Apocryphal Academy

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - λ

Страници: 1 ... 51 52 53 [54] 55 56 57 ... 65
796
И аз, Дор Киристил, запитах тях, Синовете и Дъщерите на Анунакене:

- Кажете ми защо сега, а не дойдохте за мен преди... Да не би детето, за което говорехте, да е почти мъртво сега? Детето предназначено да е бог, мелезът на Влаш, още ли диша в този свят?


И те ми казаха, на мен Дор Киристил, последният от Каристусите,
тези думи, които ти, Лудас, ще нарисуваш...


Да, Дор Киристил, детето, за което говориш, детето предназначено да бъде бог, мелезното дете-бог на Влаш, е мъртво.

И ще ти кажем тези думи, за да знаеш за тях,
но не за да говориш за тях,
защото тези думи трябва да се чуят само тук и само между нас...

Казаха Синовете и Дъщерите на Анунакене.След като говорихме в Йерусалим,
и не бяхме ние, а нашите Братя и Сестри,
ние чакахме знаците, да,
знаците, които Влаш бяха приготвили за появата на детето.

И онези знаци бяха, за да причинят вяра,
и историите бяха, за да причинят истории,
и хората, които ги гледаха, да причинят последователи и написани думи...

И знаците наистина се появиха, и ние наистина следвахме знаците,
защото те, Влаш, не знаеха за нашето знание,
да, дори до последния ден.И имаше знаци да се видят от всички,
и имаше знаци да не се видят от никой, освен от тях.
Но нашият вид познаваше и двете...,

Казаха Синовете и Дъщерите на Анунакене.


И като познавахме знаците, следвахме знаците.

И да, дори следвахме тях, Влаш
във всички земи, да,
гледахме, слушахме и чакахме.

И чакахме ние, много слънца...

И намерихме една от техните свещени къщи,
и един от техните.
Онзи, когото наричат Великия Вилдоркулак [Vildorculak]...

И това беше в Земята на жаждата.И ние чухме думите му
и ги казахме на нашите Братя и Сестри
и те казаха:

- Не изменяйте плановете, а направете както ни беше казано,
да
дори от Бащите ни.
И планът е хубав. И така и направихме.

И ги гледахме как носеха мелези на този свят в големи количества,
да
дори с хиляди,
защото тяхното дете-да-бъде-бог беше само един от много,
а многото бяха да бъдат свидетели на рождението му,
да разпространят думите му из всичките земи и на всички езици,
да запишат думите
които да се прочетат на тълпите,
да шепнат в ушите на човеците,
че детето беше бог, син на друг бог.И онези неща ние гледахме и нищо не направихме,
защото искахме детето, а не свидетеля,
защото без единия нямаше други.

И с гледане, със слушане и със следване научихме повече за плана им за детето.

Но за детето нямаше знак да се види или чуе.

И така ние чакахме, да,
дори докато някои от нашите Братя и Сестри се обезпокоиха, че детето вече се е родило.

Но нямаше знаци за неговото раждане,
и знаците бяха добри.
И ги гледахме как носят мелези,
3 пъти повече отколкото очаквахме,
и още ние чакахме...


Но една луна дойде
и донесе знака със себе си
и знакът беше добър,
и знакът беше както бе казан от Бащите ни.
И да,
беше знак всички да видят,
и да станат свидетели,
защото беше голям и ярък,
и беше както бе казан от Бащите ни.


И това бе знакът,
че детето предстои да се роди.
И скоро той щеше да се роди.

И където беше светлината,
там бяха и моите Братя и Сестри
онази същата луна.
И бяхме голям брой.И знакът мръдна три пъти онази луна,
и моите Братя и Сестри мърдаха с него.
Докато не мръдна повече...
И отново стана тъмно.
И по цяла вечер, за 3 луни
Влаш скитаха земята на Юдея,
и близките земи, за да спънат комуникацията, контакта или бягството
на нашите Братя и Сестри
в случай че се намесехме.

И човеците се дивяха на светлините в небето, да,
някои дори в страх... и казваха:
Гледайте, знак от Бога.

И по земята Влаш мелези,
малко на брой в това време,
бродеха пътищата и полетата, разгласявайки новината за знаците в небето.

И на всички,
млад и стар, мъж или жена,
те викаха:

- Вижте, знак от Бога...
И много човеци се биеха по пътищата и по полетата,
някой казваха Да, други казваха Не.
Някои говореха за пророчества,
други да неистина и неистинни богове и знаци.

И много видяха светлооките Влаш мелези,
и някои ги мислеха за ангели и вестоносци,
и други бягаха от тях
и говореха за демони сред хората.

И те написаха онези неща, да,
за да заблудят всички,
и всички да запомнят,
и много неща бяха написали в миналото като знаци,
подготвяйки се за тези дни,
за да заблудят всички и всички да запомнят.

"...очите му бяха като огнен пламък насред светилниците."
(Откровение 1:14)


Бележка от Данте:
И заради очите на Влаш хибридите, "вестоносците", чиито очи от време на време блестели в тъмното, толкова много споменавания на "очите" станали популярни.
"Светлината на очите обрадва сърцето: и добрата новина прави костите здрави"
"Светлината в очите на вестоносеца носи радост на сърцето"
Из Библията, Крал Джеймсовата версия (превода ми не е цитат от там, така че навярно не може да се открие директно както съм го написал, бел.прев)
И нашите Братя и Сестри ги видяха и ги чуха,
по полета, по пътища и по къщите, да казват:

- Не обръщайте внимание на неверниците,
живият Бог е тук,
и носи новата религия...

И, в онези дни,
дори както земеделец посява нивята си,
началото на нова религия беше посадено
в сърцата на много...

Защото Влаш бяха подготвили и изпълниха плана си почти съвършено...

Нова религия за всички идни времена.797
Коментар от Данте Сантори:

Убеден съм, че до този момент някои от вас се питат:

Как така заглавието на тези епизоди за Дор Киристил имат думата "хибрид" след името му, при условие, че книгата ни казва, че той е пълнокръвен извънземен, последният от Каристусите?

Е, всичко, което мога да ви кажа, е:

Продължавайте да гледате. В следващите епизоди ще има много завои и обрати, и изненади до последната минута!

А най-последната изненада е "отвъд въображението ни" /озвучен цитат от филм/.

И аз, Лудас, попитах Дор Киристил:
- И в каква земя или свят беше ти, Учителю, когато онези думи за моя народ се говореха?

На което той каза:

- Бях в земята на Черната котка...

Не разбирам, Учителю...,
казах аз, Лудас, син на Симон.Ще ти кажа, Лудас,
...каза Киристил...,
и ще ти кажа за съдбата на мелезното бебе, което трябваше да бъде бога, който никога не стана,
и как аз, Дор Киристил, заех мястото му...

И ще ти кажа тази вечер.

...
И аз, Лудас, запитах Учителя:
- Не беше ли в Земята на многото дъждове?

И Дор Киристил проговори:

- Наистина аз бях, Лудас, син на Симон. Слушай и нарисувай тези звуци, защото са истина...И Учителят продължи:

- След като си тръгнах от Синовете и Дъщерите на Анунакене, аз, Дор Киристил, последният от Каристусите, направих както казаха...

Пътувах през много земи и да, дори през Тясното море, и си направих дом на Острова на много то дъждове.

И е както е казано... Най-дивите от човеците наистина живеят в онези земи, и да, дори по-диви са като вървиш на север..., каза Учителят.
И Дор Киристил тогава ми каза:

- И на 10тата от вашите години, видях най-дивите от Севера да се бият с римляните, да,
дори със собствените си очи.
И те бяха смели, и бяха като диви зверове, и ги избиха всичките...

И аз, Лудас, син на Симон, учен еднакво и от своя род и от римляните, казах:
- Но Учителю, както сме ние тук днес, легионите още не са заминали за Острова на многото дъждове...

И Учителят каза:

- Лудас, каквото са ти казали,
да, дори каквото са ти казали да вярваш,
и какво се случва в земите на твоя свят,
са две различни книги...
И каквото ти казвам, понеже аз бях там в онези дни, е каквото аз видях.
Да, легионите бяха там, и избити до един бяха.


Да, Лудас, бяха там,
понеже ги видях от планински връх,
с тези очи, които сега гледат теб...

И там те умряха,
и там останаха,
и там са те и до днес.


А какво за Синовете и Дъщерите на Анунакене? Те бяха ли там с теб?, казах аз, Лудас.


Не, не бяха, Лудас.Но скоро щяха да бъдат, да, дори 4 години не бяха минали от онзи ден, когато те дойдоха за мен...

И те казаха:
- Дор Киристил... Време е.

Дойде време да те подготвим.

И те ме взеха със себе си, да, към земя, която никога не бях виждал.

И аз, Лудас Керийот, попитах:

- Учителю, в тази земя, която очите ти никога не бяха виждали...
Имаше ли други като мен? От моя род?

И Дор Киристил каза:

- Имаше много от твоя вид, но не от твоя род...
И те бяха стар вид, и наричаха себе си Маташаяан [Matashayaan].

И те също знаеха за онези, които идват от звездите, да, дори преди твоя род.
И те бяха построили къщи от камък в тяхна възхвала,
и когато някои спираха да дишат, те ги пазеха под онези къщи.

И човеците, които срещнах в онези земи, ми казаха:

- В началото, ние бяхме Марахат [Marahat], и с преминаването на много слънца - Мархат [Marhat], и Марахата [Marahata], и Марахаятан [Marahayatan]...
И когато аз, Дор Киристил, ходех по онези земи, те бяха Маташаяан.

И да, онези, които идват от звездите, различни от онези, за които ти говорих, са били в онези земи.
Но не всяка луна или всяко слънце.
И Синовете и Дъщерите на Анунакене не знаеха за тези неща, не знаеха за присъствието им, или, ако са знаели, те не ми казаха...

И, както ходех из онези странни земи, те станаха Маяшан [Matashan], защото беше закон, от други сложен върху народа им, да променят кои са, когато знаците са в небето.
И те ми казаха за велик бог, и народа му,
които дошли от звездите,
и този велик бог ги научил на небето и на звездите,
и после си тръгнал...

И Маяшан говориха с мен, че техните бащи и майки
не били родени в Земята на черната котка,
а във Водата на многото острови.

И да, дори показаха на очите ми
тялото на един,
който не беше от звездите,
и беше от звездите,
не беше от този свят,
и беше от този свят.

Онзи, който наричат велик бог, го бе оставил там, да,
да властва след неговото пътешествие към звездите,
и там той бе умрял.
И под велика къща от камък те го запазили. И още го пазят.И името му било:
Ал Кникий-Янаабхатий Ал Пакали Ал Пакал
[Al Knichyii-Janaabhaatyii Al Pakaly Al Pakal]


Пакал Велики
Характерно за него е, че има най-дългото властване за цялото Западно полу-кълбо - 68 години Запомнен е с най-мащабните строителства на архитектурни паметници и исторически извори при маите.


И той бил различен от всички други, понеже не бил от звездите, и бил от звездите, каза Дор Киристил.

И аз, Лудас, запитах учителя:

- Прости ми Учителю,
но защо Синовете и Дъщерите на Анунакене не са знаели за тези други,
които идват от звездите и скитат из Земята на черната котка, насам-натам както пожелаят.
Истината ли казват? Лъжат ли?


И Учителят каза:

- Не е ли истината и лъжата едно и също, Лудас?
Ако продадеш най-добрия си козел, ще кажеш на съседа си, че не си взел достатъчно монети за него, но купувачът ще каже на съседа ти, че е платил прекалено много...

Кой казва истината, и кой казва лъжата?, каза той.

И аз, Лудас, казах:

- Какво друго, Дор Киристил, ти говори народа от Земята на черната котка?

И Дор Киристил изговори тези думи, които рисувам:

- Говориха ми за обещанието, направено от онези, които идват от звездите,
да им изпратят царица след 6 цикъла.
И името й ще бъде Куцан Ал Темфагусдьем [Qutzan Al Temphagusdiem]
Бележка от Данте:
Според ръкописните бележки в ARB книгата (руската "Книга за извънземните раси"), царицата ни е позната като "Червената Царица", чиито гроб бе открит през 1994г в сграда, намираща се до гроба на Ал Пакал... (Янааб Пакал)
ДНК тестове, спонсорирани от правителството, поставят тези две същества в 7то столетие от Новата Ера (най-вероятно с роднинска връзка помежду си).
Ръкописните бележки от ARB-книгата и "48 седмици"-книгата слагат Пакал хиляди години преди това (със сигурност стотици, преди да се появи Исус), а "Червената Царица" - в 6-7мо столетие от новата Ера.
И Лудас, син на Симон, запита Дор Киристил:

- Учителю, кажи ми, защо Синовете и дъщерите на Анунакене се нуждаят от толкова много от нас?


Лудас, ще кажа думите, които ми бяха казани, да,
дори когато ги запитах същото..., каза Учителят.

Те ми говореха, че човеците имат недостатъци,
че не давате достатъчно потомство, както е било планирано,
и умирате лесно.
Също, че техните Бащи не искали нито се нуждаели от чиста раса,
а от работеща раса, и работници вие сте, не сте ли?


И Дор Киристил,
като изговори думите, които нарисувах,
говори още и на 3 пъти.Лудас, син на Симон,
нека говоря за други неща, да,
дори нещата, които искаш да чуеш,
но се страхуваш думите да бъдат изречени...,
каза той.

И тези неща ми бяха казани от Синовете и Дъщерите на Анунакене, да, когато аз бях в Земята на черната котка... каза Киристил.


Всички човеци са с недостатък, освен първият от вас.

И първият живее сред вас, като един от вас,
но в други земи и онези земи не са вашите земи, нито земите на твоя род, но са земи в този свят.
И първият от вас, да,
онзи, който наричат Макада [Makada]
е като моя вид,
смъртен и безсмъртен...

И той скита земите както пожелае,
и прави каквото пожелае...

И за него,
който не е мъж нито жена
ще ти говоря и разказвам друг път,
защото сега искам да говоря
за тегобите и грижите на миналото, да,
дори и за тези, които предстоят...И, когато аз и Синовете и дъщерите на Анунакене сядахме да говорим, да, винаги на същото място, но нито всяка луна, нито всяко слънце, в Земята на черната котка, те ме учеха както учител ученик.

И те ме научиха на думите, които трябваше да говоря на народа на Юдея, да, дори същите думи, които ме чуваш да говоря всеки ден на тълпите и мъжете от храма, и на жените от пазара, и на бедните и на болните, на суетните и мъртвите...

И те ме учеха както учител ученик за обичаите на твоя народ и обичаите на други родове, какво обичате и искате да чуете и какво мразите в сърцата и умовете си.

И те ме научиха как да ходя като богат търговец, но да говоря като беден, и те ме научиха как да ви докосвам като майка докосва детето си и да ви порицавам без болка.

И те ме научиха на онези неща и на много още, като подготовка за труда ми, да, труда на днешния ден...
И онези обучения продължиха много от вашите години...

Бележка от Данте:
Онези години са каквото хората наричат "липсващите години", времето (според писанията/учените) между 13-14 годишната възраст на Исус и началото на ученията му сред хората, около 30тата година.

798
И аз, Лудас, чул думите на Дор Киристил,
и нарисувал всичките звуци,
и видял неговите чудеса, със собствените си очи,
исках да знам още, понеже бях загубил вярата си в бога от старите времена,
и започнах да имам вяра,
вяра не вътре в мен,
а пред мен.

Но 3 нощи и 2 дни бяха минали, а Дор Киристил не беше искал от мен да рисувам звуците му.
И на 4тата вечер го запитах:

- Учителю, ще ли да ми кажеш още от онова, което знаеш?И Дор Киристил ми каза:

- Ще ти кажа още, и всичко, което искаш да знаеш, и което искам да кажа, но не днес, нито утре...

- Имам много думи да кажа, и земя да извървя, и много се нуждаят да ме чуят, на четвъртата вечер ще говорим отново, каза Учителят.

Така че аз самият и всички, които вярваха, го следвахме, и ходехме с него, и го слушахме.

И всички, които го следваха, бяха свидетели на думите и на всякакви видове чудеса.


И на 4тия ден Дор Киристил говори пред тълпа, и тълпата искаше да слуша.
И така се случи от изгрев до залез.И на този ден, бидейки слънцето горещо и над главите ни, Матай каза на Учителя:

/тук Данте Сантори вкарва озвучена реплика, извадена от някакъв филм, чиито груб превод е: "Ех... свърши ни водата"/


И преди да можеше да каже още, на всички, които слушаха, манерките им се напълниха с вода,
и те казаха:
- Това наистина е бог, син на друг бог.
И когато луната премина най-високата си точка, и звездите се бяха преместили три четвърти, Дор Киристил ме събуди и каза:

- Лудас, искам да говоря с теб сега.

И той ме хвана за ръка, както баща води сина си в храма, и ми каза:
- Нека ти кажа още, за да могат всички да знаят кой е живият бог и откъде е дошъл, но това само ако не съм сред вас след следващия шеват...

(Бел.прев: шеват е еврейски месец, някъде между януари и февруари по грегориансикя... Интересното е, че името взето от акадския език, когато евреите били в плен във Вавилон)
И аз, Лудас, ви казвам това, понеже е истината.
Дор Киристил ми каза за други далечни светове и странни земи, земи които за него не бяха странни. Където къщите и храмовете бяха живи и се движеха насам-натам като охлюва, и променяха формата си като охлюва.

картинката е моя, бел.прев.

И ми каза за други светове, където живеят други, но не са от нашия род, нито вид.
И да,
те приличат на моя род, понеже ние не сме първите от вида, но не са нашия род.

И също, той ми описа тези странни светове, и странни растения и всички форми на живот.

И всички тези светове съм виждал със собствените си очи, но за моя свят не говоря, понеже вече не съществува, каза той.

И той говори за могъщите кхамураи [khamuraiy], които са убили много сред звездите, и всички се страхуват от тях.


Бел.прев:
Между другото, вече имаме тази информация от Докумните Тера. Това са всъщност IKU (ику) - военните пилоти на RRR, или военовъздушните им части. Тоест споменатото тук "кхамурай" е "ИКУмарай". Картинката долу е директно извадена от оригинала на Документите Тера.
Картинките ОТДОЛУ са от моя архив - според мен това са изображения на ИКУ. Взети са от играта "Безкраен космос" (Endless Space). Забележете ПТИЧИТЕ черти на ИКУ от изображението в Документите Тера, и се сетете за "Дарът на перото", което човечеството получава от Енки ЕА. Твърде вероятно е това да е ген от птича раса, има такива спекулации. Картинките от "Безкраен космос" показват РЕПТИЛО-ПТИЧИ хуманоиди. В контекста на тази игра, расата е наречена "Хишшо" (Hissho).
И той говори за Вилудите [Vilud], и за Алкобатите [Alcobata], и за Солипси Рей [Solipsi Rai] и за онези без лице.


И аз, Лудас, попитах:
- Учителю, а какво за историите на моя народ за старите времена? Какво за Моисеи и неговия бог?


И Дор Киристил каза:

- Лудас, твоето вярване, и вярването на тези преди теб, е вярване в страх, и богът ви е бог на страха, сложен във вашите сърца и умове, за да ви направи страхливи и боязливи от яда му.

И вашият пророк беше човек, да, дори човек като теб. И зад него бяха, водеха го за ръката, същите, срещу които се бием сега...
Тогава всичко е лъжа?,
аз, Лудас, попитах Учителя.

И Киристил каза:

- Истината и лъжата ходят рамо до рамо, както мъж и жена ходят към храма. Ти си между тях, като дете, което се държи за баща с едната ръка, и за майка си с другата ръка.

И като ходиш, гледаш напред, не гледаш нито баща си, нито майка си, понеже те знаят пътя до храма, и ти им вярваш, и знаеш че няма да се изгубиш.

И така е било от началото, и така ще бъде до края..., каза Учителят.

И аз ще ти кажа още, точно както Синовете и Дъщерите на Анунакене ми казаха..., каза Киристил.


И като беше говорил много думи за странни светове, и странни земи, Дор Киристил после говори думи за историите на моя народ от стари времена...

И той говори за Моисеи и за делата му.
И това е, което той ми каза,
и е истина,
и аз записах звуците...

Лудас, каза Учителят,

- Какво знаеш за вашия пророк, което не ти е казано от онези на власт,
и от онези, които могат да рисуват думи,
и от онези, които се обличат в злато, се занимават със злато,
и от онези, които да теб, само когато те искат до себе си?

Нищо...,

аз, Лудас, син на Симон, казах на Дор Киристил,
понеже онези са хората, които дали са ни знанието за нашето минало, и мъдри думи за настоящето, и да, дори и бъдещето.


И Дор Киристил ми каза:

Тогава нека ти кажа думите, казани ми от Синовете и Дъщерите на Анунакене,
понеже те бяха тук, да, дори сред рода ти, преди онези хора да видят слънцето на първия ден.

На Моисеи бяха дадени задачи, и работа и изпитания, и слава също,
и онези неща му бяха дадени, да, от същите онези, срещу които сега трябва да се бия,
и името им е Влаш.

И всички онези неща, които извърши, той ги извърши, и не ги извърши...,
каза Учителят

И аз запитах Дор Киристил:
- Говориш в гатанки и думи, които не разбирам. Какво казваш?.

И Учителят каза:
- Знаеш за какво говоря, и разбираш думите ми...

И да, аз, Лудас, разбирах думите му, но не ми харесваше да ги чувам.

И Учителят каза:
- Нека продължа и не ме прекъсвай. Нарисувай думите, които чуваш, и се учи от тях.И той каза:

- Моисеи бе избран от тях, за да започне нещо, което не може да се спре.
И той вършеше дела за тях, и вършеше дела за вашия род.
И онези дела ще издържат, да, дори след като 100 от вашето семе са дошли и са си отишли под слънцето.

Когато има нужда от богове на страха и отмъщението,
богове на страха и отмъщението се създават.
Моисеи следваше един от онези богове, и му служеше добре...


Не се ли качи Моисеи на планината и не говори ли с горящ храст?
Не превърна ли Моисеи тоягата си в змии?
Не раздели ли Моисеи водите на Червеното море?

И ти вярваш ли, че човек като тебе може да направи това?

Без помощ?
Не, Учителю,
казах аз.

И видя ли някой друг, освен него самия, този горящ храст?

Никой не го видя, Учителя, казах аз.

Но вярвай ми като ти казвам, Лудас,
горящият храст наистина говори с Моисеи.
И той наистина повярва, че е бог...

И ето така те, от двете страни, създават вашите вярвания, страхове и да, дори вяра.

И знаеш ли защо тази планина бе избрана, и не друга планина?
Тази планина е една от много планини, свещени за Влаш, и не, не заради вярвания, а заради нужди...


И в червата на тази планина те събират рядък вид злато,
и с това злато те смесват с други тела,
и ги стопяват заедно, и го пият...И като го пият, живеят по-дълго,
и като го пият, пътуват по-дълго.
И Дор Киристил продължи:

- И така, както Влаш постъпват, по същия начин и Анунакене искат златото, първично злато [primordial gold].
И това не е златото, което суетните жени носят, но златото като жълт лимон.
И това е една, но не единствената причина, заради която човеците бяха създадени.
И да, има и друго тяло в пръстта и в червата на планините, което и двете страни желаят, и за което ще се бият,
докато има достатъчно, за което да се бият.

Но за това тяло не ми беше казано от Синовете и Дъщерите на Анунакене, каза Дор Киристил.

И той каза още:

- И много светове бяха унищожени, и още много ще бъдат,
понеже първичното злато,
за онези, които познават тайните му,
е най-ценното от телата, познати сред звездите, да, дори отвъд небесата, които можем да видим... или да си представим.

И за да се притежава всичко ще се направи,
и за да се притежава всичко се прави.

И докато има жълто лимонено злато на този свят,
ще има и човеци...
И след това само онези, които идват от звездите, знаят.
И да, ние не знаем кой от звездите ще бъде на този свят, когато вече няма жълто лимонено злато...

И аз, Лудас, запитах Учителя:
- Но твоят вид беше тук, за да търси сребро, ти каза така.

И Дор Киристил каза тези думи:

- Наистина бяхме,
понеже нямаме нужда от жълтото лимоново злато,
нито сме имали откакто открихме силите му,
тъй като вече бяхме безсмъртни.
И да, дори не притежавахме знанието да го смесваме с други тела.
Какво още за Моисеи?,
аз, Лудас, посмях да попитам.

И Дор Киристил ми отговори като попита:

- Кажи ми Лудас, син на Симон,
какво е било на вашия народ от Моисеи насам,
освен смърт, преследване, разделение, криене, бягане, разрушение и страх?Това е, което е било на моя народ, Учителю. Всички неща, които казваш и болка, казах аз.

Значи Моисеи е свършил работата си добре, понеже дори и днес народът ви бере плодовете от неговия труд...,

каза Учителят.


И като твоя народ, други в други земи, дори отвъд най-високите планини, страдат същото,
и като твоя народ, други в бъдеще ще страдат..., каза Дор Киристил.

И никакви богове няма да променят това,
и никакви свети мъже не ще променят това... никога.

Каза той.И аз, Лудас, попитах:

- И сега, като Моисеи... Исус?


И учителят каза:

- Не!
Моисеи вдъхна сили на религия, а не създаде такава. Моисеи създаде смут, разделение и въстание в земите на Синовете и Дъщерите на Анунакене, както невидимата ръка на рамото му искаше и планираше. И нищо повече...

И аз, Лудас, попитах Дор Киристил:
- И в каква земя или свят беше ти, Учителю, когато онези думи за моя народ се говореха?

На което той каза:

- Бях в земята на Черната котка...

Не разбирам, Учителю...,
казах аз, Лудас, син на Симон.
Ще ти кажа, Лудас,
...каза Киристил...,
и ще ти кажа за съдбата на мелезното бебе, което трябваше да бъде бога, който никога не стана,
и как аз, Дор Киристил, заех мястото му...

И ще ти кажа тази вечер.799
И 8 дни и 8 нощи ние ходихме, без да знаем къде отиваме, понеже Дор Киристил не ни каза нито място, нито цел.

И на 9тата нощ от 8мия ден спряхме и почивахме. И Матай, обезпокоен от много неща, каза:
- Учителю, тълпите стават все по-големи и въпросите все по-любознателни.

И Дор Киристил каза:
- Неоправдано любопитстват за работите на другите...

- Но Учителю, каза Матай, ти направи живота си тяхна работа.

Учителят погледна Матай и каза:
- И за какво любопитстват?

Искат да знаят къде онзи, който се нарича Син Божи, е бил, преди да бъде сред тях...каза Матай.

Дор Киристил видя, че те искаха да го питат за това, така че им каза:
- Ще ви кажа каквото искате да знаете.

След като живях в земята на слона и в земята на тигъра, аз се върнах в земята отвъд най-високите планини. Там ми беше казано за други, които ме търсят, но не можели да ме намерят, каза Учителят.
Напуснах против волята си и следвах стария път, показан ми от онези, които ме предупредиха.

Но онези, що си мислех, че ме търсеха, ме намериха, бях тогава в Партийските земи.

И на мен те казаха:
- Ние не сме онези, които те търсят отвъд планините, защото те са също наши врагове.

Кои сте вие, които също търсите да ме намерите? И какво искате от мен?, казах аз.

Ние не сме от този свят, но като теб, който дойде от звездите, казаха те.

Кои са другите, които ме търсят отвъд най-високите планини?, запитах аз.
Кои са те не е толкова важно, колкото какво искат, и те искат да убият теб и твоя вид, и всички които си срещнал или ще познаваш или ще видиш..., казаха те.

И те ми казаха:
- Продължавай да вървиш към залеза всеки ден и оставяй изгрева зад главата си. Ще стигнеш голямо море. Там намери как да стигнеш до място, което местните наричат Хошалем [Hoshalem] и оттам пътувай до Йерусалим.

Защо не пътувате с мен?, попитах аз.

Не можем да пътуваме с теб, нито да те вземем с нас, понеже никой от нас няма да доживее да види още 3 луни на този свят..., казаха те.

Ще ви видя ли отново?, запитах ги.

Не с нас, но с други като нас, от нашия вид. И ще бъдеш с тях в Йерусалим..., бързо ми отговориха те.

И те бяха в Йерусалим..., каза Дор Киристил, и изглеждаше дори разочарован или тъжен.

Но каквото се каза и реши на това място, ще кажа само на Лудас, който записва пътуванията ми..., добави той.

Но виждам по лицата ви, че искате да знаете повече, и така аз ви казвам:
- След дните в Йерусалим пътувах до островите на многото дъждове, където живеят най-дивите от хората. И там останах за много от вашите години, добави той.


Бележка от Данте:
Островите на многото дъждове = БРИТАНИЯ
(записки от ARB)И после погледна към мен, Лудас, и каза:

Последвай ме, където ще узнаеш повече.

И така направих, и в градината Дор Киристил ми каза истинската цел на неговите пътешествия и действия. И също, каквото предстоеше да се случи...


Лудас, каквото ще ти кажа, ще бъдеш първия от човеците да узнае..., каза той, Дор Киристил.

Ти ще запишеш тези неща, но само, за да ги покажеш на другите в случай, че умра във вашия свят, каза той.

Когато бях в Йерусалим, другите наистина ме намериха, както бе казано в Партия.

И ми казаха:
- Знаем името ти... и кой си.

Твърдите че знаете името ми и кой съм аз, а аз не знам вашите и кои сте вие, каза Киристил.

И те казаха:
- Ние сме Синовете и Дъщерите на Анунакене...

Откъде знаете кой съм?, казах аз...

И на моя въпрос те отвърнаха:

- Твоят вид те търсеше на този и на други светове скоро след като твоя (-----) беше свален преди около 20 Земни години...Бележка от Данте:
На предния цитат видяхте маркировката (-----). Това е защото символите на това място не са известни. В контекста, в който се намира, това явно е нещо като "кораб" или дума с близко значение.


Запитах ги:
- Тогава какво се случва с моя вид?

И другите ми казаха:
- Отначало не можеха да те намерят. В един момент мислеха, че са те открили в земята на Жълтата река, но бяха принудени да напуснат този свят. Те напуснаха преди много време... И няма да се върнат.

Какво искате от мен, Синове и Дъщери на Анунакене?, попитах аз.

Ние бяхме създадени на този свят от нашите Бащи, за да можем да се грижим за другите творения на Бащите си, особено за онези, които наричаме човеци..., отвърнаха ми те.

Но ние не сме сами на този свят. Други от звездите също са тук и ние сме въвлечени във (враждебности) (-неразпознаваеми символи-) от хиляди Земни години, продължиха те.

Не отдавна преди твоето пристигане те убиха един от нашите, Калеопатара [Kаleopatara], последният/а от Фазарите [Fazarhs], казаха те.

Онези, които избиха твоя вид и свалиха (кораба) ти и онези, които убиха Калеопатара, са едни и същи..., ми казаха те.

Искаме да се присъединиш към нас.

В този момент аз попитах себе си дали тези другите, убили моя вид и убили техния Калеопатара, са същите, които унищожиха множество светове сред звездите. Включително моя собствен свят.

И преди да мога да говоря мислите си, те ми казаха:
- Да, ние знаем за твоя свят. как беше разрушен и знаем за пътешествията ти из звездите, всички онези, останали изгубени от твоя вид, опитващи да намерят нов свят за себе си...
Но не можем да ти споделим добри новини в този ден.
Откакто видът ти напусна този свят, след като те търсиха, те също бяха унищожени...

И тогава те казаха думите, които очаквах да чуя, но не исках да чувам...

Дор Киристил,
ти си последният от рода си,
ти си последният от Каристусите...
Какво искате от мен? Какви са намеренията ви?, запитах ги.

И те казаха:
- Тези човеци, които трябва и да пазим и да контролираме имат... недостатъци.
Те са лесни за манипулиране, обръщат се един срещу друг, те дори ядат собствения си вид..., започнаха да казват.

Бележка от Данте:
И в тази книга, и в ръкописните бележки към "Книга за извънземните раси", зета-човешките хибриди наричат извънземната раса, против която се борят, "Влаш" [Vlash] - един от много рептилоидни видове
И те ми казаха:
- Инструктирани сме от бащите си, преди тяхното последно отпътуване, да използваме съзнанията им, за да ги контролираме, защото те са слаби по този начин... Те се размножават много бавно, и ни трябват повече от тях.

И аз, Лудас Крийот, син на Симон, попитах Дор Киристил:

- Значи, ако наистина това е така, какво тогава за войните от миналото и за войните сега, дори за войните на моя народ срещу народа от земята на крокодилите? И войните на римляните, които убиват други като нас с хиляди?

И Киристил ми каза:
- Като теб, аз също имах този въпрос отвътре. АЗ който съм живял отвъд най-високите планини и който съм видял войни и смърт сред човеците...

И аз ще ти кажа думите, които ми казаха:
- Те казаха, че не могат да контролират всичките човеци, навсякъде, през цялото време... и те ми казаха, че дори като използват вашите съзнания като повод, понякога те също използват война, за да държат човеците под контрол, и те ви контролират, като ви държат разделени. Още, те ми казаха, че Влаш правят същото, предизвикват войни сред човеците, и нарочно и не нарочно...

И те ми казаха, че не искат човеците да въстанат и да им се налага да водят война на два фронта, както се случи на други светове с други нисши раси. И така човеците, бидейки най-слаби от трите вида, трябва да останат разделени помежду си. И това е единственото, върху което и те и Влаш са съгласни... И това е негласно споразумение.

И аз, Лудас, запитах Дор Киристил:
- Случило се е на други светове? Човеците да въстанат?

Да - Дор Киристил ми отвърна - ...но те не бяха човеци... само приличаха на човеци...

И те ми казаха, че онзи свят е много близо до този свят...

И те ми казаха, че могат да видят този свят през нощта...картинката е от мен, бел.прев

И този свят сега се населва отново, каза Дор Киристил.

И така аз ги попитах:
- Как се наричате...?

На което те отвърнаха:
- Ние не се наричаме по никой начин. Но знаем кои сме... Ние бяхме създадени, не родени. Ние сме Синовете и Дъщерите на Анунакене.

И така аз ги попитах отново:
- Какво искате от мен, какво искате да направя? Ще го направя...

И това е, което ми отвърнаха...

Хиляди години давахме на човеците богове на войната, отмъстителни богове, богове на страха, понеже страхът помага да се контролират техните умове и действия...
Но винаги сме им давали богове, които не могат да видят, а само да почувстват отвътре.

Но наскоро узнахме,
че Влаш
се готвят да създадат нов вид бог.
Бог, който те ще могат да видят,
бог син на друг бог...

Плановете им са много напреднали и всички неща са по местата си. Ще започне с раждането на дете от девствена жена.

Тази жена вече е създадена от Влаш, мелез на техния вид. На нея ще се гледа като на човек, избран от самия бог. Тя е първата стъпка от техния план.

Тя е добре охранявана и ние не можем да се приближим до нея или до мястото, на което е.

Бащата на това дете-бог ще бъде напълно човек, и той също е вече избран, но не знаем кой е той.

И Влаш ще създадат всякакви видове небосводни и земни знаци, така че всички човеци, които видят онези знаци, да вярват, че детето е наистина бог, син на друг бог.

И Влаш ще пратят детето, дори в крехка възраст, да ходи сред хората, да изпълнява всякакви видове чудеса, и ще го надарят с дара на словото, за да удивява и убеждава всеки, който го види или чуе...

И всички ще кажат... наистина, това ще да е бог.

И те ще използват стари легенди, небесни предсказания и всякакви видове знаци и писания, за да дадат на това дете легитимност да седне на трона на боговете, стари и нови.

И планът им е да завладеят умовете и доверието на хората с нещо друго, различно от страх, както в миналото.

И детето ще бъде добре инструктирано в такива неща.

И с него винаги ще са и те.

И когато детето порасне във висок мъж, дотогава те ще са създали повече мелези от собствения си вид, и тези ще разпространяват думите му из много земи.

Дори до царете и владетелите на много земи, и владетелите, които вярват на техните думи, ще бъдат наградени, но не и другите...

И онези думи не са за страх.

И след време онези думи, които не са за страх, ще станат на страх.

И един ден, далеч в бъдещето, когато детето, което ще бъде бог, син на друг бог, властва над всички земи, човеците няма да се чудят защо той не умира...

Това дете ще бъде бог, ходещ и властващ сред хората, а боговете са безсмъртни, и това дете ще е също.

И Влаш, за много Земни ери овладели изкусно себе-регенерацията на мелезите, ще поддържат това дете живо завинаги и винаги.

И те винаги ще са до него.
И аз, Дор Киристил, ги запитах:
- Откъде знаете за тези неща?

И те ми казаха:
- Ние знаем за тези неща и за много още, защото Бащите ни не спят, дори и когато не са с нас..

И така, те ми казаха още...

Дор Киристил, последен от Каристусите...
Ние не знаем къде или кога ще се роди това дете... но ще разберем, когато видим знаците.

Щом настъпи този ден, ние ще убием това дете при първа възможност.

Веднъж щом го убием, ще дойдем при теб и ще те подготвим за онова, което ще последва.

Когато денят настъпи, ние искаме ти да заемеш мястото на това дете и техният жив бог тогава ще бъде наш.

Искаме от теб да бъдеш живият бог на човеците.

Нека Влаш продължат плановете и подготовката си, понеже не знаят каквото ние знаем...

И понеже не знаят, че ние знаем.

Докато настъпи този ден, ти трябва да отидеш на Острова на многото дъждове, Зелените острови, и да останеш там.

И когато денят настъпи, ще дойдем за теб.

И докато не настъпи този ден, ние няма да се виждаме и няма да разговаряме.

И ние трябва сега да се върнем при нашия род в земята на крокодилите и да ги известим за дните, които идват и нещата, които трябва да се сторят.

И си тръгнаха...
Ето ни нас днес, Лудас, ти, вярно следващ детето от Витлеем, и аз, който съм него, без да съм него..., каза Дор Киристил.Бележка от Данте:
Според 2 документа и някои ръкописни бележки от "Книга за извънземните раси" извънземната раса Каристус са едновременно смъртни и безсмъртни. Което означава, че те умират, ако са смъртно ранени. Само че те също имат силата да регенерират телата си безкрайно в каквато и да е възраст, по време на живота си. Нужно е обаче ръцете им да са свободни (не оковани), за да изпълнят ритуала.
Когато, в незапомнени времена, развили способността да регенерират телата си, прогресивно загубили способността си да се възпроизвеждат по естествен път. Това довело до положение, в което бройката им останала непроменена за дълго време, само с леки изменения, когато изкуствено създавали нов индивид от вида си.


800
И на сутринта на 20-сетия ден, Дор Киристил беше събрал всички последователи до брега. Гъркът Акакиос  [Akakios] попита:

- Учителю, хората питат за младостта ти.

- Кажи им, че не бях някъде, където можеха да ме видят, каза Дор Киристил.

- Какво да им кажа, когато настояват?

И преди Учителят да може да каже някакви думи,
Матай
(Бележка от Данте: Матей/Матю)
прекъсна и каза:

- Кажи им, че Учителят е бил в Аегиптус, криейки се от Хордус
(Бележка от Данте: Херод Велики)
със семейството си, така е истината.

И всички потънаха в тишина, чакайки от Дор Киристил потвърждение на онези думи, и той каза:

- Не изричай лъжи в мое име, Матай, понеже не съм бил в земята на крокодилите.

И Матай, винаги опърничавият, каза:

- Но това се знае, Учителю, и е прието...

И в това време Дор Киристил се изправи на собствените си два крака, вгледа се в Матай, и после във всички нас, и се разкрещя както никога не го бяхме чували да крещи:

- Знае се? От кого?
Знае се и се говори от лъжци и от фарисеите, което е същото... От онези, които твърдят, че не вярват в мен и все пак отделят време да разпространяват порочни истории. И е прието от вас, вярващите в тях, докато сте тук с мен!

И Учителят продължи и каза:

- Защо някога да се появявам в земята на крокодилите, където са враговете ми от другите земи?

И на онези думи не отвърнахме нищо, дори и Матай.

Както всички бяхме потънали в тишина и превили вратове в срам, Учителят погледна нагоре към високите хълмове и каза:

- Съберете храна, вода и вино в достатъчно количество, че да ви донесе радост и изчезнете в хълмовете за 30 нощи и 30 дни, защото няма да бъда отново с вас, докато не видите луната като червен полумесец.

И отново седна на пясъка.


Със спокойствие ни каза:

- когато стигнете хълмовете, останете в пещерата Айзария [Eizariya]. Отидете дълбоко в нея.

Аз, Лудас, го запитах:
- Да се боим ли, Учителю?

И Дор Киристил каза:
- За следващите 30 дни и нощи това няма да бъде ваша земя, а земя на други. Много болка и страдание ще постигне онези, които смеят да им се опълчат, като се опълчат на мен.

И едно последно нещо, преди да заминете, каза Учителят:
- Ако напуснете пещерата през нощта, може да не видите семействата си отново. Ако напускате през деня, да не бъдете виждани. Търсете висока трева и ходете приведени.И той ни остави.
Бележка от Данте:
В крайна сметка Католическата църква, използвайки така-наречения Q-документ, и "други" източници, трансформира това събитие в така-нареченото "Изкушение на Христа", в смисъл 40 дни, които Исус прекарал в пустинята, изкушаван от дявола...
Свидетелството на Марк е много кратко, почти нищо за събитието.
Не се споменава в евангелието на Йоан.
Матей и Лука описват изкушенията, пре-предавайки разговорите между Исус и Сатана. Но те не са били там...
Така че, католическата версия на тези събития се основава на Q-документа или Q-източника, което е хипотетична писмена колекция от реплики на Исус, дефинирана като "материал от обща култура" от църквата...Както ми каза, след като 30те дни и нощи дойдоха и заминаха и бяхме отново заедно, той прекарал това време високо по хълмовете и планините, срещайки се понякога с онези, които не са от този свят. Онези, за които баща ми Симон ми каза, че не са нито ангели, нито демони, но въпреки това идват от небесата...

801
И на 10-тата нощ Дор Киристил дойде при мен, и каза:
- Казах ти много неща, а ти не изглеждаш изненадан, и не се страхуваш от мен.
На което аз отвърнах:
- Като дете, баща ми, Симон, който ти срещна на вечеря в Бетани, ми каза за други хора, които идват от Небесата, хора, които изглеждат като нас, но не са нас, нито пък уважават съботата (еврейската събота - "сабат", бел.прев). Те не са ангели... нито демони. Трябва ли да се страхувам от теб, Учителю?

И след кратък момент тишина, който се усещаше като най-тъмна нощ, той проговори:
- Не... Не трябва.
И после проговори отново:
- Какво друго ти каза баща ти, Симон от Бетани?

И аз незабавно отговорих:
- Каза ми, че не сме за един и същи свят, но вече живеем заедно. Че не споделяме вяра в един и същи Бог и че онзи, който не уважава храма, и от този свят да е или от друг, не бива да е измежду живите.

И ти съгласен ли си с баща си?
Каза Дор Киристил.
- Като растях в къщата на баща си, видях най-зли неща да се извършват и на мъж, и на жена, и на дете. Всички онези неща, извършени от собствените ръце на баща ми. Аз съм много съгласен с нашите свещени писания, но не с баща си.
Казах аз.

Какво е отговорът на човек, който не знае какво да отговори... или знае, но се страхува да отговори... или се страхува да не би да даде грешен отговор.
Каза той.
И при това, аз, без да зная какво да кажа, нито да искам да отговоря грешно отново, погледнах надолу към краката си в мълчание.

Дор Киристил бавно се изправи на босите си крака, и каза:
(дори да не зная дали говореше на себе си или ме питаше въпрос отново)

- Какво ли може да е направил Симон от Бетани, че пораснал мъж да се страхува от него дори и днес?

Отново, аз мълчах.

Той сложи лявата си ръка на рамото ми, изчака, докато вдигна поглед към него, и тогава ме попита:
- Какво още ти каза баща ти за Небесните хора, онези, които не са нито ангели, нито демони...?

Беше се вторачил в мен в тишина, очите му сякаш опитващи се да прочетат душата ми, осъждащи ме заради мълчанието ми, лицето му студено и твърдо като на статуя, чакащо отговора ми.
Бях ужасен в мисълта дали да кажа истината или да излъжа... Никога не бях виждал Дор Киристил да нарани човек нито звяр, но студеният и дълбок поглед в очите му, втренчен отгоре ми, ми казваше, или по-точно, предопределяше ми да отговоря бързо и с истината...

И така аз казах истината:
- Баща ми също ми каза, че ти вече не си сам. Че е видял още от твоя вид наблизо. Наскоро... по хълмовете. И в небето. Той каза, че в Бетани вече нито мъже, нито жени, нито деца или зверове се показват нощно време. Не преди вашия вид да си тръгне...

И... какво друго ти каза той, Лудас?,
каза той,
сякаш знаейки, че не му казвах всичко.

- Той каза, че на последната пълна Луна, 3 небесни колесници дошли, но само 2 си отишли. Една изгоряла в небесата като горяща топка ечемик.

картинката е от мен, бел.превБаща ми, Симон, познат в Бетани като Симон прокажения, заради болестта му, бързаше да посочи греховете на другите, особено на жените, с омразно самодоволство.

Баща ми презираше Дор Киристил, който хората сега наричаха Исус, заради това, че позволи на тази предполагаема грешница да го докосне.

Той и останалите фарисеи искаха да бъде убита с камъни заради греха й.

Намесата на Дор Киристил не позволи това да се случи и така баща ми започна да го мрази още повече. Знанието, че той не беше от този свят, само го вбесяваше допълнително.

Когато, по време на пасхата, отидохме в къщата на баща ми за вечеря, той бе лош домакин и не почете Дор Киристил - Исус - неговият гост, както трябваше да направи, като осигури слуга, който да измие краката му, традиционен обичай, който винаги се изпълнява при важен гост.

Сърцето му бе твърдо, дори след като беше излекуван от проказата си от Дор Киристил, заболяване, което винаги представлява грях според нашата култура.

Но точно тази вечер от злодошлия ни престой в къщата на баща ми, Дор Киристил, ми разказа за първите си години в нашия свят, след като небесната му колесница била атакувана и разрушена.
И той ми каза, че за повече от 20 от нашите години живял не само в земята на Жълтата река, но също и отвъд най-високите планини и в земята на слона и тигъра.

И всички онези неща той ми разказа с подробности.

И цяла вечер рисувах звуците...

И върху пясъка направи карти с клечка, рисунки на далечни земи, които могат да се видят само от звездите. И там е мястото, където е бил и живял.

И всички онези неща той ми каза и ми ги показа за една вечер и една сутрин.

 

И аз го запитах:
- Учителю, не се ли страхуваше? Не се ли страхуваше да не бъдеш хванат от онези, които унищожиха небесната ти колесница?

И той ми каза:
- В началото се криех, живеейки предимно в дивото, без да ме вижда никой, дори дивите зверове.

След 1 година от вашето време, без да бях чул, или видял, или дори почувствал това, което очаквах, започнах да се разхождам из полетата на селяните и из малките села...

С времето станах уверен, да науча навиците ви и да се слея с вашия вид ми беше лесно.

Всеки нов език можех да науча за един ден от вашето време, всяка нова външност, която исках, можех да се променя в нея по-бързо, отколкото пчелата каца на цвете...

След 5 от вашите години, можех да ходя сред тях като един от тях.
Аз бях един от тях.

И аз се осмелих и попитах отново:
- Каква прави там?

Той погледна право в очите ми, усмихна се и каза:- Каквото си поисках...Мислех за онези думи много пъти насетне.

Преди да си тръгнем, той каза нещо, което щеше да промени живота ми.
Той ми каза:

- Лудас, били искал... вечен живот?

На което аз отвърнах:
- В този живот?
Той каза:
- Да, Лудас...

- Но Учителю, само Могъщият Бог може да има вечен живот... Ние сме просто плът, кости и думи в този живот.
     Той ме погледна и изкрещя:
          - Не е нужно да си бог, за да живееш като такъв!!
И преди да си тръгнем, той каза:
- Лудас, ти не си човекът, който си мислех, че си... или че можеше да станеш.

По-късно този ден, през нощта, отново се опитах да говоря сам с Мария, Магдалената. Но Мария, жената която исках за своя съпруга, отново отхвърли поканата ми, петият път за последните 3 дни...
Мария, както винаги, беше с Учителя, и вместо мили думи, чух нареждания...
- Каквото и да ти нареди, погрижи се да го изпълниш. (това го казва Мария, контекстът не е ясен, Данте Сантори филмира тази репклика с откъс от игрален филм, в който Мария изговаря тези думи, бел.прев)Следващата сутрин баща ми, Симон от Бетани, поиска да говори с мен.

Каквото имаше да каже и да поиска от мен, промени всичко...

И може да промени всички.


П.П.
АНАЛИЗ от преводача:

1) Симон от Бетани - Бащата на Юда - е знаел за извънземните. Това би обяснило защо не харесва Исус, когато го вижда, знаейки че не е никакъв бог и никакъв Месия, а че е манипулатор като всички от Небесата.

Това би обяснило защо Библейското предателство идва именно от страна на Юда, който от малък е запознат с приказките за други народи в небето. Като се казва "нито ангели, нито демони", имам чувството, че сякаш се набляга на онова, което се е случвало в главата на Симон... а може би и на други членове на семейството на Юда?... когато из земята се е пропагандирало християнството както го познаваме, с неговите ангели и демони. Явно и в онова време и място е имало запознати, и всичко това им е приличало на невероятна глупост.
АКО въобще разпространяваното тогава християнство е като това, което знаем днес.2) Разказът на Юда, на мен ми се струва, че се опитва да адресира традиционните староеврейски ритуали по източването на кръв и други ритуали за демонизиране и контрол на съзнанието, наследени от времената на Шумер и Акад.
Това би обяснило откъде Симон е имал връзка с извънземни - божествата на Шумер и Акад СА именно Анунаки. Симон явно е бил навътре в нещата.

Това с порасналия мъж ми се струва като домашен битов майндконтрол. Симон явно е разбирал как се причиняват травми, и е държал и домочадието под контрол.

Да не забравяме, че според това съдържание, Юда е бил съвременен терорист за времето си. Съвсем не е чудно, да е имал програминг, и баща му да е бил тогавашен религиозно-политически националистично настроен програмист на въпросните сепаратисти.
Може би точната дума за "националистично настроен религиозно-политически програмист, който действа по тереростичен начин"... е нацист в крайна сметка? Струва ли ви се интересна идеята корените на фашизма и национал-социализма да се намират всъщност в дълбоката древна юдейска традиция на майндконтрол, кървави ритуали и демонизиране?3) Мястото, където Киристил е живял, преди се превърне в "Исус". Много интересно дали може спекулативно тук да се помисли за връзка с България? Мислите ли, че може да се извади някъде връзка между тукашната информация, Дор Киристил както е описан, и Боян мага например?


802
Юдея, приблизително преди 2000 години


Във видео-клипа си Данте Сантори твърди по негласен начин, че авторът на книгата "48 седмици с Дор Киристил" е Юда. Появява се надпис "Авторът на... 48 седмици с Дор Киристил", след което следват изображения на обесения Юда, взети от игрални филми.

От този момент нататък почти всичкото писано в това видео ще е под формата на "цитати". Цитати от книгата "48 седмици с Дор Киристил" ще бъдат маркирани с (48W). Ръкописните записки и бележки върху страниците на "Книга за извънземните раси" ще бъдат маркирани с (ARB).


това място, 24та година Преди Христа.


"Най-важните дни в живота ти са денят, когато си се родил... и денят, в който си разбрал ЗАЩО"
Марк Твен


(преведено от руски, цитати от последната страница на книгата)"И това бе писмено свидетелство за 48-те седмици, които прекарах с Дор Киристил. Човек, който не беше Човек... душа не от този свят." (48w)

"Това са последните редове, които смея да напиша за онези дни, защото преди да е дошло утрото ще посрещна добре заслуженото си наказание..." (48w)

"Заслепен от фалшива вяра живях, но с истинска вяра аз ще умра..." (48w)

"И нещата, които написах, не са приказки от болен човек или притчи, предавани от поколение на поколение.
И всички тези неща бяха чути и видени от повече от един.
И бяха записани от повече от един." (48w)

"И тези неща са истина, понеже аз, и други, бяхме там.
Там, когато Дор Киристил въздигаше мъртвите..." (48w)

"И бяхме там, когато ходеше по вода..." (48w)

"И аз бях с него до края..." (48w)

"И бях там с него, Дор Киристил, 48 седмици преди смъртта му.

Когато ме извика и каза:
- Казаха ми, че можеш да рисуваш звуци...Прав съм?
- Да Учителю, казах аз.
- От днес нататък ще пишеш каквото ти кажа..." (48w)"Името ми е Лудас Керийот [Lhudas Kerioth], и съм асасин на Сикариите" (48w)

Бележка от преводача:
Сикарии - от латински означава "хора на кинжала". Това е термин, употребяван в годините непосредствено преди разрушаването на Йерусалим през 70г от новата ера, с който са били назовавани сепаратистки екстремисти от групата на еврейските фанатици, опитали се да прогонят римляните от римската провинция Юдея. Характерно за тях било терористичното поведение да се крият в тълпи от хора, със скрити кинжали в дрехите, и да атакуват нищо не подозиращи римляни или хора от мирното население, което ги поддържа.


"Човек съм" (48w)


"Името ми е Дор Киристил от Каристусите [Kаristus], Третата Раса." (48w-страница 4)

"Преди три (3) синамис, 60 от вашите години, расата ми беше на много дълго пътуване. Пътуване, което вече ни бе отнело 4000 синамис. Дойдохме на вашата планета, след като знаехме за съществуването й от последните 20 синамис" (48w)


"Спряхме на вашата планета да търсим, каквото вие наричате сребро" (48w)

"Но открихме, че други Раси вече бяха тук..." (48w)

"Бяхме атакувани" (48w)

"Аз съм единственият оцелял..." (48w)

"Живях в далечна земя много от вашите години. Тайнствена земя с жълта река." (48w)

"Но с мен се свързаха.
Пътуването ми почти приключи.
И ти ще ми направиш летопис."
(48w-страница 8 )


803
ИЗВЪНЗЕМНОТО ЧОВЕЧЕСТВО: ЕКСПЕРИМЕНТЪТ
48 седмици с Дор Киристил
Дор Киристил [Dhor Kyristyl] – хибридът

Всеки ден милиони хора, точно като мен и вас, седят пред компютър и търсят отговори. Без да им е известно, че техните въпроси, и молитви, през цялото време са били отговорени. Само ако хората чуваха съвестта си. Но те не го правят. И така, те живеят и умират… изгубени. Без да знаят кои са или защо са тук. Без да разбират въпроса “Защо”.
Историята, която предстои да научите от тези епизоди, озаглавена ”Дор Киристил, хибридът”, не прилича на нищо, което преди сте чували. Информацията, на която историята се опира бе открита в ръчно написаните бележки от Книгата за извънземните раси (10%), в много малка книжка (90%), открита в Кашоните с извънземни материали (кутия #12).На външната корица е озаглавена просто “сдвиг”, което е руското за “промяна” . Но отвътре има заглавие, написано на ръка – “48 седмици с Дор Киристил”. Това е отчет на някои от дейностите, свързани с приятелски и не-приятелски  извънземно-човешки хибриди през вековете на историята ни.
Ще имате възможността да я видите и прочетeте сами, когато специалното издание на “Книга за извънземните раси” бъде публикувано (от 4 години все още не е публикувано, бел.прев).Година 24 Преди Христа
Близо до днешен Миюн, Китай, се разбива извънземен кораб… 60 години по-късно Исус е разпнат.


804
Данте Сантори:

Преди време казах, че ще направя двучасово видео, разкриващо всичко, което знам… относно всичко! Но, както някои от вас знаят, животът ми за пореден път се промени доста в последно време.
Животът се променя, плановете се променят.
Затова, вместо да правя “просто още едно” видео (без значение колко важно беше за мен), реших да направя нещо… нечувано, безпрецедентно, революционно, а за много хора – невъобразимо!
Този проект ще ми отнеме години да го завърша. Гледате Част 1 (Въведение) от серия, която ще има дузини, може би стотици части.
В тази поредица, която наричам…


ИЗВЪНЗЕМНОТО ЧОВЕЧЕСТВО:
ЕКСПЕРИМЕНТЪТ

…ще направя полу-хронологична история на човечеството, на основание цялото знание, което съм събрал през последните 34 години, откакто бях 13-годишен и започван да изследвам неразрешените факти и мистерии, които обграждат всички нас… Ще покрия и адресирам повечето исторически и не-исторически събития, и по-незнайни факти и намеси в делата на човечеството… и очевидната му и неизбежна връзка с извънземното присъствие на планетата Земя и отвъд нея.
От незапомнени времена до настоящия ден.


В тази поредица ще можете да видите документи, които никога не са излизали на бял свят (онези, които ви обещах и много други) видеота и информация.
Всичко това в полу-хронологичен ред и побрано в отделните исторически периоди.

Нова история на света.
Нова история на човечеството.
С всички външни намеси.През последните 5 години имах 5 канала в YouTube.com. Онзи с най-противоречива слава беше:


През онези 5 години публикувах повече от 500 видеота. Над 500 оригинални парчета от пъзела. Стотици от никога до сега невиждани разследвания. Помните ли?Инцидентът  “Дятловия поход”: лични файлове и Тайната книга на Гагарин

Инквизицията е измъчвала извънземни в Германия!

Извънземна планина 2: статични камери (Данте Сантори заснема силуета на обикалящ лагера му рептил, и прави снимка на оставена в почвата трипръстова следа)

Звярът от Геваудан (видео, посветено на серия средновековни инциденти, свързани с върколак и НЛО)

LUBIRDIUM

C.S.L. и Орденът на Асасините

Съществото (видео-материал, до който Данте се е добрал, заснел странна енергийна метаморфоза по време на шейпшифтинг на неидентифицирано хуманоидно същество)

Тайните на Шардана

ИСТИНСКАТА тайна на Леонардо Да Винчи

Извънземни причиняват Московския пожар по време на Наполеонската инвазия

LE CERCLE


Сега е време да свържем частите от пъзела…

805

Това, което следва да прочетете, е много особена информация, и апелирам към вашата завишена предпазливост и безкомпромисно разумно и разсъдливо отношениеНавлязох в тази информационна завръзка през 2015г. Както описвам по-долу, реших да се заема с този информационен източник, и го споделих на един определен мой доверен човек, защото неговото мнение и начин на мислене бяха ценни за мен. Заедно продължихме да изследваме твърденията по-долу.

В определен момент реших да дам повече гласност на този противоречив информационен процес. Това, което публикувах в интернет на 11 Август 2015г, бе следното откриващо, уводно обръщение:
48 седмици с Дор Киристил

Изложеното тук е български превод, направен от мен, на материала "48 седмици с Дор Киристил". Този материал се появи за първи път в интернет през Януари 2015г. Човекът, който го публикува в интернет, носи псевдонима Данте Сантори (Dante Santori), и около него има още анонимни хора.

Характерното за информатора Данте Сантори е, че е много противоречива личност. Разпространява наистина безпрецедентна информация, що се касае до личното ми мнение (а мисля, че имам изграден поглед над нещата), но едновременно с това съзнанието на Сантори е много замърсено - човек няма как да не усети тежките егрегори, тежкото програмиране, внушения и плътната и мръсна енергия, витаеща около него и най-вече начинът, по който е вложил неприятната си атмосфера в материалите, които обнародва.
Като резултат, множество чувствителни хора го избягват и не могат да му обръщат внимание достатъчно дълго време, за да възприемат онова, което има да каже на света.

Както знаете обаче, има си хора за всичко. Аз съм един от онези хора, които се чувстват най-жизнени в трудни и кризисни периоди, и се представят най-добре, давайки най-доброто от себе си, в тежките и хаотични моменти от живота. Забелязал съм за себе си, че имам нужда от случайни или контролирани катарзисни ситуации, за да се чувствам жив.
Поради това, много често се чувствам привлечен от очевидно противоречивото, и често се чувствам воден от любопитство, тласкащо ме в сърцевината на смърдящите кенефи, защото сякаш нещо вътре в мен вярва, или се надява, че търси скрит смисъл.
Изложеният тук материал, с произход информатора Данте Сантори, е преработен и пречистен от мен, през моята призма. Опитал съм се да го сведа до вашето внимание - по-широкото внимание на една по-широка аудитория - с възможно най-малко загуби от логическото съдържание. Считам, че много от вас биха намерили това съдържание за интересно, ако аурата на Данте Сантори не беше толкова отблъскваща.

Нямам очаквания за резултата и отзвука от дискусията по тук изложеното. Воден съм от любопитството да видя възможния ефект и коментари, когато повече гледни точки преценят нещата по-долу.

  • -  Материалът достига до интернет, благодарение на информатора Данте Сантори (Dante Santori). Неговият настоящ youtube-канал.
  • -  Данте твърди много неща за себе си, включително, че баща му е бил висш тамплиер, и че той самият е работил в няколко разузнавания, като преди това е бил военен пилот в родната му Италия.
  • -  Хореографията, която Сантори използва, за да разпространява информацията, е тежка и отблъскваща за възприемане, и натоварваща съзнанието.
  • -  По мои наблюдения информацията все още няма аналог в интернет.
  • -  Информацията изисква комплексна и трезва преценка.
  • -  Родният език на Данте Сантори не е английски - италиански е, а информационните му източници не са на родния му език. Следователно, това, което долу ще прочетете, е превод от чужди за него езици (специално за този материал, това е най-често латински, руски и украински) директно на английски, след което е преведено от английски на български, от мен. Разберете, че в този дълъг цикъл на метаморфози на думите, възникват някои доста "екзотични моменти", като например явлението, че в неща, уж писани преди 2000 години, са си проправили път интернационални изрази и думи.

Преди години Данте Сантори и неговата компания издадоха един известен в уфологията материал - който отново беше първи по рода си в момента на издаването му - наречен "Книга за извънземните раси" или накратко - ARB, от Alien Races Book. Можете лесно да я откриете в интернет при търсене в гугъл. Тази книга създаде революция в света на тогавашната уфология, разбивайки парадигмата за 2-3 извънземни раси (рептили и сиви). Откакто се появи, до ден днешен, в нашия свят се установи нова парадигма - че на Земята присъствие имат повече от 80 различни раси.

Превеждам, в услуга на читателя, уводът от тази книжка, който е следният (оттук-насетне в квадратни скоби [] ще записвам оригиналния начин, по който Сантори пише определени имена, споменати за първи път):

"През 2004та се сприятелих с един украински пич, на име Петро, срещнах го напълно случайно в един бар на плажа... Аз бях в отпуска, а той запиваше с приятели там.
Както и да е, започнахме да разговаряме... така започна приятелството ни... (Петро е мъртъв към днешна дата, предполага се че го убиха наскоро, бел.прев) редовно започнахме да се виждаме у дома, където събирахме семействата си.

През 2008ма той ми се обади и ме попита дали искам да попътуваме малко... Казах "СТАВА !"

Той си беше наумил да отидем в южна Испания на посещение на брат му (брат му беше в затвор там по нова време, близо до Хуелва [Huelva]), както и да навестим баща му в Португалия (баща му беше бивш дипломат на Украйна, преди години, и когато се пенсионира, реши да се премести в Португалия и да живее там...)

И така, тръгнахме... посетихме брат му, и после минахме през Португалия, за да навестим баща му...

Когато бяхме в къщата му, той ни помоли за услуга (стар е)... дали сме могли да изпразним едни кашони от една от стаите, защото искаше да я разчисти и да я направи на спалня за гости... (към днешна дата, бащата на Петро почина наскоро в затвор, бел.прев) Казахме "Добре" и отидохме в стаята, очаквайки да видим някакви стари вестници...

Вместо това, открихме 58 кашона, пълни със стари документи и книги от времето, когато бащата на Петро беше дипломат...

Някои страници (документи) бяха на руски... а някои бяха дори от времето на СССР.

Петро започна да чете/превежда някои от тях и осъзнахме, че бяхме попаднали на множество интересни, интригуващи и дори свръх-секретни (поне по едно време) документи!

Затова, попитахме баща му дали може да запазим кашоните за себе си... той се съгласи и... трябваше да наемем ван, за да превозим всичко до вкъщи.

Седмица след седмица, в къщите на двама ни, но най-вече през уикендите, прегледахме всичките документи, превеждахме ги, направихме им каталог спрямо съдържанието им, или спрямо датите и местата в тях, и тн...

Тъй като, заради професионални ангажименти, бяхме далече един от друг доста често, свършихме много от работата онлайн.

Тогава, открихме КНИГАТА... книгата, която доведе до видеотата, които публикувах.. (тази единствена книга, която имаме е без дата и изглежда "модерно", но все пак открихме корицата - само корицата - на същата книга, но датирана 1951г!)

Обадихме се на баща му, по-късно същата година, и го попитахме за книгата... и той ни сподели липсваща информация... Той каза, че сред висшите сановници в официалната политика винаги се е въртял слуха за извънземния контакт, но нищо конкретно...

Той каза, че получил книгата преди много години от един много стар негов приятел дипломат и, до неотдавна, обновявал книгата с информация, която негови приятели му пращали, или когато се съберял с приятели д разговарят за "едно време".

Тази информация (честите обновления) получавал по и-мейл, телефон и онлайн.

Той все още получава чести обновления на информацията, и ми я препраща.

Книгата има стотици странични бележки по страниците (обновленията), малки листчета, закачени за страниците, със свързана незначителна информация, има снимки, хванати с кламери за тях, и тн... По този начин разбрахме за сравнително скорошни посещения от извънземни, броя им, къде се е случило, и тн... редовно са обновявали информацията, която успявали да научат.

НО, той каза, че имало само шепа хора, които били "навътре в нещата" на времето (по време на СССР)... водачът на комунистическата партия и няколко съветника, 5 или 6 СМЕРШ агенти (SMERSH, това е образувание в руските служби, абревиатурата означава "смърт на шпионите", бел.прев) (може би повече, до 12), командирът на въоръжените войски И командирите на трите военни клона (армия, военновъздушни сили и флот) и може би няколко учени...

Той каза, че най-вероятно има повече хора "наясно", особено сред военните, но не можеше да потвърди това! (той и приятелите му не можеха да разпознаят някои от имената, споменати в книгата)

Хората ме питат за някои от илюстрациите на определени извънземни раси в книгата... това е защото някои от тях бяха буквално копирани от филми и/или видео-игри (не всички).

Аз и Петро се питахме същото нещо, защото разпознавахме някои от тях... и се свързахме с баща му, за да получим отговор.

Той ни каза, че през годините хората, които добавяли/обновявали/принтирали книгата били ползвали изображения на извънземни от медиите, когато нямали истинска снимка или рисунка от свидетели... Така че понякога използвали изображения от филми и видео-игри, които добре описвали въпросните извънземни раси, напаснато спрямо показания от свидетели (описание на срещите им).

Обаче той каза и нещо друго... нещо изключително интересно.

Той ни каза, че сред висшите дипломати имало много "категорични" дискусии и дебати относно "план", включващ определена медия (от онлайн, до вестници, до Холивуд, до индустрията на видео-игрите) и определени секретни отдели (особено от Япония, Китай, Канада, САЩ и Европа) с цел да използват "правилните" (според тях) изображения, с които да обрисуват облика на извънземните...

Всички въвлечени медии (в края на краищата... или директно, или защото притежавали "майчините" компании) били притежание на не повече от 5 човека, и че това е било целенасочено усилие хората (човечеството) да свикнат с облика и присъствието на извънземни... измежду нас!

Той (бащата на Петро) ни каза, че някои от изображенията на извънземните раси във видео-игрите (и другите медии) били използвани в книгата ПРЕДИ появяването на игрите и/или филмите...

Той и някои от приятелите му имали знанието, че някои от секретните отдели всъщност били създали някои от изображенията и после ги "изтекли" в подходящите канали...с цел картинките да станат познати на широката общественост.

Това, очевидно, ние не можахме да потвърдим... освен за едно от изображенията в книгата... извънземните, използвани във филма "Денят на независимостта", били известни преди направата (времето дори не се доближава!) на филма... поне 8 години преди това!

Също така, в някои от изображенията в ARB (Книгата за извънземните раси, бел.прев) е имало намеса...

И така, ето това е... историята зад РУСКАТА СЕКРЕТНА КНИГА ЗА ИЗВЪНЗЕМНИТЕ РАСИ.

Поне част от нея...

Надявам се книгата и разкритията в нея да ви харесат.
Публикуването на въпросния материал доведе до влошаването на отношенията ми с моя доверен човек. След сериозно спречкване помежду ни, преустановихме контакт.

Спрях да обръщам внимание на "Групата" и Данте Сантори някъде през 2016г, когато моят доверен човек наруши неколкомесечното си мълчание, за да ми сподели едно единствено нещо - беше получил и-мейл, уж от Данте Сантори и "Групата". Моят контакт ми изпрати този и-мейл. В него, Данте Сантори твърдеше, че наближава война (с извънземно участие в нея) за съдбините на нашия свят, и обясняваше нуждата от парични дарения, които иска да получи. В и-мейла се подстрекаваше за формиране на отшелнически групи от запознатите с разгласяваната от него информация, които отшелнически групи (от парични дарители) трябваше да бъдат водени и менажирани от "Групата".

Това, мисля, е достатъчно, за да стане ясна цялата картина около този информационен източник. Затова спрях да следя изявите на тази група хора, както и видията, които компилираха и качваха в интернет.
Днес сме 28 Юни 2017г.

Днес разбрах нова информация. Отношенията и комуникацията с доверения ми човек са възстановени. Така, към днешна дата разбирам, че това не е била единствената размяна на и-мейли между моя контакт и Данте Сантори, имало е по-дълго общуване. Освен това, както изглежда, Данте Сантори тогава е отричал, че той и неговата "Група" са разпращали каквито и да е имейли. По това време, обаче, моя екип е бил в комуникационна криза, на фона и на други протичащи събития, и това е бил момента, в който сме изостанали от авангарда на завръзката.

Такова отрицание от страна на Сантори и хората около него създава поредното брожение, поредните съмнения и поредната интрига. Като читатели, и като потенциално манипулирани зрители, не можем да сме сигурни в нищо.

С писмата, твърденията и и-мейлите ще се занимеам малко по-късно. Но едно е сигурно - сега, след като "Апокрифна Академия" е факт, който не може да бъде лесно отхвърлен или възпрян, най-сетне имаме достатъчно контрол върху събитията, за да продължим разследването в тази посока и върху кръга "Данте Сантори" и неговата "Група".


Бъдете изключително критични, когато разглеждате долуизложената информация! Не забравяйте да се опитвате да търсите истината, която всички възможни лъжи се опитват да крият.

806
Да.


Линейната мисъл не може да съществува самостоятелно. Тя е мост, или инструмент, или средство за постигане на цел (за постигане на друга мисъл).

"Сферичната" мисъл е тороидна мисъл. Тя се затваря обратно в началото си хоризонтално, тя се затваря обратно в началото си вертиколно, тя се самопоглъжа в себе си и се самопоражда (затваря в кръг прехода между своя обем и своята повърхност). Тороидът е единствената фигура, която проявява тези черти.

Тоест, тороидната мисъл е КОНЦЕПЦИЯ. Тя съществува самостоятелно, независима е от други мисли. Тя е завършено построение, тя не се опира на външни препратки.

Затова, тороидната мисъл е вярване. Тя може да е истина... но тя също така може да е и лъжа, може да бъде предразсъдък, комплекс, фикс-идея. Тя е способна да пороби човека на себе си. Именно защото е самостоятелна.


Но когато е истинна... тя дава невероятни сили на праведния. Тя е разбиране, тя е обяснение на нещо. И служи като броня на вярата, когато тороидът е образуван около частица истина.

807
Глава Десет

Обобщение и заключение

До тук, проектът Бедини SG разкри поне дузина машини с различен дизайн, чрез което Джон вече демонстрира система, и вие можете да се научите да я правите, която произвежда достатъчно енергия, за да задвижва самата се бе си и отгоре.

Тези машини включват следното:

1. Обикновен DC мотор с четка, въртящ маховик и генератор с ниско съпротивление, задвижван от и зареждащ една батерия.
2. Обикновен DC мотор с четка, въртящ маховик и генератор с ниско съпротивление, задвижван от една батерия и зареждащ втора батерия.
3. Обикновен DC мотор с четка, въртящ маховик и генератор с ниско съпротивление, задвижван от три батерии и зареждащ допълнителна банка с батерии, с цел захранване на външни натоварвания.
4. Обикновен DC мотор с четка, работещ на пулсиращ режим, с индуктивно възвръщане, въртящ маховик и генератор с ниско съпротивление, задвижван от една и зареждащ втора система батерии.
5. Обикновен DC мотор с четка, работещ на пулсиращ режим, с индуктивно възвръщане, въртящ маховик и генератор с ниско съпротивление, задвижван от три батерии и зареждащ допълнителна банка с батерии, с цел захранване на външни натоварвания.
6. Стандартен SG Енергетизатор, задвижван от една батерия  и зареждащ втора батерия.
7. Стандартен SG Енергетизатор, задвижван от три батерии и зареждащ допълнителна система батерии.
8. SG Енергетизатор с много намотки, въртящ допълнителен генератор с ниско съпротивление, задвижван от три батерии и зареждащ допълнителна банка батерии, за захранване на външни натоварвания.
9. И много други вариации!!!

Като цяло, всички тези системи спадат в два главни класа машини. Първият е "мотор/генератор" комбинацията, чрез което се добиват следните характеристики.

Електрически мотори, които:
1. се основават на стандартните принципи на индукцията, но работят на минимален ток заради функционирането на "максимална скорост", подкрепени от маховик.
2. се основават на променливите моторни принципи, използвайки или привличане или отблъскване, но ползвайки пулсов метод, така че да се създава процес на индукционен колапс, който да позволява част от електричеството да се възвръща, докато се произвежда механична енергия.

Електрически генератори, които:
1. се основават на принципен дизайн, включващ намотки, намотани около железни сърцевини, които се намагнетизират от движещи се магнити, и при който пътят на връщане на магнетизма минава през голям въздушен процеп поне част от времето.
2. се основават на принципи в дизайна, които позволяват Законът на Ленц да неутрализира или частично да неутрализира всякакви обратни торсии, когато се прилагат натоварвания с ниско съпротивление в тях.

Вторият генерален клас машини са онези, които използват конфигурации от батерии и/или методи за рязко превключване, за да проявят характеристики на "студеното електричество", които, когато се приложат обратно върху батериите, повишават ефективността на зареждането с 200-300%. Когато редица такива принципи се използват заедно, постигането на КПД>2 става все по-лесно.

Въпреки че развиваше и двата метода, Джон се интересуваше повече от ефектите на студеното електричество, защото добивите винаги бяха по-високи.

Нищо гарантирано

Всичко, докладвано в тази поредица книги е истинно и фактологично. Но това не гарантира, че който и да е може да повтори тези резултати. Всеки от тези феномени се намира в тесен "прозорец на възможността", който машината или улавя или не, в зависимост от прецизността си.

За да накарате подобна машина да сработи, е нужно:

1. значително познание и разбиране на устройството
2. генерално познаване на математиката и инженерните протоколи
3. минимално ниво на уменията по прецизно моделиране

Ако не разбирате науката, ако не разбирате математиката, които стоят в основата на електроинженерството, или ако нямате нужните инструменти и умения в правенето на модели, тогава не е разумно да вярвате, че можете да направите някоя от тези машини, отвъд модела, описан в Наръчника за начинаещи.

Тази технология все още не е търговска марка. Точно в този момент, тя съществува само в авангарда на човешкото разбиране. Световният икономически модел ще премине през труден период на пренастройване, когато тази технология бъде широко приета. Но този процес точно сега започва.

Заключение

С това поредицата Наръчници за Бедини SG завършва. Приключва докладната и анализа на работата на Джон към днешна дата, 2 ноември 2014г.

Написването на тези книги отне две години и половина. Благодарим ви за търпението и интереса ви към този материал. Беше чест и привилегия да работим с Джон през последните 10 години, и да ви помогнем да разберете работата на живота му.


808
Шани Боугман направи моторчето за научния си проект през учебната 1999-2000 година и Джон публикува плановете на тази верига на сайта Keelynet през март 2000г. Всички електроинженери и предполагаеми "умници", които често посещаваха сайта, отхвърлиха плановете, смятайки ги за "нищожни". Понеже никой от тях не се напъна да си направи свой модел, всичко това беше класически случай на "осъждане без разследване".

Джон 20 години правеше работещи модели в работилницата си! Той просто не можеше да разбере защо никой не искаше дори да погледне тази технология.

Стартира SG проекта (2004г)

През лятото на 2004г, Стърлин Алан (Sterling Allan) посети Джон в работилницата му. Всичко, което беше там, му беше показано. Понеже Стърлинг искаше да бъде онзи, който да разгласи новината за "Свободната Енергия" на широкия свят, попита Джон дали може да публикува определени планове и списъци с части, за да могат хората да си направят свои собствени модели. Понеже Джон вече беше правил това на Keelynet сайта, той се съгласи да издаде и обнови някои планове и да ги даде на Стърлинг.


Ето рисунка на схемата и списък с части, които бяха дадени на Стърлинг за направата на верига с един транзистор, през септември 2004г.

Тези нови планове има няколко разлики спрямо онези от Keelynet. Първо, той го нарече "Мотор Ученичка" нарочно, за да обиди онези умници (от мъжки пол), които пренебрегнаха технологията първия път, и второ, използва варианта на системата с две батерии, когато мотора работи с една батерия, за да зарежда другата директно с възвърнатата енергия. Стърлинг също така отвори и форум за дискусии по Yahoo Groups, така че хората, правещи собствени модели, да могат да комуникират един с друг.


Стърлинг дори построи свой модел, който работеше доста добре като за първи опит, можеше да презареди втората си батерия за около 90% от времето за изтощаване на захранващата батерия.

Въпреки това, Стърлинг след време обяви, че технологията беше "измама" и че това не беше машина за свободна енергия, тъй като не работеше безкрайно дълго време без батериите да се изтощят.

Но всичко това вече беше публично, и хора от цял свят започнаха да докладват добри резултати и искаха да научат повече. Към 2005г форумните дискусии вече се модерираха от Рик Фридрих (Rick Friedrich), докато в края на краищата не ги пое Джон, през 2011г.

Дискусионните теми бяха голям напредък в сравнение с предходния "не публичен" период, но от тях се създаде много объркване, защото прекалено много хора публикуваха свои собствени предположения за това как работеше веригата. Най-накрая беше предприето начинанието работата на Джон да се обясни в серия дефиниращи материали, озаглавени Наръчниците на Бедини за SG, от които това е третата част.

Виенско колело на Бедини (2010)

От август 1984г до ноември 2010г "Джим-Уотсъновата машина" беше най-големият модел, демонстриращ технологията на Джон, който е показван пред публика. Това се промени на 13 ноември 2010г, когато Джон разкри "Виенското си колело" пред публика от повече от 400 човека на първата Конференция по технологията на Бедини в Coeur d`Alene, Айдахо. Тази снимка беше направена от един от присъстващите от задната част на залата. Виенското колело с 4-те си метра диаметър (4,26м) може да се види в далечината.


Построяването на машината отне месеци и струваше над 20 000 долара. Беше проектирано с цел да демонстрира технологията на Джон публично по драматичен начин. От друга страна обаче, животът й беше относително прозаичен. Отново беше показана на конференцията през 2011г, след което така и не беше напълно сглобена отново. Проблемът е, че когато е напълно сглобена, машината е с 15см по-висока от големите двукрили врати на работилницата на Джон.Много работа е да се сглоби отново горната част на колелото, и тъй като нямаше повече тестове за провеждане с нея, така и си остана разглобена. Остана частично разглобена в работилницата на Джон до 2012г, и най-накрая беше прибрана в склада, когато Джон си преустрои работилницата към по-малки размери  през 2013г. Днес остава частично разглобена, но потенциално работеща.


Машината имаше три големи намотки отдолу и работеше в режим "пълна мощност" с "Бедини-Кол ключа" като показаната на страница 82. Единствената разлика беше, че компонентите на ключа бяха модифицирани да работят с електрическа верига с много ниско съпротивление. Вложението беше 36 волта (три 12-волтови батерии в серия) и изходната енергия беше същата. Батериите вряха продължително докато работеше, и Джон никога не я пускаше за повече от 30 минути наведнъж на пълна мощност. Батериите бяха прекалено малки, за да се зареждат толкова яко.


Въпреки че Джон не е разкрил цялата схема за Виенското колело, за машината има доста данни в интернет. Ето една рисунка, публикувана в една форумна тема, посветена на нея. Показва как магнитите на колелото взаимодействат с трите намотки и веригата, която си е "Бедини-Кол ключ". Машината имаше и "главинен мотор" 600см в диаметър, който работеше като мотор в "нормален режим" и като генератор в режим "пълна мощност". Използвана при него верига също беше модифициран Бедини-Кол ключ, който възстановяваше енергия към системата за зареждане на батериите.


За повече информация върху техническите детайли на Виенското колело, отидете тук:
http://www.energeticforum.com/john-bedini/6786-bedini-ferris-wheel-egauging-motor.html

Една батерия, две батерии, три батерии, четири...

Тази книга няма да е завършена, ако не се спомене значимостта на батериите във всичките системи на Джон. Към днешна дата, Джон е направил и демонстрирал машини и вериги, които се "самозадвижват", използвайки една батерия, две батерии, три батерии, и четири батерии. Всички системи, които е демонстрирал, имат поне една батерия. Батерията е централен компонент в цялата работа на Джон.

В книгата му от 1984г Генераторът на Бедини за свободна енергия, той показва метод за построяване на самозадвижваща се машина само с една батерия. Този процес извлича енергия от батерията, за да задвижва обикновен (директна индукция) DC мотор, за да произведе механична енергия. Тази механична енергия е използвана, за да поддържа въртенето на маховик (съхранена инерция) и на Енергетизатор (генератор с ниско съпротивление), който е използван за зареждане на кондензатор (съхранен електричен заряд), позволявайки много малко от механичната енергия да се разсее.

Обикновените мотори с DC тяга от този тип използват вътрешно генерираната "обратна ЕМС", за да ограничат консумираното от мотора електричество в директна пропорционалност към скоростта. Това означава, че колкото по-бързо се движи, толкова по-малко ток смуче. Така че, системата работи по-добре, когато моторът приближи "максималната си скорост". Скоростта също така е добра и за Енергетизатора, тъй като колкото по-бързо се движи, толкова повече "високоволтови импулсни моменти" в секунда ще произвежда, за да зарежда кондензатора.

Ключовият момент при тази машина е механизмът, осигуряващ много ниско триене! В механичен смисъл, тя трябва да е идеално подравнена и снабдена със свободно въртящи се лагери, за да може да достигне възможно най-високата си скорост на цената на нисък разход на механична енергия. С покачването на скоростта, моторът смуче по-малко и по-малко енергия от батерията, докато Енергетизаторът връща в нея повече и повече, чрез разтоварванията на кондензатора.

При критична скорост, машината започва да слага повече енергия в батерията, отколкото смуче, и така влиза в "самозадвижващ се" режим. Машината има три компонента, които съхраняват енергия. Това са Маховика, Кондензатора, и Батерията.

По време на "самозадвижващ се" режим, всичките три енерго-съхранителни компонента достигат максимален капацитет. Маховикът поддържа максимална скорост, независимо дали моторът работи в този момент или не. Кондензаторът постоянно е зареждан с импулси от Енергетизатора по начин, който почти не отнема никаква инерция от Маховика. При работна скорост, електрическият мотор смуче минимално електричество от батерията около 50% от времето, докато 100% от производителността на Енергетизатора или се събира в Кондензатора, или се доставя обратно в батерията през останалите 50% от времето.

Батерията е главният енергиен резервоар на системата. Тя има енергията да стартира системата и да я изкачи до работни скорости, и има капацитета да поеме цялата допълнителна енергия, произвеждана от системата. За да се направи домашна електрическа станция от система като тази, просто слагайте повече и повече батерии успоредно на първата, и използвайте превключвателен режим, който няма да се самоизгори. След това, "просто я пуснете да бяга"... както Джон винаги казва.

Колкото и праволинейно да изглежда, Джон е открил, че повечето хора не могат да накарат машината да сработи. В повечето случаи не е тяхна вина. Проблемът обикновено е в батерията. Истината е, че батериите не обичат да се "зареждат и разреждат" едновременно или последователно, много бързо едно след друго. Това е свързано с енергията, която е нужна, за да може постоянно да се преодолява инерционният момент, съхранен в големите оловни йони, когато се движат напред и назад в електролита.

За да се заобиколи тази този механизъм за загуба на "инерционна маса" на молекулярно ниво, Джон разработи системите си с две батерии, където едната захранва машината, а другата се зарежда за няколко часа, след което си сменят местата само веднъж или два пъти дневно. Това сработваше много по-добре, но все пак повечето хора не можеха да го постигнат. Повечето причини, заради които експериментаторите имат лоши резултати със системите с две батерии са разгледани подробно в Наръчника за средно напреднали.

И това ни подтиква да разгледаме системите с три батерии. Като цяло, системата с три батерии беше представена като метод, чрез който да се обясни защо системата с четири батерии работи. В последните няколко години обаче, някои умели експериментатори са открили, че има редица специфични ползи, сама по себе си.


Тази диаграма е на сайта на Джон от 1996г и показва метод, по който мъртва батерия може да бъде заредена, докато някакъв "консуматор с ниско съпротивление" работи, както електромотор върти Енергетизатор например! Този метод позволява обикновен електрически мотор да функционира, докато през това време електрическият ток се запазва, за да захрани батерия в същото време.

Джон показва, че въртейки батериите през всяка от позициите, всички те подобряват състоянието на заряда си, докато през цялото време консуматорът функционира. Това е моментът, в който повечето "себеуважаващи се" учени губят интерес. Докато вярвате в "Закона за запазване на енергията", НЯМА да си помислите да изследвате този феномен. Докато вярвате, че натоварването "консумира" електричество, няма да изследвате доклади, споменаващи, че електричеството всъщност се "съхранява" в същото време, в което се и използва.

За да научите повече за тези развития, посетете тази дискусионна тема с повече от 300 публикации:
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/10610-3-battery-generating-system.html


Но става още по-зле при системите с четири батерии! Тази рисунка е на сайта на Джон от 1996г, а работата му с вериги като тази може да се проследи чак до 1983г. За първи път с това го запознава Роналд Брант (Ronald Brandt), Джон нарича топологията на тази верига "Тесла ключ".

Тази верига показва как едно натоварване функционира между Отрицателните терминали на две батерии, които се редуват да са свързани в серия и успоредно с други две батерии, създавайки по този начин флуктуации от електрически ток между две точки с "еднакъв" потенциал.

Когато рязко се превключат между тези две състояния, натоварването функционира на база "студена форма" на електричеството, без да се разреждат батериите. Джон се интересуваше от този феномен, защото приличаше на същия вид "модифицирано електричество", което той толкова ясно демонстрира с проведените тестове с генератора на Кромри.

В исторически план, веригата може да се проследи не до Никола Тесла, ами до патент, издаден през 1915г на името на Карлос Бенитез (Carlos F. Benitez), строителен инженер, живял в Гуадаладжара, Мексико.


Ето основната картинка от този патент. Показва четири батерии, свързани последователно в серии или успоредно, и натоварвания, които функционират от флуктуациите на електрическия ток между Отрицателните терминали.

Описанията в патента на Бенитез ясно посочват метода, но патентът не споменава промяната в "качеството" на електричеството.

Роналд Брант беше първият, който ясно констатира, че тоците, протичащи в тази система, имат "необичайни свойства" и Джон Бедини е, абсолютно, първият човек в историята, който да направи така, че такава система да работи изцяло на твърдо превключване (без движещи се части).

Ето снимка на Джон, показващ първия си уред, демонстриращ липсата на движещи се части, на Тесловия симпозиум през 1984г.


Дали Роналд Брант е преоткрил този метод чрез експериментиране, или някак си предварително е знаел за работата на Бенитез, не е известно. Това, което е известно, е че Брант въведе Джон в това поле.

Всяка система, която Джон е показал, ползва батерии. Докато на пръв поглед системите с една и с две батерии сякаш са зависими от безсъпротивителното действие на генератора в Енергетизаторен стил, Джон НЕ СЕ интересуваше от това!!! Джон се интересуваше от разните методи, чрез които да се проявят модифицираните качества на електричеството, и ефектите от тези изменени качества върху батериите.

Веднъж щом успеете да възприемете значимостта на "студената форма" на електрическите потоци, които просташки се появяват при генератора на Кромри и при "Четирибатерийния ключ", по-лесно ще можете да проумеете защо Том Биърден теоретизира идеи като "Фи-точковия поток" и идеята, че "батерията зарежда сама себе си". Това е точно, което са виждали!

В онези ранни дни, експериментите имаха голяма преднина пред обясненията. Те се опитваха да се домогнат до език, чрез който да се опишат тези открития, и Том Биърден беше единственият, който беше доброволец да приеме предизвикателството. Но извън техния вътрешен кръг, в който доказателствата за тези реалности бяха твърдо установени, имаше почти единодушно отхвърляне на тези идеи!

[За повече информация относно метода на "Четирибатерийния ключ", прегледайте това, и други дискусионни теми в Energetic Forum:
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/5227-carlos-f-benitez.html ]

Ситуация...#1

Ето какво показваха всички експериментални доказателства. Волтажът и самия електрически поток са две отделни и различни проявления на "електричеството". Могат да се появяват индивидуално, или заедно. Когато волтажът се появява без поток, се проявява "студена форма" електричество, най-ярко изразено чрез иглата (високоволтовия импулс), създавана при разтоварването на индуктор в посока натоварване с високо съпротивление. Това е така наречената "Лъчиста енергия", създавана от SG веригите.

Когато се появява поток без волтаж, това също изразява себе си като "студено форма" електричество, най-ярко изразено като енергията, която е способна да задвижва натоварвания между два отрицателни терминала при "Четирибатерийния ключ".

Волтажът без поток се генерира от свободния разпадане на магнитното поле, когато токът бъде прекъснат рязко, и енергията се разтоварва в натоварване, което има високо съпротивление. Поток без волтаж се генерира от флуктуацията на потенциали във верига с ниско съпротивление, когато токът е прекъснат рязко и отражението на тази флуктуация се появява през натоварване, което има много ниско съпротивление и е между два отрицателни терминала.

И двете форми на "студеното електричество" протичат през обикновените жици при стайна температура БЕЗ СЪПРОТИВЛЕНИЕ. Законът на Ом не описва тяхното поведение в дадена верига. Класическите измервания на тези модифицирани форми на електричеството са рутинно неточни. Въпреки тези проблеми с измерванията, тези форми на електричество могат и се представят като истинска РАБОТА във външните вериги.

Само когато волтажът и потокът се появяват заедно имаме стандартно проявление на електричеството, което неправилно са ни казали, че е "единственото". Така че, нормалното "горещо електричество" се появява в средата на спектрума, където волтажът и потока се проявяват заедно. В контраст на това, ефектите на "студеното електричество" се появяват в двата края на спектрума, където или волтажът или потокът се появява без другото. Ако има такова нещо, ТОВА е една от истинските тайни на свободната енергия. Ако една верига или машина позволява на тези условия да се проявят, тя ще демонстрира положителни резултати в истинския свят, които са трудни за измерване чрез приетите от стандартната наука измервателни методи!

Ситуация... #2

В електро-механичните машини, появата на тези студени форми на електричеството са директно свързани със структурите, съдържащи магнитните полета. В онези дизайни, които затварят магнитните полета в затворени кръгове, е възможно да се произведе повече механична енергия (по-силни моторни ефекти) и каквото изглежда като генератори с по-висока "ефикасност", но появата на модифицираните форми на електричеството е силно намалена.


Като стана дума, когато магнитните полета се създават в структури, които имат големи въздушни процепи при пътя за връщане, като например намотка, възбудена от постоянен магнит само от единия край, това стимулира максимално количество от модифицираните форми на електричеството да се проявят, особено когато това се комбинира с техники за рязко превключване. От гледна точка на класическата наука, тези структури се смятат за "много неефикасни" и имат "много ниско" съотношение "мощност към маса", и са отписани сякаш са безполезни и архаични. От гледна точка на Джон, те са най-простият начин да се извлече тази енергия в "студена форма" от околната среда, или както Кромри казал в началото, от гравитационното поле.

Следващите големи напредъци

Джон е плодовит изобретател, така че няма начин човек да е рамо до рамо с неговата креативност. На конференцията по Енергийна наука и технологии през 2014г, Джон разкри последния си Линеен усилвателни/регулаторни вериги, които могат да се ползват за отклоняване на ток от зареждащата се батерия обратно към захранващата батерия, без да има нужда от размяна на батериите. Въпреки че не възнамерява да публикува тази верига в скоро бъдеще, все пак можете да закупите неин модел от teslachargers.com.

Следващия наистина голям "напредък" трябва да дойде от хиляди хора навсякъде по света, които да започнат да експериментират с тези технологии, да научат науката, и да построят свои собствени работещи системи. През 1984г тази технология стана "публична" чрез публикацията на книгата на Джон Генераторът за свободна енергия на Бедини. През 2004г тази технология отново стана "публична", този път заради хиляди самозадвижващи се модели, появяващи се навсякъде по света.

809
Глава Девет

Други постижения, стари и нови

През времето, докато всичко това се случваше, Джон и брат му Гари въртяха фирмата Бедини Електроникс, компания производител на електроника, продаваща високо прецизни музикални усилватели, по дизайн на Джон. Това му осигуряваше контакт с много други електроинженери и разработчици на електро-вериги, живеещи в Лос Анджелис и областта, и другаде.

Един такъв негов колега беше блестящия инженер Рон Кол (Ron Cole). Рон работеше в станцията на местната телевизия NBC в Лос Анджелис (KNBC) и беше изключителен изобретател и репликатор със свой стил. Рон беше човекът, който представи Джон на Ед Грей още през 1974г. Когато се опознали, открили, че споделят множество интереси и в последващите години работили заедно по проекти дори и посреднощ.

Още в началото и Рон и Джон знаели, че моторът на Ед Грей работи и е способен да произвежда значителни количества механична енергия и в същото време да поддържа всичките си батерии заредени. Но системата на Грей била невъзможно сложна и се нуждаела от много високи волтажи, за да бележи постиженията си. Това ги мотивирало да открият "по-прост начин" за постигане на същия краен резултат.

Откритието и експериментите с Генератора на Кромри ги убедило, че има "нисковолтов" начин да се проумее самозахранващата се електро-механична машина. След като установили това, било въпрос само на провеждането на достатъчно експерименти, за да се открие най-добрия подход.

Само че Рон работел за голяма корпорация, и не можел да си позволи да открито да се асоциира с радикална технология като тази. Така че през по-голямата част от времето работата му с Джон била частна, и било много плодотворно сътрудничество.

G-полето еволюира в конфигурацията G-поток

Една от първите рисунки, която започнала да се свързва с името на Рон Кол е тази. Джон слага името на Том Биърден по тези картинки, за да уважи работата му по тестването на различните модели и споделените от него теоретични идеи, но в действителност Том не е помагал на Джон за дизайна на което и да е от тези устройства.


Това беше първата вариация на "Генератора на G-поле", при която се опитаха да се отърват от плъзгащите контактори и отново да прехвърлят намотките в статора. Тази картинка е датирана юни, 1984г, което е точно в същото време, когато Джон публикува книгата си. Но този дизайн не беше споменат в нея.


Тук виждаме един от ранните модели на тази конфигурация, направен от Рон Кол в работилницата му. Тестовите резултати на този тип бяха много добри, и демонстрираха много от преимуществата, които се забелязват при оригиналния дизайн на Кромри.

С едно изключение. Този генератор показваше стандартния "профил на обратно съпротивление", типичен за другите от вида му.. Тоест, демонстрира максимално съпротивление при условие на "отворена верига" и минимум съпротивление при условие на "къса верига", а идеалното условие е натоварването да има много ниско съпротивление.

Ето данните от една серия тестове с тази машина.

Тест 1: Без натоварване (отворена верига)
            Вложение 25.4 V на 3.90 Amp = 99.00 Watt
            Изходна енергия 48 V
Тест 2: Натоварване = 37.33 Ohm
            Вложение 25.3 V на 3=90 Amp = 98.67 Watt
            Изходна енергия 28 V, 0.75 Amp = 21 Watt
Тест 3: Натоварване = 13.50 Ohm
            Вложение 20 V на 3.39 Amp = 67.80 Watt
            Изходна енергия 50 V на 3.70 Amp = 185.19 Watt
Тест 4: Натоварване = 0.63 Ohm
            Вложение 21.9 V на 2.30 Amp = 50.37 Watt
            Изходна енергия 20 V на 31.75 Amp = 634.92 Watt[/color]

Тези резултати са публикувани на интернет страницата на Джон от 1996г и като цяло до сега са били игнорирани. Това е разбираемо, тъй като в резултатите не се уточнява бързината на генератора по време на различните тестове, нито пък специфичната изходна електрическа верига, а се показва само токоизправена изходна енергия, захранваща съпротивителен товар.

Но има и други доказателства за това, че този дизайн се представяше с екстремно ниско триене при условие на товар с ниско съпротивление, към което спада зареждането на батерии.

Системи с две батерии


Тази картинка, от 1988г, показва генератор в стил Кромри, който зарежда втора батерия, докато движещият мотор се захранва от първата батерия. Излишната механична енергия след това се прехвърля на по-ниска предавка, за да се употребява от външно механично натоварване.

Зелената кутия включва верига, която следи волтажите на батерията и автоматично превключва батериите, когато захранващата спадне до 11.1 волта.


На тази картинка от 1989г виждаме, че конфигурацията вече се нарича "G-поток Енергетизатор". Надписът също така казва, че този дизайн е разработен да захранва електрическа лодка като излишната механична енергия се ползва за предвижване (пропулсия), а Енергетизаторът се използва, за да удължи времето на работа на системата батерии.

Така че, до 1989г, виждаме значителни подобрения при електрическата верига на Самозадвижващите се Енергетизатори, разкрита в книгата от 1984г, където беше използвана само една батерия. Горната картинка показва ротор с два полюса, но изрично се казва, че има осем полюса. Тази конфигурация беше тествана с голямо разнообразие системи през годините, като например този модел.


Превключвателни вериги и моторен контрол

Докато Джон се фокусираше върху опростяването, и едностранната, самовъзбуждаща се верига, която еволюира до веригата на SG, която днес познаваме, Рон се интересуваше как могат да се използват тези конфигурации за производството на повече механична енергия, както се ползва стандартен електрически мотор.

За този тип опериране, Рон се нуждаеше от двустранна превключвателна верига, така че намотките да могат да се енергетизират, след което напълно да се разкачат от захранването, преди да бъдат включени с обратните полюси.


Ето пример с един от сложно-съставните, самозадвижващи се Енергетизатори по дизайн от онзи период. Направен е така, че едновременно да действа и като мотор и като генератор, но има и Северен и Южен магнитни полюси, поради което са нужни двустранните превключвателни вериги. Тази картинка е от 23 август 1986г.

Също така в надписа се твърди, че роторът има осем магнитни полюса, както и "хол-ефект" устройства вляво и вдясно на оста, със самостоятелни малки магнити за контрол на тайминга на мотора.


Тази снимка показва модел от същата топология, направен от Джон през 1983г. Използваше ранни NEO магнити (предполагам неодимови магнити, бел.прев), описани на картинката като "желязо борон", и между ротора и намотките има сравнително широки пролуки. Има едновременно и моторни и генераторни намотки на едни и същи сърцевини в статорите. За разлика от картинката, тази модел имаше отделна "тригер-намотка", монтирана в горния десен ъгъл, показана с много тънката жичка, която излиза от нея.

Ето веригата, използвана за движещата моторна част за този тип комбинирани мотор-енергетизатори, които използваха и двата магнитни полюса едновременно от двете страни на ротора.


Веригата показва една единствена захранваща батерия, като възвръщаемостта се осъществява по индуктивен път, събира се през пълновълнов токоизправител и се съхранява в кондензатор, който след това може да се ползва от външен консуматор или да се насочи обратно в основното захранване от батерията. Целта на веригата беше не да дефинира всички начини за възвръщаемост, а ясно да дефинира дизайна на задвижващата намотка в би-полярна конфигурация с пълно откачане и пълно обръщане на намотките по време на работа на машината. "Прозорец-моторите" на Бедини също използваха тази верига.

Имайте предвид, че електронна комутация от този тип не се използваше при комерсиалните мотори още 20 години след това, така че това бяха много сложни неща за 1986г.

Рон и Джон също така разработиха и едностранна задвижваща верига, която Джон от онзи момент нататък е ползвал при различни модели на неговите "Монополни" мотори.


Ето вариация на ключа "Бедини-Кол", който се задейства от "тригер-намотка" като при SG, но може да се задейства също така и от Хол-ефект устройство като при веригата от предната картинка.


На тази снимка виждаме класически дизайн с две намотки, работи в режим "принудително отблъскване", като използва едностранния Бедини-Кол ключ, който може да се види монтиран на черния панел долу вдясно. Хол-ефект устройството се задейства от втори комплект по-малки магнити, монтирани върху малкото  бяло колелце на оста.


А ето и друга версия на двустранния ключ, задействан от магнитни четки. Този "Линейно неутрален мотор", по дизайн на Джон и направен през 2003г, може да достигне 11 000 rpm.

Идеята е, че всичко това беше плод на изследване и разработване, и бяха изпробвани дузини вариации, които вършеха работа. Веригите, които Дон е сложил на уеб-страницата си са просто "пример" за това колко много вериги бяха разработени и изпробвани.

Монополна версия на G-потоковия моторен Енергетизатор

Една от най-интересните версии, разработени от Рон Кол през този период, беше Монополната конфигурация, използваща керамични пръстеновидни магнити и парчета желязна тел върху ротора. Дизайнът е екстремно компактен и позволяваше магнитен поток с висока плътност през железните сърцевини, идващ от керамичните магнити, които излъчват магнитен поток с ниска плътност. Също така приложението му е универсално, работи еднакво добре и като мотор с ниска торсия и индуктивна възвръщаемост, и като енергетизатор с ниско съпротивление, захранващ натоварвания с ниско съпротивление, или и двете. Може да работи като мотор на принципа на отблъскването, като използва Дву-полярния ключ, или като мотор на принципа на привличането с едностранно превключване като при SG. Тази конфигурация може да прави всичко.


И това изважда наяве и друг талант на Рон Кол, освен че беше блестящ проектант на електрически вериги и инженер. Той беше и надарен илюстратор.

До сега вече трябва да е станало ясно, че тази технология беше развита до много високо ниво през 80те години, но заради заплахите, отправени към Джон през 1984г, бяха много внимателни на коя я споделяха. Когато Рон Кол почина, всичките му работещи модели и документи бяха конфискувани от NBC, защото договорът му с тях констатираше, че всичко, което той разработи, докато е назначен в компанията, им принадлежи.

Периодът на тишината (1989 - 2004)

Джон се премести в Айдахо през 1990г поради причини, свързани с бизнеса му с аудио-усилвателите, и за да бъде по-близо до баща си, който живееше в Coeur d`Alene. На онзи етап, той почти завинаги се беше отказал от опитите да извади технологията си на бял свят като продукт. В същото време, той реши да прави малки модели от многото вариации на системите, които бяха разработени през 80те.

Това е периодът, в който Джон усъвършенства простата малка верига, която позволява на моторче-играчка да работи свръх-дълго време на единствена 9-волтова батерия. Дузини модели бяха направени с тази верига, и от пластмаса и от дърво. Ето малък пример на работещите модели в музея на Джон!810
Глава Осем

Подробен анализ на "Генератора на G-поле"

Джон винаги е казвал, че "определен вид генератори правят каквото ни трябва" и че това, което ни трябва, е да произведем електрически поток по начина на ниското механично съпротивление. Разгледахме отблизо конструкцията на Енергетизатора, който се състои от въртящ се магнит с лице към стационарна намотка с желязно ядро. Но Джон също така проведе и изчерпателно тестване на генератори с обратната конфигурация; тоест, въртяща се намотка с желязно ядро и с лице към стационарен магнит. Това е "Генераторът на G-поле".

Оригиналният дизайн на този генератор е разработен от швейцарския инженер Реймонд Кромри. Кромри прави задълбочено изследване и тестване на тази концепция през 60те години, и получава патент върху основния дизайн US #3,374,376 през март 1968г.

Ето изображение от патента.


Изобретението е озаглавено "Електрически генератор" в патента. В други доклади, Кромри го нарича "Феромагнитен генератор", също и "Молекулярен генератор".

Поклонник на "Закона за запазване на енергията" с непоклатима вяра, той констатирал, че енергийният добив, произвеждан в машината, се добива чрез взаимоотношение с гравитационното поле, но също така вярвал, че масата на ротора също участва в това.

Обобщение на операционните характеристики

US патента е написан по относително прост начин, и патентът е връчен възоснова на единично твърдение и възоснова единствено на физическия дизайн. Няма никакъв опит да се твърди официално, че машината прави нещо необичайно.


Само че, в изложението на патента се предлагат експериментални данни, които произлизат от изключително необичаен анализ на машината. Ето картинката, наричана Изображение 6 в патента, и параграфът, който я обяснява.


Описва се тестване на стандартен генератор редом до новия генератор, в контекста на механичното съпротивление при натоварване.

Така че тук за първи път виждаме, в патента на Кромри, основните съставни части на "уреда за свободна енергия" на Джон, състоящ се от електромотор, генератор с ниско съпротивление и маховик.

Малко история...
Когато Джон за първи път откри патента на Кромри, той знаел, че може би е ключа към онова, което търси. Веднага се опитал да се свърже с изобретателя в Швейцария. За нещастие, докато успее да осъществи контакта, Реймънд Кромри вече бил починал. Той успя, обаче, да открие живата му вдовица.
Джон обяснил на мисис Кромри, че се интересува от генератора и й поискал разрешение да направи някои по-нататъшни проучвания върху него. За изненада се оказало, че мисис Кромри мрази генератора и изпитвала голяма горчивина от това, че генераторът откраднал съпруга й от нея в последните години от живота му. Казала на Джон, че може да прави каквото си поиска с него и че не искала повече да я търси.


Репликациите на Джон Бедини

Оставен съвсем намира, Джон започнал да репликира машината, за да види дали може да получи същите резултати, които Кромри докладвал. Ето снимка на един ранен модел на "Генератора на G-поле". Нарекъл го е така, защото Кромри вярвал, че енергията, която е в повече, идва от гравитационното поле.


Ранните модели доказаха, че Кромри е бил прав, че генераторът проявява ниско съпротивление. Но имало и още нещо, което той не бил споменал. Машината била УЖАСЯВАЩО ШУМНА, докато работи. Правело дълбок, остър, ръмжащ звук, като от режещ циркуляр, когато се пресичали магнитните полета. Така и не били открити модификации, които да намалят шума.


Въпреки това, Джон се опита да накара заинтересува повече хора в тази технология като правеше и продаваше дузини от тези напълно функционални модели с един негов партньор, който в крайна сметка го прецака с повечето пари.

Цялата работа не вървеше така, както на Джон му се искаше!

Отделът по Електронно Инженерство в един от университетите по Източното крайбрежие (на САЩ) купи един от генераторите, а после и още девет, и проведе подробни тестове. Когато бяха натиснати да му дадат малко тестови данни, те казаха на Джон само две неща; едното, че "не можели да преподават тази наука на техните студенти", и второто, че... о, между другото... "от него става добра зареждачка за батерии".

Така че тук виждаме как работата на Джон доведе до напредък на тази технология. Кромри знаел, че генераторът има много ниско съпротивление при натоварване с много къси вериги, но никога не се бил опитал да зареди батерия с произведената енергия, и със сигурност не се е бил сетил да ползва произведената енергия за захранване на водещия мотор, за да стане системата "самозадвижваща се". Тези идеи постепенно се развиха по време на изследванията на Джон.

Другата трудност, която генератора на Кромри имал, била, че генерирал ток в ротора, което означавало, че мощността може да се вземе от машината само чрез четки или плъзгащи се контактори. И комутаторите и четките или АС пръстените и четките са постановени в патента.

Анализ на магнитните силови вектори по време на функциониране

Оригиналният дизайн на Кромри имал редица уникални преимущества, що се касае до произвеждането на ток без съпротивление. Някои от тези черти са илюстрирани на картинката долу, която е страничен изглед към генератора.


В Позиция А виждаме ротора подравнен със статорния магнит, и следователно е намагнетизиран до максималната си степен. Точката в средата на ротора представлява оста, около която се върти, а малката Червена Стрелка посочва посоката на въртене.

В Позиция Б, роторът се е изместил от подравняването със статорния магнит и се е завъртял в посока часовника. ЗЕЛЕНАТА СТРЕЛКА представлява силата на привличане между статорния магнит и роторното желязо, което в този случай е в опозиция на посоката на въртене.

Само че, когато продължава от Позиция Б към Позиция Г, роторът е достатъчно далече от статора, че да не се привлича от никакви външни магнитни сили в която и да е посока.

През това време, желязото в ротора се опитва да се размагнетизира и тока от натоварването (тока, който отива в посока на потреблението) проявява Ленцова реакция, опитвайки се да спре тази демагнетизация, да спре тази промяна на магнитния поток в желязото. След внимателно изследване, става очевидно, че колкото е по-ниско съпротивлението на натоварването, толкова повече ток се произвежда в ротора, и толкова по-бавно се разпада магнитното поле, значи толкова по-дълго устоява магнитното поле, като през цялото време няма никакви взаимоотношения със статора.

Тук се корени една от причините, заради които Кромри нарекъл генератора "Феромагнитен генератор". Колкото повече желязо имала в себе си роторната част, толкова по-дълго можело да се задържи магнитното поле, докато произвежда ток в ниско съпротивителни натоварвания. Това също така значело, че роторът нямало нужда да бъде толкова често намагнетизиран, за да продължава да прави ток, което дефакто му позволявало да произвежда максимум мощност на по-ниски от максималната скорости, и точно това е докладвал Кромри.

Кромри констатирал, че натоварване през къса верига напълно неутрализирало магнитното привличане, когато роторът напускал подравняването в Позиция А, така че ЗЕЛЕНАТА СТРЕЛКА, показана при Позиция Б по-горе дори не се появява!


И има още една интересна черта. Може да си спомняте какво се обсъждаше в SG Наръчника за по-напреднали по въпроса с вътрешните характеристики на електричеството. Тук, при генератора на Кромри, роторните ръце и произвеждащите намотки са подложени на доста значителна центрофугична сила по време на въртене и намотките очевидно са така намотани, че да се възползват от това.

Ето приближение на Фигура 6, показана и на страница 67. Забележете как са намотани четирите части на роторните намотки и как са свързани една с друга.

Важни моменти от доклада на Кромри

Преди смъртта си, Реймонд Кромри съставил доклад от 15 страници, озаглавен Операционни принципи на Феромагнитния генератор, цялостно копие се съдържа в Апендикса към тази книга.

В него обсъжда теориите си за това как работи генератора и откъде идва излишната енергия. Но най-важното, в него публикува малко тестови данни и обобщава представянето на генератора.

Ето списък с някои от твърденията му:

  - Преобразува ускорението в електрическа енергия заради наличието на постоянно магнитно поле
   - Има пренебрежителен спирачен ефект при условие на къса верига
   - Способен е да произвежда максимална мощност в потребления с екстремно ниско съпротивление без да прегрява
   - Способен е да произвежда устойчиви нива на мощността при широк диапазон скорости


Тази графика е от доклада на Кромри.Тя илюстрира необичайната, не-линейна крива на скоростта и мощността на машината.


Това показва, че новият електрически генератор бил способен да произвежда 330 вата при около 450 rpm, докато класическият генератор може да произвежда едва около 120 вата. Също така показва, че новият генератор достигал максимална производителност 500 вата при около 830 rpm и продължавал да произвежда 500 вата през цялото време чак до 1200 rpm (и по-натам).

Обобщение

Очевидно, Генераторът на Кромри можеше да произвежда и електрически ток и мощност, докато избягва или пренасочва Ленцовите реакции срещу статора. Способността му да произвежда електричество без механично съпротивление била открита през 60-те години и пре-потвърдена от Джон Бедини в началото на 80-те.

Но машината беше наистина много шумна докато работеше, и изискваше усложнението от инсталацията на плъзгащи се контактори, за да се извлече електричеството. Джон търсеше нещо по-добро. Като минимум, искаше генератор с ниско съпротивление, но и да работи тихо, без нужда от четкови контактори.

До юни 1984г, когато публикува Генераторът на свободна енергия на Бедини, Енергетизаторът, показан в тази книга, удовлетворяваше тези цели.

А да, и това...

Последният малък "детайл" при Генератора на Кромри, който по принцип е пренебрегван е фактът, че произвежда електричество, което се различава по качество от онова на другите генератори. Това, разбира се, не би трябвало да съществува, но Джон го е документирал в множество случаи. По време на демонстрацията на голяма машина пред VIP гости в една хотелска конферентна зала в Лос Анджелис, Джон успя да запали общо 3000 вата крушки от машината чрез безумно малка, #30 жица, без наличието на никакви загряващи ефекти. Задвижващият електрически мотор смучеше 525 вата от премерен източник.

Феноменът се оцени като толкова "невероятен", че повечето от присъстващите инженери просто започнаха да търсят "истинските жици", скрити под килима! Разбира се, нямаше такива, но демонстрацията беше толкова далеч извън класическия "светоглед" на електроинженерите, че никой не повярва на онова, което видя, и всички потенциални инвеститори се разубедиха от въвличането си в това.

Ето кратка статия относно срещата:Страници: 1 ... 51 52 53 [54] 55 56 57 ... 65