Apocryphal Academy

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - λ

Страници: 1 ... 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 56
736

Пасио: ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ е твърдението, че определена група хора, наричащи себе си “правителство”, е получила нещо, което нарича “право”, били са им “делегирани” “права”… написали сме “закон” и тези хора “Служба за събиране на данъци” имат “правото” да извършат това определено действие, тази дейност, това поведение… да конфискуват… против волята, бих добавил… арбитражно избран процент от труда на друг индивид.

Нека просто да започна с това, ОК? Нека попитам вас, или който и да е – Кой от вас доброволно ще си плати данъците? Никой не вдига ръка… А защо не? Обикновено отговорът е, “На мен едва ми стигат парите, които имам сега, не искам да плащам повече пари за тази цел. Честно казано, искам ресурсите си за себе си. За да ги използвам както аз сметна за добре, по моя воля”. Само че, ако после правителството каже, “Данъците се вдигат с 5%”, тогава колко хора ще ги платят? Повечето хора ще ги платят. Защото подсъзнателно, или пък съзнателно, хората осъзнават, че се намират под Принуда. На тях им се казва, че ако НЕ дадат ресурсите си, по заповед на хората, които ги конфискуват, върху тях ще се извърши някаква форма на насилие. Дали чрез глоба – “ще вземем още повече от ресурсите ви”, дали като кажат – “ще ви хвърлим  клетка и ще стоите там, докато ние не кажем”… ИЛИ чрез нанасяне на истинска физическа вреда върху хората.

Арбитражно избран процент от труда на друг индивид. Защото точно това представлява. Парите, които получаваме, това е продукта на труда ни, с пари се компенсира положения от нас труд. И те са наша собственост, защото сме отдали труд в замяна на това.

Това се прави независимо дали човек е съгласен да сподели този продукт, доброволно. Защото това не е доброволен процес –  принудата е част от него. Данъчното облагане се налага под заплахата от насилие (поведение, което ще доведе до телесна щета) или затвор (отнемане на физическата свобода на движение), ако онези, чиито продукт се завзема, се опитат да се противопоставят на конфискацията. Тази практика се “оправдава”…

…а думата “оправдава” етимологично се свежда до “създавам Право”, това в действителност означава думата “оправдавам”. Юс на латински означава Право или Закон, а фачео или фачере означава “създавам” или “правя”. Оттам джъстифай – justify – оправдавам на английски. Така че “оправдавам” означава да създам Право – да си ИЗМИСЛЯ Право. Да си въобразя съществуването му.

…от онези, които твърдят, че подобна практика е нужна и се изисква за “опазване на общото благо”.

Това е оправданието за завземането на част от труда на хората против волята им. Сега… АКО трябва да сме чести със себе си… АКО дефинираме концепцията на робството, и аз мисля, че това е добра дефиниция за робство… ще бъде ли добре да се каже, че : Робството е конфискуване на 100% от труда на друго човешко същество против волята му? Това добра дефиниция ли ще е? “ТИ ще работиш, а АЗ ще взема всичко, което е резултат от тази работа, която вършиш”. “Това не ти принадлежи, продуктът на труда ти не ти принадлежи, целия принадлежи на мен”. Така че “ТИ работиш за МЕН, аз взимам всичко, което си бил способен да натрупаш или създадеш чрез труда, който си положил”. Мисля, че всеки един човек тук ще се съгласи, че това е робство. Точно това е дефиницията на робството. Може би ще се намерят и дефиниции, които споменават и физическата принуда и физическото оковаване на хората, но ако сме наистина честни със себе си, това, което е целта на робството в самото начало, е да накараш другите да работят безплатно, след което да събереш целия продукт на труда. За това е било измислено робството в самото начало.

Така че… Ако дефинираме робството като – Конфискация на 100% от труда на друго човешко същество против волята му – ще видим, че не съществува никакъв магически процент, до който можем да намалим тази цифра, така че това да престане да бъде робство. Питам хората… Ако човекът, който идва при вас и ви казва, че ще конфискува 100% от труда ви против волята ви, ви каже, “Ами…аз ще взема около 75%”, “Ще взема три четвърти, ти си запази една четвърт от това, което си създал”… това няма ли вече да е робство?

И не ме е грижа за какво ще се използват тези 75%. Ако казвате на някого “Ти нямаш избор! 75% от труда ти ми принадлежи!”, това вече няма да е робство ли? Само защото са ви позволил да си запазите 25%?

Добре… Нека го намалим до 50%. Все още ли е робство? Добре… Тогава колко нисък трябва да стане този процент, за да не бъде повече робство?

Само 0%… НЯМА по-нисък процент, за да не бъде повече робство. Но отново – хората предпочитат да оправдават това по много начини, като казват, “О, това се използва за обслужване”. Да – обслужване, което никой няма правото да откаже. Казвам на хората “Ей, ами аз ви кажа…” …аз съм компютърен техник… ти например, имаш ли компютър? Добре. Значи, вече аз съм ти компютърния техник и не можеш да ми откажеш услугите. Замислете за това за момент – ти не можеш да ми откажеш да осигурявам обслужването на компютъра ти и да го поддържам.

Първо, какво отнех току що от този господин? Правото да избира, Свободната Воля. Още на този етап това вече е робство. Аз мога и да продължа, и да кажа “Ей, ако откажеш… независимо дали искаш или не искаш компютърните ми услуги като твой техник, ще ми даваш 200 долара на година и ще идвам няколко пъти, не ме интересува дали си доволен от обслужването или не… и ако не ми платиш, ще дойда и ще ти взема компютъра”. Сега това в действителност твоя собственост ли е? Ако живееш под такъв вид принуда? Или аз съм просто един агресивен престъпник, който заплашва, че ще ти открадне нещата, ако не получи това, което ти казва да му дадеш? Престъпник, който те изнудва? Това е ИЗНУДВАНЕ. Нарича се ИЗНУДВАНЕ. Аз ЗАПЛАШВАМ с насилие върху човека, ако не се съгласи с волята ми.

И точно това се извършва върху всички ни. ИЗНУДВАТ НИ – всички форми на данъчно облагане са ИЗНУДВАНЕ. ГОСПОДАРСКАТА КЛАСА казва на хората “Нямате право да отказвате арбитражната конфискация на труда ви, която НИЕ извършваме”. “Защото конфискуваният труд ще бъде НУЖЕН за това, за което НИЕ кажем, че ще бъде нужен”.

Така че… Как е възможно да казвате, че домът ви ви принадлежи, при положение, че плащате нещо, наречено “данък за недвижимата собственост”? Някой си казва “За обслужването на това общество трябва да ни платите този процент, и ако не го платите, къщата ви ще бъде конфискувана от правителството”.

Знаете ли как се нарича това? Има си термин за това. Когато едно общество в действителност няма права за истинска частна собственост, и когато една висша класа на господари в действителност ПРИТЕЖАВА земята, и притежава имотната собственост, и просто позволява на селската класа само да живее на тази имотна собственост, докато плащат данък на господарската класа… кой може да ми каже каква е тази правителствена система?

Това се нарича ФЕОДАЛИЗЪМ. И точно това е правителството на САЩ и абсолютно всяко едно правителство на Земята. Ние живеем във феодализъм. Няма такова нещо като “демокрация”, и определено няма такова нещо като “конституционна република”, това е сигурно. ДЕФАКТО правителството, което означава В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ правителството, е феодализъм.

А феодализма е просто още един евфемизъм. Това е евфемизъм за робство. Защото на робите не се позволява да имат собственост. На робите не се разрешава да запазват продукта на труда си. Това е истината за нещата. – АКО СМЕ ЧЕСТНИ със себе си… още веднъж наблягам та тази фраза в този раздел. Искаме да го евфемизираме, да го оправдаваме, да го наричаме с друго име? Казах това и на онази ню-ейджърка от НЛО конференцията, и тя отвърна… както ви казах… “Предпочитам да не гледам така на нещата”. Е, не си честна със себе си. Лъжеш! Нарича се да ЗАЛЪГВАШ себе си.

Та…

Ако сме честни със себе си, данъчното облагане е просто евфемизъм за Кражба, Насилие и Робство, и това са практиките, на които в действителност се основава. Тъй като нито един индивид на Земята няма “правото” да присвоява продукта на труда на друг човек, такова поведение никога не може да се “делегира” на група, нито да се нарече “право”.

Следователно… логически следва… че ВСИЧКИ форми на данъчно облагане са ПРЕСТЪПЛЕНИЕ на Естествения Закон.

ВСИЧКИ форми на данъчно облагане. Не ме интересува какви са, данък смет, данък за имота, данък наследство, данък приходи… не ми пука каква форма има – ВСИЧКИ ФОРМИ на данъчно облагане винаги са НЕПРАВДА според Естествения Закон, защото всички те се основават на унищожаването на Свободната Воля, основават се на Принудата и в крайна сметка се основават на Насилието. ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ са Неправди. Всичките тези са форми на КРАЖБА и НИТО ЕДИН ИНДИВИД няма Правото да ги извършва върху друг.

А точно това хората оправдават и вярват, че магически може да се превърне в Право. Само защото искат да го евфемизират и да го нарекат “данъчно облагане”.

Нека разгледаме друг пример.

ЗАБРАНАТА. Едно от любимите ми. Една от любимите ми концепции… Знаете ли, аз съм много запален по Здравето, по здравословното хранене, и тн.. Много съм запален по правенето на сокове, едно от любимите ми неща. Пречистването на тялото е част от прочистването на ума. ОК? Но… аз ще ви кажа, че подкрепям на 100%, че всеки трябва да е свободен да сложи каквото и да е в тялото си, защото всеки човек притежава тялото си. Ако аз искам да разчупя това дистанционно на малки парченца и да го изям, поръсено с черен пипер, тогава това е мое ПРАВО да го направя! Без значение какво може да си причиня на червата! Има ПРИЧИНА за това да изям дистанционното, ако искам. Искате ли да знаете защо? – МОЕТО тяло е МОЯ СОБСТВЕНОСТ! ПРИНАДЛЕЖИ на МЕН!

Даже го направихме на един друг семинар за Естествения Закон. Попитахме хората “Притежавате ли тялото си?”. Почти всеки един от учениците на семинара… те разбира се всичките веднага отговориха “Да, притежавам тялото си”, учениците го схващат това. Питащите също, понеже учениците вършеха работата по събирането на отговорите от хората, на които задаваха въпросите… И един от въпросите, който им казал, да задават на хората, беше “Притежавате ли тялото си?”. Почти всеки един от учениците на първия ми семинар за Естествения Закон, когато питаха хората дали притежават телата си, те дойдоха на следващото занятие, и почти всеки ученик каза… че почти всички хора, на които са задали този въпрос… първо направили дълбокомислена пауза. И го обмисляли…

Хората трябвало да седнат, и да размишляват по този въпрос! Не могли веднага да изплюят “Да, тялото ми е МОЯ собственост!”… Смятам, че това е, понеже хората искат прекалено много да обмислят нещата, мислят си, “Хм, ще притежавам ли тялото си вечно? Искам едно такова тяло, но сега ли го искам?” Какво толкова има да се пре-интелектуализира и да се мистифицира около тази концепция? Обяснявам на хората, че аз напълно осъзнавам, че един ден тази плът ще окапе и ще премине в почвата и тн… Това означава ли, че не притежавам тялото си, точно в този момент?? Аз използвам тялото си точно в момента, точно затова го притежавам! Изрично! Изрично, защото Съзнанието ми обитава това тяло в момента и го използвам и то е съдът и средството за изразяване на Съзнанието ми, това е самата ПРИЧИНА да притежавам тялото си!!

И хората не могат веднага да отговорят… за мен е просто неразбираемо. Просто е абсурдно, че на човешкия ум му се налага да обмисля ситуацията, в която се е намирал до сега… Това ми е почти невъзможно да го проумея.

Нека продължим със Забраната.

737

Пасио: Какво НЕ Е Право? Какво означава “начини, по които хора могат да причинят вреда на други хора или животни”? Какво означава “начини, по които да причиним вреда на други съзнателни същества”?

Ще съставим списък – ограничителните условия за нарушаването на Естествения Закон. АКО предприемем тези действия, ще нарушим Естествения Закон, защото ДЕЙСТВИЕТО е ПРИЧИНА, която резултира във ВРЕДНО ПОСЛЕДСТВИЕ за друго същество. Наричам тези неща “Престъпления на Естествения Закон”, което означава грехове или неправди, или просто вредящи действия, които едно същество може да предприеме спрямо друго същество.

Естествено, хората ще се сетят за първото. Какво ужасно нещо може да направи човек на друг човек? Да го убие. Да отнеме живота му.

Аз бих направил разлика между убийството (като престъпление) и убиването (като причиняване на смърт, на английски има разлика, бел.прев.). Защото, понякога, за да защити себе си, убиването може да е нужно. Но убийството (като престъпление) винаги е неморално действие.

Разбирате ли… Петата Заповед, на иврит. Знаете ли какво гласи на иврит? Тя не гласи “Не убивай”. Терминът за убийство (като престъпление), е “тирзах”. Петата заповед на иврит гласи “Не извършвай убийство”. Убийството (престъпление), като дума на иврит, е абсолютно различна дума с абсолютно различно произношение от думата за “убивам”. Защото това, което всъщност се казва, е “Не отнемай живот без да имаш право да го отнемеш”. А това означава случай, когато ВИЕ започвате насилието, и това означава убийство (престъпление). Означава ПРЕДПРИЕМАНЕТО на действието по отнемане на нечий живот, когато нямате абсолютно никакво право да отнемате този живот.

Ако някой преследва вас и Правата ви, понякога наистина се налага да предприемете защитно действие, включващо смъртоносна сила… ще говорим за това по-късно.

Но УБИЙСТВОТО е първото престъпление на Естествения Закон.

И ако искате, можете да разгледате и под-секция на това престъпление, а можете да го разглеждате като съвсем отделна неправда. Аз го разглеждам в същата категория. Това е НАПАДЕНИЕТО. Означава, че директно, физически посягате, без Право, на телесното добруване на друго същество. Наречете го, ако щете, ОПИТ за убийство. Защото нападението е нещо, което правите без Право. когато някой напада някой друг, това винаги е без Право – никога не е било иначе. Правото за извършване на нападение не съществува. Правото за извършване на убийство не съществува. При каквито и да е условие и когато и да е.

Правото да се ЗАЩИТИШ с физическа сила съществува, и евентуално, в определени обстоятелства, съществува и Правото да убиеш. НО, убийството и нападението никога не могат да са Права. Защото те ВИНАГИ са инициирани без Правото за това, става дума за инициирането на насилие.

ИЗНАСИЛВАНЕТО е второто престъпление на Естествения Закон. посягате на свободната воля на друг човек и го карате сексуално да се свърже с някой, с когото не иска да го прави. Това означава изнасилване. И ВИНАГИ е Грешно. Категорично твърдение.

Третото престъпление на Естествения Закон е КРАЖБАТА. Представлява взимането на собственост, която не ти принадлежи. Някой се е сдобил с тази собственост по Законен път, без да вреди на някой друг и това е тяхна собственост докато я използват и са отговорни за нея и нямате Правото да вземете нещо, което не принадлежи на вас. Това би било кражба на чужда собственост. Не е мое.

И това е проблемът – ние не разбираме собствеността. Защото, както ще видим след малко, всички Права са свързани със собствеността.

Четвъртото престъпление на Естествения Закон е ПРЕКРАЧВАНЕ НА ЧУЖДИ ГРАНИЦИ. Това означава да навлезете в дома на някого, който си го ползва и Законно притежава, без съгласието му и нарушавате личното му пространство и уединение. Като в този процес отнемате и сигурността на другия. А ние ИМАМЕ Правото да отделим място за себе си и собственото си леговище. И да нарушите това, означава, че прекрачите нечии чужди граници

Петото, и последно, престъпление на Естествения Закон, е  ПРИНУДАТА. Това означава да насилите някого под заплахата от нападение, за да го накарате да съобрази неговата воля с вашата воля, независимо дали другия иска или не иска това да се случва. Да НАКАРАТЕ някой да направи нещо против волята си. И това също не е Право.

Сега… Това е малък списък. Много малък списък, нали? Можем, все пак, да добавим още едно, можем да добавим ЛЪЖАТА, лъгането също е неправда. Аз гледам на нея като на кражба на Истината или спестяване на Истината, която някой се нуждае да разбере, за да взима Правилни решения, това означава лъгане.

Но тези петте са основните категории на престъпленията на Естествения Закон. Предизвиквам всеки един от вас да се сети за престъпление, което да не попада в една от тези категории. До сега не се е появил човек, който да може да се сети за нещо допълнително. Имате ли някаква неправда, някакво престъпление или грешно поведение, което да не пасва в някоя от тези категории прегрешения?

(глас от публиката) – Комформизъм!

(смях в залата)

Хахаха… Да… Аз бих го категоризирал като чисто невежество, но… бих казал, че може да се разглежда така, защото това означава да се пропагандира Робската Система индиректно. Така че, всъщност… това не помага на никого да си възвърне свободата, определено. Не знам дали бих го категоризирал като престъпление срещу Естествения Закон, защото това означава даване на съгласие в подкрепа на тази Система. Не бих го нарекъл точно действие, означава по-скоро отдаване на съгласие, но, предполагам това в крайна сметка си е престъпление, защото да даваш съгласието си означава, да казваш ДА на контрола, а това влияе отрицателно на свободата на всички останали.

Но, това което казва ме… че не можете да измислите истинско физическо действие, което да не попада в тези категории. Понеже списъкът си е доста изчерпателен, а е само от шест думи, така че…

Нека по-скоро се опитаме да стесним списъка до една единствена за всички тези думи. Нека го стесним.


Пасио: Всяко вредящо действие, което едно човешко същество е способно да предприеме, е форма на КРАЖБА.

Много хора ще чуят това за първи път да се казва. НЯМА действие, което да причинява вреда на друг човек, което да можете да предприемете и да не е форма на Кражба. Предизвиквам всеки, да се опита да измисли Неправда, Неправилно действие, което да не е форма на Кражба. Няма да можете да го направите. Поставял съм това предизвикателство в радио-програмата си, призовавам да ми се изпрати и-мейл, ако някой успее. Нито един човек до сега. Един човек до сега се опита и кажа лъгането. Но това всъщност е отнемане на Истината от някого, Кражба на Истина. Дори и да го разглеждате като разубеждаване от търсене на Истината, или измама, това все пак се прави чрез неправилна информация и все пак представлява отнемане на способността на някого да прави Правилни преценки на база достъпността на информацията. Така че все пак Е форма на Кражба.

Някаква форма на СОБСТВЕНОСТ винаги е открадвана, когато се извършва Неправда. ВСИЧКИ ПРАВА са Права на СОБСТВЕНОСТ. ВСИЧКИ НЕПРАВДИ са Кражба на СОБСТВЕНОСТ.

Още веднъж: Предизвиквам всекиго, това е отворено предизвикателство – ако успеете да ми намерите Право, което да не е Право на Собственост, или Неправда, която да не е Кражба на някаква форма на Собственост… моля ви, уведомете ме.

Животът е форма н Собственост. Така че, отнемането на живот – убийството – е Кражба на живот, който не е бил твой собствен, тази собственост е принадлежала на ДРУГ човек. ТОЙ я притежава. И аз нямам Право да я отнемам без причина.

Правата са форма на Собственост. Това означава, че ДЕЙСТВИЯ… които може да извършите, понеже СА в хармония с Естествения Закон и не причиняват вреда на други… аз нямам Право да ви спирам да предприемате. Ако не причинявате вреда на някой друг, никой няма право да ви спира да предприемате Правото си, да предприемате действие. Можете да извършите всяка постъпка, която не причинява директно вреда на някой друг. Затова Правата са форма на Собственост.

Свободата е форма на Собственост. Никой няма Право да отнема Свободата на някой друг и да го задържа против волята му, просто защото не му се харесва какво прави другия. Или защото иска другия да се подчини на поведението му и командите му.

Така че… ако наистина разчупите нещата до основното… нека отново погледнем Неправдите.

Убийството, това не е ли отнемането на нечий друг живот?

Нападението е отнемане Правото им на добруване. Отнемане на здравето. И това е обир – някой отнема онова, което не е негово.

Изнасилването – отнемането на нечия Свободна Воля за сексуално асоцииране с който избере. И следователно това също е Кражба на Собственост. Защото това е собственост – Свободната Воля.

Кражбата, сама по себе си, е отнемане на физически принадлежности, които не са твой.

Нарушаването на границите – отнемане на нечия сигурност в собственото му леговище, това е също Собственост.

Принудата – какво отнемате? – Свободната Воля на някого, която не е ваша, тя е подарък от Създателя и принадлежи на всеки индивид, и ако някой принуждава някого “ТИ трябва да направиш това, защото АЗ казвам така, и ако не го направиш, ще дойда и ще ти причиня някаква форма на вреда”, това не е Право, това е Неправда, Принудата. И е форма на Кражба!


Пасио: Така че всички тези Неправди представляват отнемане на чужда Собственост, и следователно всички те са КРАЖБА! Всяка една от тях!

Има само една Неправда. Има само един начин, по който някой може да навреди на някой друг – Кражбата. Това е. Всеки вид Неправда е форма на КРАЖБА спрямо друго същество и неговата Собственост.


Пасио: Живо същество и неговата Собственост ТРЯБВА ДА Е БИЛО НАРАНЕНО, за да е налице ПРЕСТЪПЛЕНИЕ на Естествения Закон, тоест Неправда. Всяко действие, което НЕ причинява въпросната вреда, е Право.

Това е апофатичната дефиниция на Право. ЧРЕЗ проумяването на това какво е Неправда.

И казвам ви – МИЛИАРДИ хора… не милиони, не стотици милиони – МИЛИАРДИ хора на планетата не знаят това. Не са способни да ви го кажат. Защото това – това е, хора – това е ядрото на Естествения Закон. Какво е Право, какво е Неправда.

Не можех да заспя снощи… а аз никога нямам проблеми със съня. Никога. Никога. Искам само накратко да ви кажа това, преди почивката. Лежах си в леглото, преди да заспя снощи. Не можех да заспя, защото всичко, за което си мислех, беше колко е абсурдно всичко. Казах и на някои от вас в обедната почивка – за мен е невероятно абсурдно, че се налага да произнеса каквото и да е от всичко това. Фактът, че това не е 100% общоизвестно знание и обикновен здрав разум на тази земя, за мен е толкова отвратително абсурден, че единственото, за което си мислех и заради което не можех да заспя, беше “Как за Бога ще мога да обясня това на хората? Това ли е, което аз трябва да направя? АЗ!?”. В онези часове постоянно задрямвах и се събуждах отново, и в тези промеждутъци се питах защо въобще съм тук, и си задавах въпроса “Точно АЗ ли съм човека, който излиза пред тези хора и обяснява това?”… струваше ми се неописуемо абсурдно и нелепо. Някакъв си случаен от Южна Калифорния, да вземе да преподава знанието на мистерийните традиции на разни случайни хора. Аз. Това е най-нелепото нещо. Не мога дори да си го представя, и все още не мога.

Не мога да си представя, че е необходимо. Не мога да си представя, че ТОВА е положението, в което е изпаднало обществото ни. Толкова е тъжно, че нямам силите да си го представя. И… освен ако не започнем дълбоко да проумяване всичко това и да разпространяваме това знание сред останалите хора, нещата ще стават по-лоши, и по-лоши, и по-лоши, и по-лоши. И няма никаква причина за това, няма никаква причина да се спускаме по тази пътека. Искаме да изберем пътя на максималната болка, защото не искаме да се откажем от мислите си. Мислите, към които сме пристрастени… и то само защото тези мисли са били там откакто се помним. По-скоро бихме се спуснали по пътеката към гроба и пропастта, вместо да си признаем, че сме грешали и да кажем “Трябва да се откажа от това грешно мислене”.

Ще оставя нещата дотук, и просто ще кажа, че финалното заключение на този раздел е, че… Ако на никой не е било навредено, не е била извършена Неправда, няма жертва – няма престъпление, с други думи. Много хора настояват “О, не е нужно да има жертва, за да има престъпление”. Знаете ли колко много хора гният в затворническа килия точно в момента, докато говорим, без да са причинили вреда на друго живо същество? Знаете ли колко? Десетки хиляди. И НИКОЙ няма право до ги задържа. Докато не причинявате вреда на някой друг, никой няма Право да ви СПИРА да продължавате да извършвате действието, което извършвате. Ще говорим за някои от тези неща в последния раздел по-късно.

Нека сега излезем в час и 15 минути почивка, и ще се върнем към пет и двайсе.


Пасио: Добре… Значи… Приключихме, преди почивката, с това, че ако няма жертва – не е била извършена Неправда, причиняваща вреда на някой друг и следователно няма Престъпление. Много хора са пратени в затвора заради безжертвени престъпления, без да нараняват друго същество, въпреки това Свободата им е отнета.

Няма такова нещо като “връчване на Неправда”. Никой не може да каже на някой друг “ТИ можеш да навредиш на НЕГО, без наказания и без последствия”. Няма такова нещо като “Позволено ти е да извършиш тази Неправда морално”. Нито пък някой може да каже, че група хора могат да извършат Неправда, или че имат моралното право да я извършат. Няма токова нещо.

Но точно в това вярват много от онези хора, които вярват в правителството – че ние можем да делегираме на група хора, които наричат себе си “правителство”, нещо, което не е Право, и че можем всички да се съберем и да се съгласим, че “те сега притежават това Право”.

ПРАВАТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ВРЪЧВАТ ОТ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА НА ДРУГИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА. Всеки един е роден със същите Права. Защото Правата не идват от човешките същества. Правата, както Законите на Природата, идват от Създателя на Вселената. Те не идват от човешки същества. Човешките същества не си измислят сами какво е Правилно и какво е Неправилно. Правилното и Грешното са вградени в Сътворението и от нас зависи да ги открием, и да разпознаем какво са, и да живеем спрямо тези принципи.

Така че… Ако специфично действие НЕ Е Право за никой индивид, тогава това действие не може да се “делегира“, “връчи” или “лицензира” на който и да е друг индивид или група и магически да се нарече “Право”. Грешното не става Правилно. Грешното си остава Грешно и продължава да си бъде Грешно, без значение колко хора го вярват, делегират и прочие.

Нито пък едно Право може да се превърне в Неправда. Ако е Право, не причинявате вреда други му като го правите.. тогава никой не може магически да каже “Това сега е грешно и не ти е позволено”. И въпреки това, имаме нещо, което противоречи на всички тези факти, и то се нарича правителство.

Действие, което е Неправда, завинаги ще си остане Неправда по силата на Естествения Закон. Така че, как да ОПОЗНАЕМ Правата?


Пасио: Част от опознаването на Правата е, да разберем, че Естественият Закон, разликата между Правилно и Грешно, винаги остава  сила, без значение от системата от вярвания на населението. Правилно и Грешно са вечни Истини, които трябва да проумеем. Това означава, че няма значение колко хора са съгласни, че “една Неправда може да се превърне в Право” или че “едно Право може да се превърне в Неправда”. Такива неща са невъзможни в Действителността. Можем да вярваме, че сме способни на това, и да се държим така, но в действителността, това никога всъщност не може да се случи – Правото завинаги остава Право и Неправдата завинаги остава Неправда. Хората могат само да вярват, че са способни на такива преобръщания и че това, че вярват, магически ще го направи истина. За нещастие, повечето човешки същества погрешно вярват, че е морално възможно да “създават” и “делегират” права, които не съществуват, или пък да отнемат от хората действителни Права, които наистина съществуват.

Наистина вярват, че можем да правим това.

Така че, когато човек се съмнява дали дадено действие е или не е в хармония в Естествения Закон, може да извърши визуализация. Винаги моля хората да извършат визуализацията, че има една планета, един свят, само с двама души на нея. Представеше си, че съществуват само двама човека на цялата планета. Ако поведението в този визуализиран случай е или Правилно, или Неправилно, то ще остане Правилно или Неправилно какъвто и брой да има населението, без значение колко хора вярват в обратното.

Ако действията на единия човек са Право спрямо другия, значи остават Правилни. Ако са Неправда спрямо другия, значи остават Неправда – големината на популацията е без никакво значение. Хората понякога казват “Да, ако бяха няколко човека, всичко щеше да е наред, но в свят от 7 милиарда не можем да им позволим да го правят”. Това няма нищо общо с това какво е Правилно и какво е Грешно. Хората говорят така, сякаш това може да се променя.


Пасио: Нека разгледаме този сценарий.

Ето го нашия свят, и двама човека. И ще разгледаме един пример. Нека разгледаме данъците. Обикновеното данъчно облагане.

Данъчното облагане Право ли е, или Неправда? Морално приемливо и морално оправдано ли е? Или е всъщност нещо, което в действителност е Неправда? Нека разгледаме какво наистина представлява данъчното облагане, и отново: няма да евфемизираме, ще говорим за нещата направо.

Та ето какво Е данъчното облагане. Това не е онова, в което аз вярвам, а се впускам в сърцето на въпроса и описвам какво действително е.


738
Пасио: Когато казвам “живеене в хармония с Естествения Закон” или “живот в противопоставяне на Естествения Закон”, какво наистина имам предвид?

Е… това има общо със ЗНАНИЕТО. И навикът ми да се връщам постоянно на това няма да си отиде, и познайте какво – всеки път, когато преподавам тези неща, винаги когато Ню-ейдж обществото е наоколо, а вие ще ги срещате на моите лекции от време на време, те ще НАСТОЯВАТ да престана… Човек може лесно да усети, как думата ЗНАНИЕ се превръща в лоша дума за тези хора. Когато кажете З-Н-А-Н-И-Е, те сякаш веднага се отдръпват, екстремна отрицателна реакция… и да, това Е страх, но е в по-голямата си част майндконтрол, защото тях ги хранят с тази отровна неистина, че няма такова нещо като знание и че знанието не е ключът за бягство от този затвор. И, казвам ви, това върви ръка за ръка с религиозните традиции, защото те искат да екстернализирате (да вложите във външни обекти) силата си, и всичко… И не ви казвам “не поддържайте модел на поведение”. Този човек, Буда? Искате да подражавате на Буда в живота си? Страхотно! Живейте си страхотния живот! Искате да подражавате на живота на Христос? Все едно… Днес на този семинар няма да се отклонявам в историческите неща за този човек Исус… И не ме интересува какви са вярванията ви по въпроса.

Разбирам достатъчно, за да пиша книги по астро-теология, ОК? Разбирам, че това същество може да не е съществувало точно по начина, по който много хора си мислят, че е съществувал. И какво от това? Кой го е грижа? Разберете духовните учения, които са се опитвали да преподадат на човечеството и ги приложете в живота си. Искате да живеете спрямо този етичен кодекс? Чудесно. Имайте си каквото си искате религиозно настроение и вярвайте в каквото поискате.

Това, което казвам, е че тази религия, наречена Ню-ейдж Движение, и това което много регионални организирани религии правят, е че те се опитват да премахнат ударението от Знанието. Защото, отново: ако не търсите Истината и не се опитвате за се сдобиете със Знание, точно по този начин тази информация остава окултна! И точно така Системата на Контрол продължава да съществува! Те искат да прехвърлите силата си върху външно божество или гуру. Веднъж щом направите това, приемате веригите си. Казвате “Аз нямам власт”.

Нека ви кажа нещо, пичове! – АЗ – НЕ СЪМ – БЕЗСИЛЕН !!! Аз съм ПЪЛЕН с власт!!! Защо? – Защото имам ЗНАНИЕ! Знание за това как наистина работят нещата! Никой не може да ми каже, че някой друг ме притежава и никой не може да ме накара да го повярвам, защото имам разбиране за Суверенитета си! Ако те успеят да ви отнемат това, като премахнат ударението от Знанието, от Себе-Знанието, ЗНАЧИ ВИ ПРИТЕЖАВАТ. Точно тогава ви притежават. ЗНАНИЕТО и изходът от това.

Знание – Разбиране – и преобразуване на това в Истинска Мъдрост чрез ДЕЙСТВИЯ… Не вярването в нещо… Не приемането на всичко… Не чакането някой да слезе и да те спаси, било то Зороастър или извънземните от Зета-Ретикули или флотилията на Ащар или Исус Христос! Ако чакате следващия спасител, ще чакате в оковите си ЗАВИНАГИ. ЗНАЕНЕТО НА ИСТИНАТА – това е, което самата Христова фигура обяви, че е пътят към Истинската Свобода. И независимо дали обръщате внимание на това, дори като цитат от ЕКЗО-теричното християнство, аз ви казвам – това е Пътят във ВСИЧКИ мистерийни традиции. Тоест, “Докато не поемете светлината, никога няма да разсеете мрака”. И светлината е Знанието за Истината. Винаги е символизирала и представлявала точно това. Знанието е отговорът.

И ето какво трябва да се проумее в най-голямата част от Знанието за Естествения Закон:


Пасио: Има разлика между Добро и Зло, те са абсолютно поляризирани антитези. Това са диаметрални противоположности, които съществуват в Природата.

Тези концепции – Добро и Зло – НЕ съществуват като построения в човешкия ум. Всеки, който вярва в това, е напълно изхвърлен от Пътя и… е въвлечен в Сатанизма. Нека просто го кажа прямо и открито, по напълно недвусмислен начин. Ако вие вярвате, че няма истинска разлика между Добро и Зло и че те не съществуват в Природата, приемате Сатанизма. Това е Сатанинската система от вярвания. Тя идва директно от тъмния окултизъм, и още веднъж: можете да казвате каквото и да е и да вярвате или да не вярвате – АЗ БЯХ СВЕЩЕНИК ВЪТРЕ В ТАЗИ РЕЛИГИЯ. Ако отидете при еврейски равин, ще очаквате, че ще получите някакво знание за юдейската традиция, нали така? Ако отидете при католически свещеник, ще си кажете, че има някакво разбиране за католическия израз на християнската традиция, нали така? Ако отидете при ислямски… как ги наричаха там… няма ли да очаквате, че практикува религията си, че е в свещеническото съсловие на религията си и и ще има някакво познание за исляма?

Е… Аз ви казвам, че бях свещеник на Сатанизма! И ви казвам! – Концепцията за Моралната Относителност е САТАНИНСКО вярване, това е Сатанинска идеология, това е техният Втори постулат. Има Четири опорни точки. Четирите стълба на Сатанизма са: Първият – Самосъхранението е най-висшият стремеж и нищо не е над него; Втрият – Няма обективна разлика между Добро и Зло, добро е каквото е правилно за мен, зло е каквото е лошо за мен, лично. И от мен зависи да определя това, на база моите предпочитания и хрумвания; Третият – Социалният Дарвинизъм, който е разширение на макро-биологичната Дарвинова теория – че една управляваща класа трябва да направлява стадото. Защото “Ние знаем по-добре от вас”, “Просто е наше право да го правим”, “Защото интелектът ни ни прави по-висши”; Четвъртият стълб – Евгениката. “Понеже ние сме в крайна сметка богове и решаваме какво е истинско и какво не е истинско, и определяме това възприятие и за останалото стадо, на нас се пада да решаваме кое е правилно и грешно”, “Ние сме Бог тук, и следователно на нас се пада да решаваме кой живее и кой умира”.

Това са Четирите стълба на Сатанизма. И знаете ли колко хора вярват в тези глупости? АДСКИ МНОГО. Много повече от хората, наброяващи свещеническата класа на тази религия, защото те ПРОПАГАНДИРАТ тези постулати НАВСЯКЪДЕ В ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО. Страшно много хора са сатанисти, и дори не знаят, че са сатанисти. Това е ТАЙНА, ЗАРАЗНА идеология.

Ще ви разкажа набързо един личен анекдот. И ще ви кажа за кой се отнася, понеже вече не ми пука. Собствената ми баба. Нали? Нека го направим лично.

(смях в залата)

И се надявам да го види. Собствената ми баба, тогава беше в 70-те или може би в ранните си 80 години… сега мисля че е на около 85, вече не говоря с нея. Взех един принтиран лист хартия, аз го изпринтирах, на лазерен принтер. И залепих бяла хартиена лента върху заглавието на документа. И я помолих да го прочете, имаше четири параграфа и всеки параграф описваше постулатите на сатанизма. Много кратко – “Самосъхранението е най-висшият закон…” и тн. “Ние вярваме в моралната Относителност…”, “Ние вярваме в Социалния Дарвинизъм…”, и накрая “Вярваме в Евгениката”. Тя ми каза – “Ами аз в голяма степен съм съгласна с всичко, което е написано тук”. И аз й казах, съгласна си? Тя каза “Да, аз мисля по същия начин. Не виждам какво лошо в написаното”. Казах й, добре. Обели хартиената лента. Искам да видиш как е наречен документа. И заглавието гласеше – “Постулатите на Модерния Сатанизъм”. И знаете ли каква беше реакцията й? Тя каза – “Е, предполагам, че това ме прави сатанистка, нали…”. Не беше ужасена! Не “О, Боже господи! Каква е системата ми от вярвания? В какво вярвам!?” Не… “Е, предполагам, че това ме прави сатанистка, нали…”. Все едно не беше голяма работа.

И знаете ли какво? Знаете ли колко хора с такъв манталитет? Стотици милиони. Ако не милиарди. И дори не разбират какво е. Защото те мислят, че това не е сатанизъм. Те даже не знаят каква е идеологията на сатанизма. Те си мислят, че трябва да е свързано с ПАРАДНИТЕ УКРАШЕНИЯ на сатанизма, разбирате ли? Те си мислят, че трябва да се ОБЛИЧАШ като сатанист… Все едно има такова нещо “облечен като сатанист”. Мислят си, че трябва да имаш разни определени неща по стените, или в гаража, ако си сатанист.

Ами нека ви кажа нещо. Сатанистите са собственици на банки. Те са собственици на болници. Притежават училища. Този университет, отсреща на улицата от тук, със сигурност има собственик сатанист. И много хора се числят към тази религия в Мислите, Емоциите и Действията си, и дори го разбират, защото не разбират за какво става дума в тази система от вярвания, те не знаят каква е тази идеология. Не познават постулатите й.

Та нека да се върнем на темата. Ако не Знаете, че има ОБЕКТИВНА… тоест РАЗЛИКА, срещана в ПРИРОДАТА… между Правилно и Грешно – това е сатанинска система от вярвания.


Пасио: МОРАЛНОСТ – не е дясно срещу ляво, а е Добро срещу Зло.

Цялата тази парадигма ляво-дясно… Дали да си към демократите, или да си към републиканците, това няма нищо общо с цялата работа, това е фалшива парадигма. Всичко това разсейване, за да отклони вниманието ви от РАЗЛИКАТА, от истинската, ОБЕКТИВНА РАЗЛИКА между Правилно и Грешно. И аз ще се задълбоча в смисъла на това. Защото е годен за опознаване и човек може да го изучи.

Смисълът може да се опознае от човека и повечето хора ще бъдат шокирани от това да разберат истинските разлики между Правилно и Грешно, защото те ще трябва да погледнат в себе си и да си дадат сметка, че по много начини, те съдействат на Грешното. И че не знаят в действителност разликата между Правилно и Грешно.

А когато кажете това на хората… Казвам ви… Веднъж го казах на един човек в бар и беше голяма грешка че дори се опитах да започна такава дискусия в такава среда. Но от време на време правя подобни грешки и понякога се самозаблуждавам, че говоря с полу-съзнателно същество. А всъщност говоря на павета. Та… казах й, “Нали разбираш, че това, което моралността в действителност е, е просто истински Здрав Разум”. Когато разгледате този термин, “здрав разум”, ще го видите, ще го изследваме след минути. Тя каза, “Значи това, което казваш, е, че аз ако аз мисля, че няма истинска разлика между Правилно и Грешно, значи не разполагам със здрав разум?”, и аз казах “Да. Но не ти казвам какво мисля аз, казвам ти какво означава това, ПО ДЕФИНИЦИЯ, а не какво аз сам си мисля”. ДЕФИНИЦИЯТА за Здрав Разум е, действително да познаваш разликата между Правилно и Грешно. И й казах, “Понеже ти не си в осведомено, съзнателно състояние, не го приемай лично, защото милиарди хора на Земята са в същото това безсъзнателно състояние, ти не си специална и това не е атака към личността ти”. И едва не ме замери с чаша. Буквално я обзе такава ярост… защото тя асоциира концепцията за “здрав разум” с това, че “ти си функционален и можеш нормално да изпълняваш дневните дейности на живеенето”.

А това няма нищо общо със Здравия Разум, за който говоря. “Здрав разум” в смисъла на “Мога да си приготвя ядене и да го изям самостоятелно и мога сам да си изпера дрехите и да отида на работа”… въобще не говоря за такъв “здрав разум”. Това е някаква плебейска дефиниция на делничните хора за “здрав разум”. Ще обсъдим какво НАИСТИНА значи Здрав Разум.

(от картинката) Дълбоко разбиране на МОРАЛНОСТТА, която представлява Принципните разлики между Правилното и Грешното поведение, е самото сърце на Естествения Закон.

Ето ви я есенцията.


Пасио: И ето разликата между Правилно и Грешно в кратко обобщение, толкова просто, колкото съм способен да го опиша.

Ние използваме думите Верен и Морален. Когато кажем, “Колко е пет плюс пет?”, “Десет е!” , “Вярно е!”. Това означава прав си. Тоест това е Истината, точно това е отговорът. После казваме, “Като откраднахме тези пари от Джим, това правилно ли беше?”. Тоест, беше ли морално поведение?

Защо ще използваме същата дума.. точно както римляните са използвали същата дума за книга и за свободен… както казахме, тези две различни концепции са били представяни с една и съща дума – либер. И си има причина за това – защото четенето ще те постави на пътя на Истинската Свобода. Ако четеш правилните книги.

В английския език, защо думата “правилен” означава две неща едновременно? Означава както “верен”, така и “морален”. Има си причина за това – защото двете означават едно и също.

Верен Е морален. Верен означава “подравнен по това, което е истина”. ПО ДЕФИНИЦИЯ, буквално, означава точно това – АКО Е ИСТИНА, следователно е Морално.

Колкото повече се водите по нещо, което е Грешно, което НЕ СЕ основава на Истината, толкова повече слизате по пътеката на Неморалността. По пътеката на НЕПРАВДАТА.

Така че трябва да опознаем каква е ИСТИНАТА относно Правилно и Грешно. Ако искаме правилно, мъдро, да избираме между тези два вида поведение, трябва да Знаем Истината.

Затова Правилно означава както Вярно, тоест основано на Истината, така и Морално, което означава, че предприетото действие е в хармония с Естествения Закон. Такива действия НЕ ВОДЯТ ДО ВРЕДА върху други съзнателни същества.

И това е дефиницията на Правилно. Вижте колко е проста тази дефиниция. Замислете се за момент. Ние говорим за това какво представлява едно ПРАВО. Тоест какво ВИЕ имате ПРАВО да направите. И това, което ВИЕ имате Право да направите, не е по-различно от онова, което АЗ имам Право да направя.

С това ви казвам, че ВСЯКО едно човешко същество на тази планета има точно едни и същи права. НИТО ЕДИН, че един човек няма с едно Право повече от някое друго човешко същество, и нито един човек няма с едно Право по-малко от друго човешко същество. Идеята, че който и да е има повече или по-малко права, КЪДЕТО И ДА Е ПО ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА, когато и да е в историята, е заблуда. Тя е измама. Тя е грешна. Не е правилна. Не е основана на Истината. Правилата са УНИВЕРСАЛНИ. И са ТОЧНО едни и същи за всяко човешко същество. Генерална, абсолютна Истина. Нека Егото да я дъвче и да се оправя с нея.

И отново: човешкото Его в много случаи изпитва трудности с това. Много хора, когато чуят това, искат да ме замерят с чаши.

Нека отново погледнем дефиницията. Право… Сега, когато правите една дефиниция… това е съществително. Съществителното е нещо съществуващо. Ние гледаме едно съществително в момента – ПРАВО. Правото е действие, което можем да предприемем. Дефиницията започва със същия вид дума. Ако дефинирате съществително, дефиницията трябва да започне със съществително.

ПРАВОТО е ДЕЙСТВИЕ – повечето хора не са способни да ви го кажат. Когато ги питаш, “Можеш ли да ми дефинираш “право”?”, те няма да ви дадат това съществително – “действие”. Неправдата също е действие. Правото е действие, и ако го ПРЕДПРИЕМЕТЕ, то не причинява вреда на други съзнателни същества. Това е най-простата и най-лесната дефиниция за това какво е Право, и ви гарантирам, че ако попитате колкото искате на брой хора от улицата… Аз съм задавал този въпрос и никой никога не е вдигал ръка, нито дори някой ме е търсел за контакт по-късно… Който и човек да попитате от улицата – никой няма да ви даде правилната дефиниция на това какво е Право.

Ако не знаете каква е дефиницията на Право, то тогава със сигурност не правите верен избор между Правилно и Грешно. Не можете. Не е възможно.

ТОЛКОВА МНОГО хора вярват, че могат да действат и да правят постъпки без да има последствия, че всъщност излизат от хармония с Естествения Закон, защото предприемането на въпросните действия НАИСТИНА води до вреда. И те въобще не си дават сметка за това.

Нека сега разгледаме какво е Грешно. ДЪЛБОКО ще разгледаме какво е Грешно.


Пасио: Ще се ФОКУСИРАМЕ върху това какво е Грешно… защото, в действителност… ние на какво основаваме тази дефиниция? Дефиницията за Право? “Действия, основани на Правото, не водят до вреда“. Така че можете да дефинирате какво е Правилно, само ако знаете какво е Грешно. Правото, технически, не може да се дефинира извън отрицанието. Правото може да се дефинира само апофатично. Това означава, да се констатира какво е Грешно, след което всичко, което попада извън тези параметри, е Право. И сега ще разгледаме какви са тези параметри.

Като казваме, “Колко е пет плюс пет?”, “Девет!”, “Грешно!”, това не е Истина. Неправилно. Неправилен отговор. Той НЕ СЕ основава на Истината. Ние използваме термина Грешно както за Неправилно, така и за Неморално. “Беше грешно да удряш този човек без причина, нямаше правото да го правиш”. Неморален означава в противоречие на Естествения Закон. Защото подобни действие водят до вреда върху другите съзнателни същества.

Това е простата дефиниция на Грешно. Можем да отидем по-дълбоко в дефиницията на Грешно и да разгледаме различни видове Грешки, и точно това ще направя след малко.


Пасио: Ето какво означава АПОФАТИЧНО ПРОУЧВАНЕ. Това е много, МНОГО важна за проумяване концепция. Трябва да ПРИЛОЖИТЕ тази концепция. По същество, това е процес на филтриране. Това е средния процес в Тривиума. Той представляване пресяване през противоречията едно по едно, “Това противоречиво ли е? Ами това противоречиво ли е? Това невярно ли е?”. Отделяте въпросните поведения настрана, и казвате – ЕТО ГИ поведенията, които са Грешни. Не се въвличайте в тези поведения.

Това е процес на отричане, това е РАЗРУШИТЕЛЕН процес. Това е отнемане – отнемате от общото тяло, отсявате определени неща чрез процеса на филтриране, и казвате – всички ТЕЗИ са несъвместими с Истината. Нарича се апофатично проучване. Обратното се казва катафатично проучване – това е аналогично на индуктивното разсъждаване, а апофатичното проучване съответства на дедуктивното разсъждаване.


Пасио: Правата се проумяват най-лесно чрез АПОФАТИЧНО ПРОУЧВАНЕ, или процесът на апофазата. Това разсъждаване ни помага да разберем какво всъщност е Правото, чрез проумяване на това кои действия НЕ СА Права, защото причиняват вреда на другите – те са причина за вреда.


Пасио: Ето какво е апофазата, нарича се апофатично проучване. Наистина… поинтересувайте се и разберете какво е, защото това е част от Тривиумния процес.

Идва от гръцкото съществително “апофазис”, което идва от гръцкия глагол “апофенай”. Апо- на гръцки означава “далеч от” или “в отрицание на”, а “фанай” на гръцки означава “казвам”. Тоест говоря. Така че, когато ги съберем заедно, се получава “да кажа не”, “да не кажа” или с други думи “да кажа какво дадено нещо не е”.

Това е апофаза. Казвате “ТОВА не е това, то е противоположното”.

Това е метод на дедуктивно логическо разсъждение, който се употребява в случаите, когато са налице ограничен брой възможности да се достигне до Знание чрез изключването на известните отрицателни.

Отделяте логическите противоречия на това, казвайки “Това не е това, което е това нещо”. Описвате какво дадено нещо Е, обяснявайки какво НЕ Е.

Това се нарича Потвърждаване чрез отрицание. Това е друго име, под което е познат този процес за откриване на Истината.

Така че… Това, което ние ще направим, е апофаза. Ще извършим апофатично проучване относно Правилното и Грешното. И така…


739

Пасио: Сега следва и отрицателния Външен Израз. Можете да го наречете както искате, можете да го наречете тоталитаризъм, можете да го наречете робство. Аз го наричам просто Контрол. Външно наложен Контрол… Не означава Себе-Контрол, а означава буквално, че някой външен за вашето собствено същество се опитва да ви контролира. И да ви притежава. Да, добър начин да се гледа на това е и Робство, защото Контролът води до Робство.

Контролът е това, което наричам ВЪНШНА МОНАРХИЯ. Това означава, че има властелин във външния свят, който вярва, че наистина ви притежава и иска да продължи да ви притежава. Като негов поданик или роб.


Пасио: И това се проявява като наближаващата полицейска държава… която дори няма да кажа, че се надига, ще кажа, че е тук. Ще ви кажа, че вече живеем в нея. Това не е нещо, което ще се случи в бъдещето. Това е нещо, което СЕ СЛУЧВА в настоящето. Хората говорят за това като за нещо, което се опитват да избегнат. Какво кара хората да мислят, че ВЕЧЕ не се случва?

Отрицателният Външен Израз на Естествения Закон е КОНТРОЛ, или това, което наричам ВЪНШНА МОНАРХИЯ, което означава Един Външен Властелин – концентрацията на илюзорна власт в ръцете на институции като правителството. Контролът е пътят към ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЗЛО И РАЗРУШЕНИЕ. Той се получава като резултат от това, че едно общество живее в директно противопоставяне на Естествения Закон.


Пасио: Петият и последен Израз на Естествения Закон и как функционира в животите ни е Манифестацията. Или РЕЗУЛТАТЪТ, КОЙТО СЪЗДАВАМЕ.

Та, отново… Ето основата на строителните кубчета… Ето го първото блокче – Знанието или липсата му, ето го второто блокче – Разбиране или липсата му, ето го третото блокче – МЪДРОСТ, или липсата й… което е причината да живеем в общество, напълно основаващо се на Контрола, давим се в Знание, а нямаме и лъжичка Мъдрост, със сигурност недостатъчно. Това е етапа на Действието или на Мъдростта – това, което се случва външно. Това е онова бяло кубче, помните ли как синьото кубче беше в основата, после беше червеното, после зеленото и после бялото блокче? Това беше Манифестацията – резултатът, който създаваме. Помните ли малката въпросителна, която бях сложил най-отгоре върху това бяло блокче, и ви питах какво е? Това е Манифестацията. Манифестацията беше или Ред, или Хаос, онова което в крайна сметка създаваме.

Така че Положителната Манифестация е Ред. Или както ние го наричаме – ВСИЧКИ ОНЕЗИ НЕЩА, КОИТО КАЗВАМЕ, ЧЕ ИСКАМЕ. МАНИФЕСТИРАНО ДОБРУВАНЕ. Състоянието на това всичко да бъде наред. Онова положение, в което не си създаваме себепричинен хаос или страдание. Тоест получаваме онова, което казваме, че искаме да получим.

И има изисквания за това, и ето ви изискванията!  Ето ги изискванията… цялата колонка… Трябва да бъдете в тази вибрираща енергия на Съзнанието, трябва да приемете Истината и да добиете Знание, трябва да имате Разбиране, че сте Суверенно същество, и трябва да работите за манифестирането на Истинска Свобода.

ТОГАВА! – ще имате всички неща, които казвате, че искате. Манифестирано добруване и ред в живота ви. И това е единственият път до тази цел. Казвам ви, че това е ЕДИНСТВЕНИЯТ път до тази цел. Хората не харесват тава твърдение. На човешкия ум му е трудно да се справя с такива твърдения… трудно му е с “винаги”, с “всеки”… без изключения. Егото не иска да чуе това. Отново: “Най-големият страх на човечеството е, че Истината е абсолютна“. Дори бих казал, че още по голям страх му е това, че истината е ЕДИНСТВЕНА. Че няма такова нещо като моята истина, твоята истина, неговата истина, нейната истина… има само ИстинаТА, независимо дали ще настроим възприятията си към нея или не. ТОВА е най-големият страх на човечеството.


Пасио: това е начинът, по който виждам Реда. Виждаме същества, които са всъщност изпълнени със светлината. И работят в посока свят, основан на Свободата, кооперирането, Знанието, Суверенитета, без Контрол. В някои мои други презентации го наричам Кооперативна Духовна Анархия. Което е натуралното състояние на човечеството. НАТУРАЛНОТО! Ще рече ДУХОВНОТО… Натуралното Състояние на Човешкия Вид.

Чието проявление е БЛОКИРАНО чрез майндконтрол. Индоктринация. И основани на страха травмиращи методи.

Положителната Манифестация е РЕД, или Манифестирано Добруване. Редът представлява всичко онова, което казваме, че искаме, и следва като резултат единствено, когато има Равновесие, или Справедливост. Справедливостта се постига чрез спазване на Естествения Закон. Справедливостта може да присъства, само когато приемем Истината в живота си, и когато поведението ни е приведено в хармония с Естествения Закон. Не може да се манифестира по никой друг начин. Това е Положителната Манифестация.


Пасио: Отрицателната Манифестация е обратното на Реда – Хаос. Хаосът е Манифестирано Зло.


Пасио: Използвам тази картинка за показване на пълното пренебрегване на другите хора, “Аз, аз, аз първи!”, “Бутни всички останали на земята!”, “Дайте ми каквото АЗ искам!”, “Не ме интересува, ако някой друг е ранен!”, “Не ме е грижа за ничия друга свобода!”, “Не ме е грижа дали правата на някой друг са стъпкани в прахта!”, “Няма значение! Дайте ми да си получа МОЕТО!”. Самосъхранението е най-висшият закон! Оцеляването е всичко, което е от значение. Дори ако трябва да стъпча някой друг, за си го осигуря.

Да! Това е животно. Това е съвършено вярно, господине, това е съвършено правилно… Това не е човешко същество – това е животно. Точно така се държат животните в Животинското царство. И отново казвам – Естественият Закон не работи по същия начин за животните, както за човешките същества, защото те нямат същия капацитет за Съзнание, който има човешкото същество.

Така че нека не започваме с приказките, че “Това е естествения ред”, НЕ, НЕ Е! Това е директната антитеза на Естествения Ред. Естественият Ред е точно това – РЕД!!! В думата е! Във фразата е! Естествен – РЕД.

Това, което хората описват като “Естествен Ред” с тази ОТКРОВЕНА ПРОСТОТИЯ, наречена СОЦИАЛЕН ДАРВИНИЗЪМ, е точно това, което го нарекох преди – ПСИХОПАТИЧЕН ХАОС. И разбийте тази дума: психо – патология, означава заболяване на УМА. Психопатията е умствено заболяване – “сайке” на гръцки означава “ум”. И патология означава болест, заболяване. Психопатите са психично болни.

И те не създаван НИЩО, което да прилича на Ред – всичко, което МОГАТ да създадат, е Хаос. И точно това е причината, поради която искат ние да подражаваме на манталитета им. Защото те са обсебени от ада и разрушението, и искат да ги проявят. И за целта са им необходими нашето съгласие и съучастничество, за да го осъществят. НАШАТА енергия трябва да бъде прехвърлена на тях – и това се прави, когато манталитетът ни се направи като техния.

В противен случай техният светоглед не може да се манифестира, светогледа да хаоса.

Та… Отрицателната Манифестация е ХАОС, или Манифестирано Зло. Това е точно обратното на онова, което казваме, че искаме. Хаосът се получава като резултат тогава, когато е налице Неравновесие и Несправедливост, които се получават винаги, когато има невежество за Истината и поведение, което директно се противопоставя на Естествения Закон.


Пасио: Това е нашата карта и последното, което искам да кажа за нея, е че.. Манифестациите, или Изразите на Естествения Закон, бих ги нарекъл… те са еднопосочни. Не се пресичат взаимно. Няма такова нещо като “Е, аз приех истината и се сдобих със знание, и сега съм в състояние на объркване”. Не работи така. Не можете да Невежество да отидете в Суверенност, не можете да достигнете до разбирането, че сте Суверен. Не можете да пресичате линията между двете колонки. Веднъж след като тук, можете да отидете само тук, в същата колонка. За да дойдете до тук, трябва да дойдете от тук, от същата колонка. А за да стигнете най-долу, трябва да дойдете от тук, от тук, от тук и от тук. Моля ви, имайте го предвид. Тези Изрази са еднопосочни.

(глас от публиката)

Не. Не могат и да се прескачат. Добър въпрос. Те ТРЯБВА да следват подред и в същата колона на изразяване. Така че можете да стигнете до Ред само през Свобода, която идва чрез Разбирането, че сме Суверени, което идва чрез сдобиването със Знание за Истината, което се добива, когато стоим във вибриращата енергия на Любовта, или по-висшето разцъфнало Съзнание, отвореността за Истината.

Същото е и тук. Можем да създадем Хаос, само когато обществото ни е обсебено от Контрол, защото сме Объркани същества, които не разбират Сувереността си и си мислим, че други същества могат легитимно да ни притежават или управляват, и това идва поради Невежество или отхвърляне на Истината, което се дължи на Страх.

Нещата се манифестират САМО ПО ТОЗИ НАЧИН. Генерализация. И няма да оттегля тази генерализация, защото това няма нищо общо с това какво мисля или чувствам или с това какви са ми вярванията. Така работят Законите в Сътворението. Не е система от вярвания, не е религия, няма нищо общо с религия… НЕ АЗ съм развил всичко това – аз го проумях! Търсейки Истината. Казвам ви, че това не е моя информация, никога не е била моя информация, никога няма да бъде моя информация, няма патентни права върху нея, аз не съм автор – това са ВЕЧНИ ИСТИНИ, които са съществували винаги и ще съществуват завинаги, без значение дали човешките същества са тук или не.

Вземете го и го споделете с всеки, който е способен да го разбере. Защото това е единственият начин, по който ще излезем от тази каша.

Това са Изразите на Естествения Закон.

740

Пасио: Вътрешният Израз е онова, което се случва вътре в нас. Просто и ясно.

Така че сега… Започнахме да съзидаваме чрез Полярност. След това нещо се случи в света – или последствие от приемането на истината, или последствие от отхвърлянето на истината. И сега нещо ще се случи вътре в нас, нали така? Вижте… това ниво тук, е нивото на Знанието. Това е нивото на БАЗОВОТО СЪЗНАНИЕ. помните ли онази карта с четирите кубчета? Ето я основата. Това до тук е основата, която лежи под Тривиума. Това е най-голямата дълбочина на нещата. Съзнателност или Безсъзнателност, Любов или Страх. Всеки избор на света е между тези неща. Ето първото последствие – Знание или липсата му. Знание или Невежество. Можем да забележим, че тези полярности отговарят на Принципите на Естествения Закон – от едната страна са истинските неща, а от другата са илюзиите. Това са два аспекта на едно и също нещо – това е Съзнанието, а това е отсъствието му, това е Приемането на Истината, а това е липсата на приемане. Това е едно и също нещо, но в противоположни степени. Затова и говорим за едни и същи изрази.

Какво се случва след Знанието или липсата му? То води до Разбиране. Разбирането е нещо, което се случва вътрешно, нали? Така че това е вътрешен процес.

Положителният аспект на Вътрешния Израз е онова, което започваме да разбираме чрез Знанието и приемането на Истината – че сме СУВЕРЕННИ. СУВЕРЕНИТЕТЪТ е положителният Вътрешен Израз на Естествения Закон. Сега… под тези думи навсякъде в скоби слагам моите собствени думи, други имена, които аз давам на тези концепции… Аз наричам Сувереността ВЪТРЕШНА МОНАРХИЯ. Монархия означава “един владетел”. Мон- означава едно и е наставка за едно, и аргон – arcon -на гръцки означава владетел или господар. Така че, ВЪТРЕШНО, всеки един от нас има нужда да властва сам над себе си. Това е Царството ни (сочи тялото), над което ни е дадено да властваме, и нищо друго, не ни е дадено да властваме над който и да е друг. Много хора си мислят, че са владетели на други хора, само че грешат. Всеки един от нас е Суверенно същество. Суверенността, както ще видим, означава, че никой друг не ви притежава. Никой не ви притежава, ако сте Суверенни.


Пасио: Ето моята визуална интерпретация за Суверенитет – някой, който НАИСТИНА държи светлината. Има светлината, на негово разположение е, къпе се в нея, тя протича през индивида. И светлината е била асоциирана, в много мистерийни традиции, със Знанието. Тя е символ, който е представлявал Знанието. Това е човек, който притежава Знанието, който е преминал през процеса, оформящ и филтриращ решенията НА БАЗА това Знание, за да стигне до Разбирането, че той самият е Суверенно същество.

И имам новина за всички ви. Без значение дали го знаете или не, без значение дали сте запознати с термина или не, всеки човек тук е Суверен. И никога не можете да НЕ бъдете! Невъзможност е някога да бъдете не-суверени, не може да се случи. Не може да се случи в Природата. Всяко едно отделно човешко същество на тази планета е Суверенно същество. И ще разгледаме какво всъщност означава суверенност.

Положителният Вътрешен Израз е СУВЕРЕННОСТ, или както аз го наричам Вътрешна Монархия, което означава Един Властелин Отвътре. Както състояние на Съзнанието, Суверенността означава, че човек е обединил трите аспекта на Съзнанието си, така че да няма вътрешно противоречие между мислите, емоциите и действията. Превръщаме се в същество, което както мисли, така се чувства и така говори и действа. И няма противоречие между тези. Не сме разкъсвани отвътре в състояние на вътрешно противопоставяне насред собственото ни Съзнание.

Освен това, нека разгледаме корена на думата суверенност, така ще получим истинското значение на термина. Суверен произлиза от латинското наречие супер – super – супер означава “отгоре”. В класическия латински няма звук “в”. Ако на латински е пишело “v” като звука “в”, всъщност се чете “u” като звука “у”. Затова и специфичния английски звук на английската буква “w” ([дубъл ве]) се нарича “дубъл ю”, защото е два пъти “u” всъщност, от латински. В класическия латински не съществува звук “въ”. Тази фонетична вариация, която ние изговаряме като “въ” на английски, на латински е била “п” или “б”. Така че това, което виждаме като супер – super – на латински всъщност е “сувер”, но се произнася като “супер”. Какво означава супер? Супер означава върховно, значи отвъд, над, или над и отвъд. Латинското съществително регнум – regnum – е втората част от етимологичния корен на думата. Регнум идва от рекс – rex – или регис (regis) на латински, което означава цар. Така че регнум е означавало царското УПРАВЛЕНИЕ, властване и ВЪНШНО НАЛОЖЕН КОНТРОЛ. Не в контекста на “контролирам емоциите си”, “контролирам поведението си”, не, означава – “АЗ ще контролирам ТЕБ”, външно, “налагам волята си НАД твоята воля, чрез насилие и принуда”. Това е контекста на властване или контрол.

Така че ги съберете заедно. Супер регнум. Суверен. Означава НАД ИЛИ ОТВЪД ВЪНШНО НАЛОЖЕНАТА ВЛАСТ ИЛИ КОНТРОЛ ОТ НЯКОЙ ДРУГ. Суверен означава НЕ-ПОДАННИК на друго същество. Същество като например цар, някой който счита себе си за цар. И означава НЕ-РОБ на някой, който се мисли за господар. Това означава Суверен. Не роб.

И защо казвам, че всеки един човек тук е СУВЕРЕН? – Защото НЯМА ТАКОВА НЕЩО, НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ТАКОВА ЕДНО НЕЩО, И НИКОГА НЯМА ДА ИМА ТАКОВА ЕДНО НЕЩО като ЛЕГИТИМНОСТ НА РОБСТВОТО. Това НИКОГА не е съществувало, НЕ СЪЩЕСТВУВА сега и НИКОГА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА. Робството е НЕЛЕГИТИМНА КОНЦЕПЦИЯ. Нито един от нас не е роб! Състоянието на робство е НАЛОЖЕНО над хората, но НИКОГА В ИСТОРИЯТА не е било легитимно! И никога в историята няма да бъде легитимно. Така че няма легитимност в концепцията за робството, няма такова нещо като законно властване на друго същество чрез директно налагане на контрол чрез насилие. Не съществува. И това е голяма част от смисъла на Естествения Закон.

Трябва да разберем, че когато казваме тази дума, ТОВА се има предвид с думата Суверен – НЕ Е РОБ.

Направихме проучване, в което питахме хората, “Ти суверен ли си?”. Около 11% казаха “Да”. Някъде между 10-11%… Но мисля, че е о*уражаваща мисъл, че поне 10 от 100 човека са Суверени същества. Удивително е. Но 90% от човешката популация не се чувства, че е суверенна. Не ЗНАЕ, че е суверенна! И казвам ви – няма грам значение, дали вярвате или не – аз ви казвам, че е ВЕЧНА ИСТИНА, че сте суверенни и че никога не можете да не бъдете суверенни. Няма такова нещо, като нечие друго легитимно властване или притежаване на ВАС. Защото не съществува такова нещо като легитимност на робството, и никога не е съществувало. И никога няма да съществува. Така че всеки е Суверен.


Пасио: Суверенът е Монарх (mon означава “едно” и arch означава “владетел”)…

…хората питат, “Какъв вид правителство искаш?”. Казвам им, че искам анархия и монархия. И те ме питат “Как така може да ги има тези две неща едновременно?”. Защото, ако имате ВЪТРЕШНА МОНАРХИЯ, тогава можете да имате ВЪНШНА АНАРХИЯ. Разбирате ли? Ние ТРЯБВА да имаме властването отвътре, и трябва да се отървем от властване отвън. ТОВА е царството, което трябва да овладеем (сочи тялото си) и трябва да изоставим концепцията за господарство и робство във Външното царство, във Физическия свят.

…Единствен Владетел, който властва единствено върху царството Царството на Аза. Суверенността е състоянието, в което човек контролира СОБСТВЕНИТЕ СИ Мисли, Емоции и Действия, и, като ги слива в Единство (тоест Не-Противоречие), Не-Дуалност, постига владичество над собственото си Съзнание.

Суверенността може да се счита за еквивалент на истинския Себе-Контрол = истинско Себе-Владичество = истинска Себе-Любов = истинско Себе-Притежание. И най-вече означава НЕ-РОБ, това трябва да се запомни над всичко останало.


Пасио: Нека разгледаме отрицателния Вътрешен Израз на Естествения Закон… и това е ОБЪРКВАНЕТО.

Объркването се получава като резултат, когато сме в Невежество. Това е емоционалната динамика, ЧУВСТВОТО, което се случва отвътре, в индивида. Това е ЛИПСАТА на Разбиране. Объркването се случва единствено при липсата на Разбиране. Когато не сме допуснали да приемем Знание, защото се Страхуваме, резултатът е Невежество, след което вътрешният резултат е Объркване.

Помнете – ето я есенцията, това е основата. Това е първата степен, наричаме я Знание или липсата му. Това е втората степен, наричаме я Разбиране или отсъствието му. Третата степен е Истинско Разбиране (Суверенност), когато Истината е поета и разбрана, а това е липсата на Разбиране (Объркване).

В това състояние на липса на Разбиране, ние сме Объркани, така че НЯМА вътрешно властване. ВЪТРЕ В НАС има Анархия, което означава – ОТСЪСТВИЕТО НА УПРАВИТЕЛ. Не отсъствието на правила, което ще обясня по-късно, а Анархия означава, че няма Управител. Няма Господар. Така че ако няма Господар ВЪТРЕШНО, имаме голям проблем. Защото това означава, че няма Себе-Властване, няма Себе-Контрол, няма Себе-Дисциплина и НАЙ-ВЕЧЕ – няма Себе-Любов. И в резултат на това, следва, че ние НЕ ПРИТЕЖАВАМЕ СЕБЕ СИ НАИСТИНА. Резултатът е ОТСЪСТВИЕ на Себе-Притежание. И точно това преживяваме като вид. Другите хора вярват, че притежават други хора.


Пасио: Тази картинка избрах за представяне на Объркването – някой, който не познава себе си. Не познава себе си, напълно привързан е към его-идентичността си. “Вярвам в този бизнесмен”, “Вярвам в този банкер”, “Вярвам в адвокат”, “Вярвам в този доктор”. Вярвам в тази идентичност и ако нещо се прецака с нея – край с идентичността ми. Това е нещото, което съм аз, в тази канавка.

Отрицателният Вътрешен Израз се нарича ОБЪРКВАНЕ, или това, което наричам Вътрешна Анархия, което означава, че няма Вътрешен Управител. Объркване е менталното състояние, в което съществото е управлявано от Страх и Невежество. Объркването може да се разглежда като Вътрешно Противопоставяне – противопоставяне в рамките на собственото Съзнание, с други думи да си разкъсван отвътре по такъв начин, че мислите, емоциите и действията на човек са в постоянно противоречие помежду си.

Мисъл – Емоция – Действие не са подравнени – както мислим, не е така, както наистина се чувстваме и не е така, както в действителност се държим. Тотално противоречие и разделяне, няма Единство между тези три аспекта на Съзнанието. Това е Объркване.


Пасио: Четвъртият Израз на Естествения Закон е какво се случва ВЪНШНО или в макрокосмоса и обществото. Когато имате група хора, които се намират или в тази динамика, в собствените си Съзнания, или в другата динамика в собствените си Съзнания… като РЕЗУЛТАТ от това в ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО се появява СЪСТОЯНИЕ. Защото обществото като цяло е съставено от агрегатното качество на индивидите, които съставляват това общество. Така че… ако е налична Любов, и ако Знанието се допуска от хората, и ако това Знание се Разбира, и ако разбираме че сме Суверени и проявяваме Себе-Принадлежност и Себе-Властване… тогава какво СЪСТОЯНИЕ се манифестира в обществото?

Свобода.

Свободата може да се появи ЕДИНСТВЕНО!!! АКО ОНЕЗИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ СА ФАКТ. Тя не може магически да се появи по НИКОЙ ДРУГ НАЧИН. Ако казваме, че искаме да сме свободни – ТОВА е пътят, който трябва да поемем. Съзнание, приемане на Истината и Разбиране на нашата собствена Суверенност чрез Себе-Владение. Не може да се случи по никой друг начин. Не е възможно.


Пасио: Това е картинката, която избрах за Свобода. Това всъщност е от обложката на една от най-великите книги, която никога са писани от… човешки ръце. А аз съм прочел СТРАШНО МНОГО книги през живота си. И щом идва от моята уста, значи това е силен комплимент. Смятам се за добър съдия на книги, които могат да донесат мъдрост на хората, и ви казвам, че трябва да прочетете книгата – “Краят на всяко Зло” от Джеръми Лок (Jeremy Locke), ако още не сте я чели. Това е картинка от корицата. Много рядка книга, ако я намерите на хартия или онлайн – грабнете я веднага и после я дойте на други хора. Аз имах физическо издание, но го дадох и сега забравих на кого го заех. Но това беше рядка книга… мисля, че имаше само около 1000 бройки, защото така и не стигнала до масов печат. Имала е само едно издание, нещо такова. А в момента можете да я намерите за 100-150 долара на някои места. АЗ успях да я намеря за 20 долара от някакъв чуждестранен източник и веднага я взех, така че сега имам ново хартиено копие.Както и книгата на Ларкън Роуз “Най-опасното суеверие”. Ако някой ме постави пред избора да унищожа всички други книги на земята освен няколко, ще оставя тези двете. Дотолкова са стойности. Наистина са толкова важни.Картинката изобразява счупване на веригите, които са държали Земята в плен. Мисля, че е чудесна картинка, показваща какво е Свободата. Не става дума за “МОЯТА свобода”, става дума за НАШАТА Свобода. Става дума за Свобода на ВСИЧКИ същества, и познайте какво – като казвам НАШАТА във връзка със Земята, нямам предвид само нас човешките същества. Означава всички същества. Включително Животинското царство.

Положителният Външен Израз е СВОБОДА, или както аз го наричам, Външна Анархия, което означава БЕЗ ВЪНШЕН ГОСПОДАР. Това означава Външна Анархия в действителност – ОТСЪСТВИЕ НА РОБСТВО. Истинската Свобода за ВСИЧКИ трябва да се разпознае като целта на Духовното развитие. Такова състояние може да се манифестира като резултат единствено при условие, че човешкото общество спазва Естествения Закон.

Не казвам просто “ЩЕ се манифестира”, а “МОЖЕ да се манифестира”, тоест това е единственият начин, по който това е ВЪЗМОЖНО – само ако разбираме и спазваме Естествения Закон. Това е положителният Външен Израз, който се случва в обществото.

741

Пасио: Тези изражения са разпознаваемите действия на Естествения Закон в човешкия живот. Тези действия се изразяват чрез пет основни проявления. ВСЯКО от петте изражения на Естествения Закон имат положителен аспект, и отрицателен аспект. Което прави общо десет проявление на Естествения Закон. Нека разгледаме карта на тези изражения.

Отгоре виждате колонките на Израза, или Проявлението, вдясно е зелената колонка на Положителния израз или проявление, и червената колонка на Отрицателния израз или проявление.


Пасио: Първото проявление се нарича… но това е начина, по който аз наричам тези неща, няма твърди правила, това е просто жаргон и терминология, в опит да бъдат изразени с думи. Това са невидими Закони в Природата, в действителността на Вселената, а това са просто английски термини и думи, с които се опитам да обрисувам тези концепции, ОК?

Така че… Първото Проявление на Естествения Закон аз наричам Генеративната Полярност. Или с други думи, това е силата или енергията, която използваме на най-основното ниво, за да започнем процеса на съзидание. Можете да кажете и съвместно съзидание. Ние съвместно съзидаваме действителността, която преживяваме. По Законите на Природата. Генеративната Полярност е силата, която използваме, за да приведем в действие всички останали събития, които на по-късен етап ще се манифестират в живота ни. С други думи – това е силата, която използваме, за съвместното съзидаване на качеството на нашето преживяване.

Положителният израз на Генеративната Полярност е Любовта.

Сега… Това не означава любов така, както много хора биха я разбрали. Не става дума за фамилна любов, не е междуличностна любов, не е холивудски вариант на “любов”, не е вариант на “любов” от романтичните романи. Аз наричам Любов… – Съзнанието. Любов е силата, която ни помага да разширим Съзнанието и да се отворим за истината, ако сме в нея. Ако се намираме в тази вибрационна енергия, се отваряме за истината.


Пасио: Ето как изглежда визуално… Опитвам се да съотнеса визуална представа към всяка от тези концепции. Хората си мислят, че ще избера картинка с двама прегръщащи се или целуващи се човека или нещо такова. Любовта е вътре във всеки индивид и винаги присъства. Тя не зависи от който и да е друг човек. Можете да ИЗРАЗИТЕ любов с друг човек, и няма проблем с това, не казвам че е лошо нещо – това е ЧУДЕСНО нещо, ако го има в живота ви! Но дефиницията за ЛЮБОВ, която ви давам в момента, не е това. Тя е тази сила, която ОТВАРЯ Съзнанието ни. Тя е РАЗЦЪФВАЩИЯ израз на Съзнанието. С думи съм го описал така:

Положителният аспект на Генеративната Полярност (първият израз на Естествения Закон) е ЛЮБОВ. В смисъла на Естествения Закон, Любовта трябва да се разбира като силата, разширяваща Съзнанието. Тя е силата, която ни помага да се отворим за Истината и да разширим осъзнатостта си.

Това е дефиницията за концепцията, която тук наричам Любов. Това е Положителният израз на Сътворителната Полярност.

Отрицателният израз на Съзидателната Полярност е точно обратното на Любов. Хората автоматично си казват, “Това е омразата”. И не е това. Защото нещото, КОЕТО ПОСТАВЯ СЪЗНАНИЕТО В КУТИЯ, и ПРЕДОТВРАТЯВА РАСТЕЖА МУ и го държи ОКОВАНО, е КАКВО?

Точно така. Страх.

Страхът е основата за БЕЗ-СЪЗНАНИЕТО. Не можете да сте безсъзнателни за каквото и да е определено нещо, освен ако не се страхувате от него. Това е нещото, което изключва съзнанието. И ето изображението ми за него.


Пасио: Страх. “Не искам да гледам това”. “Това е твърде ужасно за мен, за да го съзерцавам”. “Това не може да е истина”. “Не искам това да е истина”. Всичко това е страх.

Отрицателният аспект на Генеративната Полярност е СТРАХА. Страхът е силата, СВИВАЩАТА Съзнанието. Страхът е силата, под чието влияние се затваряме за Истината и силата, която в крайна сметка изключва осъзнаването ни.

Затова толкова много хора са безсъзнателни. Защото са БОЯЗЛИВИ. Те се боят от отговорността, която идва със знанието… и най-вече… те се боят от това да не им се НАЛОЖИ ДА ДЕЙСТВАТ. На база знанието. Защото ТОВА… изисква смелост.


Пасио: Вторият израз на Естествения Закон е Иницииращият Израз. Просто аз така го наричам… просто мой термин.

Иницииращият Израз е първият етап на осезаемите и разпознаваемите резултати, които произвеждаме в живота си, след като сме задействали низа от събития… избирайки между положителния или отрицателния израз на Генеративната полярност, Любовта или Страха.

Избираме Любов… и нещо започва да се случва: ставаме отворени за Истината. Любовта е силата, разширяваща Съзнанието, която отваря съзнанията ни за Истината и осъзнатостта. Така че… какво получаваме като резултат от това, че приемаме или съществуваме във вибрационната енергия, наречена Любов?

Добиваме Знание. Което представлява приемането на истината. Тъй като Любовта отваря съзнанието ни към Истината, Знанието е ПРИЕМАНЕТО Й. То представлява ПОЛУЧАВАНЕТО на Истината. И ние започваме да Знаем. Така започват нещата. Наричам това Иницииращият Израз.

Разбира се, има и отрицателен Иницииращ Израз, и това е, когато съществуваме във вибриращата динамика на Страха. Това ще бъде противоположното на Знание. Какво е?

Невежество, точно така.


Пасио: Това е картинката ми за Знание, между другото. Символизира същество, което Познава себе си. Както знаете, мистерийните традиции на древна Елада са поставили надпис при Делфийския оракул “Познай себе си и ще познаеш Вселената”. С други думи – познай микрокосмоса, и ще познаеш макрокосмоса. Познай себе си…

Положителният Иницииращ Израз е Знание или приемането на Истината. Знанието има положително влияние върху качеството на животите ни, защото влияе положително върху процесите ни по вземане на решение, водейки по този начин до разбиране във ВСЯКА област от живота.

Искате ли да знаете как работи дадено нещо? И в крайна сметка да създадете нещо добро? – Трябва да имате знание. Искате ли да знаете как работи една кола? Да я поддържате в движение и в добро състояние? – Трябва да имате знание. Искате ли да знаете как работи един компютър? Да го поддържате в оперативно и добро състояние? – Трябва да имате знание.

Искате ли да знаете как работи човешката психика и да я поддържате в добро оперативно състояние? За да може състоянията на Земята да се проявяват по начина, по който искате да се проявяват? – Трябва да имате знание. НЯМА да се измъкнете от това състояние без УЧЕНЕ. Ученето е ключът, то е отговорът. Знанието е отговорът. …И хората не искат да чуят това… Не искат. Те просто искат каквото си помислят да може да се случи, без да правят каквото и да е. Само че нещата не работят така.

Та… отново, отрицателният Иницииращ Израз е Невежество. Невежеството е ОТКАЗВАНЕТО от Истината, то е ОТКАЗЪТ от сдобиване със Знание. Защото се страхуваме.


Пасио: Ето какво съм избрал като картинка за Невежеството. Популацията, която е хипнотизирана, отдава внимание на глупости и тривиалности, тъпче се с тонове ГМО, храна, която е боклук за физиологията, концентрирани в разсейките, мейнстрийм новините и медиите. Всичко това е с цел да изключи съзнанието, да поддържа депресирано психологическо състояние и да ги държи в състояние на психологическо малолетие.

Отрицателният Иницииращ Израз е НЕВЕЖЕСТВОТО, или отказването от Истината. Невежеството влияе отрицателно върху качеството на животите ни, защото има отрицателно действие върху онези наши процеси за взимане на решения, които водят до разбиране във всяка област от живота.

Ако сте невежи за това как работи каквото и да е, не можете да създадете състоянията, които искате. Просто не е възможно.

Важно е да се запомни, че Невежеството трябва да се различава от Неукостта, която означава незнание, поради това, че нужната информация не е налична или е недостижима. Невежеството, от друга страна, означава незнание, въпреки това, че нужната информация Е налична, защото тази информация е била ДОБРОВОЛНО ОТКАЗАНА ИЛИ ОТХВЪРЛЕНА.

Отново казвам: за да ни държат невежи, вече не е нужно да крият информацията. Защото тя вече не е скрита! На светло е! И още веднъж – Достъпна е на върха на пръстите ви, безплатно. Стига да имате желанието да я поемете. Само че, сега, механизмът за манипулиране, който се използва, е да се разубеждават хората от това да гледат информацията. Механизмът е да се осигурява безкрайно забавление, да се осигурява безкрайно разсейване, и да се повтаря, че “Няма нищо интересно в тези неща, това са просто някакви стари откачени религии, които не ви трябва да разбирате…” Каква ли е разликата между това и всички останали религии, освен твърдението, че Естественият Закон съществува. Това е едното нещо, което всички настояват да ви спестяват. Така че хората са постоянно разубеждавани да се интересуват от това и го подминават и отхвърлят по собствен избор.


Пасио: Томъс Джеферсън е казал, че “Ако една нация очаква да бъде невежа и свободна, в цивилизовано състояние, тя очаква нещо, което никога не е било и никога няма да бъде”. СВОБОДАТА и НЕВЕЖЕСТВОТО са взаимни антитези, които НИКОГА не могат да съществуват съвместно и по едно и също време. Това е невъзможност в Естествения Закон.

Ще ви дам и още няколко цитата.


Пасио: Самюъл Адамс е казал, че “Няма народ, който смирено ще предаде свободите си, нито пък такъв, който може лесно да бъде подчинен, когато знанието е общоизвестно и достъпно и когато добродетелите са опазвани. Напротив, когато хората са универсално невежи и развратени в поведението си, те ще потънат под собственото си тегло без помощта на външни врагове”. Което означава, че обществото ще се самоунищожи, ще се срине и ще се самоунищожи, и то само въз основа на факта, че населението е невежо и поддържат поведение на морална относителност и други форми на развратеност и доставяне на удоволствие като най-висша добродетел.


Пасио: Сократ е казал, че “Единственото Добро е Знанието и единственото Зло е Невежеството”.


Пасио: А това е един цитат, с който аз бих искал да бъда запомнен: “Доброволното невежество в присъствието на Знание е мярка за лош човек”. Хората казват, че това е крайно строго. И това е вярно. Това не прави констатацията невярна, тя също е вярна. Наистина е строго изказване.

Знаете ли… хората от моето семейство ме питат, “Защо вече не искаш да имаш нищо общо с мен?” Аз нарочно отрязах връзките си с много членове от семейството си. Защото много хора от семейството ми казаха “Знам какво се случва, и не ме интересува”. “Не възнамерявам да правя каквото и да е по въпроса”. “Притеснявам се за мен, за себе си и за аз и не ме интересува какво се случва в света”. Е, знаете ли как се нарича това? Това се нарича ЛОШ ЧОВЕК! Нека не си измисляме думи, нека не евфемизираме, нека наричаме нещата каквито са! Това се нарича ЛОШ ЧОВЕК! А аз не искам да си имам никаква работа с лоши хора в личния си живот. Не си прекарвам времето с лоши хора. Опитвам се да се заобиколя с добри хора, които ги е грижа. Защото те съзидават съвместно и мъдро. На онези от семейството ми, с които съм прекратил връзките си – “ЗАЩОТО НЕ ВИ Е ГРИЖА… това ви прави лоши хора”. Не искам да имам нищо общо с вас, докато не започне да ви е грижа какво се случва в света, тогава отново може да си говорим. И аз ще се върна при вас с отворени ръце и ще ви простя. Но не и докато това не стане. Щом искате да останете на това ниво на съзнание, не искам да имам нищо общо с вас. Не искам да съм около такива хора. Защото те НАИСТИНА оказват лошо влияние върху останалите хора. Аз ще продължа да изнасям информация – тя е там, навсякъде, безплатно и могат да се запознаят с нея по всяко едно време, когато решат. И аз им казвам – “По всяко време, когато искате да ме питате и директно да се поинтересувате, аз ще си освободя време за вас. Но докато не направите това, докато не развиете това желание, аз не искам да съм в присъствието ви”.

Не знам, дали това ще бъде ефективно. Не знам. И познайте какво – не ме е грижа дали ще бъде ефективно. Защото – аз няма да се заобиколя с лоши хора, докато те не решат “Искам да стана по-добър човек”. Тогава ще се занимая с тях и ще им кажа истината. Но дотогава, ще изнеса тази информация ЗА ВСИЧКИ, безплатно. И те могат да се поинтересуват по всяко време, когато решат. Но в личния си живот не мога да отделям време за това. Нямам енергия за това. Eдва ми стига енергия за това:


Пасио: Един анонимен цитат. Мисля, че е от някой интернет форум. Не знам какво е името на господина, но цитатът е чудесен: “Невежеството е коренната причина за всяко Зло. И тъй като само Знанието унищожава невежеството, наш дълг и морална отговорност е да образоваме себе си, както и тълпите от хора около нас”. Това е МОРАЛЕН ДЪЛГ, ако в позиция на Знание. И точно затова аз правя каквото правя. Не го правя, понеже харесвам хората. Повярвайте ми, Барбара ще ви каже колко обичам хората. Не го правя, за да правя приятели, не го правя, за да правя пари. Правя го, защото е морално задължение и това е единствената причина. Не служа на хората – служа на истината. Истината е сила, на която аз служа. И не се моля да познавам друга сила, това е единствената.

Та, чудесен цитат за невежеството.. чудесни няколко цитата за невежеството.

Нека разгледаме следващия Израз.

742

Пасио: Та… Естественият Закон e бил наричан много различни неща в различните традиции по света в различните моменти от историята. Нека видим как са го наричали някои хора.


Пасио: Бил е наричан Законът или Законите за Причината и Последствието. И има и научен контекст към тази концепция за Причина и Следствие. Дори и учените казват, че “Един ефект задължително следва след причината”. Също така казват и че “За всяко действие съществува равно по сила и обратно по посока противодействие”. Тоест има последствия, когато се предприеме действие.

В Ню-ейдж кръговете го наричат Законът или Законите на Привличането. Аз наричам тази презентация “Истинският Закон за Привличането”. Но има някои добри неща от ню-ейдж обществото… а аз не ви казвам че цялото е лошо, не правя такава генерализация, то е религия в много отношения, но има и някои истини, вложени в него, и ако ги извадите оттам и ги използвате самостоятелно, можете да добиете стойност. Едно от тези твърдение е “Енергията, която излъчваме, е енергията, която привличаме”. Това е вярно. Това, което изпращаме във Вселената е онова, което получаваме в замяна от нея и така създаваме нашата действителност. “Енергията протича натам, накъдето е насочено вниманието”, тъкмо за това говорихме в предния раздел – нещата, в които влагаме вниманието си, в крайна сметка са онези, които ще се манифестират в света. “Така, както мислиш, чувстваш и действаш – такъв ще бъдеш”. Някои от Ню-ейдж гурутата споменават само първата част на това – “Така, както мислиш – такъв ще си”, това не е така… Както мислиш, чувстваш и ДЕЙСТВАШ – такъв ще бъдеш. И НАЙ-ВЕЧЕ както ДЕЙСТВАШ – такъв ще бъдеш. Най-вече!

Наричат го и Карма, Морален Закон, както говорехме по-рано. И това много красиво е уловено във фразата “Каквото посееш, това ще пожънеш”. Семената, които разпръснеш, това е, което ще порасте и това е храната, която ще ядеш. Много точен начин да се опише. Наричан е още и Последственост, това е друго название, което не съм споменал в тази карта – с други думи, че има свободна воля, но няма свободна воля без последствия. Това е концепцията за Последственост и е друго име за Естествения Закон.

И най-накрая – Златното Правило. Същността на това правило е в положително изказания цитат “Не прави на другите това, което не искаш да ти направят на теб”. Според мен, този цитат е много по-силно изказан в отрицателния начин или онова, което се нарича апофатичен вариант… след малко ще говорим за това какво означава апофатичен и апофаза… Мисля че би било много по-недвусмислено, Златното Правило, ако се казваше “Не прави на другите това, което предпочиташ да не ти бяха направили“. СЕГА вече двусмислеността си отива. Защото различните хора искат да се държиш с тях различно, нали така. АЗ например може да искам да бъда набит от садист. Само че това не означава “прави го на другите, защото на теб ти харесва”. Но хората по-скоро знаят какво НЕ искат. Те не искат да им отнемат правата, те не искат да им отнемат собствеността или някой да й навреди, не искат да бъдат лично наранявани. Нали? Не искат тези неа, не искат да ги лъжат, не искат да ги мамят, така че… не правете тези неща на другите хора.

Стигнахме до сърцето на презентацията – КАК работи Естественият Закон в живота ни. Какви са изразите му. Как можем да проумеем как работи това нещо. Има начини да се опознае, и те минават през тези изрази на Естествения Закон.

До сега дефинирахме какво е Естественият Закон. Говорихме за подлежащите Принципи, на които се основава. Сега ще говорим за това как функционира в живота ни. След момент ще ви покажа карта с изразите на Естествения Закон.

743

Пасио: Наричам следващия раздел Духовна валута, или Духовни валути.

Има две Духовни валути – време, и внимание.

Веднага можем да видим това, нали? Времето е пари! Така казват хората. То е валута. “С какво да си изгубя времето?”, “На какво да обръщам внимание?” (на английски изразите буквално са “харча време” и “плащам внимание”, бел.прев). ОТДАВАМ внимание! Давате го на някого и получавате нещо в замяна, точно както когато плащате за нещо! Вниманието ви ще ви доведе тук на този семинар, ще платите с него, и ще получите нещо в замяна. Ще платите с внимание и ще си тръгнете с много разбиране.


Пасио: Има две Духовни валути – време и внимание. Тази аналогия веднага може да се види в изразите “харча време” (spend time) и “отдавам внимание” (pay attention). В каквато и информация или начинания да влагаме времето и вниманието си, получаваме нещо в замяна на инвестицията на тези валути.

ТОВА са истинските пари, хора! ИСТИНСКИ пари! Това ще ви осигури истински па-ри (mon-еy), тоест “едно око” (сочи главата си). Ако искате истински пари. А ако искате фалшивите хартиени глупости на Федералния резерв… продължавайте да си мислите, че те имат стойност. Хората казват и “Златото има стойност!”, “Златото са истинските пари!”

Аз питам хората, “Каква истинска стойност имат парите?” (intrinsic value е финансов термин, означаващ истинска стойност, бел.прев) И те казват “О, търгува се от незапомнени времена, хората го ценят!” Чакайте бе, това придава ли му истинска стойност? Все едно да ви попитам “Защо този прожектор има истинска стойност?” и да ми отговорите “Защото аз го намирам за ценен!” НЕ! Този прожектор има истинска стойност, защото е способен да проектира изображение и ако аз искам нещо да свърши тази работа, използвам прожектор за целта!

За какво се използва златото? Можете ли да направите дрехи от него? Можете ли да си построите къща от него? Достатъчно ковко ли е, за да направи някакъв вид оръжие от него? Ще се подслоните под него ли? Да, може би ако имате достатъчно от него… Но идеята е, че не съществува истинска стойност на златото. ИДЕЯТА, за който и да е скъпоценен метал, има истинска стойност. Добре – в технологичното общество се ползва в компютрите. Това е вярно. Но аз говоря за Природата. Откъде се е появила тази идея за истинска стойност на златото в древното минало. И хората казват, “Употребявало се е за разменна монета”.

Парите не са разменна монета. Хората ги мислят за разменна монета, а те не са. Това е невярно. Парите са ОГРАНИЧИТЕЛЯТ на енергията в системата. Хората мислят за парите като за валута, а дори името им е техника за майндконтрол. Защото истинското значение на валута е “потокът в енергийната система”. (на английски думата за валута и за електрически или речен поток е една и съща – current, бел.прев)Бел.прев: На български, думата за монета (взета от чуждицата money, тоест пари) е пара. Това подчертава празното й съдържание. Една от българските приказки, които са на тема кухината на паричната стойност, е приказката за Хитър Петър, който си стоплил хляба на изпаренията. Пари, в множествено число, също така като глагол означава нещо, което причинява вреда, ако дълго време е в ръцете ти.Това е потокът (current), ампеража. Нали? Да, а ма НЕ! И не е и капацитета. Това не е хранилище – друг от отговорите на хората, когато ги попитат “Какво са истински пари?”. Всичко това е лъжа! Знаете ли да знаете какво е наистина?

Парите са СЪПРОТИВЛЕНИЕТО в системата. СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ПРОМЯНА в системата. Парите са РЕЗИСТОРЪТ. Защото докато тази модалност на робството, наречена пари, продължава да съществува, винаги ще бъде невероятно трудно да се установи истинска дълговременна промяна.

Отново дразня всички. Религията трябва да си отиде, академизма трябва да си отиде, Ню-ейдж мислите трябва да си отидат, парите трябва да си отидат. Трябва да се отървем от ВСИЧКО това! И знаете ли защо? Защото всичко това е религия! Всичко това е религия и думата религия означава да дърпам някой назад. Да завържа някого и да го държа намясто. След малко ще стигнем до това.

Нека се върнем на Духовните валути…

Когато вложим някъде Духовните си валути, получаваме нещо в замяна. И знаете ли какво ще стане, ако тези валути бъдат вложени в правилните цели? Крайният резултат е ИСТИНСКИ пари – истинско Духовно ЗРЕНИЕ. СПОСОБНОСТТА да виждаш, способността да се де-окултира нещо и да го видиш в истинския му образ. Това е резултатът, когато влагаме времето и вниманието си в правилните неща. Тези придобивки могат да дойдат под формата на знание, под формата на разбиране, могат да дойдат под формата на умения и сила… но само ако инвестираме тези Духовни валути МЪДРО.

И нека ви кажа нещо – точно това е причината повечето хора да нямат пари. Те просто нямат с како да платят за тях. Разбирате ли? Плащате с ВНИМАНИЕ, и получавате пари. Харчите ВРЕМЕ, и получавате пари. Говоря за истинските неща. След около пет или десет минути ще направим почивка, ОК?

Така че… Трябва да инвестираме Духовните си валути МЪДРО.


Пасио: Трябва да се стремим да подобряваме качеството на вниманието си, като го отдаваме на информация, която е СПОСОБНА ДА ПОДОБРИ както нас самите, така и човешкото състояние като цяло. такава инвестиция също така ще представлява и ценно инвестиране на ВРЕМЕТО ни. Трябва да се запитваме “На КАКВО да посветя времето си?”, и “На КАКВО отдавам внимание?”. Така ще можете да разберете дали инвестирате в ИСТИНСКА СТОЙНОСТ, в нещо, което е действително ценно. Ако прекарваме повечето си време в глупости и тривиалности, и устройства, и телевизия, и спорт, и всякакви други видове забавление и разсейки… е… тогава инвестициите ви ще се възвърнат. И тази възвръщаемост ще бъде ниска. Няма да доведе до сдобиване с достатъчно стойност.

Най-важното е да се запитаме “Какво качество получавам в замяна на инвестицията на времето и вниманието ми?”

Това са Духовните валути. И точно това повечето хора не искат да отдават. Те не искат да отдават Духовните си валути в дълготрайни инвестиции, те не искат да отдават внимание на правилните неща и не искат да посвещават време на правилните неща.


Пасио: това е проста карта на това как КАЧЕСТВОТО на колективното ни внимание, като вид, въздейства върху нашия свят, спрямо Принципа на Съответствието. Отново: това е агрегатен сбор на ефекта, но той се създава от индивидите. Принципът постулира, че както са макрокосмичните единици, така ще е и микрокосмоса.

Така че… Тук отляво имаме чист информационен поток. Това е добра информация – информация, която резонира с истината и е способна да помогне за развиването на Мъдрост, тоест правилно действие вътре в съществото.

А това тук в дясно е отровения информационен поток, това, което получавате от официалните мас-медии, от академизма, от Ню-ейдж движението, от центровете за правителствена индоктринация, наречени училища… Това е отровената информация.

Сега… Всеки ще поеме някаква смес от тези два информационни потока. Целта трябва да бъде ПРЕЧИСТВАНЕ. Точно както когато се храните, и поемете лоша храна – ще имате лошо здраве. Ако поемете лоша информация, резултатът е, че поведението ви ще бъде лошо. Така че трябва да пречиствате.

Това означава, че ако тук има клапани, на индивидуалните кофи – тези кофи се наричат индивидуални хора – и всички тези кофи се събират заедно, всички смесват в едно качествата на водата си, тоест всички смесват онова, което държат в съзнанието си, и всичко това отива в големия басейн, наречен Светът. Всеки занася кофата си до Света, излива я в басейна, и след това скача в него. Това е Светът. Това е качеството на Света. Ясно?

Качеството на водата в този басейн ще зависи от това какво количество отрова, замърсена информация, се е съдържала в кофата ви, в сравнение с това какво количество чиста информация се е съдържало в кофата ви. Така че тук има клапани, и ние ще затворим този клапан, този кафявия кален клапан, и трябва да отворим ето този – чистия. Ако направим това, Светът ще бъде пречистен. И няма да си създаваме самопричинено страдание. Ако не направим това, всички ще плуваме в кафяви лайна. И ще си създадем всякакви видове проблеми.


Пасио: И така… В какво си влагаме времето. На какво отделяме внимание. Това ли правим с времето и вниманието си? Да седим пред хипнотизиращата кутия? …Което означава ПОТИСКАНЕ НА ЗНАНИЕТО! Хипноза означава потискане на знанието или потискане на духа.


Пасио: Или… ще посветим времето си на някакъв стремеж към Мъдростта? Което означава, да развиваме знание, да го преобразуваме в разбиране като правилно го обработваме, и после да го превърнем в Мъдрост като го преобразуваме в Действие, правилно Действие.

Трябва да ЧЕТЕТЕ, за да го направите. Хората и това не искат да чуят. ЧЕТЕНЕТО, се изисква.

Древните римляни имали две думи, за една и съща дума. Те значели две различни неща в техния език. Думата била либер – liber. Либер означавало “свободен”. В смисъл на не-роб. Свободно същество. Свободното същество се наричало и описвало като либер. Това е основата на английската дума либерти – liberty (синоним на свобода, свобода на английски е freedom, а Статуята на свободата се нарича statue of liberty, бел.прев). Те имали СЪЩАТА ДУМА, която също така означавала и различна концепция. Така че думата либер не означавала просто “свободен”. Ако думата либер се ползвала в друг контекст, някой знае ли какво друго е означавала тази дума либер на латински? КНИГА. Означавала е КНИГА.

Това говори ли ни нещо? Те я асоциирали със свобода… латинската дума за книга също така означавала и свободен, на техния език. И отново: либер е основата за думата “библиотека” – library. “Либерари” е библиотека. Това е мястото, на което трябва да отидеш, за да станеш свободен… ако четеш правилните книги.

И СВЕТЪТ е библиотеката сега. Ние обединихме всички големи библиотеки от четирите краища на Земята! Мистерийните традиции са достъпни на върховете на пръстите ви в момента!! Което никога не се е случвало в човешката история!

И какво правим ние? Играем “Фармвил” във фейсбук.

Така че… Трябва да се запитаме за какво харчим Духовните си валути и – инвестираме ли ги Мъдро? С цел възвръщаемост на истински пари? Които са всъщност Духовно просветление.

Ще направим десет минутна почивка тук, преди да продължим… След десет минути – обратно тук, за да продължим, благодаря ви.

744

Пасио: Ето как всъщност работи. ИЗГУБЕНИЯТ ПРИНЦИП е динамиката на ГРИЖАТА. Това, за което ни е грижа всеки един ден, е движещата сила на мислите и действията ни.

Какво казвам, че е нужно да развием… – Сърцето, Ума, Червата. Нали? Сърце – Ум – Черва. И в този ред ГРИЖАТА идва първа! Трябва да ви е достатъчно грижа (сочи сърцето), за да знаете (сочи главата)! За да развиете знанието! И след това трябва да действате възоснова на него (сочи червата). И да го ползвате на практика. Да го приложите. Така че това е редът – Сърце – Ум – Черва… Грижа – Знание – Действие. Това са стъпките.

И всичките три стъпки трябва да са налице. Всичките три. Това представлява Единеното Съзнание – то единява мислите, емоциите и действията. Трите аспекта на Съзнанието, така че да няма противоречие между тях: Как мислим, Как се чувстваме и Как се държим, са едно и също – няма противоречие. Това представлява Единеното Съзнание.

Грижата в крайна сметка може да се определи като силата, генерираща качеството на споделеното ни преживяване тук на Земята. Грижата е това, което генерира цялото нещо. Следователно затова е наречена Генеративния Принцип.

Оприличете сърцето на помпа в тялото. Какво прави една помпа? Тя е генератор! Тя осигурява енергия! Тя предвижва жизнената сила през кръвта в тялото. Във всяка древна традиция се говори, че жизнената сила е в кръвта. Сърцето се грижи за цялата тази физиология и ни позволява да продължаваме да поддържаме живота. Сърцето е генераторът – помпата. То е ЦЕНТЪРЪТ на съществото. Колкото и да е важен мозъкът, и ние току що говорихме за неговата важност, СЪРЦЕТО е това, което в крайна сметка генерира преживяването. Защото това, за което ни е Грижа, определя онова, за което Мислим всеки ден, през повечето време и следователно и как се Държим.

Затова този Принцип често се нарича Генеративният Принцип. Някой запознат ли е с компаса и линеала, символа на фримасонството? С G по средата? Точно това означава това Г, на най-високото ниво. Много новаци масони – това са екзо-теричните масони, на които им подават ученията за профаните и те си мислят, че вече са сред знаещите – на тях им казват “Това просто означава Геометрия” или “Това Г просто означава Господ” и тн. На малко по-високите нива им казват, че Г-то означава Гносис (gnosis), тоест знание, както говорихме по-рано. На по-високо ниво, обаче, на просветлените нива от фримасонството, които са над 32-ра степен, им дават истинското значение на Г-то в компаса и линеала. И това е Генеративният Принцип – означава ГЕНЕЗИС. Тоест СЪТВОРЕНИЕ. И да, можете да свържете това обратно с Господ, не казвам че онези неща са различни, и формите, които са материализирани в Материалния свят са геометрични форми. Г-то означава и геометрия, също, то е всичките тези неща. Но на НАЙ-ВИСОКОТО ниво, то означава Генерационния Принцип. Това е истинското му значение в ЕЗО-теричното фримасонство.

Означава Генеративен Принцип, защото това означава “създавам”. Думата генериращ идва от латински, от глагола генере – genere – както вече обсъдихме, който означава “създавам”. Генеративният Принцип се отнася до нещата, които създаваме.

И той е ИЗГУБЕН! Защото хората НЕ ГИ Е ГРИЖА! Те нямат Грижа! Следователно това е Изгубеният Принцип. И ето как работи той: става дума за това, за което ни е Грижа да подкрепим с ВОЛЯТА си. Сърце – Ум – Черва. Червата са волята, действието, мъжкият принцип. Това е нещото, което в крайна сметка върши работата във Физическото царство – това, в което ни е достатъчно Грижа да вложим Волята си. И то е УПРАВЛЯВАНО от Грижата! Тя е Генераторът, или помпата, която изпомпва Волята.

Това, в което ни е достатъчно Грижа да вложим волята си, е нещото, което в крайна сметка се създава или манифестира в света ни. Светът е такъв, какъвто е днес, защото повечето хора не ги е достатъчно грижа, дори и да КАЗВАТ, че искат нещата да са различни, но тях НЕ ГИ Е ДОСТАТЪЧНО ГРИЖА ДА ПРОМЕНЯТ СВЕТА ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯТА СИ.

Защото, отново: това, до което нещата в крайна сметка се свеждат – и говорих за това в семинара си, който се занимава с лайната на Ню-ейдж – става дума за ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА. Да ПРЕДОТВРАТЯВА ДЕЙСТВАНЕТО – с тази цел е проектирано Ню-ейдж движението. Те искат НЕ-АКТИВНИ хора. Защото тъмните окултисти знаят, че това, което в крайна сметка генерира нашата действителност, е ПОВЕДЕНИЕТО. Както видяхте на онази проста графика от четири части, онези строителни кубчета, които ви показах. ДЕЙСТВИЯТА са това, което генерира действителността. Действителността се поражда чрез онова, за което ни е Грижа. Защото нашата Грижа и нашите Желания управляват Действията ни.

Повечето хора казват, че искат нещата да се променят, но когато ги попиташ, “Какво правите, за да извършите тази промяна?” – Нито дума. Тишина идва от другата страна. Тях ни е достатъчно Грижа, за да променят нещата чрез Действията си. Затова се отнася Генеративният или Изгубеният Принцип. И докато този Принцип не се ПРЕОТКРИЕ, и докато хората не излязат от мързела си… и най-вече трябва да излязат от страхливостта си… и точно на онази лекция за лайната на Ню-ейдж говоря, че онова, до което в крайна сметка се свеждат нещата, е че те са СТРАХЛИВЦИ. СТРАХЛИВЦИ. В крайна сметка те ПОЗНАВАТ Злото, пред което сме изправени, и възнамеряват да не направят нито едно шибано нещо по въпроса. Ето това е основата на Ню-едйдж обществото. И ако някой ви казва, че основата е различна, ви ЛЪЖЕ. Те са СТРАХЛИВЦИ. Точка! И ще го кажа в което и да е от лицата им! Ако някой тук сред вас, или където и да е, вярва в тези глупости, доведете ми го пред мен и ще му го кажа в лицето, директно и прямо, точно както го казвам пред вас. Понеже не ми дреме. Не ме е Грижа за техните глупости. Грижа ме е за това, което е истинско!

Казвам ви, тази религия просто трябва да си отиде. Трябва да се отървем от нея. Хората, които искат да осъществят промяната… идеята, че това не може да се направи без да се предприемат действителни, истински действа, трябва да се прочисти от човешкото съзнание. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА не работи така. Точка. И край. Не мога да ви накарам да го приемете. Ясно ми е, че не мога да накарам който и да е в тази стая да приеме това. Всичко, което мога да направя, е да го изложа пред вас, за да го обмислите, и ако имате въобще някакъв здрав разум и наистина помислите, ще разберете, че това, което ви говоря тук днес, е абсолютно начина, по който стоят нещата. Много хора се опитват да ви измамят чрез тези религиозни хрумвания, и всички се отнасят до това хората да се откажат от действие и да приемат веригите си. Точно с тази цел е установена тази религия.

745

Пасио: Следващото нещо, което трябва да се проумее, са двете равнини. Равнината на Последствията, и Равнината на Причините.

В Равнината на Последствията НЯМА НИКАКВА СИЛА за промяна на събитията. Събитията – това е проявената физическа действителност. Отново повтарям – относно това, което вече се е случило, нищо не може да се направи. Това, което вече се е случило, не може да се промени. Не можете да промените миналото. Можете да промените нещо, което започва сега и да се уверите, че ще се промени в бъдещето. Но точно сега, в този момент, това, което е, е истината, и можете единствено да го приемете или да го отхвърляте. Не можете да промените миналото.

Така че физическият свят, който е налице до този момент, е установен заради неща, които са се случили в миналото. Причините са се случили в миналото и нищо не можете да направите по въпроса точно в момента.

Равнината на Последствията е физическият свят, в който манифестираните реалности вече са се случили – вече са придобили форма, вече са се формирали – ЗАРАДИ техните подлежащи причинни фактори. Равнината на Последствията представлява това, което вече се е случило. Като такова, в нея не се съдържа никаква сила за промяна, защото това, което вече се е случило, не може да се от-случи. Това, което се е случило, не може да се развенчае. Случило се е. Вече е свършено. То се е превърнало в това, което е, тоест в истина. Човешкото съзнание изглежда е хванато в капан в Равнината на Последствията, тоест, човечеството като цяло остава невежо за подлежащите причини, които то самото е привело в движение и които водят до самопричинено страдание в човешкия живот.

Така че, ако вие сте хванати в капан в това ниво, това означава, че наблюдавате симптомите. И сте забили в наблюдението на симптомите. Хората казват “О, има си политическо решение за това, просто трябва да гласуваме за правилните хора”, “О, има си финансово решение за това, просто трябва да поставим правилни монетарни политики”, “О, има научно решение за това, ще отбележим логически напредък и изведнъж ще се спасим и ще променим света!”

И те си мислят, че всичко това може да се случи, докато робството е установено в света. Пожелавам им успех, да ми кажат накрая как е минало.

Говоря и по събития, свързани със свободната енергия. Работя и с научната фондация “Тесла”. Говоря и на мероприятия на MUFON, където се говори за разкриване на извънземното присъствие. И двете общества не разбират… Нещата, които казват че искат, са невъзможни. И ще започна повече да говоря за тях по този открит начин. Защото до сега им давах време… давах им по-меки уроци за неща, които трябва да чуят по по-остър начин. Защото и двете въпросни общества не говорят за моралността. Не в степента, в която трябва да говорят за това. Те мислят, “Ще имаме свободна енергия”. Само че нищо няма да се промени, що се отнася до социалната структура на света. “Просто ще развием свободна енергия и това магически ще ни освободи”. Все още ще имаме робство. Но пък ще свободната енергия ще бъде тук. И светът магически ще стане по-добро място.

Уфологичното общество… Те често си мислят, “О, ще има разкриване на информацията. Те ще ни кажат всичко, което знаят по въпроса, за интелигентностите, които са заедно с нас из галактиките във Вселената”. И те си мислят, че ще получат това разкриване… в климата на робството. Успех им пожелавам.

ПЪРВО трябва да сринете установения ред. Хората си мислят, “О, ще построим Новия свят, докато Стария се разпада”. ВИЕ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИЛОВА СТРУКТУРА СЪС СИЛАТА НА ИСТИНАТА. Преди КАКВОТО И ДА Е НОВО да порасте тук. Защото това място тук е градина, пълна с плевели. Пълна с отровни идеологии и напълно грешни системи от вярвания, които нямат абсолютно никаква истинност в себе си и НЕ могат да ни осигурят онова, което казваме, че искаме. Докато онези мисли в главите на хората не се променят, не очаквайте и резултатите да се променят. Така че, на Движението за Свободна енергия казвам – Никога няма да се доберете до свободна енергия в климат на робство! На Уфологичното общество казвам – Никога няма да получите Разкриване в климат от робство!

ПЪРВО робството трябва да приключи! ПОСЛЕ можете да получите каквото казвате, че искате!

Та…отново: Никаква сила за промяна не се съдържа в Равнината на Последствията. Не-въз-мож-но е! Просто преподреждате палубите на Титаник докато потъва. Не създавате каквато и да е промяна, правейки онези неща. Защото ПОДЛЕЖАЩИТЕ ПРИЧИНИ не се променят. А подлежащите причини са КАК МИСЛИМ, КАК СЕ ЧУВСТВАМЕ, и КАК СЕ ДЪРЖИМ. И никой не иска да погледне това. Те искат да си мислят, че “Всички онези неща могат да си останат по местата, а аз магически мога да получа каквото искам”. Искам да продължа да си държа ръката над огъня, но не искам да изгори и да се изприщи. Ами, давайте! Вижте какво ще стане, като правите така. Защото точно това правите, що се отнася до Естествения Закон.


Пасио: Нека прегледаме Равнината на Причините. Това е другата равнина – това е МЕНТАЛНОТО царство. Умственият свят. Отново – според Ментализма, първият Принцип на Естествения Закон – Всяко едно нещо трябва да се появи в Ума, преди да може да се манифестира физически. Така че, отново, ако Равнината на Причините е Менталният свят, който генерира причините в ума, всичко ПЪРВО се случва там, след което се свежда до Физическото царство. Всяко нещо може да се прояви във физическата действителност само, след като предварително се е появило в Умствения свят.

Равнината на Причините е мястото, където се привеждат в движение причините, преди последствията от тези причини да се манифестират като оформени реалности в Равнината на Последствията. Тази Равнина на Причините се състои от Причинните Фактори, “ЗАЩО”-то, което подлежи и предшества всички проявени неща и събития. ЦЯЛАТА СИЛА… Цялата сила за създаване на промяна се намира в тази Равнина от реалността. Човешкото съзнание трябва да се ПРИДВИЖИ, да се отдалечи от Равнината на Последствията и да се прехвърли в Равнината на Причините, за да може човешкото същество да проумее Причинните Фактори за състоянията, които хората колективно манифестират в животите си. Само тогава човечеството ще е способно съвместно да създава споделената си действителност на СЪЗНАТЕЛНО ниво, тоест с разбиране за това как работи Естественият Закон, вместо на безсъзнателно ниво, тоест без хората да осъзнават как работи Естествения Закон.


Пасио: Разглеждам го просто като елементарна графика. Това е висшият свят, това е Светът на Причините, Менталният свят, светът на думата ЗАЩО, на подлежащите Причинни Фактори. Които ПРЕДШЕСТВАТ проявените състояния. Това е мястото, където съзнанието ни трябва да отиде, защото там се намира цялата сила за създаване на промяна – в разбирането на ЗАЩО нещо си се е манифестирало. Така че тук долу са симптомите, а тази линия може да се счита за диагнозата. Трябва да направим тази диагноза и да стигнем до подлежащите Причинни Фактори, които ВОДЯТ до симптомите. От друга страна, Равнината на Последствията, ще рече Физическото царство, е Манифестираната равнина. Това, което вече се е случило. Което не може да се отмени. Поне в настоящия момент. Но можете да започнете от настоящето, за да го промените в бъдещето. Но колкото до настоящия момент и всички моменти от миналото – не можете да промените това. Това ВЕЧЕ е проявено. Не можете да го промените! НИКАКВА СИЛА за създаване на промяна не се съдържа в продължителното анализиране на симптомите. Трябва да правите това толкова, колкото да разберете къде са проблемите, направили сте диагнозата, сега вече можете да се придвижите до Причинните Фактори и можете да започнете да работите, за да причините онези Причини.

За нещастие тази равнина – Равнината на Последствията – е мястото, на което човешкото съзнание, в сборната си агрегатна форма, е хванато в капан. Изглежда не може да излезе оттам. Дори и ако разпознае проблема, то иска да продължава да описва проблема, иска да продължава да описва затвора. То не иска да гледа в Причинните Фактори, защото се БОИ от това какви са Причинните Фактори. То не иска да признае, че Причинните Фактори се съдържат в това как мислим, как се чувстваме и как се държим и докато тези неща не се променят, външната манифестация на действителността също не може да се промени. За това се изисква отговорност.


Пасио: Последният принцип от Седемте Принципа на Естествения Закон, поне последният от формализираните принципи, е Половият Принцип. Отново казвам, че ще говоря и за осмия Принцип.

Полът съществува във всичко, всичко си има мъжествения и женствения компоненти и принципи. Вече видяхме това, когато говорихме за човешкия мозък, съзнание, светоглед, и тн. Полът се манифестира на всички равнини на съществуване. Духовна, Ментална, Физическа, всичките.

Много проста концепция. това, за което искам накратко да поговоря, е МЕНТАЛНИЯТ пол.


Пасио: Менталният пол е състоянието на съвместно съществуване на мъжествен и женствен аспекти в човешкия ум. И отново: ние вече говорихме за това, когато обсъждахме физиологията на мозъка. Поне на по-висшите системи на мозъка, Неокортекса. Нашата Лява мозъчна половина като цяло провежда мъжествения аспект на ума, или интелекта, логиката, аналитичните и линейните логически процеси на мисълта. Докато Дясната мозъчна половина като цяло провежда женствения аспект на ума, като интуицията, тоест съзидателността, състраданието и холистичните мисловни процеси.


Пасио: В следващият раздел става дума за това, което наричам Изгубеният Принцип. Това е ОСМИЯТ Принцип на Естествения Закон, който обвързва всичките останали Принципи заедно. Можем да го наречем ОБГРЪЩАЩИЯТ Принцип. Той е съдържателят, в който се побират всички останали Принципи. Само че той е изгубен, защото не го упражняваме.


Пасио: До сега разгледахме един, два, три, четири… Седем Принципа на Естествения Закон – ето ги, представени от тези застъпващи се кръгове.

Някой може ли да види някъде на картинката осми кръг? Правилно. Ето го осмият кръг.

Пасио показва изображение на Осмата сфера на медальона си

Пасио: И това може да ви изглежда познато. Може да сте го виждали някъде. Някой знае ли как се нарича този шаблон? Нее, не е Цветето на Живота. Точно така – Семето на Живота. Семето на живота.

Сега… Какво се случва от едно семе? – Пораства. ГЕНЕРИРА нещо. СЪЗДАВА нещо. Едно семе има външна обвивка, външна черупка. И ако искате да стигнете в центъра му, който съдържа целия генетичен, генераторен материал, тогава тази черупка трябва да е там и да бъде ненарушена, защото ако счупите обвивката на семето, съзидателната есенция на семето ще се загуби.

Сега… Кой е този Принцип?

Това е Осмият, или, както аз го наричам, Изгубеният Принцип. И той е нещото, което ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА, за да може каквато и да е промяна да се материализира. И той не е това, за което хората го мислят. Гарантирам ви – дори и да ви кажа какво е, веднага ще получите неправилно предразсъдъчно знание.

Ето какъв е Осмият Принцип.

Познат е като Генеративният Принцип. Или Принципът, който УПРАВЛЯВА Сътворяването. Който всъщност е Причинният Фактор, който влиза в сила, и генерира резултата, който казваме, че искаме. Но какъв е истинският термин за него? Кой може да ми каже? Може ли някой да познае какво ВСЪЩНОСТ представлява Генеративният Принцип на Сътворението?

Не, не е действието.

Добре? … Сега, повечето хора ще кажат, че е любов. Искам да го разгранича от концепцията за любов, въпреки че аз ще опиша любовта в тази презентация по-късно през деня. Та какво е?

Да? Някой го каза! Не, някой каза нещо друго.. Не? Грижа! Ето го.


Пасио: Генеративният Принцип е ГРИЖА. Сега. това е РАЗЛИЧНО от съчувствие, хората казват “Защо не използваш думата съчувствие?” – Защото не за това говоря. Това е различна концепция от съчувствието и дори различно от онова, което ще опиша като любов. Грижата… и имам предвид Грижа с главно Г… а тук на картинката съм го написал ЦЯЛОТО с главни букви, направете разлика между това и грижата с малко г.

Това означава – На какво вие отделяте внимание и му помагате да расте. Върху какво сте фокусирани. Защото вашият фокус, това върху което се фокусирате – това в крайна сметка е нещото, което се генерира, създава и което расте. И това не означава “Не обръщайте внимание на всичко останало, което се случва в света и не гледайте нещата, които са негативни, защото ще ги захраните и ще им дадете сила” – НЕ ОЗНАЧАВА ТОВА. Знаете ли какво наистина захранвате в един такъв случай? Ако наистина се държите така? – Храните невежеството! И ТОВА е нещото, което ще порасте. Това е ТОЧНО ОБРАТНОТО на онова, в което ню-ейджърите искат да повярвате.

Игнорирайки отрицателното, вие подсигурявате, че ще се случва още повече от него. Наливате му масло. Чрез невежество. Просто подсигурявате, че ще порасте. И че ще превземе положението.

Грижата, за която говоря, трябва да се разбира като: това е нещото, на което отдавате енергията си, това е нещото, върху което сте фокусирани, това е нещото, за което всъщност ви е достатъчно грижа, за да го правите, за да прекарвате време с него, за да концентрирате вниманието си върху него, за да го манифестирате в света. Това наричам Грижа. Това е нещото, което генерира преживяването ни. Като сборен агрегат. Повечето хора – НЕ ГИ Е ГРИЖА. За това, което в действителност се случва. Следователно на нас ни е невъзможно, като сборен агрегат, да променим посоката на енергията… да променим посоката на съзнанието… и в крайна сметка – невъзможно ни е да получим каквото казваме, че искаме. Така работи истинския Закон на Привличането.

Ето как всъщност работи…

746

Пасио: Принципът на Ментализма.

Той постулира, че ВСИЧКО, всичко в Сътворението, всъщност е проявление на УМА. Всичкото е ум. Това означава, че всичко, което се случва, трябва да е резултат от умственото състояние, което го е предшествало. ВСИЧКО. За всичко съществуващо първо е трябвало да са се оформили мисли. След това те са оформили физическата действителност. Самата Вселена е умствено построение на Създателя. Мислите водят до манифестацията на нещата и събитията. Мислите – създават – състояния. Мислите създават неща и състояния. Нещата не могат просто магически да проявят самите себе си – мисълта идва първа. Мислите създават нашето състояние на съществуване и качеството на преживяването ни тук на Земята. Следователно трябва да бъдем отговорни за всичко, което създаваме, като сме отговорни за онова, което си мислим.

Защото мисловните процеси са онова, което задвижва поведенията. Хората се държат по начина, по който се държат, защото имат определени системи от вярвания, внедрени в ума си, които работят като програми. Мислите и емоциите им мотивират действията им. Така че поведенията на хората няма просто така магически изведнъж да се променят! Мислите и емоциите трябва да се променят, защото те са движещата сила зад поведението. Тогава ще се промени действителността.

И хората не искат да чуят и това, отново. Те не искат да слушат, че “Ако искаш да промениш действителността, ТИ, ТИ САМИЯ, трябва да промениш начина, по който МИСЛИШ, защото начинът по който мислиш, не съответства на изискванията за сдобиването с нещата, които казваш, че искаш”. В много случаи хората правят точно обратното на това.

Това е Принципът на Ментализма.


Пасио: Принципът на Съответствието.

Той постулира, че онова, което е Отгоре, е подобно или прилично на онова, което е Отдолу. И обратно. Това означава, че Отгорното, в този случай, е Макрокосмосът – Законите на много големите неща. Тоест Сътворението, което привидно е външно за нашия личен свят. На най-дълбоко ниво знаем, че не е външно, а сме единни с него, но го възприемаме така, сякаш е там навън. Законите, които управляват едрите мащаби на нещата. Отдолното означава Микрокосмосът, или индивидуалните единици, които съставляват Цялото, като агрегат. Макрокосмосът и Микрокосмосът са отражения един на друг. Те не могат да бъдат отделени един от друг – където е едното, там е и другото. Вселената в действителност е Холографска система.

Холограмата е изображение, през което преминава лазер, и така се прожектира триизмерно изображение. Плоско изображение, от което се прожектира триизмерно изображение. Но причината да го нарекат холо-, идващо от холистично… холо-грам означава холистично изображение… е защото, ако разделите холограмата на множество части, като я разрежете например… Ако разделя една холограма на четири парченца, после няма да получа четири четвъртини от триизмерното изображение. А ще получа четири цялостни изображения. Които вместо това имат една четвърт загуба в резолюцията си. Така че всичко се съдържа във всички малки части. Това е действителността, в която живеем. Вселената ни е холографска Вселена. Така че Вселената е вътре в индивида. И цялата Вселена е като един индивид. Те са взаимни отражения.

Познаването на механизма на индивида ще ни отведе до опознаването на Макрокосмическите Закони. По същия начин, познаването на Макрокосмическите Закони ще ни отведе до опознаването на това по какъв начин функционира Съзнанието в рамките на индивида. Тези две неща не могат да бъдат разделени едно от друго. И още веднъж, както казах в началото – това означава окултирано знание. Знанието на окулта се състои в това как работи Микрокосмическия свят, който е индивидуализираното Съзнание, и как работи Макрокосмическият свят, който е Естественият Закон.

Другата част от Принципа на Съответствието е, че реалността ни е също така и фрактална по природа. Ако сте изучавали фрактали… Това са себе-подобни математически генерирани шаблони. Виждаме това чрез редицата на Фибоначи в математиката, и те се повтарят до безкрай навсякъде в Природата. Да кажем, разглеждате структурата на атома и тя е сходна на структурата на слънчевата система, която е сходна на структурата на Вселената. Те изглеждат по същия начин и работят по същия начин. Колкото и да променяте мащаба, виждате да се повтаря същия шаблон.

Някой гледал ли е филма… имаше един клип преди време… наричаше се “Степени на 10”? Гледайте този филм “Степени на 10” и ще разберете онагледено какво имам предвид, като казвам, че Вселената е фрактална по природа. Чудесен филм, ще ви впечатли много, дълъг е десет минути, нещо такова. Отдалечават се космоса мащабно, с цел да покажат как всичко е подобно, след това се приближават мащабно до клетките на тялото, за да покажат как и там всичко е подобно. Всичко, по цялата скала до атомното и суб-атомното ниво.

Така че… Вселената е едновременно холографска, което означава, че цялото се съдържа в частите и обратно, и е фрактална или себе-подобна на всички мащаби на съществуването си.

Това е Принципът на Съответствието.


Пасио: Принципът на Вибрацията.

Той постулира, че няма такова нещо като “покой”, в смисъла на мъртвешки покой, не-движение. Смъртта, ако е в този смисъл, е илюзия, защото в такъв смисъл тя означава прекратяването на всяко движение и енергия. А няма такова нещо, не съществува. Не можете да намерите нито едно място в Сътворението, където нещата да са в пълен покой. И аз често се шегувам с това, Барбара ми разказа една смешна история. Веднъж се прибирала от работа и се опитвала да просветли едни от колегите си, с които работи, и се опитала да обясни на една от другите сестри. Казала й “Знаеш ли, това бюро има атоми в себе си и те не са в покой. Те са в диво хаотично движение…”, нали се сещате, електроните, електронните облаци около атома и тн, “…и ако го разгледаш в достатъчно дълбок мащаб, ще видиш пълен хаос и как се случват всякакви видове движения, които приличат на произволни”. И другата сестра й отвърнала, “Барбара, ти си такава лудетина”. Моят отговор на това е, как е възможно да си стигнала до училището за медицински сестри, и никога да не си се чудила, никога да не ти е хрумвало дори да си помислиш за концепцията за атома? Удивително е. Тя действително възприема покоя като действителен покой и въобще не е вдянала мисълта, че ако се приближиш с достатъчно мощен микроскоп, ще видиш всякакви видове движение и нищо не е в покой. Удивително е да си мислиш, че онзи, който се опитва да ти обясни тези неща, е странен, а не ти.

Та… Няма такова нещо като истински покой. Не съществува. Ако нещо съществува – то е в движение.

Всичко се движи, всичко вибрира, и на най-фундаменталното си ниво Вселената и всяко едно нещо, което я съставлява, в крайна сметка е чиста вибрационна енергия. Която се проявява по различни начини, в различни честоти и различни вибрационни форми. Вселената като такава няма истинска твърдост по начина, по който ние си представяме твърдостта на макрокосмическо ниво. Материята е просто енергия в състояние на вибрация.

Ако наистина проумеем това… а науката на ден днешен НАЙ-НАКРАЯ започва да разбира това и да сведе това знание до обществото… ще стигнем до разбирането, че действителността наистина е духовно построение. С цел добиване на опит. За сдобиване с опит, за учене и израстване в съзнание. Такава е целта на цялото това нещо.

Така че нищо не е в действителност в твърдо състояние. Както казваме, че ние сме духове, имащи човешко преживяване, по същия начин цялата Вселена е духовна, имаща преживяване в твърдото състояние.

Така трябва да разбирате Принципа на Вибрацията.


Пасио: Принципът на Полярността.

Той постулира, че всяко едно нещо има дуална природа. Има полярности във всичко, което съществува. Всяко нещо си има полюсите, всяко нещо си има двойката противоположности. Противоположностите, обаче… те са идентични по природа, но са различни по степен. Ще ви дам пример какво означава това.

Дали горещото и студеното наистина са противоположни? Или можем да гледаме на тях просто като на наличие на топлинна енергия или отсъствие на топлинна енергия? Това означава, че те са едно и също нещо – енергия. И това дали е концентрирана в определена област, означава да е топло, или това дали ще отсъства от определена област, означава студено. Това представляват топлото и студеното на фундаментално ниво. На нашето ниво на възприятие те са противоположности, но на фундаменталното си ниво са едно и също нещо – енергия, наличността или липсата й.

Точно като трите етапа на Тривиума. Знанието и невежеството едно и също ли са? Да, всъщност са. Защото истината е винаги налична. От значение е дали се допуска и се обработва от ума, или се отхвърля и поради това не се обработва. Същото е. Така че противоположностите са еднакви по природа, но са различни в поведението си.

Противоположностите могат да се срещнат, да се слеят, да играят и по други начини помежду си, както е описано в символа за Ин и Ян, мъжкото е женското трябва да се слеят. И на определено ниво от действителността всички неща, които привидно си противоречат, могат да се съвместят. Отново подчертавам обаче – на определено ниво. На нивото на унифицираното поле, всичко е съзнание. Чисто Съзнание. Само че на ТОВА ниво, на което сме ние, ИМА разлики в съзнанията. На ТОВА ниво ИМА неща, които се случват, и които трябва да проумеем. На ТОВА ниво ИМА неща, които се отделят и поправят. Защото има значение. ИМА значение.

Бъдете внимателни с някои от простотиите, които Ню-ейджърите пропагандират. Могат ли всички парадокси да се съвместят? – На определено ниво – да. В ТАЗИ равнина – краката ни трябва да са стъпили на земята. Така е във Физическото царство. Концепцията от Херметичните традиции, от който произлизат много от тези криворазбраности, в древен Египет, в земята известна като Кем, така я наричат финикийците… думата Египет е изопачено название на столицата, на гръцкото произношение на столичния град на Кем, която в един момент се е наричала Мемфис… и този град се е наричал Хегептос на гръцки и това е станало Египет на английски. Но оригиналното име за земята на Египет е Кем. Това просто означава Черен или Тъмен на техния език. Наричала се е Черната земя. А думата алхимия идва от ал-, което означава “от”, тоест от Кем, от Черната земя. Ал-Кемец, от това идва думата алхимия. И буквално означава “от тъмнината”, “из тъмнината” това знание ще дойде и ще донесе светлина. Защото много от тези мистерийни традиции наистина идват от Кем. А хората, които ги взели ОТ Кем и са започнали да ги пропагандират, били древните елини в гръцките мистерийни традиции. Във всички тези мистерийни традиции има светли страни и тъмни страни. Има такива, които използват знанието мъдро и се опитват да го разпространяват и да повдигнат човешкото съзнание, и ги има и онези, които искат да ползват знанието за своя собствена полза и да контролират другите.

Та… исках да кажа… не, загубих си потока на мисълта, съжалявам. Най-добре просто да продължа… Нека да разгледаме Принципа на Ритъма.


Пасио: Принципът на Ритъма постулира, че всичко протича, навън и навътре. Всичко си има приливите. Всички неща се надигат и спадат. Всичко има вътрешен ритъм или люлеене. В енергията съществуват ТЕНДЕНЦИИ. Люлеенето на махалото може да се открие във всичко, което възприемаме. Мярката на люлеенето вдясно е мярката на люлеенето вляво. Ритъмът компенсира.

Когато говорим за Естествения Закон, това трябва да се разбира като приказката “Е, явно просто натам духа вятъра”, “Просто така се стичат нещата”. “Натам ни води течението”.

Само че това в действителност не е точно. Не можем да гледаме на тези неща така, сякаш ритъмът е поставен веднъж и сега завинаги трябва да е такъв. Едно от нещата, които са се преподавали в много от древните херметически традиции относно тези Принципи, е дали могат да бъдат превъзмогнатиОТ по-високи нива на съзнание. Този Принцип е един от тях. Ритъмът е Принцип, който е ТЕНДЕНЦИЯ за нещо да се залюлее по определен начин. Неко го оприличим на генетиката. Ако разгледате част от новата биология. В модерната биология много от биолозите твърдят, че съзнанието играе роля в това дали даден ген ще се активира или не и дали ще изрази определено състояние. Говорим за същото. Има нещо, което може да се направи по въпроса с люлеенето или потока.

Да го разгледаме и по този начин. Да кажем, че сте в една лодка, и искате с гр*бане да изкарате лодката в морето. Трябва да преодолеете прилива, трябва да преодолеете прииждащите вълни. И ако този прилив е наистина силен и висок, ще бъде много по-трудно, ще трябва да изразходите много повече енергия, за да изкарате лодката в морето. Обаче, ако я извеждате в морето по време на отлив, и ако тогава започнете да гр*бете с греблата, тогава ще успеете много по-лесно. Ако има ветрове, които духат в посока полета на един самолет, той ще изразходва по-малко енергия и ще стигне дестинацията по-бързо, защото това добавя към енергията. Само че ако летите срещу вятъра, тогава ще прохабите много повече енергия.

Това е просто тенденция. Все пак можете да отидете докъдето искате да стигнете, но просто може да ви се наложи да изразходвате повече усилие.

Точно в момента се намираме в такава тенденция, че нещата не протичат. Затишие. Ситуация, която изисква влагане на голямо количество енергия, ако искаме да устоим на тенденцията. Не означава, че нищо не може да се направи по въпроса. Не означава, че ситуацията не може да се превъзмогне. Означава, че в настоящите времена, в които живеем, ние искаме движението да се залюлее в нашата посока, само че тенденцията е движението да протича в обратната посока. Така че повече ВОЛЯ се изисква в това време и час, за да се задвижи Съзнанието. В други времена? Съзнанието може да се движи в положителна посока и може да отнема много по-малко енергия и воля, за да се придвижи това съзнание напред. Само че ние не живеем в такова време. Ние живеем във време, което много изследователи наричат Кали Юга, или Времето на тъмнината и разрушението. Това е точката, в която движението на Съзнанието среща най-много съпротива. И ще отнеме огромно количество усилия, за да разрушат тези предварително установени системи от вярвания.

Това е Принципът на Ритъма.


Пасио: Този Принцип от Естествения Закон най-добре пасва на това как аз използвам термина Естествен Закон днес. Принципът на Причината и Последствието. Много хора в Ню-ейдж обществото не искат да вярват, че съществуват причини и последствия. Не вярват, че последствията се управляват от… причини. Които идват първи. И чак после проявяват състояния.

Принципът на Причините и Последствията постулира, че всяка причина си има последствия, и всяко последствие си има причина. Всяко едно нещо, което се случва, се случва според Закона. Шанс е име, което се дава на Закона, когато Законът е неизвестен или неразпознат. Има много причинни равнини, но нищо не може да избяга от Закона.

И отново – Има ли свободна воля? – Да, има свободна воля. Но има ли свободна воля, която да може да игнорира Закона без последствия? – Не, няма такава. ТОВА е ограничението на свободната воля. Свободната воля функционира В РАМКИТЕ на ограничителни условия. Които аз наричам Естествен Закон. Това е серия Закони, всъщност. Свободната воля функционира В РАМКИТЕ на тези параметри или ограничителни условия, които не могат да бъдат прекрачени или прескочени, без да има ПОСЛЕДСТВИЯ. О, да – можете да нарушите Естествения Закон. Да, МОЖЕТЕ да го нарушите. Но не можете да го нарушите без последствия. Не можете да го нарушите без последствия – ОТРИЦАТЕЛНИ последствия. И точно затова този обем знание е било познато под името Последственост. Тя е знанието относно това, как се генерират последствията чрез свободната воля и процесите ни за взимане на решения В РАМКИТЕ на Естествения Закон.

Така че това е Принципът на Причините и Последствията. И мисля че тази картинка… търсех картинки, които да обхванат значението на причината и последствието, и открих тази рисунка, мисля че е блестящо описание. Най-вече защото… ще се прояви ли ефекта веднага? – НЕ. Ефектът НЯМА да се случи веднага. Има времеви интервал. Пускате причината в движение. След това Вселената ИНТЕЛИГЕНТНО ще доведе до вас, чрез преподреждане на всички динамики, които трябва да се подредят, ефекта, който вие сте генерирали, като сте привели в движение тази причина. И за това има ВРЕМЕВИ интервал, между причината, която влиза в сила и се привежда в движение, и ефекта, който се връща отзад и ви удря.

Точно затова разпознаването на шаблона на причината и последствието е по-трудно – защото двете са отделени от времеви интервал. Разделени са от това, което ние възприемаме като линейно време.

Сега. Представете си, че навредите на някого, и НЕЗАБАВНО ви ужили оса. Всеки един път, когато направите зло на някого. Осата се показва, точно две секунди веднага след като сте наранили някого, откраднали сте от някого, излъгали сте някого и тн. Ще започнете ли да свързвате ужилванията с вредите, които причинявате? Мисля, че повечето хора ще схванат шаблона. Ще разпознаят шаблона. Но понеже това не се случва и има времеви интервал, вместо да преживеем нещо в наша вреда, веднага след като сме причинили вреда на другите хора, на хората им е много трудно да видят връзката – заради времевото забавяне. Разбира се, в почти никога не се случва в толкова точно съотношение едно към едно.

Кармичното последствие е много по-сложно от всичко това. Повечето от това всички ние преживяваме СБОРНО, преживяваме АГРЕГАТНОТО зло, което целия човешки вид извършва всеки ден и което ние не се опитваме да поправим и спрем. Всичко това е заради БЕЗДЕЙСТВИЕТО ни. Така се трупа кармата. Хората си мислят, че кармата може да се натрупа само чрез действието – НЕ, не може, тя може да се натрупа и чрез БЕЗ-ДЕЙСТВИЕТО, също. И точно в такова положение са много хора в нашето общество. Те не предприемат никакво действие и така позволяват на Злото да се шири без надзор. И това – както на картинката – в крайна сметка ще се върне от другата страна и ще ни захапе. И това, което привеждаме в действие, ще се срути отгоре ни. АКО не променим мислите си, емоциите си и поведенията си.

Нищо не може да избяга от Закона. Ние сме обвързани вечно с него.

Някои хора, които са запознати с работата ми, са гледали лекцията ми, в която правя анализ на трилогията на филма “Матрицата”. Във втория филм от “Матрицата” Законът за Причината и Последствието представен много широко, в “Матрицата – Презареждане”. И сцената, която най-добре описва всичко това, е героят на мерувингеца. Той казва на героите, които искат да се освободят от Матрицата и контрола й – “Вие идвате при мен без разбиране ЗАЩО сте в тази позиция”. Не разбирате ПРИЧИННИТЕ ФАКТОРИ, които са довели до настоящото състояние, в което се намирате. – “Следователно вие идвате при мен БЕЗ СИЛА”, с която да предизвикате промяна. Вие сте безсилни. Така че защо аз да ви помагам? Вие сте безсилни, защото ви липсва знание и разбиране за това кое е привело този низ от събития в движение. ЗАЩО! Въпросът ЗАЩО, той казва – “ЗАЩО” е единственият източник на истинска сила, без “ЗАЩО”, вие сте безсилни”. Той говори за Причината и последствията и дори го казва, изрично го казва – “Причинността е единствената истинска истина”.

И това е злодеят! Думите на истината идват от злодея! Това е голяма техника в Холивуд, знаете ли, думите на истината винаги се изговарят от злодея във филмите. Но ако слушате внимателно, има и тъмно изкривяване в това, което казва. Той казва “Свободната воля е илюзия”. Не, не е – това е казано вече от тъмния окултист, който се опитва да заблуди героите. Съществуват и двете: и свободна воля, и Естествен Закон. Героят на Морфей му казва, “Всичко започва с избора”. И Морфей е прав. Нашите ИЗБОРИ са привели тази причинност в движение, преди да се превърне в ефект, в последствие. И мерувингеца се опитва да им каже, че “Не, няма свободна воля”. Това е момента, в който тъмният окултист ще ви даде цяла чиния истина със зрънце отрова, която иска да приемете.

747

Пасио: Нека разгледаме някои от принципите на Естествения Закон.


Пасио: Сега, на удължения семинар, който представлява редовни класове в продължение на шест седмици, се задълбочавам много дълбоко в тези принципи, в разширена форма. Няма да направим това днес, защото времето не ни позволява. Само накратко ще се докоснем до всеки един.

Думата “принципи”, нека първо да я дефинираме. Принцип идва от латинското съществително “принкипия” – principia. Принкипия означава първи, най-първи, водещ, главен, най-нужен. То е това, което е от НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ. Това са ПЪРВИТЕ неща, които трябва да се проумеят, преди да може да се разбере КАКВОТО И ДА Е ДРУГО. Принципите трябва да са първи на ред. И това е проблемът, нашето общество не поставя принципите на първо място – то поставя тривиалностите на първо място. А ние вече не сме и общество, на което му пука за принципите или за първите неща. ПЪРВИТЕ НЕЩА трябва да са ПЪРВИ. Принципите трябва да са на ПЪРВО място.

Така че нека разгледаме ПРИНЦИПИТЕ, което дефинират Естествения Закон. Това са нещата, които са най-важни. Това трябва да означават принципите за хората. Питам хората – Дефинирайте ми какво е принцип? Първото нещо, което трябва да кажат, е “Това е най-важното нещо”. Най-важното нещо в живота ми. В разширения семинар дадохме домашно задание и питахме хората кое е най-важното нещо за тях. Много малко хора отговориха “Принципите ми”. Повечето хора отговориха с “Хората, семейството”. Фамилната връзка беше по-важна за тях от принципите. когато хората чуят, че казвам, че това е обърнато наобратно, те ми казват “Колко си студен, колко си безсърдечен”.

Това, което ви казвам, е че фамилната връзка, без значение каква е, между майка и син, майка и дъщеря, баща и син, баща и дъщеря, съпруг и съпруга, няма значение… Не е от такова значение, колкото принципите. Не ви казвам, че въобще са без значение. Казвам ви, че трябва да поставите ПРИНЦИПИТЕ на ПЪРВО място, в противен случай онези взаимоотношения са просто безсмислени, те в действителност нямат никаква истинска стойност, освен ако не се ОСНОВАВАТ на ПЪРВО ВРЕМЕ върху принципите. И точно затова толкова много взаимоотношения са нефункционални. ПРИНЦИПИТЕ трябва да са на първо място още преди да изградите стабилни взаимоотношения с друго човешко същество.

И така… Нека видим какви са някои от принципите, според които функционират Естествените Закони ПЪРВО, преди да разгледаме какви са фактическите изрази на тези Закони в живота ни. Това ще бъде следващата тема.


Пасио: Това наричам Основни принципи на Естествения Закон.

Естественият Закон се изразява чрез седем основни, подлежащи ПРИНЦИПА, плюс – както аз го наричам – 8-ми Принцип или скрит принцип, който обвързва останалите седем в едно цяло. Ще намерите много малко изследователи, които говорят за това. Даже хора, които изучават Естествения Закон от окултна перспектива, които го изучават от перспектива на Последствеността (Consequencialism), много рядко ще ги чуете да споменават Осмия обгръщащ принцип, ще го разгледам най-накрая.Бел.прев: Последствеността (Consequencialism) е клас нормативни етични теории, според които последствията от нечие поведение са абсолютната основа, на която стъпва всяка преценка за правилно или грешно. Това е доктрината, че моралността на една действие трябва да се преценява единствено по последствията от него.Този Осми принцип, който наричам Загубения принцип, обвързва всичките останали седем принципа в едно цяло. Заедно, тези принципи представляват Върховен Ключ, чрез който се разкрива и де-окултира Универсалната Мъдрост (включително знанието за Изискванията за сдобиване с онова, което желаем).

Когато някой ме попита “За какъв считаш себе си, в контекста на това, за което даваш презентации?”, отговарям им, че считам се бе си за де-окултист. Аз вече не съм окултист. Аз съм де-окултист. Опитвам се ИЗВАДЯ тази информация от местата, на които е умишлено скрита. Скриването й унищожава основата на обществото ни, и ни превръща в роби. Тя трябва да излезе навън и да бъде раз-крита, и да се сподели широко и достъпно към всеки, който е склонен да я добие и да допусне да проумее. Защото сме в позиция, в която не можем повече да чакаме. Съществува МОРАЛЕН дълг тази информация да се сведе до обществеността на ден днешен. Затова считам себе си за де-окултист. Човек, който изважда нещата от скривалището и ги излага на показ.

Това са седемте Основни Принципа на Естествения Закон. Много хора, които са изучавали окултизма, че забележат, че тези неща са познати и като Херметичните Принципи. “Херметично” изначално идва от Хермес. Хермес Трисмегист, означава Три-Велик в древните елински школи. Бил е считан за посланик на боговете, той е свел мъдростта на боговете до човечеството. В древната египетска и финикийска традиции той е писарят на боговете, познат като Тот. Има и други инкарнации. Но Херметическата традиция е наименувана така, защото е “херметически затворена”. Както е и Естественият Закон. Естественият Закон е – хер-ме-ти-чес-ки запечатан/подпечатан. Той представлява Обвързващи Принципи, които са непроменими. Те са Закони в сила, които не могат да бъдат променяни. Следователно са херметически запечатани.

Та… тези седем Основни Принципа. Те са:

Принципът на Ментализма.

Принципът на Съответствието.

Принципът на Вибрацията.

Принципът на Полярността.

Принципът на Ритъма.

Принципът на Причината и Последствието, който е много голям, ще се задълбочим в нео…

Принципът на Половете.

Накратко ще обясня какво представлява всеки един.

748

Пасио: Нека разгледаме този д*бат, който е от незапомнени времена. Отглеждане и Природа. Човешката природа, съпоставена с човешкото отглеждане.

Отново съм готов да издразня всички.


Пасио: Този д*бат продължава вечно. Коя е човешката природа, какъв е истинският образ на човешката природа, каква е есенцията й… Ангелска ли е, или е демонска?… Аз бих казал нито едното, нито едното от тези две неща. Не и двете – а нито едното. Така че никой не печели тук, ако се застъпва за едната или другата страна. И това също е много трудно нещо за приемане от хората, защото, когато попитаме въпроса – Каква е ПРИРОДАТА на едно човешко същество? – този въпрос е много сходен с въпроса “Каква е природата на този компютър тук на тази катедра?” Каква е природата на този прожектор? Каква е природата на онези камери? …Мога ли всъщност да кажа каква е природата… природата на тези неща? Това е компютър. Природата му е да изчислява (компютира) информация. Каква е природата на този прожектор… Добър ли е, лош ли е, ангелска ли е, демонична ли е? Този прожектор демоничен ли е?

Не! Природата му е да проектира картини! Каква е природата на тези камери? Те заснемат изображения. Това е всичко.

Така че каква е природата на човешкото същество?

Природата на човешкото същество е да поема информация, да я обработва, и да я преобразува, отдавайки я под формата на поведение. И както ще видим, това е много подобно на компютър. Не казвам че Е компютър, казвам, че е КАТО компютър.


Пасио: Човешката природа не е по рождение Добра, нито по рождение Зла, както мислят много хора. Вместо това, трябва да вземем предвид ФУНКЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ, или околната среда, в която съществуват човешките същества, която в голяма степен влияе върху поведението, създавайки по този начин ЧОВЕШКОТО СЪСТОЯНИЕ. Затова се казва състояние. Не са казва “ситуацията, в която се намираме”, нарича се човешкото състояние. Не се казва и “човешката природа”, а човешкото състояние. И има причина да се нарича състояние.

За да може да е налице някакво състояние… Хей, в какво състояние е компютърът ми? В момента? В какво състояние е прожектора ми, в какво състояние са онези камери? – Те са в оперативно състояние. Те правят онова, което би трябвало да правят. Защото са поддържани в добро състояние. В примера с компютъра ми – той има работеща операционна система, без програми-боклуци, има си софтуер, който върши работата, която искам от него да върши, върши я както трябва, без бъгове, нали? Оперативните условия определят как ще се представя, как ще се държи, какъв вид работа може да свърши и по какъв начин…

Отново, това което казвам е… че човешките същества са КАТО компютри. Не казвам че СА компютри – ние не сме компютри, а сме КАТО компютри. Ние сме програмируеми – подлежим на програмиране. ТОВА е природата на едно човешко същество. Колко хора са чували някога някой да казва, че природата на едно човешко същество е да подлежи на програмиране? Доколкото на мен ми е известно, аз съм единствения лектор и изследовател, който описва човешката природа по този начин.

Нашата природа е, да можем да бъдем програмирани.

И това е поредното нещо, което хората не искат да чуят. Не искат да слушат. Защото го оприличават на механизирана машина. И отново подчертавам – не казвам, че СМЕ компютри, а сме КАТО тях по начините, по които можем да бъдем програмирани. Това, което се вложи в човек, чрез околната среда, която се нарича култура, става негово програмиране и от това зависи какво човекът ще върне като резултат на екрана, който се нарича човешки живот. И точно това ще създаде човешкото състояние, като агрегатна форма, когато повече и повече хора функционират по този начин.

Нека прегледаме как работи това.


Пасио: Човешките същества са програмируеми, много подобно на компютрите. Точно като компютъра, ако един човек има лош “системен файлов формат” (условия по време на формиращите години на детето), лоша “операционна система” (Култура) и лоши “софтуерни програми” (погрешни, закрепостени и догматични вярвания), неговият “резултат” (поведението му) на “екрана” (живота му) също ще бъде лош, и ще допринесе за влошаването на условията в голям мащаб. Като компютър, поведението на едно човешко същество до голяма степен зависи от програмирането му (качеството на информацията, вложена в него, която му позволява да процедира и да твори ефикасно).

Влагате боклук : Получавате боклук

Влагате качество : Получавате качество

… Първото нещо, което правите, когато се подготвяте да използвате компютър – трябва да форматирате диска. Колко хора тук разбират що годе от компютри? Не много… добре. Четвърт, до една трета… добре. Значи поне някои хора ще разберат какво онагледявам сега, а останалите – извинете ме за жаргона за момент. Ще обясня какво е. Файловата система е… трябва да форматирате диска, за да го подготвите за определена операционна система. На практика това е софтуера, контролиращ задачите, как ще се върши работата на компютъра, как ще се стартират програмите, как ще се използва паметта, и тн. Накратко. С това си изкарвам хляба, затова знам тези технически неща… Ще се опитам да звучи просто.

Та… ако на човешкото същество му е даден лош системен файлов формат, това може да се оприличи на формиращите години от порастването на едно дете. Първите шест години от живота на детето, по-точно. Замислете се. Наричаме това техни ФОРМИРАЩИ години. ФОРМ-ИРАЩИ години. Като формàта на твърдия диск. Защото това е времето, в което в човешкото същество се влага форматната система. Който период го подготвя за бъдещата операционна система.

Като цяло, това, което програмира детето в тази възраст, са родителите, както и онова, на което детето става свидетел, средата и обстановката вкъщи, както и онези най-ранни форми на “училищно” обучение. Операционните системи – това са платформите, върху които ще работят останалите неща. Освен това предоставят графичен потребителски интерфейс. Това е КУЛТУРАТА на човека. Операционната система е като културата на човека, на чиято основа работят програмите му. Да кажем, ако имате лоша операционна система, тоест вее сте обградени от лоша околна среда и лоша култура, това също ще повлияе резултата от вас по отрицателен начин. Представете си, че човек освен това има и лоши софтуерни програми. Ако аз нямах добър софтуер за презентации, семинара ми щеше да стане мърляв, можеше да се наложи да прекъсна по средата, можеше да не се показват правилно картинките или текста… Така че трябва да се уверите, че също така работите и с добър софтуер, на който може да се разчита. Софтуерът отговаря на системите от вярвания на човека. Тоест онова, което човек поема в ума си, обработва го и го прави част от себе си…

И ако всички тези са лоши – лош формàт, формàта на файловата система, което е формативната употр*ба на детето, ако културата е лоша, тоест ако детето вече расте в лоша култура или култура, която го учи на морална относителност и не му помага да разбере Естествения Закон, и ако софтуерните програми, които са били вложени в детето, са лоши, тоест системите от вярвания, които поддържа – какъв си мислете, че ще е продуктовия резултат от този “компютър”? Ще бъде ли добър? Ще бъде ли хаотичен? Ако аз си прецакам системите – формàта на твърдия диск, ако си сложа операционна система, която е в алфа версия и не е готова за разпространение, защото разработването й не е приключило и е наполовина, и ако си сложа шибан софтуер, който е пълен с бъгове, направен от програмисти, на които  не им дреме за работата им… мислите ли, че компютърът ми ще се държи нормално и че ще ми даде резултата, който очаквам на екрана? – Не. Ако разбирате що годе нещо от компютри, сега сигурно се смеете, защото е абсурдно човек да си помисли дори, че е възможно да е друго яче.

Тогава защо очакваме да имаме разни неща в околната си среда, в средата около нас, след като всички тези неща са програмирани в нас по лош начин? Разбирате ли… резултатът на екрана ще бъде ужасен, ако всички от онези три неща, които определят как ще работи системата, са също лоши. И лошият резултат ще допринесе за влошаващите се условия в по-голям мащаб. Качеството на информацията, която едно човешко същество поема, определя качеството на информацията, която човешкото дава като резултат, като при всеки компютър. Така че, ако влизат боклуци – изненада! – боклуци ще излизат. Ако влиза добра информация, ако влиза качество – ще излиза качество. И резултатът ще бъде такъв, какъвто човек ИСКА да бъде. Компютърът или човекът ще може да обработва и борави с информацията ефикасно, и ефективно, а не хаотично.


Пасио: Ето една много проста диаграма. Ако хората я разберат, наистина ще схванат как работи Естествения Закон. И отново казвам – много е непопулярна, хората не искат да гледат какво представлява дъното, най-долната, базова, подова основа на тази структура. Защото отново – тази идея, че ЗНАНИЕ се изисква, разстройва много хора, защото те искат да вярват, че искат да постигнат тези състояния, които казват, че искат да постигнат, без да свършат работата по сдобиването с нужното за това знание. И следователно без да разберат и изискванията за сдобиването с въпросните състояния.

И така… Започваме с наличната информация. И когато хората видят какво ще опиша тук, те веднага ще го разпознаят като едно нещо… Ще видите след минутка. Наличната информация е това, с което се започва. Тя представлява ПОТЕНЦИАЛНО ЗНАНИЕ. И може да стане знание, ако се приеме, ако се натрупа – ако се агрегира. Тя подлежи на събиране, подлежи на обработване, подлежи на проумяване, и след това подлежи на действие възоснова на нея. Можете да наричате това граматичният етап на този процес от три части, който ще обясня. Можете да считате това и като входящия етап, ако го разглеждаме в контекста на компютърния модел – това е етапът на подаване на информация, или програмиране на нещо.


Пасио: Следващият етап на този е, след като сте поели информация в себе си, нужна информация… тогава сте в позиция да я проумеете – знаете какво означава, разпознавате шаблоните. Това е втората стъпка на този процес.

Сега… Вашето разбиране или липсата на разбиране… В първият етап знанието ви или липсата на знание ще доведе до разбиране или до липсата на разбиране. Ако имате налично разбиране, процесите ви по взимане на решения ще бъдат в унисон с онова, което твърдите, че искате. Ще разбирате “ето какво искам – ето какво е нужно, за да го получа, за да го накарам да се случи” – това е разбиране. Това е процес по вземане на решение, който се случва в ума. Тези процеси се случват в човешкия ум и се избират от всеки индивид, на база наличната информация.

Така че, виждате – ако информацията е задържана и възпрепятствана, ако е окултирана, или просто ако хората бъдат разубедени да я поемат, ако предпочетат да кажат “Не, там няма нищо, това не е важно”… виждате как те никога няма да стигнат до тази стъпка. Защото никога няма да разберат. Така че никога няма да стигнат до второто ниво от създаването на действителността ни.


Пасио: Третият етап на този процес, е КАКВО ПРАВИТЕ с онова, което сте започнали да разбирате, което сте започнали да знаете и да разбирате. Така че това е етапът на ДЕЙСТВИЕТО. ПОВЕДЕНИЯТА, които хората избират със собствената си свободна воля, се базират на качеството на техните процеси по взимане на решения, които се случват в човешкия ум. А тези процеси, от своя страна, както видяхме, се основават на качеството на наличната информация.

Така че това е поведението. Хората не разглеждат мъдростта като поведение, те не мислят за мъдростта като за действие, те си мислят, че мъдростта е просто нещо, което знаеш. НЕЕЕ!! ГРЕШКА! Мъдростта НЕ Е знание, НИТО ПЪК разбиране – МЪДРОСТТА Е ДЕЙСТВИЕ! Нека го кажа още веднъж – МЪДРОСТТА Е ДЕЙСТВИЕ! Тя е ЗНАНИЕ, и РАЗБИРАНЕ, които са били ПРИЛОЖЕНИ. ПРИ-ЛО-ЖЕ-НИ-Е. Това е програмата, която ще пуснете на компютъра. На който се сложили операционна система и който правилно сте форматирали. Приложението е действието. Когато работите на компютър и правите разни неща, вие ги вършите в приложения. Не строите нещата, които строите, с операционната система. Операционната система е само това, което поддържа програмата, която ви позволява да бъдете съзидателни. И от друга страна файловия формат поддържа операционната система.

И така… Започваме с наличната информация… която може да бъде преобразувана в знание… чрез процеси по взимане на решения, филтриращи тази информация, за да елиминират противоречията, води до разбиране… след това, чрез взимането на решения чрез свободната ни воля, разбирането може да се преобразува в поведение, а поведението е действие в света… и когато това действие е извършено ПРАВИЛНО, тогава то е мъдрост. Когато е направено с морала и етиката на ум, то е мъдрост. когато е направено друго яче, е безумие. И води до още и още хаос.


Пасио: така че… възоснова на тези три процеса, нещо се генерира. Нещо е създадено във физическа манифестация, физически изразена действителност. Истинският свят, така да се кае.

Така че… Проявената реалност се основава на агрегатното поведение. АГРЕГАТНО ПОВЕДЕНИЕ. Няма сам човек, който да създава действителността, която преживяваме. Това е друга простотия на Ню-ейдж движението и Ню-ейдж мисленето. Само като агрегат, като съвкупност, ние създаваме нашата част от действителността. Всички поведения, събрани заедно, създава резултата на екрана – генерираният резултат – подреден ли е? Или е хаотичен? Е… той ще зависи това дали някой е допуснал информация до себе си, дали я е обработил ефикасно, за да я превърне в разбиране, след което да действа възоснова на това разбиране. Манифестираната реалност е качеството на състоянието, което се проявява в дадено общество, възоснова на агрегатното качество на човешкото поведение вътре в това общество.

По този начин в действителност се създава реалността ни. Състоянията, които преживяваме под формата на всекидневните събития през живота ни. Това е прост процес, с три етапа, който води до резултат. И за много хора тук е ясно, ако вникнете в този откривателски и съзидателен процес, че това нещо е познато с името Тривиум (Trivium). Това представлява тривиума.Бел.прев: Тривиум – средновековен университетски *урс, включващ граматика, реторика и логика, тривиум (от английско-българския речник). Тривиумът е систематичен метод за критично мислене, използван за извличане на фактологична обективност от информацията, възприета с традиционните пет сетива. В средновековните университети, тривиумът бил ниското ниво на седемте свободни изкуства и включвал в себе си граматиката, логиката и реториката (вложение, обработка, и продукт) – – – от уикипедия.В древните традиции, тривиумът се е писвал по този начин: знание, разбиране и мъдрост. На по-късен етап, когато тривиумът излязъл от мистерийните традиционни школи и бил поет от други обществени мозъчни тръстове, познанието за тривиума започнало да се описва като: граматика, логика и реторика. Граматиката е етапа на знанието, в който се агрегира (натрупва и усвоява) достъпната информация, логиката е етапа на разбирането, в който чрез умствени процеси агрегираната информация се обработва и отсява и преобразува в разбиране. А реториката е отговаряла на етапа на приложение, извършването на действие на база онова, което човек е започнал да разбира.

Има и ТРЕТИ начин да се разглежда Тривиума, както е в компютърния жаргон. Там се нарича вход, обработка и изход. След това получавате резултата на екрана. Който се нарича живот.

Гледайте на Тривиума както си искате, не ме е грижа. Но го проумейте и разберете как работи. Голяма част от ситуацията, в която се намираме, се дължи на това, че тривиумната методология за откриване на истината е била напълно УНИЩОЖЕНА от общественото съзнание. НАПЪЛНО унищожена. Дори питам хората дали са чували някога думата “тривиум”, вдигнете ръка? Добър брой хора тук са я чували. Много хора не са, и дори ако им кажете да сърфират в гугъл за думата, повечето стигат само до метъл групата, бандата Тривиум… Която не е лоша…

(смях в залата)

…Но въпросът е, че резултатите от сърфирането в гугъл или яху или бинг или каквото и да е, ще ви върнат някаква метъл-банда. Хеви-метъл банда… вместо тривиумния метод на учене, класическия образователен метод на класовете по свободни изкуства. Защото искат да прочистят това от обществената трапеза колкото се може повече, те ВЪОБЩЕ не искат да разбирате как работи този метод. И точно затова е премахнато от обществената образователна система. И точно заради това, докато това общество продължава да бъде каквото е, тривиумът никога няма да бъде върнат в обществената образователна система.

Често разказвам един анекдот. Когато бях в гимназията… и добре че ходих в гимназия по онова време, защото наистина добре ми набиха латинския и гръцкия в главата, със сигурност ще си знаете гръцкия и латинския, ако сте излезли от моята гимназия. Останалата индоктринация, която ще ви набият в главите, е друга история… Но определено, като излезете от там сте добре запознати с древните езици. Когато аз бях в гимназията, те все още бяха част от учебната програма. Искам да кажа, че имам чувството, че все пак въпреки всичко излязох по-добър човек оттам просто дори заради лингвистичното знание, което добих. Четяхме военните записки на Гай Юлий Цезар на оригинален латински и ги превеждахме.
В една от тях пише една от най-силните си ругатни по адрес на един от своите центуриони. На военна кампания в Галия са, модерна Франция. Цезара обикаля редиците на войниците си и се подготвя да проникне по-навътре в Галия. Когато си правят лагерите, те по принцип са имали много роби, както знаете Римската империя е забирала много роби по военния си път, които е ползвала за носене на тежкия обоз, въоръженията и принадлежностите от едно бойно поле до друго, робите е трябвало да вършат цялата тази тежка работа. И разхождайки се между редиците, Цезара казва на един от центурионите си… минават покрай лагерните палатки, и той вижда как един от центурионите му учи някакъв роб на тривиумния метод. Цезар абсолютно откача и просто изсипва цял ад от попържни в записките си. “КАК СЕ ОСМЕЛЯВАШ ТИ да учиш някакъв РОБ на нашия метод на учене! Скоро той няма вече да иска да е роб! Те ще започнат да въстават, ако знаеха каквото знаем ние!” Ако знаеха НАШАТА методология за откриване на истината! Забравих как свършваше… но мисля че свършваше с нещо като… той казва на този центурион, “Ако някога отново те хвана да го правиш, лично ще те запратя в дивотията на Галия и ще оставя галите да се разправят с теб.” Които знаели, че Римската империя се опитвала да завладее народа им в онзи момент. Един вид му казва, че това ще е смъртна присъда, но няма да я изпълни той, а ще остави врага да я изпълни. Такова е било настървението им робите им да не узнават ТЯХНАТА методология на учене. И това е Тривиума. И това е причината повечето хора никога да не са чували тази дума.

Така че… трябва да се задълбочите в това и да проумеете как работи. Това е всичко което мога да ви кажа – Това е начинът, по който градим действителността си. Или ефикасно, или разрушително.

749

Пасио: Схизмата (разкола) на индивида.

Тази тема е наистина критично важна. Защото няма да говорим просто за разкола в съзнанието на отделния индивид, а за разкола в светогледа по принцип. Ще говорим за схизмата в светогледа – в начина, по който виждаме себе си в света и в начина, по който виждаме останалите в света.


Пасио: Наричам това Менталната схизма. На практика това онагледява какво ще се случи, какви начини на мислене ще се появят при наличието на определени видове мозъчно неравновесие.

Когато се намираме в тази схизма – и отново повтарям, по-голямата част от човечеството се намира в нея – ако свръх-интелектуализираме всичко и в прекалено голяма степен се намираме в мъжката част от мозъка… В света, това ще доведе до прояви на суров скептицизъм, спомняте ли си какво казахме относно това? То възпрепятства учението. Когато хората са сурово скептични, те няма да са способни да научават каквото и да е. Това е върховата цел на академизма. “Академистите”… не знам по какъв друг начин да ги нарека… поклонниците на олтара на академизма… те са в това състояние на суров скептицизъм, защото са чисто интелектуални, те не са в действителност интелигентни. Съзидателният им аспект отсъства от личностната им характеристика. Атеизмът също е краен резултат от свръх-доминиращо ляво-мозъчно мислене, защото това отхвърля ВСИЧКИ аспекти на духовната действителност. Няма дух. Вселената е грандиозен космически инцидент.

Тук се коренят и неща като солипсизма. Хората питат “А не е ли солипсизма чисто дясно-мозъчно разстройство?” – Не, солипсизмът също е неуравовесеност в следствия на хронично доминираща Лява мозъчна половина. Солипсизмът може да се породи и от двете форми на неуравновесеност, защото произлиза от вярването, че в действителност нищо не може да се познае и ученето е нещо невъзможно. От вярването, че не съществува истина. Истината е мръсна дума за много Ляво-мозъчно ориентирани индивиди.

Всички тези състояния водят до тези състояния тук долу.

Следващото е моралния релативизъм, моралната относителност. Това е идеята, че няма съществуваща разлика между правилно и грешно и просто си измисляме тези неща. Че съществуването им не се открива в Природата. Че ние просто сами си решаваме кое е правилно и кое е грешно, измисляме си го, на произволен принцип. Това е една много, много опасна идеология, за която много ще говорим по-късно.

Социалният Дарвинизъм. Той неизбежно идва на ред след това. Това е идеята, че един определен клас от обществото може да управлява останалите, защото те са така наречената “интелигенция”, интелектуалните хора, свръх-интелектуализиращите, които нямат истинска интелигентност. И те смятат, че ЩЕ направляват обществото, защото “ние сме най-годните”. Както Дарвинизма постулира оцеляването на най-годните, Социалният Дарвинизъм постулира оцеляването на най социално безскрупулните. И много хора вярват, че това е естествения ред на нещата. Те наистина вярват, че това е ЕСТЕСТВЕНИЯТ ред. А нищо не може да е по-далеч от истината. В действителност, това е “редът” на психопатичния хаос. Няма нищо общо с Природата и няма нищо общо с порядъка. Това е точната противоположност.

И всички тези състояния са върховното постижение и на тъмния окултизъм също така. Мисля, че все пак трябва да знам някои неща за тъмния окултизъм, защото бях свещеник на Сатана за близо десет години, така че може би, евентуално, знам едно-две неща за сатанизма.

Моралната относителност е един от върховните продукти на сатанизма. Една от основните ЦЕЛИ на сатанизма. Социалният Дарвинизъм се почита и високо се цени в сатанизма, както и евгениката. Хората като цяло не разбират какво представлява евгениката. Евгениката на практика означава, че определени хора са отишли толкова надълбоко в хроничната ляво-мозъчна неуравновесеност, че са започнали да вярват, че са богове и те решават кой ще живее и кой ще умре. Това е евгениката на практика. “Ние контролираме кой ще се размножава и кой няма да се размножава, кой ще живее и кой няма да живее”.

Всичките тези състояния са форми на Авторитаризъм. Това е идеята, че човекът е автор на нещата. Човекът е създателят, човекът е господа. Човекът прави законите, човекът решава между живота и смъртта във всеки един момент. Човекът решава кое е правилно и кое е грешно. На практика за това се отнасят всички тези начини на мислене – екстремна ляво-мозъчна неуравновесеност. И аз бях там! Аз бях в това състояние в един етап от живота си. Бях там дълги години.

Нека разгледаме другата форма на неуравновесеност.


Пасио: Това води до… подобен вид неуравновесеност, само че в точно противоположната форма. Мозъкът продължава да е напълно неуравновесен, индивидът не е във високо ниво на съзнанието, той също е напълно безсъзнателен за това, което се случва вътре и около него. Но проявленията са като цяло противоположни на ляво-мозъчното разстройство.

Така че, ако сте в хронично дясно-мозъчно доминиране, това ще доведе до наивност. Ще вярвате на всичко, което ви се каже. Ще приемате всичко от “официални” канали и източници, без да се усъмнявате или проверявате информацията. Ще развиете сляпа вяра – с готовност ще вярвате на всяка новопоявила се религия. Нужно е само някой да каже на хората, каквото искат да чуят, и те ще го повярват. В категорията на сляпата вяра спадат ню-ейджърите, те по принцип са в това състояние, наивност и сляпа вяра. Хората, които имат доверие на правителството, естествено, също са в това състояние, защото правителството е религия… И отново казвам, става дума за това да се създадат господари, и роби. За това служат мозъчните неравновесия. Точно затова контрольорите пропагандират мозъчната неуравновесеност и я поддържат в света.

Религиозният екстремизъм… това са все върховни достижения на дясно-мозъчната вяра… солипсизмът – няма такова нещо като “истина”. Чувства за недостойнство, себененавист. Приемане на нареждания от други хора. По-късно ще говорим специално за последователите на заповеди и как това поведение е точната противоположност на всичко добродетелно. Хората, които вярват, че да следваш заповеди е някакъв вид добродетел… не знам какво да им кажа, но това е нещото, което води до цялото зло в този свят – приемането на заповеди от някой друг, без въобще да преценяваш самостоятелно дали действието въобще е морално или не. Това състояние създава доброволен роб – следващото задълбочено състояние. дясно-мозъчната неуравновесеност в крайната си степен води до създаването на доброволен роб… А другата мозъчна неуравновесеност в крайна сметка води до създаването на психопатичен господар.


Пасио: Всичките тези са форми на Контрол на съзнанието. Просто различни аспекти от функционирането на майндконтрола.

Пропагандаторите на майндконтрола просто правят всичко възможно, за да поддържат това положение на мозъчна неуравновесеност под една или друга форма – дори не им дреме коя точно. Докато разполагат с едни хора, неуравновесени в едната посока и с други хора, неуравновесени в другата посока, това е начинът, по който тази динамика действа срещу самата себе си. И получавате свят-затвор.


Пасио: Нека сега да разгледаме светогледа, който върви ръка за ръка с мозъчната схизма или менталната схизма. Светоглед означава точно това – начинът, по който виждате света. Как виждате себе си в него и как виждате останалите в него.

Когато е налице хронично доминиране на Левия мозък, светогледът, който възниква от това, е светоглед на произвола. И отново казвам, това е върховният продукт на академизма. Светът е един грандиозен космически инцидент случайност, цялата Вселена е грандиозен инцидент, няма цел, няма създател, всичко просто по магически начин само се е появило без никаква причина от една точка в пространството, случайно е без причина. Дайте ми тази основа, и ще ви разкажа точно какво ще се случи след това. Само ми подайте тази идея, и мога да ви продам много мостове.

Няма никаква друга интелигентност в природата. Природата е МЪРТВА. Точно за това става дума в този светоглед – Природата е МЪРТВА. Тя е мъртво нещо. Тя е механизирана МАШИНА, която е там безпричинно.

Въобще няма такова нещо като дух. Няма такова нещо като духовно измерение и определено няма такова нещо като Естествен Закон. Защото, ако някой иска да приеме съществуването на Естествен Закон, тогава откъде е дошъл той? Знаете ли, обикновено питам хората дали приемат съществуването на Природен Закон, дали според тях съществува действителна обективна истина и морал… Две трети от хората ми отговарят, че не приемат това, че не вярват, че такива неща съществуват. Че не вярват, че съществува обективна реалност, и обективна истина, и обективна Моралност. Те си мислят, че всичко това е относително и че от нас зависи да си го измисляме. Направил съм дори малък психологически сборен портрет, просто като задавам този въпрос на случайни хора и като събирам отговорите им и ги анализирам.

Светът се състои от около две трети хора, които са морални относители. И които вярват, че истината също е относителна, и не е обективна.

Сега… Ако попитате същите тези хора “Вярвате ли в кармата?”, 88%, почти 90% от хората вярват, че кармата е истинска и съществува. И аз… просто не мога да повярвам… Значи, казвате ми, че няма истинска разлика между правилно и грешно, тоест такива са построенията в ума им, и едновременно с това поддържат в ума си вярването, че кармата съществува. Тогава им задавам въпрос, “Коя сила я е създала?” Кармата съществува, нали? Тогава каква сила я е създала? Какво я е направило, какво я е въвело в сила? …И те нямат отговор за този въпрос. Те ИНТУИТИВНО вярват в съществуването на кармата, но не могат да отговорят откъде се е появила. Защото това било намесило някакъв създател. А някой с ляво-мозъчно разстройство не може да приеме това, разбирате ли?

Така че, за един човек с ляво-мозъчна неуравновесеност няма такова нещо като Духовен или Естествен Закон, не съществува. Освен това, цялото съществуване няма друга цел, освен да продължи съществуването си. ОЦЕЛЯВАНЕТО е НАЙ-ВИСШИЯТ СТРЕМЕЖ за човека с ляво-мозъчна неуравновесеност. Правилното и грешното нямат основание. Няма смисъл да се обсъждат такива неща. Защото правилно е, което е правилно за МЕН, грешно е всичко, което афектира МЕН по негативен начин. Няма значение какво В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ е морално, а всичко е субективно за индивида с ляво-мозъчна неуравновесеност. И за тези хора НИЩО няма каквато и да е цел. Тъй като всичко е един грандиозен космически инцидент, как така може да има цел на съществуването? Без създател, кой ще създаде целта му? Така че този светоглед няма друга цел, освен да продължава да оцелява. И точно в това се съдържа доказателството, че те се намират в R-комплекса, намират се в първичния си мозък. Оцеляването е най-висшата цел. Оцеляването е единственият стремеж.

А сатанизма – това е възможно най-неуравновесеното ляво-мозъчно състояние, което е възможно. Знаете ли какъв е Първият закон в сатанизма? – Оцеляването. Оцеляването е най-висшият закон в сатанизма. И освен това откриваме същото и в Дарвинизма. Най-висшата цел на съществото е да продължава да оцелява. И аз остро противореча на това и мога дълго да го обсъждам – има закони, които са по-висши от оцеляването. В сатанизма наричат оцеляването просто самосъхранение. И това означава самосъхранение на СИСТЕМИ ОТ ВЯРВАНИЯ, също. Самосъхранение на системи от вярвания, които обслужват Аза, егоистичния аз – ТЕ трябва да продължат да оцеляват. “Самосъхранението е най-висшият закон”. Това е постулата номер едно в сатанизма. И няма значение кой трябва да стъпчеш, за да го постигнеш. Няма значение кой трябва да стъпчеш, за да се издигнеш едно стъпало над някой друг. Това е ЕКСТРЕМНА ляво-мозъчна неуравновесеност.

Всички тези характеристики в светогледа на произвола са висши продукти на академизма, атеизма, тоталитаризма и тъмния окултизъм, дали го наричате сатанизъм, тъмно луциферианство, няма никаква разлика. Това са висшите продукти на тъмния окулт.

От другата страна на този светоглед седи друг светоглед, наречен светоглед на предопределеността (детерменизъм)

Детерминизмът (предопределеността) се дължи на дясно-мозъчно неравновесие и общо казано се дефинира с безпомощност, религионизъм и отхвърлянето на свободната воля. Този светоглед в крайна сметка ще доведе до общество от слепи последователи на заповеди и доброволни роби, които приемат условията на живота си каквито и да са.

Крайни продукти на детерменизма… Бог контролира ВСЯКО събитие в сътворението, НИЩО не се случва произволно – няма свободна воля. Така че никога не можете да хвърлите топка в случайна посока на свободна воля. ВСЯКО събитие е предопределено. И религионистите вярват точно в това. Вижте… аз обичам да предупреждавам, че презентацията ми ще издразни всички. И точно това трябва да направи, защото ако сте в една от тези форми на системни вярвания, неспокойствието ви изразява едната или другата форма на мозъчно неравновесие. Хората, които вярват в правителството и науката са в ляво-мозъчно неравновесие, те ще се издразнят и ще говорим за тях отново след малко. А хората, които са в религията и в Ню-ейдж движението, те са в дясно-мозъчно неравновесие, така че ще се издразнят от това, което в момента говоря.

Добре – нека всички се издразнят. Истината първо ще ви издразни, след това ще ви направи свободни, ако я приемете.

Та… Всички случвания са предопределени, свободната воля е илюзия… И кой каза това в последната си книга? – Стивън Хокинг, човекът, който ще си помислите, че най-ляво-мозъчно неуравновесения в света, който се кланя на олтара на академизма и мисли, че Вселената е грандиозен инцидент, и механизирана машина… ТОЙ… виждате ли, сякаш цялото това нещо се затваря в кръг, двете неуравновесености се подхранват една-друга. Той е отишъл толкова далеч в ляво-мозъчното неравновесие, че в крайна сметка е развил върховния продукт на дясно-мозъчното неравновесие, който е, че няма такова нещо като свободна воля. Няма такова нещо. Тъй като всичко е една механизирана машина, и няма съзнание, всъщност не може да съществува избор, ние всъщност сме роботи, контролирани от материя. Хокинг ВЯРВА в това. Той всъщност го написа в книгата си. Той каза “Свободната воля е толкова мъртва, колкото е и Бог”.

И МИЛИОНИ хора купуват книгите на този олигофрен! В този човек няма и КАПКА интелигентност! А хората мислят, че той е един от най-интелигентните хора на света. Той може да е един от най-интелектуалните хора на света, но няма въобще никаква мъдрост. Нула. В случай че си мислите нещо подобно. Докарайте го пред мен, и ще му го кажа и в лицето. Защото хората действително вярват, че той е УМЕН! Този човек не е умен! Той е ТЪП! Той е интелектуален, но това не прави човек интелигентен! Той няма никакви парчета от големия пъзел – НИКАКВИ. Само това, че можеш да теоретизираш нещо и да го визуализираш и изчислиш математически, не те прави интелигентен човек. Това означава, че си много добър в употр*бата на интелекта, че си много добър по математика и линейното логическо мислене. Това не те прави МЪДЪР.

Но нека продължа със светогледа на дясно-мозъчното неравновесие… Тъй като Бог контролира всичко в Сътворението, НИЩО не е способно да се промени. Човешките същества нямат силата да създадат промяна. ВСИЧКО е направено както е направено, от Бог. Така мислят религионистите и хората д дясно-мозъчно неравновесие. Следователно, защо да се предприема каквото и да е действие? Действията в крайна сметка са без значение. Това е върховен продукт на Ню-ейдж движението… защото е РЕЛИГИЯ. Няма причини – има чудеса. Трябва единствено да приемаме нещата, каквито са, нали така? Няма значение дали Злото беснее сред нас. Не. Просто приемете всичко. Не се опитвайте да промените каквото и да е. Не предприемайте действия, само стойте и НАБЛЮДАВАЙТЕ. Само стойте и гледайте, и вижте колко надълбоко този светоглед ще ви отведе в робството. Защото това е най-добрия начин да се омотаете с вериги.

Така че всички тези неща са върховни продукти на религиозния екстремизъм и точно по този начин мисли един роб. Нека не евфемизираме нещата, това е робско мислене. Нека наричаме нещата каквито са – това е господарско мислене, а това е робско мислене. И ако искате свят, който продължава да разпространява робството – стойте в една от тези форми на мозъчно неравновесие. И това дясно-мозъчно неравновесие, с религионизма си, е висшият продукт на Ню-ейдж движението. И последователите му. Религиозните му последователи.

Сега… Между тези двете има равновесно положение. И точно за това в крайна сметка става дума – за уравновесяване. Защото има компоненти в тези две посоки, които, когато се обединят, показват каква е истината. И ето я и нея, точно по средата.


Пасио: Има КОМПОНЕНТ НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ в действителността. Има и ПРОИЗВОЛЕН КОМПОНЕНТ в действителността. Които съществуват в сътрудничество помежду си. Обвързани са помежду си. Предопределеният компонент е под знамето на това, за което говоря тук днес – Естественият Закон. Това е предопределено. Това е ЗАКОН, установен е, няма да го промените, работи по този начин, безпогрешно 100% т времето. Това е определено. Естественият Закон е определен. Той е предопределеният компонент в действителността.

След това има произволен компонент в действителността, който постоянно действа съвместно с Естествения Закон. И това е нещо… това е едно малко нещо, наречено свободна воля. Нашата способност да избираме поведенията си. Да ПРАВИМ определени неща, и да НЕ избираме да правим определени неща. И ние я имаме. ВСЕКИ ЕДИН човек има тази способност, без значение в каква позиция е, без значение в каква ситуация е, не ме интересува в каква институция сте, не ме интересува кого сте слушали до този ден, не ме интересува какво минало имате, не ме интересува от каква икономическа прослойка идвате – ВСЯКО, ЕДНО, САМОСТОЯТЕЛНО, СЪЩЕСТВО… способно на каквито и да е мисли… е надарено със свободна воля. Вие имате свободната воля да избирате поведенията си, както и всяко едно друго човешко същество. ВСЕКИ. Това е ДАР от самото Сътворение.

Ние можем да избираме какво да правим и никой не може да накара друг да направи нещо като робот. И о, повярвайте ми, има хора, което се опитват да го направят. Хора, които се опитват да внедряват импланти, чипови импланти, за да управляват човешкото поведение. Като робот. Да сложат технология вътре в мозъка, за да контролират поведението на индивида. И тези опити се правят ТОЧНО ТУК. ТУК Е МЯСТОТО, където се случват тези неща, хора! Ако си мислите, че това което аз ви казвам, е обезпокоително, прочетете някои от нещата на Делгадо.Бел.прев: Жозе Мануел Родригез Делгадо (José Manuel Rodriguez Delgado), (8 август 1915 – 15 септември 2011), испански професор по психология от Йелския университет, прославил се с изследванията си върху контрола над съзнанието чрез електрически стимулации на мозъка.Той казваше на хората “Ние ще ви ПОКАЖЕМ, че свободната воля не съществува”! “Ще ви ПОКАЖЕМ, че няма такова нещо като права”! Че НИЕ казваме какво са права. Управляващият клас казва какво е право и какво е грешно, ние ви казваме какво е и вие нямате избор. Той казваше, че ще ни покажат, че нямаме права. Че ще ни покажат, че сме роби. Да… прочетете някой от неговите материали. Всъщност дори ще ви препоръчам една книга – Джим Кийт, Масов контрол.Бел.прев: “Mass Control: Engineering Human Consciousness”, Jim KeithАко не сте чели тази книга, не сте чели нищо по въпроса. А тя е само въведение. Много хора смятат, че Джим Кийт беше убит.

…И така… Истината се намира по средата на тези светогледи. Има предопределен компонент, наречен Естествен Закон, има и произволен компонент, наречен свободна воля – способността свободно да избираме поведението си.


750

Пасио: И така, да продължим откъдето бяхме… Говорех за структурата на мозъка и човешкото поведение и как тези неща са напълно взаимосвързани.

Мозъчното здраве играе решаваща роля в човешкото поведение, затова е екстремно важно хората да се запознаят с основната структура и функции на мозъка. Не ви казвам, че това което ще ви покажа тук днес, е тоталното съдържание на невро-науката. Казвам, че това е най-основното, най-базовото относно това как работи структурата на мозъка. Това е част от проумяването на физиологичните аспекти от функционирането на съзнанието.

Има три основни комплекса – структури, които съставляват целостта на човешкия мозък. Първият е R-комплексът, или Рептилоидния мозък. Тази част от мозъка управлява най-основните функции на оцеляването. Това е онази част от мозъка, която, когато бъде задействана, ни поставя в така нареченото състояние “бой или бягство”, това са случаите, когато оцеляването е заложено на карта. Тя също така контролира най-основните двигателни функции и дишането.

Втората част на мозъка се намира над R-комплекса и е наречена Лимбична система, известна е и като Бозайниковия мозък. Тази част от мозъка управлява човешките емоции и прави така, че да е възможно човешките емоции да се почувстват в телесната физиология. Прави това, като секретира неща, наречени невро-пептиди, в кръвта. Тази част на мозъка, наречена и Средна част, е съставена от множество жлези за секретиране на невро-пептидите.

Последната част на мозъка, най-горната структура, както и най-новата от всичките от еволюционна гледна точка, е наречена Неокортекс. В действителност, тази част от мозъка е наречена Цефалон или Сивото вещество на мозъка. Онова с полусферите, сещате ли се? Неокортексът е системата, в която дефакто се случва цялата електро-химическа дейност, която определя начините на човешкото мислене. Това е външната обвивка на цефалона и точно тя е наречена Неокортекс. Така че тази част всъщност управлява всички човешки функции на мисълта, всички онези неща в мисълта ни, които ни карат да се смятаме за самостоятелни същества, отделени от Животинското царство. Висши мисловни функции… логика, интуиция, творчество… Ще разгледаме поотделно тези части на мозъка и ще ви дам някакво визуално разбиране за тях.


Пасио: Тук долу е Рептилоидния мозък. Съставен е от мозъчния ствол и от ето тази част от мозъка, наречена Малък мозък. Тези две части изграждат R-комплекса. Тя е частта от мозъка, отговаряща за най-ниското съзнание. Това не е мисловна част от мозъка, а РЕАКТИВНА част от мозъка, свързана с реакциите. Тя реагира на стимули, тя е механизъм за отговор на възбуди.

Тук горе, в средната част на мозъка, това са всичките онези различни мозъчни жлези, като хипоталамуса, хипофизата и епифизата и тн, които изграждат Средния мозък или Лимбичната система. Всички човешки емоции се изпитват или са възможни чрез тази част на мозъка. Ако тази част на мозъка не работеше нормално, нямаше да сте способни да изпитвате нормален диапазон на човешки емоции. Психопатията е свързана с това. При психопатите тази част от мозъка не функционира нормално. Независимо дали заради рождено увреждане или в следствие на различни условия през живота на човек, в които човек се е намирал хронично, което води до това, че тази част от мозъка да спре да функционира нормално, и така въпросния човек да спре да изпитва нормалния диапазон човешки емоции.

Тази част от мозъка, сивата част с всичките бръчки, това е Неокортекса. Той на практика е външната обвивка на Цефалона. Нео означава “нов”, най-новата част от структурата на мозъка в контекста на човешкото развитие. Тази част от мозъка проявява цялото мислене от висш порядък.


Пасио: Това, което трябва да разберете за Цефалона, или полусферите на мозъка, е че първо, те са би-латерално симетрични и че те ПО ПРИНЦИП контролират различни функции на мисълта. Не казвам, че това е на 100%, невро-науката е по-сложна от подобни генерализации. Но ПО ПРИНЦИП, като цяло, лявата половина на мозъка е онова, което управлява логиката, аналитичната мисъл и научното и математическото мислене, както линейни мисловни процеси. Физически задания и подробности от физическия свят, способността да се раздробят и да се анализират, раздробяване на големите неща на малки парченца и анализиране на парченцата. Това прави левия мозък. Можете да го разглеждате като сериен процесор. Трябва да се мине първо през тази част, чак после през тази, после тази и накрая се стига до изходната обработена информация, като линеен, последователен процесор.

Десният мозък или дясната полусфера на мозъка като цяло контролира и прави възможна човешките съзидателни умения и творчество, емоционалния ни свят, цялата емоционална динамика на човешкото същество. Холистичната мисъл, способността да се вижда голямата картина, мислене в голям мащаб, разпознаване на шаблони. Както и неща като състрадание, възпитание, грижа… етика. По принцип, етичното мислене е резултат от равновесието между двете половини, по-късно ще се задълбочи в това.

Ако Лявата част на мозъка стане хронично доминантна, мъжката част от мозъка… Забележете символите, които съм използвал тук. Това е древен архетипен символ, наречен “Острието”, просто триъгълник, сочещ нагоре. А триъгълникът, сочещ надолу, е друг архетипен символ от древния свят, наречен “Чашата”. Триъгълникът нагоре е първичният фалически символ, а триъгълникът надолу е първичният символ на утробата, те символизират мъжкото и женското. Или мъжките и женските компоненти на съзнанието. Идеята е да се пази равновесие между двете. Когато имаме установено равновесие между двете, функционираме на пълна мощност, така да се каже. Тогава се развива истинско съзнание и разпознаване на шаблоните в живота. Тогава се създават и истинската етика и морални съображения в личността на Аза.


Пасио: Ако тази половина на мозъка е хронично доминантна, Лявата половина, тя изважда от равновесие Дясната половина, която започва да не функционира на високите си нива… но всъщност ефектът от това засяга Лимбичната система. Тя също започва да излиза от употр*ба. Така че в това положение ще са налице множество ляво-мозъчни процеси, но ако само това се случва, ако не използвате и Дясната половина от мозъка в еднаква степен, тогава R-комплексът е системата, която ще се заеме с изпълняването на всички функции. Ще се получи така, че човек ще живее, изхождайки от R-комплекса в един цикъл от постоянни стимули и отговори на стимулите, вместо да изхожда от холистична уравновесена позиция. Когато има равновесие между половините, Неокортексът, който се занимава с мисленето от по-висок порядък и прави възможно етичното мислене, ще бъде онова, което ще управлява личността.

По същия начин, ако Дясната част от мозъка стане хронично доминантна… или нека го кажем така – когато Лявата половина е доминантна, това е Контрольора, манталитета на господаря, а ако Дясната половина е хронично доминантна, това води до манталитета на роба. това е манталитета “Няма да се застъпвам за себе си и просто ще приемам всичко”, с други думи абсолютния ню-ейджър. Така че, ако Дясната мозъчна половина е хронично доминантна, ще се случи обратното – R-комплексът ще излезе от употр*ба, той ще поеме негативните ефекти и няма да работи нормално… А R-комплексът е нужен, той ни кара да се защитаваме и да се застъпваме за себе си, когато ни нападат, в една опасна ситуация трябва да знаеш кога е подходящо да нападнеш онова, което те напада, и кога е подходящо да избягаш и да се спасяваш, това е механизъм за оцеляване, който е нужен при наличие на опасност. Когато R-комплексът излезе от употр*ба, хората замръзват по принцип, спират да се отбраняват и да поемат инициативата. Получава се така, че емоциите им започват да ги управляват, защото Лимбичната система отговаря за всички емоции, и положителни и отрицателни, тоест както състрадание, така и страх… всяка възможна емоция, Средният мозък проявява емоциите във физиологията на тялото. Така че ако Дясната част на мозъка доминира, човек замръзва, сковава го страх, попада под властта на емоциите и спира да защитава интереса си.


Пасио: И така… Неокортексът на мозъка има две полусфери. Лявата мозъчна полусфера провежда логическата и научната мисъл, а Дясната мозъчна полусфера в голяма степен провежда съзидателността и състраданието. Когато и двете мозъчни полусфери са уравновесени помежду си, Неокортексът функционира в нормалната си роля на изпълнителен команден център на човешкия мозък и така се ражда истинската интелигентност (интелект + съзидателност).

Истинска интелигентност е термин, който повече хора трябва да проумеят. Хората са поставили знак за равенство между интелекта и интелигентността, особено в Западното общество. Интелектът НЕ Е интелигентност. Нека го повторя – интелектът НЕ Е интелигентност! Интелигентността включва и други неща, освен интелекта. Интелектът е ляво-мозъчно разбиране. Истинската интелигентност е ХОЛИСТИЧНО разбиране, в който процес е включен и Десния мозък. Грижовната, състрадателната и съзидателната и интуитивната страни на съзнанието ЗАЕДНО с интелектуалния аспект на съзнанието. И можете да видите това в самата дума.

“Интеле” + “дженс”. От “интеле” идва интелектът, а “дженс” (-gence) идва от латинския глагол “генере” (genere). Генере означава “генерирам” или “създавам”. Значи става дума за съзидателния аспект на личността или Десния мозък. Това означава интелект ПЛЮС съзидателност. Логично мислене ПЛЮС грижовност и състрадание – ТОВА е истинска интелигентност, ХОЛИСТИЧНА интелигентност. А повечето хора в нашето Западно общество нямат холистична интелигентност, те имат едната или другата форма на мозъчна неуравновесеност.

Нека видим как се проявяват те.


Пасио: Ако Лявата мозъчна половина на човек стане хронично доминираща, изпълнителната функция на мозъка ще се поеме от R-комплекса, и човек ще започне да се води от егоизма и от коренните желания, и ще развие личност, основаваща се на доминирането и контрола.


Пасио: По същия начин, ако Дясната мозъчна половина на човек стане хронично доминантна, изпълнителната функция на мозъка ще се поеме от Лимбичната система, и човек ще стане подчинен на собствените си емоции, и ще развие личност, основана на покорността и наивността. Това е манталитета на робите.

Страници: 1 ... 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 56