#2ce660026524). Дори не е грешна (http://th1.ihep.su/~soloviev/book.pdf), според Peter Woit (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Woit).


Цитат
Experimental results from the Large Hadron Collider show no evidence of the extra dimensions or supersymmetry that string theorists had argued for as "predictions" of string theory.  The internal problems of the theory are even more serious after another decade of research.  These include the complexity, ugliness and lack of explanatory power of models designed to connect string theory with known phenomena, as well as the continuing failure to come up with a consistent formulation of the theory.

Експерименталните резултати от Големия адронов колайдер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB) не показват никакви доказателства за допълнителните измерения или свръхсиметрия, които са „предсказания“  ::) на теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5). Вътрешните проблеми на теорията са още по-сериозни след поредното десетилетие изследвания. Те включват сложността, неелегантността и липсата на обяснителна сила на моделите, предназначени за свързване на теорията на струните с известни явления, както и продължаващите провали да се намери последователна формулировка на теорията.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Psyhea в Март 31, 2020, 01:13:42 pm
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?
Ако е първото,то значи всички закони и принципи ,които ще са валидни в дадената Вселена,са предварително заложени опции в програмата на създаването и в съзнанието на Създателя.
И ако приемем,че този Създател се изживява и реализира като "живи" и "неживи" предмети и обекти,като на всичкото отгоре е въвел и свободната воля,то наистина излиза,че всичко се случва по Негова Воля.
Дори създването на живот в епруветка,може да се тълкува като Воля Божия..
Относно втората възможност,всичко да е плод на спонтанност,неосъзнатост и случайност,не знам..Бедна ми е фантазията и не мога да си го представя,понеже неминуемо стигам до точката в която се питам,съзнанието ли предхожда движението и натрупването на еднородно движение сформира съзнанието?И въобще,доколко съзнание не е = на движение?В един момент направо се припокриват сякаш..
Импулса идея ли е,и идеята импулс ли е?
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 01:32:54 pm
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?

Проблемът е, че ние не знаем и никога няма да знаем, дали има друга Вселена освен нашата. Това е нещо, което никога няма да подлежи на наблюдение, нито на доказателство. Мултивселената е измислица.

Когато добавим това, че си нямаме хал-хабер, как е възникнала нашата Вселена, сценарият става неподходящ дори за най-безумното фентъзи.

Та ние дори не знаем, какво представляват тъмната материя (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F) и тъмната енергия (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F) в Космоса. Толкова нищо не знаем и може би никога няма да узнаем.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 02:05:41 pm

Теория на струните: брой на решенията (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#Number_of_solutions)


За да конструират модели на физиката на елементарните частици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8), физиците обикновено започват с уточняване на формата на допълнителните измерения на пространство-времето. Всяка от тези различни форми съответства на различна възможна вселена, или "квантов вакуум (https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_state)", с различен набор от частици и сили. Теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) има огромен брой квантови състояния (https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_state), които обичайно се оценяват на около 10500.[121] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-127)


Много критици на теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) изразяват опасения относно огромния брой възможни вселени, описани от теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5). В книгата си Not Even Wrong, Peter Woit (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Woit), преподавател в катедрата по математика в Колумбийския университет (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82), твърди, че големият брой различни физически сценарии прави теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) абсолютно безсмислена като рамка за конструиране на модели на физиката на елементарните частици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8). Според Woit, възможното съществуване на, да речем, 10500 консистентни различни вакуумни състояния за теорията на суперструните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) вероятно унищожава надеждата, теорията да бъде използвана за предсказване на каквото и да е било. Ако някой избере само онези състояния, чиито характеристики съответстват на настоящите експериментални наблюдения, вероятно все още ще има толкова голям брой от тях, че човек може да получи каквато и стойност да иска по отношение на резултатите на всяко наблюдение.[122] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-Woit_2006,_p._242-128) Този произвол на резултатите означава, теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) не отговаря на определението за научна теория, както е дефинирано от Карл Попър (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%80).


Някои физици смятат, че този голям брой решения всъщност е предимство, тъй като позволява естествено антропно обяснение на наблюдаваните стойности на физическите константи (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0), по-специално на малката стойност на космологичната константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0).[122] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-Woit_2006,_p._242-128) Антропният принцип (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF) е идеята, че някои от числата във физическите закони не са фиксирани от някакъв фундаментален принцип, но трябва да бъдат съвместими с еволюцията на интелигентен живот.


През 1987 г., Стивън Уайнбърг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3) публикува статия, в която твърди, че космологичната константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0) не би могла да бъде твърде голяма. В противен случай, нямаше да има галактики (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и възможност за развитие на интелигентен живот.[123] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-129) Стивън Уайнбърг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3) предполага, че може да има огромен брой възможни консистентни вселени, всяка с различна стойност на космологичната константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0), а наблюденията показват ниска стойност на космологичната константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0), само защото се е случило така, че нашата Вселена позволява интелигентен живот, и следователно наличие на наблюдатели.[124] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-130)


Leonard Susskind (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Susskind) твърди, че теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) осигурява естествено антропно обяснение на ниската стойност на космологичната константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0).[125] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-131) Според Susskind (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Susskind), различните вакуумни състояния на теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) могат да се реализират като различни вселени в по-голяма мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0). Фактът, че наблюдаваната вселена има малка космологична константа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0) е просто тавтологично следствие от факта, че за съществуването на живот е необходима ниска стойност.[126] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-132)

Много изтъкнати теоритици и критици не са съгласни със заключенията на Susskind (https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Susskind).[127] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-133) Според Woit, "в този случай [антропичните аргумнети] не са нищо повече от оправдание за провала. Спекулативните научни идеи се провалят не само, когато доставят грешни прогрози, но и когато се окаже, че са безсмислени и неспособни да предскажат каквото и да е било."[128] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-134)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 06:02:15 pm

В книгата си, критикуваща теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5), Peter Woit (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Woit) разглежда състоянието на изследванията в областта на теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) като нездравословно и пагубно за бъдещето на фундаменталната физика. Той твърди, че изключителната популярност на теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) сред теоретичните физици отчасти е следствие от финансовата структура в академичните среди и жестоката конкуренция за оскъдните ресурси.[136] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-143)


В книгата си The Road to Reality (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Road_to_Reality), математическият физик Роджър Пенроуз (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7) изразява сходни възгледи.[137] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-144) Пенроуз (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7) също така твърди, че техническата комплексност на съвременната физика принуждава младите учени да разчитат на предпочитанията на утвърдени изследователи, вместо да тръгнат по нови пътища.[138] (https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory#cite_note-145)
 
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 09:43:16 pm

A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing / ВСЕЛЕНА ОТ НИЩОТО: ЗАЩО ИМА НЕЩО, ВМЕСТО ДА НЯМА НИЩО

(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71PfSSTKDFL.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo


Едва ли е голяма изненада, че Лорънс М. Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss) получава много бързо статут на спасител сред атеистите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) като Ричард Докинс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81), когато  започва да популяризира идеята за вселена, възникнала от “нищото”.


Какво представлява “нищото” на Лорънс М. Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss)?Всъщност “нищото” на Краус (https://iztok-zapad.eu/vselena-ot-nishtoto) има специални изисквания, които включват:
(False vacuum (https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum))
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Март 31, 2020, 09:54:27 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ynWKQcjznQU
Вместо да си спекулираме с дискусии за това, какво точно включва “нищото”, има много по-просто решение.


Във физиката, лявата и дясната страна на уравнението трябва да имат едни и същи измерения (или да могат да се превърнат в същите измерения) - a tutorial from the University of Guelph Department of Physics (https://www.physics.uoguelph.ca/dimensional-analysis-tutorial):

Цитат
An equation in which each term has the same dimensions is said to be dimensionally correct. All equations used in any science should be dimensionally correct. The only time you'll encounter one which isn't is if there is an error in the equation.Ако някои твърди, че пространството (length L) и времето (T) са възникнали от нищото, можем да опростим уравнението до L.T. = [0 измерения]. След като от лявата страна на уравнението имаме Length и Time, а от дясната - абсолютно нищо, уравнението е "dimensionally" некоректно. Следователно:Цитат
A quantum fluctuation is the temporary appearance of energetic particles out of empty space, as allowed by the uncertainty principle (https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle).

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Quantum_Fluctuations.gif)

3D visualization of quantum fluctuations (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_fluctuation#/media/File:Quantum_Fluctuations.gif)Conclusion: A universe from absolutely nothing at all is incorrect; both the left and right sides of even a complex equation must contain the same dimensions.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: tan16 в Март 31, 2020, 11:22:53 pm
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?

Проблемът е, че ние не знаем и никога няма да знаем, дали има друга Вселена освен нашата. Това е нещо, което никога няма да подлежи на наблюдение, нито на доказателство. Мултивселената е измислица.

Когато добавим това, че си нямаме хал-хабер, как е възникнала нашата Вселена, сценарият става неподходящ дори за най-безумното фентъзи.


Тоест, щом нямаме данни за нещо, не трябва допускаме, че съществува. Откъде можем да сме сигурни, че "мултивселенета е измисилица", това твърдение е нефалсифицируемо към този момент - тоест, не можем нито да го приемем, нито да го изключим, защото не разполагаме с емпирични данни, с които да го опровергаем, аз тук бих подкрепил тезата на Попър, че никое твърдение не е научно, ако не допуска възможността да излезе невярно. Според думите ти ние трябва априори да се съгласим, че нещо не съществува, щом нямаме инструментариума да го докажем. Аз не съм съгласен с такъв начин на мислене, навеждащ към антропоцентризъм. Надявам сe, че не съм бил по-рязък.

Това ми е първият коментар в този форум. Радвам се, че ви намерих. :) С някои сме се срещали в xcombg.net :)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 03:34:39 am
Тоест, щом нямаме данни за нещо, не трябва допускаме, че съществува.

Няма никакъв проблем да докускаме, че съществува нещо, за което няма кьораво доказателство. Точно по същата логика можем да си допускаме, че съществуват летящи слонове на пембени райета и розови еднорози.


Мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) е хипотетичен конструкт на някои учени, които се опитват да заменят концепцията за всезнаещ, всемогъщ и вездесъщ Бог в монотеизма с концепция за съществуването на 10500 брой мултивселени (Някои учени са толкова обсебени от Бог, че цял живот се занимават с това да го опровергават. Странна форма на атеизъм е това ... Не мислите ли?).


Хипотезата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0) за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) служи най-вече за обяснение на финната настройка (https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuning) на нашата Вселена и за елиминиране на нуждата от интелигентен транцендентен творец извън времето (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5) и пространството (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE).


Посредством хипотезата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0) за мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0), някои учени се опитват да отговорят на фундаменталния въпрос на метафизиката (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) "Why is there something rather than nothing? (https://en.wikipedia.org/wiki/Why_there_is_anything_at_all)" / "Защо има нещо, вместо да няма нищо?", а също така да обясняват възникването на Вселена от нищото (https://iztok-zapad.eu/vselena-ot-nishtoto).


Между другото, най-добрият отговор на фундаменталния метафизичен въпрос "Why is there something rather than nothing? (https://en.wikipedia.org/wiki/Why_there_is_anything_at_all)" / "Защо има нещо, вместо да няма нищо?" дава именно Библията.


Проблем на хипотезата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0) за мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) не е, че тя не е фалшифицируема (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82).

Прочети предишните два поста ...


Според думите ти ние трябва априори да се съгласим, че нещо не съществува, щом нямаме инструментариума да го докажем.

Не твърдя подобно нещо. Няма абсолютно никакъв проблем да се съгласим да не се съгласяваме.

Аз просто казвам, че мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) не е факт. Никой не я е виждАл и никой никога няма да я види. Това е просто още една хипотеза (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0), чиято цел е да обясни нещо в теоретичната физика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0). Проблемът е, че точно тази хипотеза е доста несъстоятелна и ненаучна.
Между другото, благодаря за поста :). Чак се озадачих, че някой чете подобна тема. Очаквах потребителите да я избягват.Би ли споделил, защо мислиш, че съществува мултивселена?
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 05:43:16 am

Лорънс М. Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss) твърди, че причината за Вселената не е Бог, а "нищото".

Нищото на Лорънс М. Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss), обаче, не е нищо в конвенционалния смисъл на думата, а е квантов вакуум (https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_state).


Квантовият вакуум се състои от полета от флуктуираща енергия. Квантовият вакуум - не по-малко от жирафите, хладилниците или слънчевите системи - представлява организация на елементарна физическа материя.

Полетата на квантовия вакуум не представляват нищо. Нищо би било отсъствието на каквито и да е полета.

Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss) изглежда много удобно забравя, че, по дефиниция, преди възникването на Вселената не е имало пространство, време и материя.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 06:33:25 am

През 2003 г., в статията си "A Brief History of the Multiverse" („Кратка история на мултивселената“) в New York Times (https://www.nytimes.com/2003/04/12/opinion/a-brief-history-of-the-multiverse.html), авторът космолог Paul Davies (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies) аргументира, че теориите за мултивселената са ненаучни:[49] (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse#cite_note-49)


"Как точно се предполага, че можем да тестваме други вселени? Всички космолози приемат, че съществуват региони в нашата Вселена, които се намират извън обсега на телескопите ни, но някъде по хлъзгавия склон между това и идеята, че съществуват безброй вселени, стигаме до границите на правдоподобността. Плъзгайки се надолу по склона, все повече и певече се налага да се приеме на вяра, и все по-малко и по-малко подлежи на научна проверка. Екстремните обяснения на мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) напомнят на теологични дискусии. Всъщност, да се позоваваме на безкрайност от невидими вселени, за да обясним необичайните характеристики на нашата собствена, която виждаме, е точно толкова ad hoc, колкото да се позоваваме на невидим Творец. Теорията за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) може да бъде облечена в научен език, но по същество изисква точно същия скок във вярата."
— Paul Davies (https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies), Ню Йорк Таймс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81), "A Brief History of the Multiverse (https://www.nytimes.com/2003/04/12/opinion/a-brief-history-of-the-multiverse.html)"През август 2011 г., George Ellis (https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._R._Ellis) подчертава, че мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) не е традиционна научна теория. Той приема, че се смята, че мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) съществува далеч отвъд космологичния хоризонт (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cosmological_horizons). Той подчертава, че теоретично е толкова далеч, че е невъзможно да се намерят каквито и да е било доказателства. Ellis (https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._R._Ellis) също така обяснява, че някои теоретици не смятат, че фалсифицируемостта (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82) е основен проблем, но той е против този начин на мислене:

"Много физици, които говорят за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0), особено застъпниците на струнния ландшафт (https://en.wikipedia.org/wiki/String_landscape), не се интересуват от паралелни вселени per se. За тях, възраженията срещу мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) като концепция са маловажни. Теориите им живеят и умират на базата на вътрешна консистентност и, да се надяваме, на евентуални лабораторни изследвания."


Ellis (https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._R._Ellis) твърди, че наблюдателното тестване е в основата на науката и не трябва да бъде изоставяно.[50] (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse#cite_note-SciAmer-9723382-50)

Ellis (https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._R._Ellis) смята, че мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) е философска спекулация.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 06:50:42 am

A Brief History of the Multiverse (https://www.nytimes.com/2003/04/12/opinion/a-brief-history-of-the-multiverse.html)


By Paul Davies
April 12, 2003


(https://resize.hswstatic.com/w_907/gif/multiverse-possible-1.jpg)
Представи си, че можете да влезете в ролята на Бог и да се забавляваш с настройките на голямата космическа машина. Завърташ едно копче и електроните стават малко по-тежки; завърташ друго и гравитацията става малко по-слаба. Какъв би бил резултатът? Вселената би изглеждала много различно - толкова различно, че, всъщност, няма да има кой да види ефекта, защото съществуването на живот зависи критично от действителните настройки, които Майката природа е избрала.

Учените отдавна недоумяват ... Защо природата е толкова гениално, дори подозрително, притялски настроена към живота? Изглежда така, сякаш има космически дизайнер ...

Модният научен отговор на тази космически главоблъсканица е позоваването на т.нар. теория за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0). Идеята е, че онова, което досега наричахме "вселена" е малък елемент от огромен ансамбъл от други вселени, които заедно образуват "мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0)".


Всяка вселена идва със своя собствена настройки на копчето. Почти всички вселени са несъвместими с живота. Живот ще се появи в малкото вселени, където, по случайност, настройките се окажат правилни, за да възникне живот; и тогава същества като нас ще се удивляват на това, колко благоприятно е настроена тяхната вселена.

Но би било грешно да приписваме тази съвместимост на дизайн. Ние просто не бихме могли да съществуваме в биологически враждебни вселени, независимо колко от тях има.

...
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 07:30:31 am


Един аргумент произтича от теорията на "Големия взрив (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2)": според стандартния модел, малко след като Вселената избухва преди около 14 млрд години, внезапно се уголемява с огромен коефициент.


(https://i.ytimg.com/vi/rEXDgpttmyc/maxresdefault.jpg)Тази "инфлация" може най-добре да се разбере, ако си представим, че наблюдаемата вселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) (мегагалактика) е сравнително мъничко петно пространство, дълбоко заровено в обширен лабиринт от взаимосвързани космически региони. Съгласно тази теория, ако се погледне мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) с Божие око, ще се види множество Големи взривове (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2), генериращи заплетено меле от вселени, обвити в суперструктура от  френетично надуто пространство. Въпреки че отделните вселени живеят и умират, мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) е вечна.(https://i.pinimg.com/originals/f2/4d/96/f24d96a58a465851d8594d5cb37f34e1.jpg)

ВИДИМА ВСЕЛЕНА (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 01, 2020, 09:05:27 am

Сега много физици смятат, че съществуват повече от 3 пространствени измерения, например, тъй като някои теории на субатомната материя предполагат 9 или 10 измерения (струнните теории (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5)). Така че, може би, числото 3 просто се е случило в нашия космически квартал по случайност. Други вселени могат да има 5 или 7 измерения.

Животът вероятно би бил невъзможен с повече (или по-малко) от 3 измерения, така че не трябва да се озадачаваме, че виждаме точно 3. Подобни аргументи се отнасят и за други уж фиксирани свойства на космоса като масата на различните субатомарни частици, например. Може би всички тези параметри са просто щастлива случайност, и нашата изящно приятелска "вселена" представлява моментен плодовит оазис сред стерилна пустиня от пространство-време (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5).


...


НО ... позоваването на всичко, за да се обясни нещо конкретно, всъщност не е никакво обяснение. За учените, това е точно толкова неудовлетворително, колкото декларацията "Бог го направи така!"

...

Това довеждане до абсурд (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4) (reductio ad absurdum) на теорията за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) всъщност разкрива колко хвъзгав наклон всъщност е тя.

След Коперник (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA), нашето виждане за Вселената се увеличи милиарди пъти. Космическата гледка се простира на сто милиарда милиона мили във всички посоки - това е 1 с 23 нули. Сега ни карат да приемем, че дори този огромен регион е само един незначителен фрагмент от цялото.

Трябва, обаче, да се има предвид, че историята на науката рядко се повтаря. Ако изтласкаме концепцията за мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) твърде далеч, рационално подреденият (и очевидно реален) свят, който възприемаме, се забива в безкрайно сложна шарада, а истината остава завинаги извън нашия обсег на познание.Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 02:54:20 am

С една дума, някои учени използват хипотезата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0) за мултивселена (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0), за да обяснят съществуването на Вселена с характеристиките на нашата, вероятността за което се равнява на вероятността, торнадо да мине през склад за отпадъци и по случайност да сглоби Боинг 747 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_747), зареден с гориво и готов за излитане.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 02:59:38 am
Цитат
Вместо „мултивселена“ могат да се използват термините „алтернативни“ вселени, светове или реалности, „паралелни“ вселени или светове. Идеята добива популярност в различни области на теоретичната физика и съответно бива интерпретирана различно. Брайън Грийн (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%8A%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD) изброява 9 области в които се позовават на множествените вселени[4] (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-4):

Цитат
Космологът Макс Тегмарк (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1) изказва предположение, че на всеки математически непротиворечив набор от физични закони съответства независима, но реално съществуваща вселена. Макар че това предположение не може да се подложи на експериментална проверка, то би предлагало отговор на въпроса защо наблюдаваните физични закони и физични константи са именно това, което са.
Според неговата таксономия (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F) съществуват 4 нива, които включват ненаблюдавани части от непосредствения свят, недостижими области, квантовите им разклонения и съответната математика. Така, всяко следващо ниво предполага предишните и гради върху тях.[5] (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-5)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 03:12:55 am

ЗА КАКВО МУ Е МУЛТИВСЕЛЕНАТА (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) НА ЕВЕРЕТ (https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett_III)?
Интерпретацията "МНОГО СВЕТОВЕ" (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation) (MWI) е тълкуване на квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), според което вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_wavefunction) е обективно реална (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)), и няма колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefunction_collapse).[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt73-3)

Това предполага, че всички възможни (https://en.wikipedia.org/wiki/Possible_world) изходи при квантови измервания се реализират физически в някакъв "свят" или вселена.[3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-tegmark97-4)


За разлика от други интерпретации (Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation)), реалността в "многото светове" е строго детерминистична (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC).[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt73-3) Интерпретацията "много светове" се нарича също Интерпретация на Еверет, кръстена на физика Hugh Everett III (https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett_III), който я предлага през 1957 г.[4] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-everett56-5)[5] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-everett57-6) Формулировката е популяризирана и наречена МНОГО СВЕТОВЕ от Bryce DeWitt (https://en.wikipedia.org/wiki/Bryce_DeWitt) през 1960-1970-те години.[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt71-1)[6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt67-7)[7] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt72-8)[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt73-3)

Интерпретацията "МНОГО СВЕТОВЕ" предполага, че съществува много голям — вероятно безкраен[11] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-Heresy-12) — брой вселени.


Интерпретацията "МНОГО СВЕТОВЕ" разглежда времето като дърво с много клонове, в което се реализира всеки възможен квантов изход. Това има цел да разреши някои от парадоксите (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_paradox) на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) (Парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD)[5] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-everett57-6):462[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt73-3):118 и Котката на Шрьодингер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80),[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation#cite_note-dewitt71-1)), тъй като всеки възможен изход от квантовото събитие съществува в своя собствена вселена.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 03:18:28 am

Сложно ли ви се струва? ... И на мен ...

Продължавайте да четете. Някои от нещата не са чак толкова комплексни, колкото изглеждат първоначално.


Основната идея е, че хипотезата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0) за мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) се използва като удобно обяснение на нещо, което не може да бъде обяснено, на нещо, което не можем да обясним, или на неща, които са пълна безсмислица, научна фантастика, фентъзи или откровена лъжа.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 04:11:40 am

ИЗ ДЕБРИТЕ НА КВАНТОВАТА МЕХАНИКА (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)(https://www.quotemaster.org/images/bd/bda554b61423ce08ebef5a45f3231b3a.jpg)

(https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-if-you-think-you-understand-quantum-mechanics-you-don-t-understand-quantum-mechanics-richard-p-feynman-84-72-97.jpg)

(https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-quantum-mechanics-makes-absolutely-no-sense-roger-penrose-90-52-56.jpg)

(https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-common-sense-has-no-place-in-quantum-mechanics-michio-kaku-124-8-0855.jpg)

(https://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-if-quantum-theory-is-correct-it-signifies-the-end-of-physics-as-a-science-albert-einstein-90-52-55.jpg)ЕКСПЕРИМЕНТ С ДВОЕН ПРОЦЕП (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment)

Още преди много години, учените установяват, че светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) има поведение на вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0).

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hh7o/DUTAB.png)Цитат
Според съвременната физика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) светлината има корпускулярно-вълнов характер, т.е. едновременно се проявява като поток от частици (фотони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD)), които могат например да избиват електрони (фотоелектричен ефект (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82)), а в друг случай се държат като вълна – наблюдават се явленията дифракция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0) и интерференция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0).
Цитат
През 1660-те Робърт Хук (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%82_%D0%A5%D1%83%D0%BA) публикува вълнова теория на светлината. Кристиан Хюйгенс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81) работи над своя собствена вълнова теория на светлината през 1678 г. и я публикува в своята Монография на светлината през 1690 година. Той предполага, че светлината се разпространява във всички посоки като поредица от вълни в среда, наречена светоносен ефир. Тъй като вълните не са повлияни от гравитацията, се предполага, че те се забавят, когато навлизат в област с по-голяма плътност.


Вълновата теория предсказва, че светлинните вълни могат да интерферират една с друга подобно на звуковите (както е отбелязано около 1800 г. от Томас Янг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D0%BD%D0%B3)), и че светлината може да бъде поляризирана, ако е напречна вълна. Янг показва в своя експеримент, когато пуска светлина през два отвора, че тя се държи като вълна и проявява свойства, характерни само за вълна. Той също предполага, че различните цветове са причинени от различни дължини на вълната и обяснява цветното зрение с 3 различни цветови рецептори в човешкото око.


Друг поддръжник на вълновата теория е Леонард Ойлер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9E%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80). В своята Nova theoria lucis et colorum (1746) той показва, че дифракцията може лесно да се обясни с вълновата теория на светлината.


Малко по-късно Огюстин Френел (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB) изработва независимо своя собствена теория на светлината и я представя пред Академията на науките през 1817 г. Симеон Дени Поасон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD) добавя към работите на Френел математически изчисления, за да придаде убедителен аргумент в полза на вълновата теория, надявайки се да отхвърли корпускулярната теория на Нютон. Около 1821 г. Френел успява да покаже с помощта на математически методи, че поляризацията на светлината може да бъде обяснена само с помощта на вълновата теория на светлината и ако вълната е напълно напречна без каквато и да е надлъжна компонента.


Слабостта на вълновата теория е, че светлинните вълни, подобно на звуковите, трябва да имат среда, в която да се разпространяват. Хипотетично вещество, наречено светоносен ефир или етер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) е предложено за тази цел, но неговото съществуване е подложено на дълбоко съмнение и опровергано в края на 19 век с експеримента на Майкелсън-Морли (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8).


От корпускулярната теория на Нютон следва, че светлината се движи по-бързо с по-плътни среди, докато от вълновата теория следва точно обратното. По това време скоростта на светлината не може да се измери достатъчно точно, за да се каже със сигурност коя теория е вярна. Първият, който прави достатъчно акуратно измерване, е Леон Фуко (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE) през 1850 г.[6] (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-6) Неговият резултат подкрепя вълновата теория, което в крайна сметка довежда до изоставяне на Нютоновата теория за частици, които изграждат светлината.


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hh7o/T03hp.png)Кратко видео на български език за светлината (вълна или частица) ТУК (https://www.ted.com/talks/colm_kelleher_is_light_a_particle_or_a_wave?language=bg#t-106942)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 04:37:19 am
Пясъкът, за разлика от светлината, има поведение на частици:

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hh7o/mp3OX.png)


Експериментите, които виждате на картинките по-горе, се наричат експеримент с двоен процеп (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 04:59:37 am

В модерната физика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0), експериментът с двойния процеп (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment) представлява демонстрация на това, че светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) и материята (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) могат да показват характеристики както на класическа вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0), така и на частица; освен това, той демонстрира фундаментално вероятностния характер на явленията в квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0).


За първи път, експериментът с двойния процеп е проведен със светлина през 1801 г. от Томас Йънг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%99%D1%8A%D0%BD%D0%B3) като демонстрация на вълновото поведение (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) на светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0).


По онова време се е смятало, че светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) се състои или от вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) или от частици. В експеримента, източникът на светлина (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) осветява плоча, в която има пробити два успоредни процепа, а светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), преминаваща през процепите се наблюдава върху екран зад плочата.[4] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Lederman-4)[5] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Feynman-5) Вълновата природа на светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), кара светлинните вълни, преминаващи през двата процепа, да се  наслагват (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)), образувайки ярки и тъмни ленти върху екрана – резултат, които не може да бъде очакван, ако светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) се състои от класически частици.[4] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Lederman-4)[6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-6)(https://i.ytimg.com/vi/xMrb_1lxP0s/maxresdefault.jpg)Цитат
Във физиката (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) интерференцията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) е феномен, при който две или повече вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) се наслагват, за да образуват резултатна вълна с по-висока или по-ниска амплитуда (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0). Интерференция обикновено се отнася до взаимодействието на вълни, които са взаимно свързани или кохерентни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82) помежду си или защото идват от един и същ източник, или защото имат еднаква или почти еднаква честота (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0). Интерференция може да се наблюдава при всички видове вълни, например светлинни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), радио (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8), звукови (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA), морски (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5) или вълни на материята (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%8C%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB).

 

(https://gifimage.net/wp-content/uploads/2017/10/double-slit-experiment-gif-5.gif)


Цитат
При интерференцията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) се образува така наречената интерференчна картина. Тя представлява редуване на интерференчни максимуми и интерференчни минимуми.


(https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-9df054be825bae294653eb81df4f33a2.webp)
Цитат
Интерференция на светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0) е вид интерференция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) – вълново явление на взаимно усилване или отслабване (до пълното им погасяване) на две светлинни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) с еднаква честота (или дължина на вълната (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0)). Тя е едно от проявленията на вълновата природа на светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F).


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Interference_of_two_waves.svg/1920px-Interference_of_two_waves.svg.png)

Ако наблюдаваме интерференчна картина, тогава имаме вълна. Ако няма интерференчна картина, тогава имаме частица.

(https://cdn.website-editor.net/f9b74d27b7304a8daae3f5090ff1fe43/dms3rep/multi/mobile/DoubleSlitFeynman.gif)

При частиците би следвало да очакваме липса на интерференчна картина, т.е. следното:
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Two-Slit_Experiment_Particles.svg/1280px-Two-Slit_Experiment_Particles.svg.png)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 05:01:26 am

Лошото, обаче, е, че през 1927 г., Davisson and Germer (https://en.wikipedia.org/wiki/Davisson%E2%80%93Germer_experiment) демонстрират, че електроните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) показват същото поведение като на светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), т.е. поведение на вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) с интерференчна картина. Поведение на вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) демонстрират дори атомите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC) и молекулите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0).[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-medium.com-1)[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Eibenberger_2013_pp._14696%E2%80%9314700-2)(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Two-Slit_Experiment_Electrons.svg/500px-Two-Slit_Experiment_Electrons.svg.png)


Най-големите обекти, с които е проведен експеримент с двоен процеп (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment), са молекули (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0), съдържащи 810 атома (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC) (с обща маса над 10,000 атомни единици за маса (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0)).[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-medium.com-1)[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Eibenberger_2013_pp._14696%E2%80%9314700-2)
Как е възможно електроните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), атомите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC) и молекулите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0) също да са вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0) като светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)? Те не са ли частици? Защо се наблюдава интерференчна картина при експериментите с нещо, което би трябвало да е частица?


(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hh7o/Iog9G.png)
За да отговорят на този въпрос, учените конструират нова версия на експеримента, в която включват детектор (наблюдател) за това, през кой точно процеп минават изстрелваните от източника частици (електрони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), атоми (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC), молекули (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0)), за да проследят пътя им и да вдЕнат, защо наблюдават интерференчна картина върху екрана след двата процепа.

Резултатът от експеримента е ... липса на интерференчна картина ... WTF!!!

(https://bg-mamma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hh7o/eVKvu.png)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 06:25:21 am
Експериментите с детектор (наблюдател) (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#Which_way) демонстрират, че частиците не генерират интерференчна картина, т.е. тогава, когато някои установи, през кой точно процеп минават частиците. Тези резултати, според учените, демонстрират принципа на корпускулярно-вълновия дуализъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC).[13] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-13)[14] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-14)


Цитат
Корпускулярно-вълновият дуализъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) е принцип, съгласно който дадени обекти могат да проявяват както вълнови, така и корпускулярни свойства. Днес той постулира, че всички материални обекти проявяват едновременно свойства на вълна и частица. Исторически погледнато, той е въведен при разработването на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), при изучаване на свойствата на микросвета и неспособността на класическата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) да обясни квантовите ефекти. По-нататъшното развитие на този принцип води до концепцията за квантовите полета (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5) в квантовата теория на полето (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE).


Класически пример е светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), която в много физични явления се проявява като поток от частици (фотони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD)), докато в други последните имат свойства на електромагнитна вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0), например при дифракция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) и интерференция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)), дори от единичен фотон, когато големината на процепа е сравнима с дължината на вълната (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0).[1] (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC#cite_note-Taylor1909-1).


Цитат
Впоследствие благодарение на работите на Луи дьо Бройл (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D1%8C%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB), Артър Комптън (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D1%8A%D0%BD), Нилс Бор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80) и други се установява, че подобни свойства имат не само фотоните (частиците на светлината) но и всички други елементарни частици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8). Изследванията показват, че фотоните, електроните и другите микрочастици имат свойства, които съществено се отличават от свойствата на познатите макроскопични обекти. Когато се описват определени техни свойства, например дифракция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) и интерференция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)), те се разглеждат като вълни, а при описване на други техни свойства, например взаимодействието им с веществото (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) – като частици. Така се формулира и корпускулярно-вълновият дуализъм: „Светлината (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), електроните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) и другите микрочастици имат двойствена природа: те проявяват свойства както на вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0), така и на частици.“

(https://lydianz.com/wp-content/uploads/2019/12/Double-Slit-Experiment.png)
Експериментът с двоен процеп (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment) (и неговите вариации) се превърна в класически мисловен експеримент (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) заради яснотата, с която демонстрира централните загадки на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0). Тъй като демонстрира фундаменталното ограничение на способността на наблюдателя да прогнозира експериментални резултати, Ричард Файнман (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD) го нарича "явление, което е невъзможно […] да се обясни от класическата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), и което съдържа квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) в сърцевината си. В действителност, той съдържа единствената мистерия [на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)]."[5] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-Feynman-5)


(https://cdn.website-editor.net/f9b74d27b7304a8daae3f5090ff1fe43/dms3rep/multi/mobile/Interference.gif)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 06:52:59 am

НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)

Възможно ли е, 1 електрон да бъде на 2 места едновременно? А възможно ли е, една котка да бъде едновременно жива и мъртва? Според квантовата механика, и двата сценария са възможни. В центъра на тази концептуална дилема се намира т.нар. вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) е математическата формула, която ползваме, за да опишем квантови обекти.

Например, вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) на един електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) може да бъде описание на това, къде се намира електронът (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) и какво прави (напр. колко бързо се движи).

Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) може да ни даде само статистическа прогноза за това, къде ще се намира електронът (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) в бъдеще, т.е. вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) е чисто и просто израз на вероятности (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82).

Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) описва различни вероятности (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82) за различни местоположения на квантовия обект, базирайки се на това, колко вероятно е квантовият обект да се намира на дадено местоположение.

Физичният смисъл на вълновата функция е, че тя позволява да се определи каква е вероятността дадена частица да се намира в различните части от пространството.

Представете си крадец на бижута, който току що е излязъл от затвора ;D ;D ;D. Представете си също, че той/тя не е научила нищо от времето, прекарано на топло ;), и веднага започва да обира разни къщи 8).


(https://royal5photo.files.wordpress.com/2020/04/houses-old-european-city-street-with-colored-vector-20760863.jpg)


Тъй като не може да установи точно местоположението на крадеца, полицията може да припише вероятности на къщите, където би могъл да бъде следващият му удар.

(https://royal5photo.files.wordpress.com/2020/04/wavefunction.png)


Знаейки, че крадецът предпочита скъпи бижута, полицията може да предположи, че има по-голяма вероятност, крадецът да таргетира богатите квартали, отколкото по-бедните квартали, където в къщите няма толкова ценни бижута. Това е нещо като вълна на вероятността. Вълната на вероятността не е реална, а представлява набор от абстрактни числа, които могат да се определят за различните квартали в града.

Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) описва различни вероятности за различните местоположения, базирайки се на това, колко вероятно е да намерим нашия квантов обект там.(https://www.science4all.org/wp-content/uploads/2013/01/Wave-Function1.png)


Квантовомеханичните системи обикновено се представят с помощта на вълнови функции (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F), описващи амплитудите на вероятностите за реализация на различните им възможни състояния при определени условия.

Цитат
Такова описание, за разлика от както е в класическата нютонова физика, е вероятностно, а не детерминистично. Според него нито едно от допустимите състояния на квантовата система не е изключено и би могло да бъде осъществено, колкото и малко вероятно да е то. В действителност обаче се реализира само едно от тях, т.е. извършва се преход от потенциалност към актуалност и затова е необходим конкретен механизъм. Как точно се извършва този преход, какво определя "избора" на конкретното реализирано състояние - това са само част от сериозните концептуални проблеми, с които се сблъсква квантовата механика и които се решават по различен начин от различните й направления или интерпретации.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 08:53:52 am
Какво се случва, когато полицията успее да хване крадеца в някоя къща?

Разпределението на вероятностите (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5) става точка на едно местоположение (една конкретна къща). Вероятността, квантовият обект да се намира някъде другаде, а не в тази точка, е равна на нула. Това се нарича колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse).(https://www.science4all.org/wp-content/uploads/2013/01/Localized-Wave2.png)


Актът на измерване на квантовия обект е онова, което ни дава неговата позиция/местоположение.КОЛАПС НА ВЪЛНОВАТА ФУНКЦИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse)

Колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) означава преход от потенциалност към актуалност.


В квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics), колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) настъпва, когато вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) — първоначално в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) от няколко състояния (eigenstates (https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenstates)) — се редуцира до едно състоние (eigenstate) поради взаимодействие с външния свят. Това взаимодействие се нарича "наблюдение". Това е същността на измерването в квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics), което свързва вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) с класически наблюдаеми (https://en.wikipedia.org/wiki/Observable) като позиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) и импулс (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)).
КВАНТОВА СУПЕРПОЗИЦИЯ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)

Цитат
Квантова суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) е фундаментален принцип на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), според който частица, например електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), съществува частично във всичките си теоретично възможни състояния едновременно; но когато се измерва или наблюдава, дава резултат, кореспондиращ на само една възможна конфигурация.

Квантовите обекти могат да бъдат на няколко места или в няколко състояния едновременно, което се нарича суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F). Това остава в сила, само докато не бъдат измерени (наблюдавани). В секундата, в която измерим (наблюдаваме) квантова система, тя си избира конкретно местоположение или състояние, нарушавайки суперпозицията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F).

Цитат
Обектите от квантовите системи могат да се намират едновременно в две различни състояния, което е прието да се нарича суперпозиция. Например спинът на атома може едновременно да сочи „нагоре“ и „надолу“.

Това състояние на неопределеност се запазва, докато не бъде проведено изследване, при което системата преминава в едно от двете състояния. Най-големите обекти, за които е била демонстрирана суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F), са молекули (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0).КВАНТОВО СЪСТОЯНИЕ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

Цитат
Квантово състояние е всяко възможно състояние в което може да се намира дадена квантова система. То се описва от вектор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) на състоянието, вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) или с пълния набор квантови числа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE), характерни за системата.

Векторът на състоянието и вълновата функция са математически еквивалентни.НАБЛЮДАТЕЛ (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics))

В квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), "наблюдение" и синоним на  квантово измерване (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_measurement), "наблюдател (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics))" е синоним на измервателен уред, а "наблюдаемо (https://en.wikipedia.org/wiki/Observable)" е синоним на онова, което може да бъде измерено.

Наблюдателят (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) в квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) е тясно свързан с проблема за  ефекта на наблюдателя (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_effect_(physics)#Quantum_mechanics).


Редица Ню Ейдж (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0) религиозни и философски  интерпретации на квантовата физика (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), по-специално "интерпретацията на Von Neumann–Wigner / "съзнанието поражда колапса" (https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness_causes_collapse)", отреждат на наблюдателя (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) специална роля, или поставят ограничения по отношение на това, кой или какво може да бъде наблюдател (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)).


Не съществува заслужаващо доверие peer-reviewed изследване, подкрепящо подобни твърдения.

Мейнстрийм физиците омаловажават специалната роля на човека-наблюдател:
" ... няма значение, дали наблюдателят (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) е уред или човек; "[2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)#cite_note-2)


Критиците на специалната роля на наблюдателя (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) също така посочват, че самите наблюдатели могат да бъдат наблюдавани, което води до парадокси като приятеля на Уигнър (https://en.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_friend); и не е ясно, колко точно съзнание е необходимо ("Да не би вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) да е чакала хиляди милиони години, докато се появи първото едноклетъчно? Или й се е наложило да чака по-дълго за някой високо-квалифициран наблюдател (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) - с докторска степен?"[3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)#cite_note-3)).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 09:31:54 am
Следва
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 10:25:09 am

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЕКСПЕРИМЕНТА (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#Interpretations_of_the_experiment)

КОПЕНХАГЕНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#Copenhagen_interpretation)Най-разпространената и общоприета интерпретация е Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation). Тя възниква около 1927 г. и се свързва преди всичко с двама от "бащите" на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) - Нилс Бор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80) и Вернер Хайзенберг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3), които по това време работят заедно в Копенхаген (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD).


Според Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) всички възможни състояния на дадена квантова система съ-съществуват в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) на състоянията до момента на измерване (наблюдение) на системата и точно в този момент се реализира само едно от тези състояния.
(https://images.squarespace-cdn.com/content/54b5c1d4e4b060f2e9699962/1428450014050-SFCY0TMU2V3B8PD4UCXZ/Wavefunctions.001.png)(https://images.squarespace-cdn.com/content/54b5c1d4e4b060f2e9699962/1428450014249-ILRUJHMAGVXHLB0CFZA6/Wavefunctions.002.png)

Тогава настъпва т. нар. "колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse)", т.е. преход от множество потенциални към едно актуално състояние на системата.


В Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation), процесът на наблюдение и самият наблюдател заемат централно място - точно те определят кое от възможните състояния се реализира, изпълнявайки съзидателна роля, т.е. буквално сътворяват конкретната действителност.


Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) гласи, че преди да извършим измерване, за да определим местоположението на частица (да речем, електрон) в квантовата система, всяко местоположение е възможно. Частицата може да бъде навсякъде. По същество, частицата едновременно съществува навсякъде и никъде.  :o :o :o "Съществува навсякъде" означава, че, теоретично, съществува ненулева вероятност, че може да бъде навсякъде във Вселената (физиците казват, че частицата съществува в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) на всички възможни състояния). "Не съществува никъде" означава, че, докато не направим измерване, не можем да кажем, че тя действително съществува на някое място.

Всичко, което можем да заявим предварително, е каква е вероятността, частицата да бъде регистрирана на дадено място, когато направим измерване на частицата (тази вероятност може да бъде изчислена с помощта на вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) на частицата, математически инструмент, използван за описване на частици в условия нана неопределеност). Когато направим измерването, предизвикваме колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) на частицата, което води до появата й на едно физическо място.
Преди да се направи „измерването“, за да се определи къде е частицата, всички възможни местоположения на частицата - и следователно, всички възможни бъдеща - представляват възможности. Всичко е възможно (независимо колко е невероятно) в тази фаза на предварително измерване. Когато се направи измерването и настъпи колапс на вълновата функция на всички възможни бъдеща, се озоваваме в един свят, в който вървим напред.


Ключов момент за Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) е, че доколкото можем да кажем, светът, който в крайна сметка се превръща в наша реалност, става такъв напълно случайно. С други думи, ние нямаме власт над това, което възможно бъдеще става нашето действително бъдеще (освен някакъв случаен или непредвиден ефект, който измерването ни оказва върху системата).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 10:25:43 am

Според Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation), физическите системи принципно нямат определени характеристики, преди да бъдат измерени, а квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) може да прогнозира само вероятностно разпределение на възможните резултати от дадено измерване. Актът на измерване влияе върху системата, предизвиквайки наборът от вероятности да се редуцира до само една от възможни стойности, непосредствено след измерването. Тази особеност се нарича колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse).Въпреки че елементарните частици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0) демонстрират предсказуеми свойства в някои експерименти, те стават напълно непредсказуеми при други, като например опити да се идентифицират траекториите на отделните частици посредством обикновен физически уред.


Класическата физика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0) прави разлика между частици и вълни (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0). Тя, също така, се осланя на непрекъснатост, детерминизъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) и принципа на причинност (каузалност) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) в природните явления.

В началото на 20-ти в., новооткритите атомни и субатомни явления като че ли противоречат на тези схващания. През 1925–1926 г. е разработен математическият формализъм на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), който акуратно описва експериментите, но, изглежда, отхвърля тези класически концепции. Вместо това, той постулира, че вероятностите и несвързаността са фундаментални във физическия свят. Принципът на причинност (каузалността) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) в квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) е спорен.Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) отдава дължимото уважение към несвързаността, вероятността, и концепцията за корпускулярно-вълновия дуализъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC). В някои отношения, тя отрича каузалността (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)).Някои основни принципи в Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#Principles):
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 10:26:51 am

МЕТАФИЗИКА НА ВЪЛНОВАТА ФУНКЦИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#Metaphysics_of_the_wave_function)


Копенхагската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) отрича, че вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) осигурява пряко разбираем образ на обичайно материално тяло или видим компонент на такова,[17] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-17)[18] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-18) или нещо повече от теоретична концепция.

Тъй като твърди, че вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) става 'реална', само когато системата бива наблюдавана, за Копенхагската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) понякога се предлага понятието "субективна". Това понятие се отрича от много Копенхагенисти[24] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-Heisenberg,_W_1971_pp._114-24), защото процесът на наблюдение е механичен и не зависи от индивидуалността на наблюдателя.ЕКСПЕРИМЕНТИ (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#Consequences)1. КОТКАТА НА ШРЬОДИНГЕР (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80)

Това е мисловен експеримент (https://en.wikipedia.org/wiki/Thought_experiment), предложен от Ервин Шрьодингер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80), който е искал да покаже непълнотата на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) при прехода от субатомни към макроскопични системи.

Цитат
В затворена кутия е поставена котка. В кутията има механизъм, съдържащ радиоактивно (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82) ядро (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE) и съд с отровен газ. Параметрите на експеримента са така подбрани, че вероятността (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82) ядрото да се разпадне (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4) за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. Според квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) на две състояния – разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно. Ако кутията бъде отворена, експериментаторът трябва да види кое да е от двете състояния – „ядрото се е разпаднало, котката е мъртва“ или „ядрото не се е разпаднало, котката е жива“.

Въпросът е следният: кога системата престава да съществува като смесване на две състояния и избира едно конкретно? Целта на експеримента – да покаже, че квантовата механика е непълна без някои правила, които показват, при какви условия се случва колапс на вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1) и котката става или жива, или мъртва, но не и едното, и другото едновременно.

Обратно на популярното мнение, Шрьодингер е замислил експеримента не защото е вярвал, че може да съществува живо-мъртва котка; напротив, смятал е квантовата механика за непълна и не докрай описваща реалността в дадения случай. Понеже котката може да бъде само жива или само мъртва (не съществува състояние живо-мъртъв), то това означава, че същото трябва да е вярно и за атомното ядро. То трябва да е или разпаднало се или неразпаднало се.Как е възможно котката да бъде едновременно жива и мъртва?(https://www.smashinglists.com/wp-content/uploads/2010/08/Schr%C3%B6dingers-cat.gif)Копенхагенска интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation): Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) отразява познанията ни за системата. Вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) (https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a67a2aa9883a13d431a47d5f47eb8e4d26195a5e) означава, че, след наблюдение, има 50% вероятност котката да е мъртва и 50% вероятност котката да е жива.

Цитат
В копенхагенската интерпретация (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1) системата престава да бъде смесване на състояния и избира едно от тях когато се извърши наблюдение (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5). Експериментът с котката показва, че при тази интерпретация природата на самото наблюдение – измерване (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1) – е недостатъчно определена. Някои приемат, че опитът говори за това, че до момента, в който кутията е затворена, системата се намира едновременно в двете състояния, в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) на състоянията „разпаднало се ядро, мъртва котка“ и „не-разпаднало се ядро, жива котка“, а когато кутията бъде отворена, точно тогава се случва колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) до едно от състоянията. Други интуитивно усещат, че „наблюдение“ се случва, когато частица от ядрото попадне в детектор; все пак (и това е ключов момент от мисловния експеримент), в копенхагенската интерпретация няма точно правило, което да казва кога това се случва, и затова тази интерпретация на квантовата механика е непълна до момента, в който в нея не бъде въведено такова правило, и не е обяснена възможността за въвеждането му. Точно е правилото, че случайност се появява в тази точка, където за първи път се използва класическо приближение.


По този начин, може да се придържаме към следното правило: В макроскопични системи не наблюдаваме квантови ефекти (освен явленията свръхфлуидност (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82) и свръхпроводимост (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82)); затова, ако наложим макроскопична вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) на квантово състояние, от наблюдения знаем, че ще разрушим суперпозицията. И въпреки че не е съвсем ясно какво определя даден обект като „макроскопичен“, за котката сме напълно уверени, че е макроскопична. Така Копенхагенската интерпретация не предрича, че котката съществува в наложено състояние на жива и мъртва, докато някой не отвори кутията.


2. ДИФРАКЦИЯ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) С ДВОЕН ПРОЦЕП (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment)


Светлина преминава през два процепа и попада върху екран, което води до дифракционна картина (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0).


Светлината частица ли е или е вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0)?

Копенхагенска интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation): Светлината не е нито частица, нито вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0). Конкретен експеримент може да демонстрира поведение на частица (фотон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD)) или поведение на вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0), но не и двете едновременно (Bohr's complementarity principle (https://en.wikipedia.org/wiki/Complementarity_(physics))).

На Теория, същият експеримент може да бъде проведен с всяка физическа система: електрони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), протони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD), атоми (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC), молекули (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0), вируси (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8), бактерии (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8), котки, хора, слонове, планети и др. На практика, експериментът е провеждан с светлина (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0), електрони (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), бъкминстърфулерен (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD),[51] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-51)[52] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-52) и някои атоми (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC).

Поради малката стойност на константата на Планк (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA) е практически невъзможно да се реализират експерименти, които директно разкриват вълновата природа на всяка система, по-голяма от няколко атома (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC); но квантовата механика смята, че цялата материя има поведение както на частица, така и на вълна (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0). По-големите системи (като вируси (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8), бактерии (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8), котки и др.) се считат за "класически", но само приблизително, а не точно.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Psyhea в Април 02, 2020, 10:45:14 am
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?

Проблемът е, че ние не знаем и никога няма да знаем, дали има друга Вселена освен нашата. Това е нещо, което никога няма да подлежи на наблюдение, нито на доказателство. Мултивселената е измислица.


Склонни сме да приемем,че Бог съществува,без да имаме никакви доказателства за това,но пък му слагаме ограничения,понеже нямаме доказателства и ,че съществува нещо отвъд това,което ние си мислим,че е Той сътворил.. Разбира се,защо не..В крайна сметка,на който както му е угодно..
Една идея е допустима като безспорна истина,а друга идея се обявява за исмислица,понеже..Така!
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Psyhea в Април 02, 2020, 10:47:28 am
Дори да приемем,че Вселената е една единствена,това не елиминира автоматично смисълът на въпроса ми!
Не как,а защо е създадена Вселената? (айде нека е в единствено число)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 11:20:57 am
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?

Проблемът е, че ние не знаем и никога няма да знаем, дали има друга Вселена освен нашата. Това е нещо, което никога няма да подлежи на наблюдение, нито на доказателство. Мултивселената е измислица.


Склонни сме да приемем,че Бог съществува,без да имаме никакви доказателства за това,но пък му слагаме ограничения,понеже нямаме доказателства и ,че съществува нещо отвъд това,което ние си мислим,че е Той сътворил.. Разбира се,защо не..В крайна сметка,на който както му е угодно..
Една идея е допустима като безспорна истина,а друга идея се обявява за исмислица,понеже..Така!

Доказателството, че съществува Бог, е Вселената и ние. Няма нужда да доказваме нещо, което е причината за нещо, което виждаме. След като съществува Вселена, значи има и Творец.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 11:29:29 am
Дори да приемем,че Вселената е една единствена,това не елиминира автоматично смисълът на въпроса ми!
Не как,а защо е създадена Вселената? (айде нека е в единствено число)

Защо е създадена Вселената ... Защо има нещо, вместо да няма нищо?

Това е гениалният фундаментален въпрос на метафизиката (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0).

Стивън Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) твърди, че е намерил отговора в книгата си "Великият дизайн (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_(book))", а Лорънс М. Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss) твърди същото в книгата си "Вселена от нищото (https://en.wikipedia.org/wiki/A_Universe_from_Nothing)".

Единственият смислен отговор на този въпрос аз го открих в Библията, а именно, че защото е добро:


Цитат
3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
4 И Бог видя, че светлината беше добро;
Цитат
10 И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
Цитат
12 Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
Цитат
17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
Цитат
25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
Цитат
31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Иначе ... Хокинг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и Краус (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Krauss) в книгите си казват, че има нещо, вместо да няма нищо, защото има закон за гравитацията. ;D ;D ;D

Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Psyhea в Април 02, 2020, 11:51:39 am
За мен,големия въпрос не е как точно,а защо,възникват Вселените?
Дали процесът е осъзнат акт на нечия себеизява или сбор от хм.."несъществуващи случайности"?

Проблемът е, че ние не знаем и никога няма да знаем, дали има друга Вселена освен нашата. Това е нещо, което никога няма да подлежи на наблюдение, нито на доказателство. Мултивселената е измислица.


Склонни сме да приемем,че Бог съществува,без да имаме никакви доказателства за това,но пък му слагаме ограничения,понеже нямаме доказателства и ,че съществува нещо отвъд това,което ние си мислим,че е Той сътворил.. Разбира се,защо не..В крайна сметка,на който както му е угодно..
Една идея е допустима като безспорна истина,а друга идея се обявява за исмислица,понеже..Така!

Доказателството, че съществува Бог, е Вселената и ние. Няма нужда да доказваме нещо, което е причината за нещо, което виждаме. След като съществува Вселена, значи има и Творец.
Ами хубаво,ама защо забравяш,че същността на Бога е безкрай и вечност?
Защо приемаме,че с нашата Вселена,Бог се е изчерпал и няма нищо друго?
Винаги,човешката фантазия е била двигателя на науката,защото от едно предположение и идея,тръгва проучването и доказването.
Припомням ти Бруно Ноланеца ,който без микроскоп е твърдял,че


За Бруно вселената е безкрайна и в нея има безкрайно много светове. Основна единица на битието е монадата. Тя е единица в три смисъла:метафизична единица – монадата е най-малката субстанция на света;
Бруно вижда в звездите далечни слънца и светове с възможен живот.
Чрез своята теория за безкрайната Вселена Бруно отива отвъд ограниченията на хелиоцентричната система на Коперник и става предшественик на съвременната теоретична астрономия.


Ми убили са го навремето,но сега в Церн какво се върши?
Способността да човека да "фантазира" го дърпа напред в еволюцията.
Аз не твърдя,че МултиВселена има.Но и не твърдя,че Вселената ни е само една,понеже подобна мисъл е светотствена за мен.Това значи да сложа граници и лимит на делата на Бог,само понеже не съм видяла всичко..Ами ,че,в крайна сметка,аз и Бог не го виждала...
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 11:58:01 am
Ами хубаво,ама защо забравяш,че същността на Бога е безкрай и вечност?
Защо приемаме,че с нашата Вселена,Бог се е изчерпал и няма нищо друго?

Това нещо няма как да го знаем, нито можем да го научим. Други Вселени може и да има, но ние никога, при никакви обстоятелства, няма как да разберем, че ги има.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 12:04:49 pm
За Бруно вселената е безкрайна и в нея има безкрайно много светове. Основна единица на битието е монадата. Тя е единица в три смисъла:метафизична единица – монадата е най-малката субстанция на света;
  • физична единица – монадата е атом, т.е. най-малкото и неделимо тяло;
  • математическа единица – тя се приема като точка;
Бруно вижда в звездите далечни слънца и светове с възможен живот.
Чрез своята теория за безкрайната Вселена Бруно отива отвъд ограниченията на хелиоцентричната система на Коперник и става предшественик на съвременната теоретична астрономия.

Световете на Джордано Бруно (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE) нямат нищо общо с Мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0).


Бруно вижда в звездите далечни слънца и светове с възможен живот.
Чрез своята теория за безкрайната Вселена Бруно отива отвъд ограниченията на хелиоцентричната система на Коперник и става предшественик на съвременната теоретична астрономия.

Ние отвъд нашата Слънчева система може и да можем да идем, но отвъд нашата Вселена никога. Така че сравнението с Мултивселената (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) в случая е безпредметно.

Никога няма да разберем, дали има други Вселени, нежели да ги видим.


Способността да човека да "фантазира" го дърпа напред в еволюцията.
Аз не твърдя,че МултиВселена има.Но и не твърдя,че Вселената ни е само една,понеже подобна мисъл е светотствена за мен.Това значи да сложа граници и лимит на делата на Бог,само понеже не съм видяла всичко..Ами ,че,в крайна сметка,аз и Бог не го виждала...

Сигурно във форума аз съм най-големият фен на научната фантастика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и фентъзито (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0). Бих казала, че огромна част от живота ми минава в общуване с фентъзи и научна фантастика. Но е нужно да се прави разграничение между фентъзи, фантастика и факти.
Отново обръщам внимание на това, че ние никога, при никакви обстоятелства, не можем да видим, да докоснем или да почувстваме друга Вселена, освен онази, в която сме в момента. Дали има и други Вселени, от тази гледна точка, ще си остане завинаги предмет на фентъзито (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 12:19:03 pm
Ми убили са го навремето,но сега в Церн какво се върши?

У ЦЕРН (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) търсИха известно време Хигс бозона (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD), елементарна частица (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0), която журналистите погрешно нарекоха Божествена частица (BTW, в сериала ДарК (https://www.imdb.com/title/tt5753856/) също я наричат Божествена частица).

После почнаха да търсят 5-ото измерение. Засега неуспешно ;D ;D ;D

После може и да се захванат с тъмната материя (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F), която още я не знаят какво точно е ... и има ли почва у нас.Цитат
Скоро след създаването на лабораторията обхватът на изследванията излиза извън проучването на атомното ядро, като вече основно се изследват взаимодействията между елементарните частици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8).

Няколко по-важни постижения, постигнати по време на експерименти в ЦЕРН:

Цитат
През 1984 (https://bg.wikipedia.org/wiki/1984) г. Карло Рубиа (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B0) и Симон ван дер Мер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D1%80) получават Нобелова награда (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0) по физика за работата си, която довежда до откриването на W и Z бозоните.

През 1992 (https://bg.wikipedia.org/wiki/1992) г. сътрудникът на ЦЕРН Жорж Шарпак (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BA) получава Нобелова награда по физика за „изобретяването и създаването на детектори за елементарни частици, в частност многожичната пропорционална камера (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1).
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 05:22:46 pm
Винаги,човешката фантазия е била двигателя на науката,защото от едно предположение и идея,тръгва проучването и доказването.

Лошото е, че по света има много хора, дето бъркат фантазията, предположенията и идеите с факти.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 02, 2020, 05:23:09 pm

КРИТИКА (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#Criticism)


Централно място в Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) заемат процесът на наблюдение и самият наблюдател, но те не са ясно дефинирани от интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) и тя не обяснява техните специални ефекти.

По този въпрос, Хайзенберг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3) казва, че въвеждането на наблюдател не би следвало да означава субективизъм в описанието на природата. Наблюдателят по-скоро има само предназначението да регистрира развръзки, т.е. процеси във времето (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5) и пространството (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), и няма значение, дали наблюдателят е уред или човек; обаче регистрацията, т.е., преходът от "възможното" към "действителното", е абсолютно необходима и не може да бъде пренебрегната от интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) на квантовата теория."[56] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-Heisenberg1958-56)


В Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation), процесът на наблюдение и самият наблюдател заемат централно място - точно те определят кое от възможните състояния се реализира, изпълнявайки съзидателна роля, т.е. буквално сътворяват конкретната действителност.Много физици (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA) и философи (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84) възразяват срещу Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation), както заради това, че тя е не-детерминистична (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC), както и заради това, че тя включва недефиниран процес на измерване, който превръща вероятностните функции в не-вероятностни измервания.

Коментарите на Айнщайн (https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein) "Във всеки случай съм убеден, че Той [Бог] не хвърля зарове."[57] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-57) (Бог не играе на зарове!) и "Наистина ли мислите, че Луната не е там, ако не я гледате?"[58] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-58) илюстрират точно това.

В отговор, Нилс Бор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80) казва: "Айнщайн, не казвай на Бог какво да прави."[59] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-59)В "Грешките на Айнщайн", Physics Today (https://bg.wikipedia.org/wiki/Physics_Today), ноември 2005, с. 31, Стивън Уайнбърг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D0%BD_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B3) казва:

"Версията на Нилс Бор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80) за квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) бе дълбоко погрешна, но не заради това, което смята Айнщайн (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD). Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) описва какво се случва, когато наблюдател направи измерване, но самият наблюдател и самото изследване се разглеждат по класически начин. А това със сигурност е погрешно: Физиците и техният апарат трябва да се ръководят от същите квантово-механични правила, които управляват всичко друго във вселената. Но тези правила се изразяват в термините на вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) (или, по-точно, квантово състояние (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5)), която се развива по абсолютно детерминистичен (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) начин.

И така, откъде идват вероятностните правила в Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation)? През последните години бе постигнат значителен напредък в разрешаването на този проблем. Нито Нилс Бор (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80), нито Айнщайн (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD) са се фокусирали върху истинския проблем в квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)."
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 03, 2020, 05:54:30 am
Проблемът с мисленето в термините на класическите измервания на квантови системи става особено остър в областта на квантовата космология (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_cosmology), когато квантовата система е Вселената.[60] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-60)

E. T. Jaynes (https://en.wikipedia.org/wiki/E._T._Jaynes),[61] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-61) твърди, че вероятността е мярка за състояние на информацията за физическия свят. Квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) в Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) тълкува вероятността като физически явление, а това E. T. Jaynes (https://en.wikipedia.org/wiki/E._T._Jaynes) нарича грешка на проекцията на ума (https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_projection_fallacy) (mind projection fallacy).Грешката на проекцията на ума (https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_projection_fallacy) (mind projection fallacy) за първи път е описана от физика и философ E.T. Jaynes (https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Thompson_Jaynes). Случва се, когато някой си мисли, че начинът, по който вижда света, отразява онова, което светът наистина е, стигайки дотам да се предполага реалното съществуване на въображаеми обекти.[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_projection_fallacy#cite_note-PTAL-1) Тоест, нечии субективни оценки се "проектират" като присъщи на даден обект, вместо да се приписват на личното възприятие. Едно от последствията е, че се стига до предположението, че другите споделят същото възприятие или че те са лишени от разум или неинформирани, ако не го правят.
Грешката се среща в две допълващи се форми и може да бъде обозначена по следния начин: (A) (Моето собствено въображение) → (Истинско свойство на природата) [или] (B) (Моето собствено невежество) → (Природата е неопределена)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 03, 2020, 01:23:02 pm

РЕЛАЦИОННА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#Relational_interpretation)
Релационната квантова механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) (RQM) е интерпретация на квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_of_quantum_mechanics), която разглежда състоянието (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5) на квантовата система като зависимо от наблюдателя (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)), т.е. състоянието (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5) Е зависимостта/релацията между наблюдателя (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) и системата.

Тази интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) за първи път е скицирана от Carlo Rovelli (https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rovelli) през 1994 г. Вдъхновена е от ключовата идея зад Специалната теория на относителността (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0), че детайлите на едно наблюдение (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) зависят от отправната система (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) на наблюдателя, и използва някои идеи на Джон Уилър (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%80) за квантовата информация (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F).[1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics#cite_note-1)


Най-важната идея, която стои зад интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) е, че различните наблюдатели могат да дадат различни, при все това абсолютно акуратни, описания на една и съща система. Например, за един наблюдател, системата може да бъде в състояние (https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenstate) на колапс (колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse)). За втори наблюдател, същата тази система може да бъде в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) от две или повече състояния, като първият наблюдател е в корелирана суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) от две или повече състояния.


RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) твърди, че това е цялостна картина на света, тъй като понятието "състояние" винаги е относително за някакъв наблюдател (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)). При това, не съществува привилегировано, "истинско" описание.


Термините "наблюдател" и "наблюдавано" се прилагат за всяка произволна система, микроскопична (https://en.wikipedia.org/wiki/Microscopic) или макроскопична (https://en.wikipedia.org/wiki/Macroscopic). "Събитието на измерване" се описва като обикновено физическо взаимодействие, при което две системи стават до известна степен свързани помежду си.


Привържениците на релационната интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) твърдят, че тя решава някои от традиционните интерпретационни трудности в областта на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0).
ИНФОРМАЦИЯ И КОРЕЛАЦИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics#Information_and_correlation)

Всяко измерване в квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics) може да се сведе до набор от ДА/НЕ въпроси (https://en.wikipedia.org/wiki/Yes%E2%80%93no_question) или битове (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)), които са или 1, или 0.

Интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) използва това, за да формулира състоянието на квантовата система (спрямо даден наблюдател!) в термините на физическата идея за информацията (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0), развита от Клод Шанън (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BD). Всеки да/не въпрос може да бъде описан като 1 бит (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)) информация. Това не трябва да се бърка с идеята за кюбит (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82) от квантовата информационна теория (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F), защото кюбитът (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82) (квантов бит) може да бъде в суперпозиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) от стойности, докато "въпросите" на интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) са обичайни бинарни променливи (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0).

Всяко квантово измерване (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics) по същество представлява фундаментално взаимодействие (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F) между измервана система и някаква форма на измервателен уред. В допълнение, всяко фундаментално взаимодействие (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F) може да бъде разглеждано като форма на квантово измерване (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics), тъй като всички системи се разглеждат като квантови системи в интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics). Фундаменталното взаимодействие (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F) се разглежда като установяване на корелация (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) между системата и наблюдателя, и тази корелация (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) е онова, което се описва и прогнозира от квантовия формализъм.

Но, посочва Ровели (https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rovelli), тази форма на корелация е точно същото като дефиницията на информация (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0) в теорията на Шанън (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BD).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА RQM: КВАНТОВА КОСМОЛОГИЯ (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics#RQM_and_quantum_cosmology)

Вселената е съвкупността от всичко съществуващо с всяка възможна вероятност за пряко и косвено взаимодействие с локален (https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_locality) наблюдател. (Физически) наблюдател извън Вселената би изисквал физическо нарушение на калибровъчната инвариантност (https://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory),[13] (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics#cite_note-13), а така също и съпътстваща промяна в математическата структура на теорията на калибровъчната инвариантност (https://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory).

По сходен начин, интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) RQM (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics) концептуално забранява възможността за външен наблюдател.Според релационната интерпретация на квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_quantum_mechanics), наблюденията в експеримента с двата процепа (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment) са резултат от конкретно от взаимодействието между наблюдател (https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_(quantum_physics)) (измерващо устройство) и наблюдавания обект (, с който физически се взаимодейства), а не от някаква абсолютна характеристика на обекта.

В случай с електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD), ако той първоначално бива "наблюдаван" на конкретен процеп, тогава взаимодействието наблюдател–частица (фотон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD)–електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD)) включва информация за позицията на електрона (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD). Това частично ограничава евентуалната локация на частицата на екрана. Ако тя бива "наблюдавана" (измервана с фотон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD)) не на конкретен процеп, а на екрана, тогава няма "по кой път" ("which path") информация като част от взаимодействието, така че наблюдаваната позиция на електона (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) на екрана се определя точно от неговата вероятностна функция. Това прави резултиращата картина на екрана същата, както ако всеки индивидуален електрон е преминал през двата процепа.

Предполага се също, че самите пространство и разстояние са релационни, и че един електрон (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD) може да изглежда, че се намира на "две места едновременно" — например, на двата процепа — , защото пространствените му отношения към определени точки на екрана остават идентични и от двете места на самите процепи.[62] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-62)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 03, 2020, 06:47:53 pm

Теория на De Broglie–Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory)
Алтернатива на стандартното разбиране на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), теорията на De Broglie–Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory) гласи, че частиците имат точни местоположения през цялото време и че скоростите им се влияят от вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F).

Теорията на de Broglie-Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory) генерира същите статистически резултати както стандартната квантова механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), но се освобождава от някои от концептуалните й трудности.[64] (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment#cite_note-64)
Теорията на de Broglie–Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory), известна още като пилотна вълнова теория (pilot wave theory), механика на Бом (Bohmian mechanics), Интерпретацията на Бом (Bohm's interpretation), и каузалната интерпретация (causal interpretation), е интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0).Експериментът с двойния процеп (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment) е илюстрация на корпускулярно-вълновия дуализъм (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave-particle_duality).
Ако променим експеримента, като затворим единия процеп, не се наблюдава интерференчна картина. Следователно, състоянието на двата процепа влияе на крайните резултати. Ако сложим детектор на един от двата процепа, за да проследим, през кой точно процеп преминава частицата, интерференчната картина изчезва.

Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) гласи, че частиците не са локалиризирани в пространството, докато не бъдат наблюдавани ("видени"), така щото, ако има няма детектор (наблюдател) на процепите, не е налице информация за това, през кой точно процеп е преминала частицата. Ако има детектор (наблюдател) на един от процепите, се наблюдава колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) вследствие на наблюдението.

В теорията на de Broglie–Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory), вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) е дефинирана за двата процепа, но всяка частица има конкретна траектория, която преминава през точно един от двата процепа. Крайното местоположение на частицата върху екрана и процепа, през който преминава частицата, е детерминиран от първоначалното местоположение на частицата. Тази първоначална позиция не е в знанието или под контрола на експериментатора, така че се създава впечатление за случайност в модела на наблюдение.


Теорията на de Broglie–Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory) е детерминистична (https://en.wikipedia.org/wiki/Deterministic_system).(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Doppelspalt.svg/1024px-Doppelspalt.svg.png)
През 1952 г., Бом използва вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F), за да конструира квантов потенциал (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_potential), който, включен в Нютоновите уравнения, дава траекториите на частиците, преминаващи през двата процепа. В действителност, вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F) насочва частиците по такъв начин, че те избягват местата, където интерференцията е разрушителна, и са привлечени към местата, където интерференцията е конструктивна, което резултира в интерференчна картина на екрана.През 2016 г., се провежда експеримент, който демонстрира потенциалната валидност на теорията на de-Broglie-Bohm (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory) чрез използване на капчици силиконово масло. В експеримента се установява имитиране на статистическото поведение на електрона със забележителна точност. [7] (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory#cite_note-7)[8] (https://en.wikipedia.org/wiki/De_Broglie%E2%80%93Bohm_theory#cite_note-8)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 04, 2020, 01:49:49 pm

Въпреки че Копенхагенската интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation) често се бърка с идеята, че съзнанието причинява колапса (https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness_causes_collapse) на вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F), тя дефинира "наблюдателя" само като онова, което причинява колапса на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse).[56] (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation#cite_note-Heisenberg1958-56)
Интерпретация Von Neumann–Wigner (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)


Интерпретацията von Neumann–Wigner (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation), наричана също "съзнанието причинява колапс [на вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)]", е интерпретация на квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), която постулира, че съзнанието (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) е необходимо за процеса на квантово измерване (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics).


Ортодоксалната Копенхагенска интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation), квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) прогнозира само вероятностите за различни наблюдавани експериментални резултати. Теорията не казва директно какво представлява "наблюдателят" или "наблюдението", а поведението на системата, когато бива измервана и наблюдавана, е абсолютно различно от обичайното й поведение. Т.е. самият акт на измерване оказва влияние върху системата. По време на наблюдението, настъпва колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse), описваща системата, до една от няколко опции. Ако няма наблюдение, не настъпва колапс, и нито една от възможностите не става по-малко вероятна.
Според интерпретацията Von Neumann–Wigner (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation), правилата на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) са коректни, но се отнасят само за една система, а именно целия материален свят. Съществуват външни за квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) наблюдатели, а именно умовете на хората (и може би на животните), които извършват измервания (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_measurement) на мозъка, което причинява колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse). [3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-Schreiber-3)В своят трактат Математически Основи на Квантовата Механика / The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, Джон фон Нойман (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD) анализира т.нар. проблем на измерването (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_problem) и стига до заключението, че цялата физическа вселена може да бъде обект на Уравнението на Шрьодингер (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80) (универсална вълнова функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)).

Той също така описва, как измерването може да причини колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse).[42] (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics#cite_note-42)

Тази гледна точка е разширена от Юджин Уигнър (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8A%D1%80), който твърди, че съзнанието на човешкия експериментатор (или може би дори съзнанието на кучето) е решаващо за колапса на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse), но по-късно се отказва тази интерпретация.[43] (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics#cite_note-43)[44] (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics#cite_note-Schreiber-44)


Вариации на интерпретацията "съзнанието причинява колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)" са:


Джон Уилър (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%80) твърди, че съзнанието има някаква роля в създаването на вселената (Participatory anthropic principle (PAP) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF)).[47] (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics#cite_note-47)
Henry Stapp (https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Stapp) подкрепя концепцията:[4] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-Stapp2001-4)

"От гледна точка на математиката на квантовата теория, няма смисъл да разглеждаме измервателния уред като нещо различно от колекция от атомните му съставни части. Уредът е просто още една част от физическата вселена... Нещо повече, съзнателните мисли на човешки наблюдател би трябвало да са директно и непосредствено причинно-следствено свързани с онова, което се случва в мозъка му, а не с онова, което се случва на някакво измервателно устройство... Следователно, телата ни и мозъците ни са ... са части от описаната чрез квантова механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) физическа вселена. Разглеждането на цялата физическа вселена по такъв унифициран начин осигурява концептуално проста и логически съгласувана теоретична основа..."
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 04, 2020, 02:43:35 pm

Възражения срещу интерпретацията Von Neumann–Wigner (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#Objections_to_the_interpretation)Уигнър (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8A%D1%80) се насочва към други интерпретации (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) (, изоставяйки "съзнанието причинява колапс (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)") в по-късните си години. Отчасти, причината за това е, че го смущава това, че интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) "съзнанието причинява колапса (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)" води до един вид солипсизъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC), но и също така, защото решава, че е грешал, като се е опитвал да прилага квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0) върху мащабите на ежедневието (по-специално, той отхвърля първоначалната си идея да разглежда макроскопичните обекти като изолирани системи).[5] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-Esfeld-5) Виж Съзнание и Суперпозиция: Приятелят на Уигнър (https://en.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_friend#Consciousness_and_Superposition).


За много учени, тази интерпретация (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) не може да се сравнява с другите интерпретации на квантовата механика (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), защото "съзнанието причинява колапса на вълновата функция" се осланя на интеракционистка (https://en.wikipedia.org/wiki/Interactionism_(philosophy_of_mind)) форма на дуализъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)), несъвместима с материализма (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) на физиката.[3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-Schreiber-3).
"Някои [напр. Eccles 1986] (https://en.wikipedia.org/wiki/How_the_Self_Controls_Its_Brain) апелират за съществуването на квантова неопределеност (https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_indeterminacy) и предполагат, че нефизическото съзнание може да бъде отговорно за запълването на причинно-следствените пропуски, определяйки (https://en.wikipedia.org/wiki/Determinism) кои стойности могат да приемат някои физически величи в очевидно "вероятностно (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82)" разпределение… Това е дръзко и интересно предположение, което, обаче, има редица проблеми…

В някои интерпретации на квантовия формализъм (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), самото съзнание има съществена причинно-следствена (каузална) роля, необходима за "колапса на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse)." Очаква се колапсът на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) да настъпва при всеки акт на измерване (https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_in_quantum_mechanics); в една от тези интерпретации (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics), единственият начин за разграничаване на измерване от неизмерване е чрез присъствието на съзнанието.

Тази теория не е общоприета (като за начало, тя предполага, че съзнанието само по себе си не е физическо (https://en.wikipedia.org/wiki/Physicalism), противно на вижданията на повечето физици), и аз самият не го приемам, но във всеки случай изглежда, че причинно-следствената (каузалната) роля на съзнанието тук е съвсем различна от ролята му да направлява поведението (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F)…


— David Chalmers (https://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers), "The Irreducibility of Consciousness" in The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory
Интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) "съзнанието причинява колапса на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)" бива критикувата и заради това, че не дава обяснение на това, кое нещо има достатъчно съзнание, за да причини колапс на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse).

Тя, също така, постулира ключова роля на съзнателния ум, но не отговаря на въпроса за ранната вселена, преди появата и развитието на съзнанието. Твърди се, че интерпретацията (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics) "[съзнанието причинява колапса (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation)] не позволява разумна дискусия за космологията на Големия взрив (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2) или биологичната еволюция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)".[3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-Schreiber-3)


Други предполагат универсален ум (виж панпсихизъм (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC) и панекспериализъм (https://en.wikipedia.org/wiki/Panexperientialism)), на което някои гледат като на пагубен ход в конкуренцията с други теории (https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics).Вернер Хайзенберг (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3) твърди, че колапсът на вълновата функция (https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse) настъпва, когато резултатът от измерването се регистрира от съзнанието на наблюдателя. Това, обаче, е така, защото той разбира вероятностната функция като продукт на човешкото познание: той също твърди, че реалността на материалния преход от "възможно" към "действително" е независима от ума.[18] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-18)

Алберт Айнщайн (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD), който вярва в реализма (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)) и не е приемал теоретичната завършеност на квантовата механика (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0), също поддържа епистемичната концепция за вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F):

“... пси-функцията [т.е., вълновата функция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)] трябва да се възприема като непълно описание на реалното състояние на нещата, при което непълнотата на описанието се дължи на факта, че наблюдението на състоянието може да улови само част реалната фактическа ситуация. По този начин се избягва странното схващане, че наблюдението (като съзнателен акт) влияе на реалното физическо състояние на нещата; промяната на пси-функцията чрез наблюдение по същество не съотвества на промяната на реалната действителност, а на промяната на познанието ни за реалната действителност.”[19] (https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann%E2%80%93Wigner_interpretation#cite_note-19)
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 05, 2020, 11:27:02 am

КОТКАТА НА ШРЬОДИНГЕР
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕВЕРЕТ ЗА ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8)

Цитат
В интерпретацията на квантовата механика за паралелните светове (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1), която не счита процеса на наблюдение за нещо по-особено, и двете състояния съществуват, но поради краткото време на декохерентност на макроскопичните системи това състояние на суперпозиция не трае дълго. Когато наблюдател отвори кутията, той става квантово „преплетен” с котката и се създават състояния на наблюдателя, съответстващи на „котката е мъртва“ и „котката е жива“, и никое от тези състояния не може да взаимодейства с другото. Същият механизъм на квантова декохерентност е важен и за интерпретация в термините на съвместните истории (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1). Само "мъртвата котка" или "живата котка" поотделно могат да бъдат част от съвместна история в тази интерпретация.

С други думи – когато кутията бива отворена, вселената се разделя на две отделни вселени. В едната наблюдателят гледа в кутия с мъртва котка, а в другата той гледа в кутия с жива котка.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Psyhea в Април 05, 2020, 11:36:36 am
Винаги,човешката фантазия е била двигателя на науката,защото от едно предположение и идея,тръгва проучването и доказването.

Лошото е, че по света има много хора, дето бъркат фантазията, предположенията и идеите с факти.
Лошо е да.
Но не по-малко зло е да заклеймяват предположенията и фактите и да се отхвърлят на всяка цена,понеже не са доказани.

В крайна сметка,всеки доказан факт,преди да се превърне в такъв,първо е бил идея и предположение.
Набий си го в главата и проумей,че цялата наука тръгва от човешкия ум,фантазията му,способността му да наблюдава и предполага,най-вече да греши.
Това са първите крачки към сформиране и развитие на науката и ако нямаше хора осмеляваши се да изказват предположения,които да бъдат доказвани или оборвани,ние още щяхме да сме в каменната ера.

Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 05, 2020, 01:28:43 pm
Винаги,човешката фантазия е била двигателя на науката,защото от едно предположение и идея,тръгва проучването и доказването.

Лошото е, че по света има много хора, дето бъркат фантазията, предположенията и идеите с факти.
Лошо е да.
Но не по-малко зло е да заклеймяват предположенията и фактите и да се отхвърлят на всяка цена,понеже не са доказани.


Кои факти заклеймявам? Моля за пример.В крайна сметка,всеки доказан факт,преди да се превърне в такъв,първо е бил идея и предположение.
Набий си го в главата и проумей,че цялата наука тръгва от човешкия ум,фантазията му,способността му да наблюдава и предполага,най-вече да греши.
Това са първите крачки към сформиране и развитие на науката и ако нямаше хора осмеляваши се да изказват предположения,които да бъдат доказвани или оборвани,ние още щяхме да сме в каменната ера.

Аз твърдя, че предположенията и фантазията не са факти. Нищо повече от това.
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Shenlong в Април 05, 2020, 10:32:40 pm
нещо интересно по темата: https://www.youtube.com/watch?v=Z7rd04KzLcg
Титла: Re: Not Even Wrong ... Струнна теория, М-теория, Мултивселена, и “fake physics”
Публикувано от: Glasberg в Април 06, 2020, 07:49:00 am
нещо интересно по темата:

https://www.youtube.com/watch?v=Z7rd04KzLcg

Супер! Много благодаря.

Абсолютно перфектно описание на Теорията на струните (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5) като "забита в умовете на бейби буумърите (https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers) теория, занимаваща се с много странни и озадаващи математически проблеми, престанала да бъде предмет на физиката, а превърнала се в нещо като сревновековно следствие за установяване на броя на ангелите, танцуващи върху върха на игла". ;D ;D ;D

NOTHING PERSONAL, JUST BUSINESS ...