Apocryphal Academy

Автор Тема: Природни принципи,микро и макро модели отразени в херменевтиката  (Прочетена 11838 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Мила

 • Гост
Каквито и аналогии да съществуват, те няма да се основават на броя 12, защото астрологическите характеристики не са универсални, а локални. Ще трябва да се търсят аналогии между въпросните неща, които описваш, и астрологичните принципи (а не характеристики, като броя на зодиакалните знаци). Би било доста трудно.

Привет на Всички!

λ, Ще се опитам да онагледя съвсем сбито разбирането си за 12 прояви. Насетне ще приложа някои илюстрации, и ще разтегна обяснението, за да обоснова казаното. Нека това представлява уводна работна схема на  отговора ми в темата на Psyhea.


****

Защо са дванадесет ?

 Третичността се проявява четворично - сетивно поле.
  Всяка 1/4 съдържа и изявява едно от трите качества на полето, като по този начин стабилизира цялото  и го очетворява. Еволюира.Охлюв/вортекс с 12 серпентовидно образувани ленти/полета/врътки. (- +)   4/ квадрат. Координатна система. Пространство / Време.

До 6 е нисхождащо - падение на светлината - инволюция на чисто съзнание/светлина.                                           
 7 - Покой. Следва движение в обратен ред. Светлина/материя еволюира в  Светлина/Съзнание - 1 = 13

Трите качества * 4 = 12:

(Пример: 12 съзвездия)
Елементи 4, Огън-вода-земя-въздух - тези четири са снизходяща проява на трите качества на проявената система.
Качества:
 Качества 3
1.  Възходяща -   Сатва (+спин)

 2. Нисхождаща - Тамас (- спин)

3.  Раджас, водеща, балансираща. (свързващ център)

Трите работят неразривно като троица механична сглобка, създаваща вътрешен, неизявен вортекс. Подобно перка с две витла и център. При ускорение на интензитета на едно от трите вътрешни свойства, системата изхвърля навън от себе си избитъка и той изиграва ролята на четвърта проява, проекция, изявена извън вътрешността.

  При самото излъчване, се случва пробив на ядрото. Присвятва първа искра/външен заряд, отделен, чиято вълна задава трепящ момент, матрица на Проявеното.  1/3 от еманира и се "излива", полита извън  и  кристализацията  настъпва, постепенно, формрайки т.н Небесно Войнство.
Периметъра на новосъздадената система се определя от интензитета на първичната искра, плод на прехода извън - на едно от трите свойства, откроило се и нарушило общия покой.
Двете крайни позиции на системата бележат степента на кристализация на светлина, инволюция.

Целта на всяка система е да превърне инволюлиралата в материя светлина, обратно в чиста енергия.
Т.е Системата се привръща в себе си, обратно, от към външния ръкав, събирайки се, подгъвайки се - навътре в себе си.
Света (образно) е представен в Битие, като сътворен за 6 дни (гореописаната инволюция на светлината, Падението на Луцифер*. 

В "себе си " безвидната Светлина представлява Чисто Съзнание -  "Премъдростта Божия" - София. Инволюирайки Тя се превръща в сетивна светлина и вече носи ново име - Падналия, Луцифер. А тоже образа на Прикования Прометей.

На 7ми Ден според библейското предание Господ си почива. (7ми дом от хорара)
От там насетне системата започва да се събира, т.е евоюлира, прихожда в себе си - отразено в знаците (зодиака) в дъгата над хоризонта в хорара.
За още 6 дни Творението се връща в лоното на Бог.
И инволюцията и еволюцията вървят в дъги! 
По хорара - окръжността на творението, която се вие като охлюв, образува тороид с 12 врътки, а 13тата - 1 е нова горница с една дъга повдигнато, което дава радиуса на връзката Ану а и преноса Ану б! Но това е едното Ану, превърнато в себе си със и чрез  Сина си Ану б (еманирания 1/3 избитък)!

 Дъгата над кръста, свързва двата стълба на творението.
Финалната  графика е на триизмерен тороид от две части преливащи през потока, извиращ от Агнето (дъгата, свързваща производното Ану в Неговия първичен център.

В Евангелие на Юда тези данни са положени в разговора повежду Иисус и Юда.
Описано е гореизложеното, в едно с деленето/самораждането на първородния/самородния и еманирането на 4рите под сфери.

. Характеристика на тритеркачества:

1во качество е дъга на начеваща спирала, изходяща от началото на охлюва със спин + =  отговаря на сатва, според хинд. система - съзидание...

2ро  качство е тамас (-) = дъга, отразяваща снисхождаща спирала (подобно охлюв). 

3то качество е водача, централизиращото качество, в астрологията е отразено от понятието - кардинален знак.

Пример: Такива знаци са: козирог, везни, овен.
 Това качество е раджас, с графика "двоен" спин, - ядро, център извеждащ подаденото общо качество на вибрацията на тороида. Това е и отражението на Принца (раджас) - Сина, проявен впоследствие като  1/3 избитък от системата. Неговата вътре - пребиваваща графика прилича много на бързовъртящ се ин/ян, това са "Той и Неговата възлюбена в своя вихърен танц."  Невястата (библейско понятие,  което ще разгледам насетне) е едната вътрешна зона, полюс на тороида, а "Той" представлява намерението, което върти колелото ( Ян и Ин).

. Функцията в този вихър се разпределя пропорционално като две ядра с противоположен спин, представляващи неразривно едно, това е графика на окръжност с две дъги, подобно символа на зодиакалния знак риби ")-("  , но изобразени оригинално посредством  кръг с прилежащи от двете си страни хоризонтално разположени дъги, подобно криле, съответно - в ляво обърната низходящо, и възходящо - дясната дъга. Те осъществяват движение, подобно схвастика,  с две перки. (Четворичната схвастика е последващото ниво на тази съвместна двоица, първично непроявена.) "Сина"( водещия аспект), пробиващ ядрото, и политащ извън в I та фаза на инволюция  е представен от т.н Луцифер - носителя на Светлината, който изтегря чрез "себе си" 1/3 от вътресветлинното вещество. В полета си извън постепенно кристализрайки твори. Това е  и образа на "Твореца, Демиурга, Богинята, Хастара на Отеца, Материята" проявяваща Намерението Му да бъде! И (!) : този хастар, затвор /тороида/ се връща чрез Христос, от момента на най-ниската своя точка на инволюция (безсъзнание). Насетне започва в обратен ред да  събира 12те еманирани под - полета, в обратен ред в "себе си", и  прибира матерния поток, матрицата на сътвореното в Отца си! 

Двете дървета на Живота и реката извираща от Агнеца по средата (Описани в Откровение) представляват двете дървета описани в Битие, но първоначално те са: Дърво на Живота и Дърво на Познанието. Човека чрез сетивната си природа превръща в своята еволюция това Дърво на Познанието (+, -) отново в чисто съзнание - Второ Дърво на Живота. Може да се срещнат изображение на това, за което говоря - Две дървета едното с 12 клончета и още едно, това на познанието само с шест клончета, както и стотици други илюстразии, в основата си изобразяващи вортес, който прелива в себе си през "централната река на Живота", описана в Отровение на Йоан, като извираща от Престола на Агнеца/агнето.

След като Човешкия Син премине възходящата дъга на хорара, (от Адам до Христос) той обработва съзнателно шест полета, и възвръща еманираната светлина/ преобразувайки я в съзнание от материя, - преобразувайки я в осъзнание за Присъствието си като чиста светлина. Тогава вече имаме Две Дървета на Живота, както и са описани на финала в Откровение на Иисус на Йоан, и помежду тях извира  вечния Поток на Живота.

Дървото на познанието е образ на еманираната 1/3 светлина-съзнание, ползвана в Сътворението и пре-върната се в Отца, след като за седем дни е осъществила момент на инволюция, последван от етап на еволюция,  до прехода на Светлината в лоното на Първосистемата. Сина събира следните под понятия в Себе си: Богинята - Луцифер - Човешкия Син, събрани в Христос в Отеца! 


Мила

 • Гост
Прилагам някои изображения, свързани с изложението в предишния ми коментар:
"Събиране" на дървото на Познанието в Реката на Живота

Не открих подходящо изображение на "Извора на Живота", каквото търсех, и поставям най-близкото до идеята.
(едно от изображенията получих нявга от λ. С Благодарност!)...


Откровение на Иисус на Йоана глава 22

 [22:1]  И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. [22:2]  Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите.
 [22:5]  И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява; и ще царуват вовеки веков.
 [22:17]  И Духът и невестата казват: дойди! и който чува, да каже: дойди! и който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.

****
Битие

[2:8]  И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
[2:9]  И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.
[2:10]  От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки.


****


А това тук е стабилизиращия фактор за системата. Репрезентиран от четирите неподвижни знаци от Зодиака, съответни управители на Главните Цикли на Сътворението в Неговата Инволюция и Еволюция по хорара (отражение на качеството на стабилзатора): телец, лъв, скорпон (орел/дух), водолей (човек/дух). Това е Трона на Бога. Трона, от който изтича Потока на Живота. И олицетворява Небесната Колесница.Работна схема на Основния Тороид (Ану), низпостлана в застъпващи цикли, отразено в описанието на детайлите в глава 4 от Откровение на Йоан:


Откровение на Иисус на Йоан глава 4

[4:1]  След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това.
 [4:2]  И веднага бях обзет от дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше Някой;
 [4:3]  Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд.
[4:4]  Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци.
 [4:5]  И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове;
 [4:6]  и пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
 [4:7]  първото животно приличаше на лъв, второто животно - на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
 [4:8]  И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.
[4:9]  А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на Седналия на престола, на Живеещия вовеки веков,
[4:10]  двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия вовеки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки:
 [4:11]  достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.

****


Печат на П. Хилендарски

λ

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Относно извадката от "Откровение на Иисус на Йоан глава 4" в горния коментар.

Относно описанието
Цитат
...а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
 [4:7]  първото животно приличаше на лъв, второто животно - на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
 [4:8]  И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи,...


Това са стандартни изображения, които се виждат при приемането на психеделични наркотици.


Добър източник на такива изображения е вокалистът на групата "Tool" Джеймс Кинан. Той е една от известните жертви на травматичните експерименти с психеделични наркотици, след като постъпва в армията на САЩ през 1981г. Повече за всичко това можете да прочетете в "Контрол над Ума - Контрол над Света" на Джим Кийт, чиито превод към днешна дата редовно се развива в нашата Библиотека. Аспирациите на "Апокрифна Академия" са в крайна сметка да стане най-доброто информационно място специално по тази и други теми, затова очаквайте още много неповторими материали в близко бъдеще.

Важното е, че Джеймс Кинан е много надарен артист (това е причината да бъде селектиран за този вид експерименти). Цялата му музикална група "Tool" (което означава "инструмент, средство") е един символен проект на травматичното му детство (по негови думи) и смята, че писането на музика му е помогнало да се справи с проблемите си от миналото.

Tool, като артистичен продукт, е богат извор на литературни, звукови и визуални произведения, които комуникират по-добре с културата и разбиранията на съвремието.
Тази песен се нарича "Изгубени ключове (винете Хофман)", от албума "10 000 дни".

Д-р Алберт Хофман първи синтезира психеделичния наркотик LSD през 1938г. Повече за това може да се научи от Глава 10 от "Контрол над Ума - Контрол над Света". Сюжетът на песента разказва за човек в безпомощно състояние, случайно озовал се в болница, а лекарите не знаят какво му е и какво да правят с него. Феновете тълкуват, че творецът може би е искал да изобрази първата жертва на току що синтезирания наркотик LSD.

Ценното на картинката, с авторство на групата Tool, е мотивът "изпълнени с очи" и "шест криле от всички страни".
На това друго артистично изображение също от Джеймс Кинан може визуално да се проследи и другия мотив на 24-те старци около престола. Тук изобразено като две редици, да кажем например по 12.


Това са чести мотиви, срещани в психеделично индуцираните трансове. Според мен определено става дума за визуално преживяване, което е много силно интерпретирано от общата култура на субекта. В практиката на Далечното виждане (Remote Viewing) това се нарича "съзнателно замърсяване" - съзнанието замърсява информацията от подсъзнанието с предварително познати шаблони, които изкривяват и скриват смисъла.

« Последна редакция: Март 11, 2018, 06:46:26 pm от λ »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Не знам хора,гледам графиките на Ану,формата,идеите заложени в тази конструкция..И чувствам..Любов!
Чувствам някакво особено почитание,респект..омая..Не знам как да се изразя,просто го наблюдавам,наблюдавам глупавата двуизмерна черно-бяла графика и сърцето ми замира,сякаш гледам лицето на любимия..И разбирате ли,виждам цялата вселена в тази мъничка точка,виждам "свръзките" ,ритъма,движението и най-вече моделите отразени във всичко останало..И нищо не може да пресъздаде величието на това Творение.Не ти Исусовци,ни религии,ни поезия,ни картини,ни нищо..Никое човешко творение не се доближава и на йота до това Великолепие и Съвършенство..


И като чета как го описваме,то аз де..Чак ми идва да изтрия всичко,защото е скучно,непълно и сякаш всеки опит да го опиша,е някъв опит да го огранича и свия в своите човешки рамки,а това е все едно да се опитваш да вкараш влака вътре в машиниста.. 
« Последна редакция: Март 11, 2018, 08:05:33 pm от Psyhea »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Хахах..Казах,че темата е спам..


Искам да споделя нещо,мисля,че ще ви е интересно


Все се чудех думата вълк от де иде..И ми хрумна,че може  е Бълг/к....БалКана - ВалКана..И Валкара си мисля,че е Балкара..Валкирия/Балкирия


Всички знаем за заместването и заимстването на звуците Б и В..
« Последна редакция: Март 11, 2018, 10:01:26 pm от Psyhea »

λ

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Но значи ли това, че другите народи нямат правото да използват звуците Б и В, и да ги наричат свои? Винаги съм се чудел на такива разсъждения...

Все пак звукът Б не произлиза от "България". По-скоро "България" произлиза от звука Б, както и доста други неща. След началото на прехода и демокрацията от 90те упорито се опитваме да сме по-добри от македонците, приписвайки си авторството на цели принципи, природни, научни, лингвистични, и ако може и отвъд. Според мен това е най-сигурното доказателство, че македонците са излезли от нас...

Мила

 • Гост
Относно извадката от "Откровение на Иисус на Йоан глава 4" в горния коментар.

Относно описанието
Цитат
...а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
 [4:7]  първото животно приличаше на лъв, второто животно - на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
 [4:8]  И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи,...


Това са стандартни изображения, които се виждат при приемането на психеделични наркотици.


Добър източник на такива изображения е вокалистът на групата "Tool" Джеймс Кинан. Той е една от известните жертви на травматичните експерименти с психеделични наркотици, след като постъпва в армията на САЩ през 1981г. Повече за всичко това можете да прочетете в "Контрол над Ума - Контрол над Света" на Джим Кийт, чиито превод към днешна дата редовно се развива в нашата Библиотека. Аспирациите на "Апокрифна Академия" са в крайна сметка да стане най-доброто информационно място специално по тази и други теми, затова очаквайте още много неповторими материали в близко бъдеще.

Важното е, че Джеймс Кинан е много надарен артист (това е причината да бъде селектиран за този вид експерименти). Цялата му музикална група "Tool" (което означава "инструмент, средство") е един символен проект на травматичното му детство (по негови думи) и смята, че писането на музика му е помогнало да се справи с проблемите си от миналото.

Tool, като артистичен продукт, е богат извор на литературни, звукови и визуални произведения, които комуникират по-добре с културата и разбиранията на съвремието.
Тази песен се нарича "Изгубени ключове (винете Хофман)", от албума "10 000 дни".

Д-р Алберт Хофман първи синтезира психеделичния наркотик LSD през 1938г. Повече за това може да се научи от Глава 10 от "Контрол над Ума - Контрол над Света". Сюжетът на песента разказва за човек в безпомощно състояние, случайно озовал се в болница, а лекарите не знаят какво му е и какво да правят с него. Феновете тълкуват, че творецът може би е искал да изобрази първата жертва на току що синтезирания наркотик LSD.

Ценното на картинката, с авторство на групата Tool, е мотивът "изпълнени с очи" и "шест криле от всички страни".
На това друго артистично изображение също от Джеймс Кинан може визуално да се проследи и другия мотив на 24-те старци около престола. Тук изобразено като две редици, да кажем например по 12.


Това са чести мотиви, срещани в психеделично индуцираните трансове. Според мен определено става дума за визуално преживяване, което е много силно интерпретирано от общата култура на субекта. В практиката на Далечното виждане (Remote Viewing) това се нарича "съзнателно замърсяване" - съзнанието замърсява информацията от подсъзнанието с предварително познати шаблони, които изкривяват и скриват смисъла.

Метаморфозите на АНУ
 λ:

" Това са чести мотиви, срещани в психеделично индуцираните трансове. Според мен определено става дума за визуално преживяване, което е много силно интерпретирано от общата култура на субекта. В практиката на Далечното виждане (Remote Viewing) това се нарича "съзнателно замърсяване" - съзнанието замърсява информацията от подсъзнанието с предварително познати шаблони, които изкривяват и скриват смисъла."

Явно Сътворението е плод на психеделично индуцираните трансове.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Но значи ли това, че другите народи нямат правото да използват звуците Б и В, и да ги наричат свои? Винаги съм се чудел на такива разсъждения...

Все пак звукът Б не произлиза от "България". По-скоро "България" произлиза от звука Б, както и доста други неща. След началото на прехода и демокрацията от 90те упорито се опитваме да сме по-добри от македонците, приписвайки си авторството на цели принципи, природни, научни, лингвистични, и ако може и отвъд. Според мен това е най-сигурното доказателство, че македонците са излезли от нас...


Оо,ама хич нямам предвид България от преди 1300 години и авторство и прочее патриотизми...Моля ти се.. :P

Работата с произнасянето на звуците,все си мисля,че зависи от еволюцията,т.е.възможността в говорната кутия да се произнасят повече звуци,това искам да кажа..Мила,красиви са.


« Последна редакция: Март 11, 2018, 11:42:29 pm от Psyhea »

Мила

 • Гост
Но значи ли това, че другите народи нямат правото да използват звуците Б и В, и да ги наричат свои? Винаги съм се чудел на такива разсъждения...

Все пак звукът Б не произлиза от "България". По-скоро "България" произлиза от звука Б, както и доста други неща. След началото на прехода и демокрацията от 90те упорито се опитваме да сме по-добри от македонците, приписвайки си авторството на цели принципи, природни, научни, лингвистични, и ако може и отвъд. Според мен това е най-сигурното доказателство, че македонците са излезли от нас...


 

Оо,ама хич нямам предвид България от преди 1300 години и авторство и прочее патриотизми...Моля ти се.. :P

Работата с произнасянето на звуците,все си мисля,че зависи от еволюцията,т.е.възможността в говорната кутия да се произнасят повече звуци,това искам да кажа..Мила,красиви са.Всъщност по-солиден аргумент, в полза на произхода на македонците е основанието, на което Александър Македонски създава Искадндрия, в близост до Кашмир. Защото според легендите, неговия дядо е Бакх, абтой виждате ли бил тракиец... Когато Ал. "Велики" настъпва към Индия, преселва голяма часто от местните траки в държавата, създадена от неговия Дядо.
Според легендите и някои исторически свдения, Дионисий отнася прототракийската (не бих я нарекла ни тракийска, ни българска) култура в Индия. От тук идва ведическото познание, което е в рефлексия с Митраизма. А също близоста на Санскрит с протобългарски понятия, отразени в звукове и думи. От тук аналогии и в Шумерската и прото семитските вярвания.

***

Във връзка с горепосоченото твърдение, и за да внесем яснота върху лингвистичното наследството от "траките", предлагам да ползваме сравнителните издания в два тома, които имам. Става дума за речник на стари български думи в съответствие с техните тракийски аналогични звукообразования.

Книгата бих могла да заснема страница по страница, и да приложа в настоящото пространство. Не разполагам със скенер. Книгата е стара, в малък тираж е издавана, и не присъства в интернет пространството, по всяка вероятност, защото е писана преди изселването на траките след Освобождението. Интересен исторчески момент, защото освен траки, от същите тракийски земи са изселвани и евреи.

А няма никаква случайност в ползването на буквите "в" и "б" -първоначално двете са отразявали един смисъл, но в различни аспекти.
Пример:
Абба и Авва (Арамейски) - в единия случай иде реч за земен баща, а в другия за Небесен Отец.
По същия начин първоначалния звук е изгубил първичния си сакрален източник на възприятие и е подменен, с измезване на разбиране за разликата!
Пример:
Булга - вулга...

Ако има интерес ще кача примери от споменатото трако-българско лингвистично наследство.
Мила

 • Гост
Относно извадката от "Откровение на Иисус на Йоан глава 4" в горния коментар.

Относно описанието
Цитат
...а сред престола и около престола - четири животни, отпред и отзад пълни с очи:
 [4:7]  първото животно приличаше на лъв, второто животно - на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.
 [4:8]  И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи,...


Това са стандартни изображения, които се виждат при приемането на психеделични наркотици.


Добър източник на такива изображения е вокалистът на групата "Tool" Джеймс Кинан. Той е една от известните жертви на травматичните експерименти с психеделични наркотици, след като постъпва в армията на САЩ през 1981г. Повече за всичко това можете да прочетете в "Контрол над Ума - Контрол над Света" на Джим Кийт, чиито превод към днешна дата редовно се развива в нашата Библиотека. Аспирациите на "Апокрифна Академия" са в крайна сметка да стане най-доброто информационно място специално по тази и други теми, затова очаквайте още много неповторими материали в близко бъдеще.

Важното е, че Джеймс Кинан е много надарен артист (това е причината да бъде селектиран за този вид експерименти). Цялата му музикална група "Tool" (което означава "инструмент, средство") е един символен проект на травматичното му детство (по негови думи) и смята, че писането на музика му е помогнало да се справи с проблемите си от миналото.

Tool, като артистичен продукт, е богат извор на литературни, звукови и визуални произведения, които комуникират по-добре с културата и разбиранията на съвремието.
Тази песен се нарича "Изгубени ключове (винете Хофман)", от албума "10 000 дни".

Д-р Алберт Хофман първи синтезира психеделичния наркотик LSD през 1938г. Повече за това може да се научи от Глава 10 от "Контрол над Ума - Контрол над Света". Сюжетът на песента разказва за човек в безпомощно състояние, случайно озовал се в болница, а лекарите не знаят какво му е и какво да правят с него. Феновете тълкуват, че творецът може би е искал да изобрази първата жертва на току що синтезирания наркотик LSD.

Ценното на картинката, с авторство на групата Tool, е мотивът "изпълнени с очи" и "шест криле от всички страни".
На това друго артистично изображение също от Джеймс Кинан може визуално да се проследи и другия мотив на 24-те старци около престола. Тук изобразено като две редици, да кажем например по 12.


Това са чести мотиви, срещани в психеделично индуцираните трансове. Според мен определено става дума за визуално преживяване, което е много силно интерпретирано от общата култура на субекта. В практиката на Далечното виждане (Remote Viewing) това се нарича "съзнателно замърсяване" - съзнанието замърсява информацията от подсъзнанието с предварително познати шаблони, които изкривяват и скриват смисъла.

Метаморфозите на АНУ
 λ:

" Това са чести мотиви, срещани в психеделично индуцираните трансове. Според мен определено става дума за визуално преживяване, което е много силно интерпретирано от общата култура на субекта. В практиката на Далечното виждане (Remote Viewing) това се нарича "съзнателно замърсяване" - съзнанието замърсява информацията от подсъзнанието с предварително познати шаблони, които изкривяват и скриват смисъла."

Явно Сътворението е плод на психеделично индуцираните трансове.

λ:

" Това са стандартни изображения, които се виждат при приемането на психеделични наркотици."

Имам видения от дете. Нито веднъж в периода не съм ползвала "психеделични наркотици".

 В опит опит да изобразя виденията си започнах да събирам късчета ивформация, отговарящи на видяното и всичките ми търсения от 13тата ми годишнина, включая и начина ми на живот са изцяло под знака на висяното от мен.
и

  И понеже е по темата, ще споделя с Вас, с позволение на автора на темата - Psyhea, съответната рисунка, която съм правила в края на 12та си година и в коментар, на която преди време получих от λ това изображение:Това е и рисунката на видението ми, направена през 1987 година:****


Та Космичната проявална Ану не е следствие на психедиличен транс, абна любовния танц на Бог. Това,бкоето индусите твърдят: Бога съществува, проявено, "Когато танцува"!

Ето какво се случва в този вихран танц:
Същото:


****

Йоан и Неговите видения:

Видяла съм всичко, написано от Йоан в "картинки" до преди 12 си годишнина! Напълно безсъзнателно. От 13 си годишнина започнах даримамлясни и свързани видения. На няколко етапа влживота ми преосмислях видяното и смея да твърдя, че едва след 42 си годшнина прозрях напълно какво виждам!

Йоан е бил заточен на остров, на който не е ползвал никакви "леки наркотици". На Светия Дух не му трябват безсъзнателно възприемащи човеци. Не му трябват и "учени", без свой смисъл.
 Напротив виденията изискват пълна концентрация на воля и сетивност, по всички нива ва възприятие.
Невъзможно е да бъде удържано Осъзнанието напълно, ако тези видения са следствие на каквато и да е "външна субстанция".
Идеята е, че "Премъдростта на Бога" / Духа Му, не би могъл да се посади в замърсена среда. Това е следвал и Давид, в неговия трансов танц около Свещенния ковчег! Защото е знаел, че трябва "да се съблече, да бъде гол", собствено пред лицето на Светинята. И както казва преданието, не без основание:

КНИГА ЦАРЕ II

6:20]  Когато Давид се върна, за да благослови дома си, Мелхола, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне (поздрави го) и каза: колко се прослави днес царят Израилев, като се разголи пред очите на рабините на слугите си, както се разголва един невредник. 
[6:21]  И каза Давид на Мелхола: пред Господа (ще играя; и благословен е Господ), Който ме предпочете пред баща ти и пред целия му дом, като ме постави за вожд на народа Господен, Израиля; пред Господа ще свиря и ще играя; 
[6:22]  и още повече ще се унизя, и още по-нищожен ще стана пред очите си, и при все това, пред слугините, за които говориш, аз ще бъда славен. 
[6:23]  И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си. 

Остана без рожба" - иносказателно остана без свое развито вътрешно познание, което да се самооплоди от вътре-присъствието на Духа на Бога в Мелхола. Т.е тя остава без плод. Това се случва, когато гледаш през очите "преднамерно", "нечисто". Децата виждат в пъти повече, но без съзнание. А възрастния има опасност да състари, пресуши живото възприятие, въпреки и тъкмо поради преднамереността на знанието, посадено без вътрешни корени, познанието на ума, където и започва зацапването и някои остаряват точно така. Остават на ниво "предрасъдачно" знание, неоплодено от Духа.
...

Така че, възприемането на Светинята работи с обратен знак на "присвояването" на Светинята, чрез манипулация на Съзнанието (вз. Ритуали)!

Едното е Живо общение с Бога, а другото е кражба и се плаща и от тялото и от цялата система на обвързаните със завзетото знание, защото не е Познание, а мъртва буква! Мъртвото ражда мъртво, а Живото - живо. Родено в Живот, изтеглно чрез осъзнанието на "провидяното" от тление - безсъзнание, творението се преобразява и овладява познанието през себе си. (от човека до всяка потънала в тление прашинка светлина). Тъй като всичко е отражение на Висшето Съзнание, то Бога е Чисто съзнание. И безсъзнателно, чрез плода на наркотичната зависимост не може да бъде възприет.

***

По повод "психедиличния транс" един виц, за Добро Утро:

Иисус слязъл на земята да види как живеят хората, след като свършил работата на Кръста. Видял двама свиват. Те го поканили, щото той ги поздравил и седнал до тях, а те заявили, че тревата е мноого добра. Пушили си и си блеели, обаче Господ нали е бог, не Го лови и му станало скучно, нарушил тишината и тръгнал да се представя, казал: - "Вие знаете ли аз кой съм?", а те "Кой си, кой си, айде казвай", Иисус отвърнал: "Аз съм, бе момчета, не ме ли познахте, Господ Съм - Иисус Христос!".... Тея се изкефили: "Е, брат, виде ли сега, че коза е мноого як!"
Мила

 • Гост

λ:
 :)
Цитат
Това са стандартни изображения, които се виждат при приемането на психеделични наркотици.


А това е не е от " приемането на психеделични наркотици.", пише си : Channelling God From Within: Viktor Schauberger- Nature Was My Teacher
:
https://www.pinterest.com/explore/viktor-schauberger/Може да сравним с илюстрациите в предходния ми отговор, да не ги добавям отново.

Тези картинки описват процеса на вдишване и издишване за една Система. От момента, от който тя се самоизплюва от себе си, до момента, в който се припознава със себе си вътре в лоното на безвидното, неотразено! Всичкото случване е вече случено! Тук се разиграват много-позиционно едни и тоже моменти, отразяващи разпнатата светлина на координатата пространство/време. Матрицата-Пелена, описвана в митологията като Було на Богинята (забулената Изида).
Тази пелна не отпада посредством никакви психоделични манипулации, напротив. Но веднъж свали ли се булото нищо не остава потулено!

Лука:

 [8:16]  И никой, като запали светило, не го захлупва със съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат. 
 [8:17]  Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.
 [8:18]  Внимавайте, прочее, как слушате; понеже, който има, ще му се даде; а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. 
 
Защо е казано това? Тези, които ползват "опиум", за да провидят виждат точно толкова, колкото представи ражда и играта на светлина и сянка, свойствена за тази отделеност тук в плътните светове. Играта не свършва за зависимия! Точно обратноторсе случва, в секундата в която като в миг падне пелената, матрично оформяща осезанието на сетивата. Тогава взора се отправя навътре и все навътре, трезво и ясно и стига до първия си миг, ражда се в ново озарение, веднъж като за първи път. И да, както го описа Psyhea може да бъде сравнено с това, което човеците наричат любов, но тази любов е като извор, който прибавя и нищо не взима, а реставрира.

 Точно обратен е принципа на наркотичната зависимост, при която човека е постоянно увлечен да "добавя" нещо в себе си, уж да си "помогне", но всъщност по този начин обезсилва все повече и повече полето на своето възприятие, докато го деформира, от което изпитва паника и страх. И нищо не вижда освен ужаса си, собствения му ужас, който се явяна в атавиистични образи, отразявайки, сигнализирайки, че човека не се справя сам, ужаса на отделеността... И търси да нахрани бездната в себе си. И понеже губи усет за нуждата си, съответно на това консумира безразборно, и отново и отново замърсява вътрешния си усет, защото всички тези осезания се случват вътре в човека, и замърсена неговата среда изнася от себе си навън Представата за своя истина, дори не и своята истина, защото това е истината на "психичното влияние" (субстанция, секта, влияние, чужди, несвойствени мотиви, невъзможни отговорности, идеи и присъствие, често определяно като демонизъм, а всъщност неумение на човека да пребивава в себе си със себе си, поради което избира да се замени с нечия "сила"/авторитет/църква/идол/субстанция/"любов" и прочие).

Разликата помежду Христос като вътрепребиваване в Себе си - в Бог, и въздействието на "леките наркотици" е от Небето до Земята и Обратно. Защото не може да бъде сбъркано, точно както слуха отличава минорен и мажорен тон, изсвирени на пианото. Мажорен е този, който звучи ведро, приповдигнато, минорнен е този, който те изпълва дори с леки съмнения дали не носи тъга!

И така това, което идва Свише не отнема и йота, а прибавя, завихря колелата на нашата система и отпушва замърсените зони. Наркотик е всичко, което отнема и замърсява вътрешната среда. Корена на фалшивото прозрение изгаря при досег с Христовото Присъствие.


Дори само един пример би бил достатъчен, за да разберем, че всяко - от прашинката -човека-космическото "тяло", звездите и прочие, са всъщност едно и също превръщане. И съответно и локално, за всяка система те изминават един и тоже път - от най-ниската точка на проникване на светлината до най-вътрешното си лоно, всяко преминава по един и същи Път - от Α до Ω.


Ето пътя на това малкото сферично образувание е същия като на ето това:

****

λ, Намирам за необходимо да се прегледат сведенията ти за манипулиране на съзнанието, посредством вложените в музиката и изобщо втъканите посредством човешката система на възприятие "несвойствени" циклични, наркотични, впримчващи модели на осезание.

Това би могло да се превърне в исторически обзор (карта) на средствата за Изкривяване/"Инквизиране" не само на възприятието, но и на генетичния фактор, тъй като всичко от тъканта до менталното представлява вибрационно поле. А звука е отразено свойство на светлината, при прехода и от безвидност в сетивно присъствие. И съзнанието може да бъде директно управлявано звуково. Както и мисълта би могла да стъкми, да притвори една идея във форма.


λ

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Мила, оставам с впечатлението, че приемаш психеделичните наркотици за мръсна дума.

От моята гледна точка, няма никаква разлика по какъв начин човек ще види във вътрешния си свят въпросните изображения. Според мен е от значение единствено това дали се ползват модерни, или архаични описания и нарисувани изображения, защото новите са много по-подробни и разбираеми.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Ето това се доближава най-много до Ануто по начинът по който го виждам в главата си...И ореола си му е на място:)
Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Мила, оставам с впечатлението, че приемаш психеделичните наркотици за мръсна дума.

От моята гледна точка, няма никаква разлика по какъв начин човек ще види във вътрешния си свят въпросните изображения. Според мен е от значение единствено това дали се ползват модерни, или архаични описания и нарисувани изображения, защото новите са много по-подробни и разбираеми.


Знаеш ли колко пъти съм се чудила,дали всичко не е плод на въображение и подсъзнание?


Обаче,смущаващото е,че съзнанието ми рисува детайли,които не съм виждала и нямам предварителна информация за тях.


Като например тва,че нишките са като мех на акордеон,първоначално изобщо не зацепвах,защото не разбирах,че всъщност "гледам стената" на Ану,чудех се какъв е този солей дето ми е пред очите..Имаше едни плисирани поли,така им викаха,солей..


После то хубаво,може подсъзнателно на база инфо,да съм си съчинила,тва,че трите нишки за точно в тези три цвята,щото нали,чакри,цветове..ясна работата..
Обаче,буквално го виждах как се променя подребата на тези три цвята,а никъде не съм чела за това..


Не знам,без майтап,и аз много се чудя..


Ако има интерес ще кача примери от споменатото трако-българско лингвистично наследство.


Давай,качвай,няма кво да се чудиш..
« Последна редакция: Март 12, 2018, 08:54:26 pm от Psyhea »

Мила

 • Гост
Мила, оставам с впечатлението, че приемаш психеделичните наркотици за мръсна дума.

От моята гледна точка, няма никаква разлика по какъв начин човек ще види във вътрешния си свят въпросните изображения. Според мен е от значение единствено това дали се ползват модерни, или архаични описания и нарисувани изображения, защото новите са много по-подробни и разбираеми.

Само, че абстракциите често нямат езика на новото. Без езика на абстракциите информационната верига по трасето се прекъква, точно както ако речеш, че няма подсъзнание и съзнание или общо информоционно поле, което не ги разграничава в себе си. Чрез езика на абстракциите провиждаш и ако вместо да осъдиш абстракцията я преведеш научно, тогава тя би имала смисъл.

Аз не претендирам нито за научен ценз, нито стил, но често най-ценните идеи се раждат в дивата среда на абстракциите Ако бъдат уловени и съответно оплодени от осъзнанието, този абстрактен език на видения и прозрения започва да става рационален и вече погледа се изнася и навън към дневното, но в пъти по-ясно, докато в един момент колeбанието помежду абстракция и прозрение се слее в една мигновенност. Тогава виждаш и абстракцията и нейната проява в дневното поле. Разчиташ езика на матричното основание.

Тагове към темата: