Apocryphal Academy

Автор Тема: Живота е реален  (Прочетена 1283 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Мила

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #30 -: Юли 12, 2018, 11:28:50 am »
Twin Peaks: Fire Walk With MeKermode Uncut: Film Club - Twin Peaks: Fire Walk With Me

Всъщност не съм гледала Twin Peaks. Филма е от 'моето време', но навремето ми се видя толкова тягав и натрапчив, че още с първите епизоди спрях да го следя. Към днешна дата обаче намирам, че това е пропуск. В онези времена не разполагахме с интернет... Нямаше начин да върна кадър и да го прегледам. До голяма степен споделям мнение, което не е мое, а на известен актьор - " Публиката също режисира филма" (М. Брандо), тогава, когато режисьора го е поднесъл, когато е казал своята последна дума... Тази дума продължава да твори, през прочита на зрителите.
Изречението, заглавното изречение - Twin Peaks: Fire Walk With Me извиква у мен една единствена асоциация - 'кулите близнаци' - огън - 9/11... Това е разбира се отново някакво лично усещане, по всяка вероятност нямащо общо с реалността. Но усещането си стои и аз ви го споделям, в случай че някой има свое критично мнение и е готов да го сподели.

Аз имам смътен спомен, че λ навемето по повод разискване на тема, спомена интересни данни за Дейвид Линч. Въпросът, доколкото имам спомен се въртеше около филма "Човекът Слон". Аз моля λ да сподели с две думи, (ако се сеща и има възможност), тъй като знам, че е твърде зает.
 λ, Тогава ти спомена интересен ритуал, свързан със слона... Не помня повече за съжаление. Дейвид Линч е режисьор и на филма
" Човекът Слон "

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Wikipedia (" Човекът Слон " )

„Човекът слон“ (на английски: The Elephant Man) е американски драматичен филм от 1980 година, режисиран от Дейвид Линч. Сюжетът е базиран на биографията на Джоузеф Мерик, човек с тежки физически увреждания, живял в Англия в края на 19 век. Главните роли се изпълняват от Антъни Хопкинс, Джон Хърт, Ан Банкрофт, Джон Гилгуд и Уенди Хилър. Филмът постига голям успех сред критиката и публиката и е номиниран за осем награди Оскар, включително за най-добър филм.

Mark Kermode reviews David Lynch's Inland Empire

Вижте. Имам огромното желание да преведа всяко видео, което поставям и, което нямам възможност да преведа към момента. Но щом е в темата, рано или късно ще потърся начин да го преведа ако насетне сметна, че носи информация по основната линия, която изследвам. Извинявам се на четящите, които не разполагат с възможността да вникнат в това, което се говори, когато е на чужд език. За мен самата също е невъзможно да разбера всяка дума. Още повече пиша за Туиин Пикс, цитирам данни за филм, чийто сюжет не познавам... Но символите са красноречиво крещящи в този филм. Аз лично пре-преглеждам не-еднократно един и същи материал. Така че в един момент ще обобщя данните, дори към момента да са хаотично нахвърляни.


_________________________________________________________________
P.S: Ето какво ми напомня 'идеята', която стои в  "Туийн Пикс" -

http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=329.0
ИНТЕРВЮ: Циско Уийлър разказва за себе си и майндконтрола на илюминати
----

Julee Cruise - The Nightingale HD

« Последна редакция: Юли 12, 2018, 11:37:08 am от Мила »

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #31 -: Юли 12, 2018, 07:16:05 pm »
Цитат
                                                           
The Ultimate Esoteric Guide to Twin Peaks


езотерично ръководство за Twin Peaks
‘I learned that just beneath the surface there’s another world, and still different worlds as you dig deeper.’ – David Lynch

Научих, че точно под повърхността има още един свят и все още различни светове, докато копаете по-дълбоко. "- Дейвид ЛинчIf you’ve ever sensed the flimsy, thin veneer of what parades itself as the good ole US of A, and felt a bit like you’ve been sold a fake, then David Lynch’s Twin Peaks is a series you must see. More like an initiatory experience than a mere television series, Twin Peaks functions as a hilariously terrifying vision of the real America lurking in the seedy underworld beneath the façade of white picket fences, much like the picturesque severed ear on the beautiful lawn in his celebrated 1986 comedic horror, Blue Velvet. Twin Peaks might even properly be titled an esoteric dark satirical soap opera. There are countless reviews, essays and analyses of Lynch and Twin Peaks, but almost all miss the complex system of symbols and hidden meanings that relate directly to high level occultism.


Ако някога сте усетили крехкия, тънък фурнир на това, което се представя като добро олио на А и сте се чувствали малко, сякаш сте продадени на фалшива, тогава Twin Peaks на Дейвид Линч е серия, която трябва да видите. По-скоро като инициаторско изживяване, отколкото обикновена телевизионна серия, Twin Peaks функционира като весело ужасяваща визия за истинската Америка, която се крие в мрачния подземен свят под фасадата на белите огради, подобно на живописното отрязано ухо на красивата морава през 1986 комедията на ужасите, Blue Velvet. Twin Peaks може дори да се нарече езотерична тъмна сатирична сапунена опера. Съществуват безброй рецензии, есета и анализи на Lynch и Twin Peaks, но почти всички пропускат сложната система от символи и скрити значения, които се отнасят пряко до окултизма на високо ниво.


     

Before we go there, we must discuss set and setting: Twin Peaks is aptly described as quintessential Lynch. Fans often speak of scenes being “Lynchian,” but nothing stands out with that epithet better than this surrealist, neo-noir melodrama that magically captures the spirit of America itself. Differing from later Lynch focused on Hollywood (which is itself the Inland Empire), Twin Peaks is more akin to his 1990 film, Wild at Heart,in its presentation of America in miniature. Like later Lynch films, however, Twin Peaks does share its deeper occult symbology with films like Lost Highway, Mulholland Drive and Inland Empire. In this analysis, we will delve even deeper into that unique place, the subconscious dreamscape of Lynch, and decode the scenes and images many still find mystifying 25 years later.
Worth mentioning before delving into the narrative itself is Lynch’s preferred style.  Part horror, part neo-noir, part comedy, part melodrama and part soap opera, the Lynch/Frost collaboration collates a vast array of Hollywood classics, from Hitchcock “doubling” to Otto Preminger’s 1944 noir classic, Laura.  Parallels between the myna bird from Hitchcock’s The Birds,and the hard-hearted detective who finds himself taken with an apparently murdered Laura, abound, and Lynch intentionally includes countless parallels to sprinkle his work deriving from the Golden Age of cinema.
As we enter the world of Twin Peaks, protagonist Agent Dale Cooper (played by Kyle MacLachlan) arrives to investigate the enigmatic murder of popular high school blonde babe, Laura Palmer (played by Sheryl Lee). Based on an unsolved murder from Twin Peaks co-director and creator Mark Frost’s hometown, Laura will function as the focal point for the show’s arc. However, as Agent Cooper unravels the actual story of Laura’s demise, the truth involves a much wider conspiracy than originally conceived. With his unorthodox divinatory methods of solving crime, Cooper astounds local law enforcement with the concept of utilizing synchronicity to associate similar names with inanimate objects in a game of rock toss.  This odd practice will configure Cooper as both a classic pulp detective figure along the lines of Sam Spade, but also grant a mystical side from which he will draw to peer into the psychosphere. Couliano writes, citing Eliade of the shaman in descriptive terms that capture the spirit of a Lynch work:
“Mircea Eliade defined shamanism not as religion properly speaking, but as a “technique of ecstasy,” a system of ecstatic and therapeutic methods whose purpose is to obtain contact with the parallel universe of spirits and to win their support in dealing with the affairs of a group or of an individual.” (Out of This World, pg. 38) 
Преди да отидем там, трябва да обсъдим набор и настройка: Twin Peaks е подходящо описан като типичен Линч. Често се говори за феновете сцени са "Lynchian", но нищо не се отличава с това епитет по-добре от предприя сюрреалист, нео-ноар мелодрама Това магически улавя духа на самата Америка. За разлика от Lynch се фокусира върху по-късно Холивуд (което е самата Inland империя), Туин Пийкс е по-близко до Негово 1990 филм Диво сърце, в своята презентация на Америка в умален вид. Подобно на по-късните филми на Линч обаче Twin Peaks споделя своята дълбока окултна символика с филми като Lost Highway, Mulholland Drive и Inland Empire. В този анализ, ще се рови по-дълбоко в това уникално място, на подсъзнателно dreamscape на Линч и декодира сцени и образи мнозина все още намират загадъчно 25 години по-късно.
Заслужава да се спомене, преди да се впише в самия разказ, е предпочитаният стил на Линч. Част ужас, част нео-ноар, част комедия, част мелодрама и част сапунена опера, на Линч / Frost обобщава широк спектър от сътрудничество с холивудски класики от Хичкок "Удвояване" до 1944 ноар класически Ото Премингер на Лора. Паралели между най майна птицата от Хичкок птиците и коравосърдечен детективът се оказва взето СЗО С очевидно убита Лора, изобилстват и Линч умишлено включва Безбройни да ръсят работата му паралели, произтичащи от Златния век на киното.
Тъй като ние влиза в света на Туин Пийкс, Действието на филма Агент Дейл Купър (Кайл Маклоклан играе от) пристига за да разследва убийството на загадъчния популярен гимназията блондинка маце, Лора Палмър (Шерил Лий играе от). Въз основа на неразкрито убийство от Туин Пийкс сърежисьор и родния град създател Марк Фрост, Лора ще функционира като фокусна точка за дъга на шоуто. Въпреки това, докато агент Купър разкрива текущата история за смъртта на Лора, истината включва много по-широко конспирация, отколкото първоначално е замислена. Гадателски със своя нетрадиционни методи за разкриване на престъпления, правоприлагането Cooper Local смайва с концепцията за използване на синхронност да се сдружават имена като обекти в неодушевен с игра на хвърляне на чоп скала. Тази странна практика ще конфигурира двата Cooper като класически маса детектив фигура по линията на Сам Спейд, но и от безвъзмездни мистична страна, която ще се направи, за да надникне в Psychosphere. , Пише Couliano, цитирайки Елиаде от шамана с описателни термини, които улавят духа на една работа на Линч:
"Мирча Елиаде е определено шаманизъм не като религия правилно казано, но като" техника на екстаз, "система от екстатични и терапевтични методи, чиято цел е да се получи контакт с паралелния свят на духове и да спечели Тяхната подкрепа в работата си с делата на група или индивид. "(Извън този свят, стр. 38)
Bad Laura and her double, the good girl Maddy Ferguson.
Bad Laura and her double, the good girl Maddy Ferguson./Лошата Лора и нейното двойно, добро момиче Мади Фъргюсън.As I commented in previous analyses, Lynch, through Cooper, is drawing on a highly complex and deeply rooted eastern notion of formal and essentialist association that extends beyond immediate space and time. The stage is thus set for Cooper to be much more than a clever detective, but rather we see the emergence of his role as an other-world traveling shaman. Later in the series, his spiritual “gifts” are noted by Native American deputy Hawk and General Briggs, where Cooper is eventually revealed to be the one who can travel to, and call, between the worlds, fulfilling the role of the magician from the series’ famed tagline below, “fire walk with me.”  This is the role of the shaman I described in reference to Lost Highway, citing Levenda’s analysis:
Както споменах в предишни анализи, Линч, чрез Купър, черпи от една много сложна и дълбоко вкоренена източна представа за формално и есенциално сдружение, което се простира отвъд непосредственото пространство и време. Сцената е такава, че Купър да бъде много повече от умния детектив, а по-скоро виждаме появата на неговата роля като шаман, пътуващ в друг свят. По-късно в поредицата неговите духовни "дарове" се отбелязват от местния американски заместник-хоук и генерал Бригс, където Купър в крайна сметка е разкрит, че може да пътува и да се обади между световете, изпълнявайки ролята на магьосника от поредица от прословути слобове по-долу, "походка с мен". Това е ролята на шамана, който описах в литературата за изгубената магистрала, цитирайки анализа на Левденда:


Famed comparative religion scholar Ioan Couliano's "Out of This World" chronicles the history of other-worldly planes and shamanic journeys in the same fashion Lynch presents.
Famed comparative religion scholar Ioan Couliano’s “Out of This World” chronicles the history of other-worldly planes and shamanic journeys in the same fashion Lynch presents.
Известният сравнителен религиозен учен Йоан Кулиано "Извън този свят" описва историята на плановете на другите светове и шаманските пътешествия по същия начин, по които се представя Линч.


In Twin Peaks, it is the light in the morgue over the place where the body of Laura Palmer had been kept, and which is then visited by Mike, the one-armed man, who recites the famous poem

“Through the darkness of futures pastThe magician longs to see;One chants out between two worldsFire walk with me.’”

"Чрез тъмнината на бъдещето
Магьосникът чака да види;
Човек пее между два свята
- Огън разходка с мен.
There, in a strange little verse, we have the key to unlocking the mystery not only ofTwin Peaks but virtually all of Lynch’s films: the suspension of normal laws of time (“futures past”) and the idea that the magician lives “between two worlds.” The suspension of normal, linear narrative event in favor of a dreamlike, hallucinatory set of images that are taking place all over the fourth dimension is part of Lynch’s appeal as a director, and part of what makes his films so frustrating to the filmgoer. His realization that there are two worlds, and a place to stand between them, is what contributes to his aura as a modern, twenty-first century initiate of the Mysteries, for that is what “mystery” films are: elucidations of the core Mystery behind reality.” (Sinister Forces, Vol. 3, pg. 151).
Там, при странна малка гледка, имаме ключ за отключване на мистерията не само на пиковете на Тин, а на почти всички филми на Линч: суспендирането на нормалните закони на времето ("миналото") и идеята, че магьосникът живее "между двама световете ". Преустановяването на нормалното линейно наративно събитие в полза на съновидения халюцинален набор от образи, които се провеждат в цялото четвърто измерение, е част от призива на Линч като директор и част от това, което прави неговите филми толкова разочароващи за filmgoer. Неговото осъзнаване, че има два свята и едно място, което да стои между тях, е това, което допринася за неговата аура като модерен началник на мистериите от XXI век, защото това са "мистериозни" филми: изясняване на основната мистерия зад реалността "(Sinister Forces, том 3, стр. 151).And this forms the solution to Lost Highway, as well. The shamanic and magical elements are here in full force, as Fred is a character trapped in different psychical worlds that seem to unfold and envelop other psyches, as we will see.”
Interpreting Twin Peaks accurately involves understanding the notion of “twilight language,” or Sandhyabhasa. It is my contention that Twin Peaks should be read in this way, as if the series itself were a yogic text, and this is natural given Lynch’s (and Agent Cooper’s) preference for eastern meditation. Indian scholar Vijay Mishra comments on the ambiguous semiotic discourse involved in twilight language as follows:
“Tantric texts are often composed in an intentional language (Sandhyabhasa), a secret, dark, ambiguous language in which a state of consciousness is expressed by an erotic term and the vocabulary of mythology or cosmology is charged with Hathayogic or sexual meanings. According to Eliade…it is translated “enigmatic language” and Max Muller called it “hidden language….All the works of Sahajayana are written in the Sandhya bhasa…of light and darkness…partly light, partly darkness; some parts can be understood, while other parts cannot.” (Devotional Poetics and the Indian Sublime, pg. 221)
И Това представлява решението на Изгубената магистрала, както добре. Шаманските и магически елементи са тук с пълна сила, като Фред е герой в капан в различни светове Психо Това изглежда да се развива и да обгърне други психика, както ще видим. "
Туин Пийкс Точно устен превод Включва разбиране на понятието "полумрак език", или Sandhyabhasa. Това е твърдението ми, Туин Пийкс, че трябва да се чете по този начин, както ако самата серии бяха йогийски текст, и това естествено се има предвид (и Агент Купър) предпочитание Линч за източна медитация. Индийски учен Виджай Мишра Коментари по двусмислен семиотичен дискурс Участва в полумрак език, както следва:
"Често тантрически текстове са съставени в умишлено език (Sandhyabhasa), една тайна, тъмна, двусмислен език в състояние на съзнанието, което се изразява с еротичен срок и речника на митология или космологията е обвинен в Hathayogic или сексуални значения. СПОРЕД Елиаде ... това е преведена като "загадъчен език" и Макс Мюлер го нарича "скрит език ... .Всички делата на Sahajayana са написани в Sandhya Bhasa ... на светлината и тъмнината ... отчасти светлина, отчасти тъмнина; някои части може да бъде разбрана, а други части не могат. "(Църковни индийски Поетика и Sublime, стр. 221)
Cooper utilizes a form of divination through free association and synchronicity.
Cooper utilizes a form of divination through free association and synchronicity.Cooper’s methods of reading dreams and visions and omens becomes an insight into the metaphysics of Twin Peaks, which are very much in line with the presentation here at JaysAnalysis. From the film Twin Peaks: Fire Walk with Me, we are given the impression that Laura’s spirit has summoned Cooper from the FBI to come and investigate. Consistently through the series Cooper receives messages and clues from this spirit realm, or what might accurately be called the aether or astral realm.
As he sleeps, his higher self enters this realm and communicates with an assorted cast of shades, ranging from Laura Palmer, a young version of David Lynch, a midget known as “The Man from Another Place” (played by Michael J. Anderson), and a giant. Channeling these entities, Cooper gradually unravels the twilight language script behind the wooded Washington city, and we, the viewers, embark on the same initiatic journey of decoding the script as Cooper.
From reading the simulacra within simulacra, Cooper begins to discover the secret of Twin Peaks involves the black market, where town tycoon Ben Horne organizes and controls local prostitution, gambling and drug running through his private club, One Eyed Jacks. The nomenclature here is significant, as town oddball Nadine only has one functioning eye, and later dissociates to a younger version of herself, as well as possessing excessive strength. Nadine functions as a comic foil to Laura, but her initial psychosis and dissociation to a different persona is a key to Laura Palmer, as we will see.
Методите на Купър за четене на сънища и видения и знак става прозрение на метафизиката на Twin Peaks, които са много в съответствие с представянето тук в JaysAnalysis. От филма Twin Peaks: Fire Walk with Me, имаме впечатление, че духът на Лора призова Купър от ФБР да дойде и да разследва. Постоянно чрез поредицата Купър получава послания и улики от това духовно царство или какво точно може да се нарече етер или астрално царство.
Както вече спи, Неговата висока самооценка Въвежда предприя сфера и комуникира С разнообразни гласове на нюанси, вариращи от Лора Палмър, млада версия на Дейвид Линч, джудже, известен като "Човекът от друго място" (изигран от Майкъл Джей Андерсън) , и гигант. Channeling тези обекти, Купър постепенно разкрива шрифта скрипт език зад залесения град Вашингтон, а ние, зрителите, се впускат в едно инициаторско пътуване на декодиране на сценария като Купър.
От прочитането на Simulacra подобия В Купър започва да открият тайната на Twin Peaks включва черния пазар, гр магнат Къде Бен Хорн Местните организира и контролира проституцията, хазарт и наркотици минава през личния му клуб, с едно око крикове. Номенклатурата тук е значителна, тъй като градската приказка Надин има само едно функциониращо око и по-късно се отделя от по-младата си версия, както и притежава прекомерна сила. Надин функционира като комично фолио на Лора, но първоначалната й психоза и дисоциация с друг човек е ключът към Лора Палмър, както ще видим.
One Eyed Jack’s the locale of Ben Horne’s (played by Richard Beymer) control of vice, with connections to larger criminal mafia organizations personified in the characters of the Renault brothers. Horne’s network includes the legitimate face of several businesses in town, from the Great Northern Hotel, to Horne’s Department Store, while secretly there is a nearby casino and cathouse. While not directly involved in the occult, Horne is the archetypal 80s businessman, who had no direct involvement in the murder of Laura Palmer. While briefly accused of the murder, the reality surrounding Laura is much darker and complex.
Cooper discovers through the eventual disclosure of Laura’s secret diary that she had been raped since age 12 by her father, Leland (played by Ray Wise) and a spirit named “Bob.” Bob is a former killer who has become a demon in the afterlife and possesses individuals such as Leland, and later Windom Earle, to commit crimes such as pedophilia and sacrificial murder.  I have detailed the reality of this frightening process of dividing the psyche through trauma here, and for a comprehensive understanding of what has happened to both Laura and Leland, I recommend reading that essay.  Concerning alters and the split psyche, I noted:
Един Eyed Джак локала на Бен Хорн (в ролята на Ричард Beymer) Контрол на заместник, с връзки към по-големите престъпни мафиотските организации в лицето на героите на братята Renault. мрежа Хорн включва законен лицето на няколко предприятия в града, от Great Northern Hotel, за да Department Store Хорн, докато там е наблизо Тайно казино и cathouse. Макар да не е замесен в окултизма, Хорн е бизнесменът на архетипа, който не е имал пряко участие в убийството на Лора Палмър. Макар че накратко обвинявани за убийството, реалността около Лаура е много по-тъмна и сложна.Купър открива чрез евентуалното разкриване на тайна дневник на Лора, че тя е била изнасилена, тъй като на 12 години от баща си, Leland (изигран от Рей Уайз) и дух на име "Боб". Боб е бивш убиец, който е станал един демон в задгробния живот и притежава лица като Лиланд, а по-късно и Windom Earle, за извършване на такива като педофилия и убийство на жертви. Аз подробно реалността на предприя страшно процес на разделяне на психиката чрез травма тук, както и за цялостно разбиране на това, което се е случило с Лора и Leland двамата, аз препоръчвам да четете това есе. По отношение на промените и разделената психика, отбелязах:
Black market control of the vices through Ben Horne's One Eyed Jack's. Jack is a perennial term for the devil, and the single eye symbolism mirrors that of Nadine.
Black market control of the vices through Ben Horne’s One Eyed Jack’s. Jack is a perennial term for the devil, and the single eye symbolism mirrors that of Nadine.


Черният пазарен контрол над пороците чрез единствения Eyed Jack's на Бен Орн. Джак е многогодишен термин за дявола, а символът на едно око огледа това на Надин.“


Considering specifically the fragmentation of the psyche, the extreme versions appear in the diagnoses of MPD/DID and schizophrenia, with the unifying factor being sever trauma, often in childhood.  Trauma later in life appears in “Post-traumatic Stress Disorder,” with the same patterns of dissociation and fragmentation and psychosis often appearing.  What is almost never discussed, though the evidence surfaces daily, particularly with former military and pop star circles are the realities of ritual abuse.  Having read several works on the subject, ritual abuse appears frequently in these cases, yet goes unmentioned in the mainstream.  This tide appears to be changing with the case of Jimmy Savile and his network, as even the mainstream media has been forced to report on the avalanche of officials involved in occultic and ritual abuse.”
Not only is there a black market of prostitution and the luring of young girls into porn, there is a cult that exists amongst Twin Peaks’ elite that formerly met in secret for ritual magick ceremonies. As the thread unravels, the spirit of Bob serves as the foot soldier for the Man from Another Place, organizing an occult marriage ceremony for the girls offered by Leland and other cult participants. Starting with drugs and porn, the girls are lured into prostitution and even hints of snuff films emerge.
Behind the cult is the real dark power behind Twin Peaks, the Black Lodge. In-between worlds, the Black Lodge bears a striking resemblance to irregular forms of masonry, known as Black Lodges, where dark arts are performed. The Black Lodge is also mentioned in Crowley’s novel, Moonchild, and the reports of Lynch asking his actors to speak and walk in reverse for filming the astral scenes in the lodge may have Crowleyan undertones, as well.  All of this is told in striking detail in Twin Peaks, as Cooper’s visions demonstrate a human sacrificial component. In other words, Bob is a demonic force subservient to the Man from Another Place, whose lust for “fun” involves rape, pedophilia and murder.  Also consistent in the narrative is old men who have their way with young girls, hearkening to the pedophilic.
"Като се има предвид фрагментацията Конкретно на психиката, екстремните версии се появяват в диагнозите на MPD / DID и шизофрения, с обединяващият фактор за това е прекъснат травма в детството често. Травма по-късно в живота, се появява в "пост-травматично стресово разстройство", с едни и същи модели на фрагментиране и дисоциация и психоза Често се появяват. Това, което е почти никога не дискутирани, макар повърхности доказателства дневно, особено по поп звезда и бивши военни кръгове са реалностите на ритуал злоупотреба. След като прочетох няколко работи по този въпрос, ритуални случаи на насилие се появява в тях често, но все пак отива неспоменати в мейнстрийма. Този прилив изглежда да е случай на преминаване на С Джими Савил и неговата мрежа, тъй като дори и основните медии е-е принуден да докладва за лавината на длъжностни лица, окултни и ритуал злоупотреба. "
е не само има черен пазар на проституция и подлъгване на младите момичета в порно, не е култ, който съществува между Туин Пийкс "Това елит се срещна в тайна в продължение на по-рано Magick ритуални церемонии. Както нишката се разплита, духът на Боб служи като войник крак за Човека от друго място, организиране на една церемония окултни брак за момичетата предлагани от Leland и други участници на култовите. Започвайки с наркотици и порно, момичетата са привлечени към проституция и дори намеци за смъркане филми се появяват.
Зад култа е реалната тъмните сили зад Twin Peaks, Черно ложа. In-между световете, Черно ложа поразително прилича на неправилни форми на зидария, известни като Черно ложи, където се извършват тъмните изкуства. The Black Lodge се споменава също в роман на Кроули, Moonchild, и докладите на Линч искат да говорят актьорите и ходи на заден ход за снимките на сцените в астрала на квартира могат да имат Crowleyan полутонове, както добре. Всичко това е в ярък детайл, разказана в Туин Пийкс, като видения Купър демонстрира човешки жертвеното компонент. С други думи, Боб е демонична сила подвластен на Човека от друго място, Чия жажда за "забавление" Включва изнасилване, педофилия и убийство. Също така последователен в повествованието е старите кучета, които са си проправят път с млади момичета, Като слушате в педофилия
The one-armed Gerard/Mike displays the cult's magickal ring.
The one-armed Gerard/Mike displays the cult’s magickal ring.


Едноръкият Герард / Майк показва магическия пръстен на култовия.In possessing individuals for the purpose of carrying out these acts, Bob captures the pain and misery stored in the “blood” of his victims and pours them out as a sacrificial offering to the Man from Another Place. In perennial demonology, this concept has many precedents, as the maleficent spirits feed on the pain and misery of the victims, parasitically.  WriterJustine Smith at SoundandSight.com comments from an aesthetic perspective:
“Then, of course we have Bob. For those unaware, the town of Twin Peaks is similarly populated by a spirit lodge that travels or is somehow engaged by electricity. One of its members, perhaps its leader is Bob, who menaces Laura throughout her life. She claims that he has raped her since she was twelve and is similarly violent. In this scene he is not only a stark contrast to the pink-childlike bedroom, but he is searching for her hidden diary. The fact that he mirrors her reaction is another mode of doubling commonly found in surrealist work, it suggests a deep connection between them, however unwilling.  Finally, we have the end of the scene where Laura’s father exits the house. Having already entered that space we are fairly certain that he wasn’t there before. Is Laura’s father and Bob one and the same?”
В Имат Граждани за целите на извършване на тези деяния, Боб улавя болката и нищетата съхраняват в "кръвта" на жертвите си и ги излива като жертвоприношение на човек от друго място. В многогодишната демонология тази концепция има много прецеденти, тъй като лошите духове се хранят с болка и мизерия на жертвите, паразитно. WriterJustine Smith в SoundandSight.com коментира от естетическа гледна точка:
- Тогава, разбира се, имаме Боб. За тези, които не знаят, градът Twin Peaks е населен по подобен начин с духовна ложа, която пътува или по някакъв начин се занимава с електричество. Един от неговите членове, може би неговият лидер е Боб, който заплашва Лора през целия си живот. Тя твърди, че я е изнасилил, откакто е била на дванадесет години, и е също така насилствена. В тази сцена той не само е ярък контраст с розовата детска стая, но търси скрития си дневник. Фактът, че той отразява реакцията му, е друг начин на удвояване, който се намира в сюрреалистичната работа, предполага дълбока връзка между тях, колкото и да не желае. И накрая, имаме края на сцената, където бащата на Лаура излиза от къщата. Вече влезли в това пространство, ние сме сигурни, че не е имало преди. Дали бащата на Лорна и Боб са едни и същи?


The Garmonbozia/cream corn is the "food" of the pain and misery of the ritual sacrifice.
The Garmonbozia/cream corn is the “food” of the pain and misery of the ritual sacrifice.

Psyhea

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #32 -: Юли 12, 2018, 07:16:46 pm »
Цитат
The answer is yes to Smith’s question.  Specifically in the case of Laura, we find her youthful trauma from Bob/Leland has caused her to psyche to split into alters. This is revealed in the show explicitly, and more clearly in the film, where Laura demonstrates a duplicity of good girl/bad girl, detailing in her diary the trauma she was unable to cope with from her father’s own personality splits. Leland, just like Laura, was subject to a dual personality, with Bob eventually taking possession.
This is strikingly revealed in the driving scene in the feature film, where Leland encounters Gerard/Mike wearing the cult ring, functioning as a “trigger” for Laura and Leland to dissociate. Not only was Laura lured into the exploitative field of prostitution, she had been subject to ritual abuse. In this regard, the symbology of the ring suggests both the goat and the demonic, with inverted horns, as well as a ring, which in another sense is a group or cabal.  It also displays the different planes of existence and the portal between the two peaks, in a three-tiered sense of White Lodge, earth, and Black Lodge.Отговорът е да, на въпроса на Смит. Конкретно в случая на Лора, ние откриваме, младостта си травма от Боб / Leland е причинил й психика да се раздели на нива на ALT. Това се разкрива в шоуто изрично и по-Клиъри във филма, Лора Къде Демонстрира двуличието на добро момиче / лошо момиче, в дневника си подробно травмата тя не е в състояние да се справят с от собствени личностни разделя на баща си. Leland, точно като Лора, е била обект на двойна личност, с Боб В крайна сметка, като времето.
Това е поразително разкри в движещата сцена в игрален филм, Къде Leland срещне Жерар / Майк облечен култа на пръстен, като Функциониране "спусък" за Лора и Leland да се разграничи. Не само е Лора привлечени в областта на експлоатацията проституция, тя е била обект на ритуал злоупотреба. В тази връзка, символиката на пръстена Предлага двата козела и демоничното, с обърнати рога, както и пръстен, в друг смисъл Кой е група или интрига. Също така тя показва различни планове на съществуване и на интернет страницата Между двата върха, в три нива чувство за White Lodge, пръст, и Черно Lodge.


Note the sigil next to Cooper on the chalk board.
Note the sigil next to Cooper hanging on the chalk board.What almost all researchers have missed is the crucial imagery at the police station, where in the background Cooper and Sheriff Harry Truman have pieced together ritual magick sigils. Presumably connected to the crime scenes and former FBI Agent turned psychopath, Windom Earle, the ritual magick sigils are explained in a video of Earle describing tapping into the left-handed path power of the dark side, through the Black Lodge. The sigils in Twin Peaks are in fact sigils from Goetia, or the Lesser Key of Solomon, which specifically relate to the invocation of demons. Scorched engine oil throughout the series is a reference to the oil sludge found at Galstonbury Grove, the site of the forest portal which includes a reference to Arthurian mythology.Какво правиш? Какво ще правиш? Вероятно свързан с престъпните сцени и бивш агент на ФБР, превърнал се в психопат Windom Earle, ритуалните магически сигнали се обясняват във видеоклип на Earle, описващ потъването в левия път на тъмната страна през Черната ложа. Сигилите в Twin Peaks са всъщност запечатани от Готие, или от "Lesser Key of Solomon", която се отнася конкретно до призоваването на демони. Изгорялото моторно масло в цялата серия е позоваване на утайката от петрол, открита в Галстънбъри Гроув, мястото на горския портал, който включва позоваване на артрийската митология.
Symbolic sigils from the Goetia for the invocation of demons.
Symbolic sigils from the Goetia for the invocation of demons.

Earle arrives to capitalize on the dark forces in Twin Peaks, seeking the portal to the Lodge in the woods. Hovering over a pool of black, viscous oil, the portal is the site of ancient ritual practice, where gods and demigods are invoked. Lynch seems to be saying here that America is a land of primeval fallen forces that rule our present reality from just behind the veil. This is also the significance of the consistent red veil imagery, accompanying any entrance to the Black Lodge, and the planetary and astrological conjunctions that determine the opening of the portals to the next world. “Fear,” Cooper says, “opens the door to the Black Lodge, and love the doorway to the White.”
Also revealed in this association of dubious characters is Major Briggs, a military mystic whose belief in the supernatural leads to classified connections with Project Blue Book, and the military’s UFO research. In reality, Project Blue Book was a cover story for advanced technological testing of aircraft, yet even here we have a curious association, as Major Briggs’ classified work involves occult research. Briggs seems to be an approximation of the kind of real programs Jon Ronson describes in his Men Who Stare at Goats, where high level military and special forces soldiers participated in occult activities through theFirst Earth Battalion.
Earle arrives to capitalize on the dark forces in Twin Peaks, seeking the portal to the Lodge in the woods. Hovering over a pool of black, viscous oil, the portal is the site of ancient ritual practice, where gods and demigods are invoked. Lynch seems to be saying here that America is a land of primeval fallen forces that rule our present reality from just behind the veil. This is also the significance of the consistent red veil imagery, accompanying any entrance to the Black Lodge, and the planetary and astrological conjunctions that determine the opening of the portals to the next world. “Fear,” Cooper says, “opens the door to the Black Lodge, and love the doorway to the White.”
Also revealed in this association of dubious characters is Major Briggs, a military mystic whose belief in the supernatural leads to classified connections with Project Blue Book, and the military’s UFO research. In reality, Project Blue Book was a cover story for advanced technological testing of aircraft, yet even here we have a curious association, as Major Briggs’ classified work involves occult research. Briggs seems to be an approximation of the kind of real programs Jon Ronson describes in his Men Who Stare at Goats, where high level military and special forces soldiers participated in occult activities through theFirst Earth Battalion.Ърл пристига, за да се възползва от тъмните сили в Twin Peaks, търсейки портала към ложата в гората. Поставяйки се над басейн с черно, вискозно масло, порталът е мястото на древната ритуална практика, където се извикват богове и полубогове. Линч изглежда казва, че Америка е земя на първични паднали сили, които управляват нашата реалност от зад завесата. Това е и значението на последователните мрежови изображения, придружаващи всеки вход в Черната ложа, както и на планетарните и астрологични съюзи, които определят отварянето на порталите за следващия свят. - Страхът - отвърна Купър, - отваря вратата към Черната ложа и обичам вратата към Белия.
Също разкрити по този асоциация на съмнителни герои е майор Бригс военен мистична вяра в свръхестественото Чия води до връзки, класифицирани с Project Blue Book, и изследване на НЛО на военните. В действителност "Проектът" "Синя книга" беше покривало за усъвършенствани технологични тестове на самолети, но дори и тук имаме любопитна връзка, тъй като класифицираната работа на майор Бригс включва окултни изследвания. Briggs изглежда е приближение на действителния вид на програми Джон Ронсън опише Мъжете, които се взират в кози му, когато е на високо ниво военни и специални сили войници са участвали в окултни дейности през thefirst батальон Земята.
Ърл пристига, за да се възползва от тъмните сили в Twin Peaks, търсейки портала към ложата в гората. Поставяйки се над басейн с черно, вискозно масло, порталът е мястото на древната ритуална практика, където се извикват богове и полубогове. Линч изглежда казва, че Америка е земя на първични паднали сили, които управляват нашата реалност от зад завесата. Това е и значението на последователните мрежови изображения, придружаващи всеки вход в Черната ложа, както и на планетарните и астрологични съюзи, които определят отварянето на порталите за следващия свят. - Страхът - отвърна Купър, - отваря вратата към Черната ложа и обичам вратата към Белия.
Също разкрити по този асоциация на съмнителни герои е майор Бригс военен мистична вяра в свръхестественото Чия води до връзки, класифицирани с Project Blue Book, и изследване на НЛО на военните. В действителност "Проектът" "Синя книга" беше покривало за усъвършенствани технологични тестове на самолети, но дори и тук имаме любопитна връзка, тъй като класифицираната работа на майор Бригс включва окултни изследвания. Briggs изглежда е приближение на действителния вид на програми Джон Ронсън опише Мъжете, които се взират в кози му, когато е на високо ниво военни и специални сили войници са участвали в окултни дейности през thefirst батальон ЗемятаYet another sigil on the other side of the board.

Yet another sigil on the other side of the board.


Also relevant are the recent stories of high level ritual occultism and Satanism involving the Presidio and U.S. military elite. With the associations of high level military, ceremonial magick and ceremonies conducted on the west coast in the wooded groves, Bohemian Grove comes to mind, since one of the more famous taglines for the show is “The owls are not what they appear.” Lynch seems to be hinting that the real power structure in the soap opera charade that is America is actually subservient to dark forces beyond our plane of existence. Subservient to the demonic, the hypocritical face the establishment puts forward to cover the nefarious mirrors the dual level of reality in the world of Twin Peaks, and the spirit world of the Black Lodge that undergirds it.Важни са и последните истории на ритуалния окултизъм на високо ниво и сатанизма, включващи Президо и САЩ. военен елит. С асоциациите на военните, церемониалните магии и церемониите, провеждани на западното крайбрежие в гористите гори, Bohemian Grove идва на ум, тъй като една от най-известните заглавия за шоуто е "Бухалите не са това, което се появяват". изглежда, че намеква, че истинската структура на властта в шарадината на сапунена опера, която е Америка, всъщност е подчинена на тъмни сили извън нашата равнина на съществуване. Подсъдими за демоничните, лицемерното лице на предприятието се стреми да обхване злокобните огледала на двойното ниво на реалността в света на Twin Peaks и духовния свят на Черната ложа, който го подхранва.
As Earle attempts to concoct his own ritual by sacrificing Cooper’s love, Annie (played by Heather Graham), Earle specifies that it must be done in the Grove in the magick circle. Entering the circle leads to the aether, where symbolically the death of the Queen fulfills Earle’s simulacrum of utilizing playing cards. The playing cards also hearken back to One Eyed Jack’s, where fortune and fate are personified in the series as elemental spiritual forces of nature.  This focus on the elemental spirits is the reason for the Log Lady, whose sphinxlike intros to the show provide consistent clues to the overall narrative.
The Log Lady plays a minor role, but her comments on synchronicity, symbolism, and clues that point to forces of nature (Logs are wood, and thus the association with the hotel and the forest).  In the background of Twin Peaks we thus have a mix of the elements of the classic world: air, earth, fire, water and aether.  This elemental focus explains why Josie is trapped in the wood of the Great Northern Hotel, while others meet their demise in direct association with fire or burning exhaust and oil (Laura’s death).  In the ancient world, and equally true of the ancient far east, nature was not a collection of chaotic atoms bouncing around, but a vivid landscape populated by countless spirits, angels and demons.  It is this kind of world Lynch wants to be the backdrop for Twin Peaks.


Когато Ърл се опитва да съзерцава собствения си ритуал, като жертва любовта на Купър, Ани (в ролята на Хедър Греъм), Earle уточнява, че трябва да се направи в Гроба в магическия кръг. Влизането в кръга води до етер, където символично смъртта на Кралицата изпълнява Simulacrum на Earle за използване на карти за игра. Картичките също слушат обратно в One Eyed Jack, където съдбата и съдбата са олицетворени в сериите като елементарни духовни сили на природата. Този фокус върху елементарните духове е причината за "Лодж Лейди", чиито сфинксови интро на шоуто дават последователни сведения за цялостния разказ.
Логическата лейди играе второстепенна роля, но коментарите му за синхронност, символизъм и улики, които сочат към природните сили (дървените трупи са дърво и по този начин връзката с хотела и гората). На фона на Twin Peaks сме смесили елементите на класическия свят: въздух, земя, огън, вода и етер. Този елементарен фокус обяснява защо Джоузи е хванат в залеза на Големия Северен хотел, докато други се сблъскват със смъртта си в пряка връзка с огъня или изгаряне на отработените газове и маслото (смъртта на Лаура). В древния свят и също толкова вярно за древния далечен изток, природата не е колекция от хаотични атоми, които се подскачат наоколо, а жив пейзаж, населен с безброй духове, ангели и демони. Това е този свят, в който Линч иска да бъде фонът на Twin Peaks.


The mystical toponomy of the land is laid out well in this graphic, where we see the portal in the midst of the 3-tiered planes of the lodges and earth.
The mystical toponomy of the land is laid out well in this graphic, where we see the portal in the midst of the 3-tiered planes of the lodges and earth.
Мистичната топономия на земята е изложена добре в тази графика, където виждаме портала в средата на тристепенните планове на ложата и земята.

The infamous climax of the series features a Cooper who has lost his way through fear, with the real Cooper trapped in the Black Lodge, and Bob possessing Cooper’s body. Cooper’s curiosity and desire for knowledge of the beyond, and in particular the dark side, would lead to his demise in much the same way as Fred Madison in Lynch’s Lost Highway. Where the series began, with the possession of an initially good man, the series ends, with Cooper as a vessel of evil. What I described of Madison in Lost Highway is relevant in regard to Agent Dale Cooper:
“Lost Highway is therefore a non-linear, Neo-noir occult psycho-drama that looks at the dark side of the Hollywood underworld, where mafia, porn, crime and the occult are interwoven into a story about one man’s psychic journey down a lost highway of his own stream of consciousness and thought. As the viewer travels with Fred Madison down this road, we are brought back to the very point he began, and the cycle starts again. Packed with dualism, illusion and mystery, Lost Highway is about life and the dark side of our own inner underworld, the subconscious, which Lynch mystically links to others’.


Непознатата кулминация на поредицата е за Купър, който е загубил пътя си от страх, с истинския Купър, заловен в Черната ложа, и Боб, притежаващ тялото на Купър. любопитството и желанието на Купър за познаване на отвъдното, и по-специално, тъмната страна, ще доведе до смъртта му в много по същия начин, както и Фред Мадисън в Изгубената магистрала Линч. Когато започва сериала, с притежаването на първоначално добър човек, сериите завършват, а Купър като съд на злото. Описаното от Мадисън в "Изгубената магистрала" е от значение за агента Дейл Купър:
"Изгубената магистрала следователно е нелинейна, нео-ноар окултна психо-драма, която изглежда най-тъмната страна на Холивуд подземния свят, къде мафия, порно, престъпност и окултното се преплитат в една история за един психически пътуване на човека, за да се изгубил магистрала на собствения си поток от съзнание и мисъл. Тъй като зрителят пътува с Фред Мадисън по този път, ние се връщаме в самото начало и цикълът започва отново. Снабден с дуализъм, илюзия и мистерия, Изгубената магистрала е за живота и тъмната страна на нашия собствен вътрешен подземен свят, подсъзнанието, Което Lynch мистично линкове към други "..


The good Cooper with Laura in the Black Lodge.
The good Cooper with Laura in the Black Lodge.If we fail to realize the reality of these evils, such as possession and the mysteries of the subconscious, are we liable to be trapped like Fred in our own madness? His name itself is a clue –“Madison,” symbolizing his descent into madness, as “Alice,” Renee’s alter, brings to mind Alice in Wonderlandand alternate worlds and personalities. Was Alice a victim of mind control like Fred, or were they both willing accomplices of evil? Will the obsession with the Hollywood celluloid videodrome and its cousin, the now omnipresent surveillance society, bring us truth, or more likely a descent into madness, depersonalization and dissociation like Fred? Either way, Lynch is forcing us to examine that at base, reality and the psyche are still mysteries to be decoded.”
In the series finale’s strange ending sequence, Cooper discovers Bob has possessed Earle and has organized the last round of murders.  Earle tries to steal Cooper’s soul, but Bob steps in to claim his rights on Earle’s soul. Cooper confronts the his unconscious shade self as well as facing up to his responsibility for past deaths.  Cooper ends up trapped with Annie and Laura in the Black Lodge as a demonic Bob/Cooper takes possession of Cooper’s “vessel.”  Worth noting here is that in the feature film, Laura’s initial journeys into the dreamscape/astral realm result in an encounter with Annie, who says she is “with Laura and Agent Cooper.”  And as was the case with Mulholland Drive, electrical phenomena and static charges tend to accompany the manifestation of other-worldly spirits.  The Black Lodge members appear to travel through electricity, and manifest in physical form like the Cowboy in Mulholland.
In conclusion, the return of Twin Peaks seems to have even been predicted through Laura in the Black Lodge 25 years ago.  Amazingly, Laura tells an aged Cooper “I’ll see you again in 25 years,” hinting that it would return.  With the recent announcements of Showtime picking up the reboot, we can expect an even deeper foray into the unconscious – both of Laura and Cooper.  Whether the show returns or not, with the original series and film, we have an amazingly precise window into the real America, a land haunted by the primal, elemental spirits of the past, and controlled by a cult that adheres to these ancient beliefs.  The American power elite really are like Ben Horne, subservient to preternatural forces they cannot control, and behind this veil of obscurity lies an occult elite, whose power seems to derive from a Black Lodge.
“I’ll see you again in 25 years.”Ако не успеем да осъзнаем реалността на тези злини, като притежание и тайнствата на подсъзнанието, можем ли да бъдем в капана на Фред в нашата собствена лудост? Самата Неговото име е представа - "Медисън" Неговото слизане в лудост символизираща, като "Алиса", Рене алтер, напомня за Алиса в страната на Wonderlandand алтернативни светове и личности. Дали Алис беше жертва на контрол на ума като Фред, или дали и двамата са били готови за съучастници на злото? Ще манията към филмовия Видеодрум Холивуд и братовчед му, сега вездесъщ наблюдение общество, донесе ни истина, или по-вероятно е спускане в лудост, деперсонализация и дисоциация като Фред? Така или иначе, Линч ни принуждава да проверим, че в основата, реалността и психиката все още са мистерии, които трябва да бъдат декодирани ".


В странната крайна последователност на серийния финал Купър открива, че Боб е притежавал Ърл и е организирал последния кръг от убийства. Ърл се опитва да открадне душата на Купър, но Боб влезе, за да претендира за правата си върху душата на Ърл. Купър се сблъсква с несъзнателното си сянка, както и с отговорността си за смъртни случаи в миналото. Купър се озовава в капан с Ани и Лора в Черно ложа като демонична Боб / Купър влезе във владение на Купър "плавателен съд". Заслужава да се отбележи тук е, че в игрален филм, първоначалните пътувания на Лора в резултат сфера на dreamscape / астралното в среща с Ани, който казва, че е "с Лора и Агент Купър." и както е в случая с Мълхоланд Драйв, електрически явления и статични заряди са склонни да придружава проява на друг свят духове. Членовете на "Черната ложа" изглежда преминават през електричество и се проявяват във физическа форма като Каубой в Мулхоланд.


В заключение, завръщането на Twin Peaks изглежда е било дори предсказано чрез Лора в Черната ложа преди 25 години. Удивително е, че Лаура казва на стар Купър "Ще се видим отново след 25 години", подсказвайки, че ще се върне. С последните съобщения на Showtime, взимайки рестартирането, можем да очакваме още по-дълбоко навлизане в безсъзнанието - както на Лаура, така и на Купър. Дали покажи връща или не, с оригинала Серията и филм, ние сме невероятно необходимата прозорец към действителната Америка, земя преследван от първичните, елементарната духовете на миналото, и се контролира от един култ, който се придържа към тези древни вярвания. Американската мощ елит са наистина харесвам Бен Хорн, подчинена на свръхестествените сили не могат да контролират, а зад предприя воал на неизвестност крие окултно елит, чиято мощност произлиза от Изглежда За Черно Lodge.- Ще се видим отново след 25 години.

Мила

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #33 -: Юли 12, 2018, 11:28:22 pm »
David Lynch In Conversation | Presented by QAGOMA in association with QPAC

QAGOMA

Мила

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #34 -: Юли 13, 2018, 12:07:45 pm »
Благодарност, Psy!

Даде много добър линк вчера! За архетипите - (Юнг), - сънуването, - Дейвид Линч - творбите му и идеята за образа, разиграващ своите архетипни прояви " в сън... в съня... в съня".
https://zoraburden.weebly.com/the-esoteric-symbolism-of-twin-peaks.html
Academic essay written by Zora Burden for a special edition of The Journal  for the Study of Religion, Nature and Culture    entitled Another Place: The esoteric symbolism of Twin Peaks. Title:  Agent on the Threshold: The Taoism and Alchemy of Twin Peaks  Zora Burden                   © August 2015

Отново благодаря на λ, че ме запозна с работата на Данте Сантори, в дългогодишен план, на което 'видях' тези възлови детайли от филма "Туийн Пийкс". Данте често намеква фразата " в сън... в съня... в съня".
Тъй като много неща бяха казани и не казани в миналото за Сантори. Много се каза за тжва, че той е лъжец. Той самия потвърди "лъжите" си, но за разлика от лъжец, преди да потвърди лъжата си, поясни истината. Аз свалям шапка на тактическите му умения в плановост, в стратегически план. Защото има два типа тактици - интуисти, такъв е бил великия Марк Антоний, дясна ръка на великия Цезар. Защото Цезар е това, което аз наричам -- ' стратег/тактик' - за разлика от Антоний, който е интуист, но единствено пригоден в своя среда... В своя среда 'истината', която познаваме, работи. Ако няма някой, който да напомни, че има "сън в съня" - "архетип", заел и опитното дневно поле, активното внимание, формиращо нашите опитности, раждащо/маркиращо един интуик на бойното поле, един боец в близък бой, но зает от своето его, Антоний е обезвреден в чужда среда... - в морските води той е разбит, битката при Аксум, изключително интересно и пагубно сражение. Всичко е против опитността на Марк Антоний. Целия му архетип е разбит в буквалния смисъл. Цезар е човек, който живееше извън съня. И затова неговия архетип се запомни обожествен. - Всяко време има своите маяци, но не винаги виждаме фара навреме, защото коръба ни пътува в свои посоки. -
-  Имах щастието да прегледам целия ход на събитията в едно старо руско издание  - "История на Рим" - единственото нещо, което пожелах през живота си да открадна... признавам Ви... - Учудващо е как човек научава за себе си, за своя ритъм на възприятие, четейки книги за война. В моя род има военни, по бащина линия. Имаме военен летец, изпитател. Всички мъже от рода на баща ми са познати с тжва, че са спокойни, уравновесени, земни и добродушни, мълчериви хора. Никой от тях не проявява типичната архетипна мачовщина, например, нито характер на типичен военен. Анима - Анимус са разпределени така: миролюбив мъж - зла жена тип 'змия', дори при жените от рода се е запазил белег, родов, силна анемия, липса на желязо и прочие, което и е отразено във външните белези, прозрачна кожа, едва се долавя пулс, някаква грацилност, съчетана с факта, че всички тези жени са със зелени очи. Казват, че и моите очи били зелени и после рязко се променили около седмата ми година. Да, аз не съм така грацшлна, не мога да вместя себето си в този образ и нещо е отбегнало, отразено и видимо във физическото поле. С тези споделености само се опитвам да каже, ча архетипите се доизявяват и развиват и родово. Т.е избираме някакви родствени, познати предпоставки, в които се чувстваме в свои води, за да изразим един или друг пласт, който нашето подсъзнание 'отразява', а ние не винаги разпознаваме като вътрешно случване. Видим е само външния образ и той се определя като значим към момента на една само-определеност. Сега да се върна на идеята за лъжата.

Данте Сантори в своята сага, Сагата на Дор Киристил*, чрез ДК казва, че истина и лъжа вървят "ръка за ръка", както детето бива хванато от баща си и майка си за ръцете и водено... Ние имаме две проявени в земното поле - възприемащи части, имаме: '+' & ' - '. Имаме избора да се събудим от " съня в съня в съня", сън, чийто форми разиграваме в дневното поле на възприятие и доработваме в света на идеите, които отново формират нашето дневно пораждане на случки, в които впримчваме, организираме, режисирайки действителността си, отново и отново.

* Данте Сантори ---- 48 седмици с Дор Киристил
http://apocryphal-academy.com/index.php?topic=230.0

Навремето мой преподавател спомена книгата "Климати" на Андре Мороа. Давам този пример много пъти, защото е добър. Преподавателя ни говореше за Истината, тогава, било е преди около 25 години, както и сега всеки си налагаше своето гледище. И той ни разказа, че това е историята на една двойка, мъж и жена. И двамата я разказват, тяхната си история на трети човек... Мъжа разказва една история, жената друга... Един разказ, две диаметрално различни възприятия на реалността. Лъже ли някой!?

Ние разиграваме тези вътре, възприети за нас действителности, защитаваме малкото проявено 'аз', което с труд сме отстояли и нещо идва насреща ни да го разбие... Понякога любовното чувство също разлива архетипа. Един кошмар също разбива архетипа. Това идва да покаже, че и любовното чувство и неговото крайно противно чувство лежат на една и съща манипулационна действителност - равнина. Значи не това следва да е водещия признак в решението на личното ни уравнение. Тези чувства са катализатора, проявяващ архетипа, а също и неговата 'зависимост', ако съотносем себе си къмто катализатора, а не къмто вътрещния си център, предизвикал нуждата от присъствие на наличния катализатор. (с което казвам,че съзнанието поражда магнетизма, а не обратното). Същия този катализатор ние можем и да отречем, тогава, когато е изиграл роля за нашето събуждане от архетипа в друг. (ние го отхвърляме както змия стара кожа, надрастваме един малък аз). И ние вече не обагряме с цветове този наш временен съд, а започваме да инвестираме в друга част от нашето осъзнание. Всичко това не е любов, то е Любов, но Цялото, като Акт на Движение към себе си, а не както често си мислим, че обичаме някой (нашия катализатор), и го разлюбваме, когато не ни е потребен. И търсим друг катализатор. Това е безсъзнание на себето. Вътрешния център, в светлина и сянка завихря случвания, прояви, инспирира срещи, сънища наяве. Затова човека не съумява да обича. Не обича, но иска. Иска отговори, които не му принадлежат, защото лежат на чужда плоскост, с несмляно съдържание. И нарича някого лъжец, защото не може да поеме неговата лъжица или да влезе в обувките му... Пантовката е една, Пепеляшка е една! И за всяка Пепеляшка нейната пантовка и съдба.
Искам да кажа, че всеки танцува в своите си обувки!

Ще си позволя един виц, преди да продължа:


Юрий Никулин-(летят две ракеты)

Брат за Брата

_______________
 Нощес тръгнах да превеждам споменатия линк, с информация за езотеричните съдържания в Туийн Пийкс, и съм заспала безпаметно. Което се оказа полезно. Цяла нощ сънувам как всичко, което правя се променя и аз бързам да премина от състояние в друго, за да уловя момента на промяната пълноценно, та да не се връщам в същото действие отново. / споделям това сънно 'действие/състояние', защото то отразява последните ми мисли преди да заспя. Желанието ми да преведа статията и да обобщя идеята, която прозира в изложението на Туийн Пикс [филм, който все още не съм гледала, говоря по откъсите, които споделих в темата.]
Преди да заспя прочетох един кратък момент от тази статия и заспах моментално, забравяйки, че публикувам отговор... Фразата ме отнесе в заспиване. Последно прочетох:

“Before the visible universe was formed its mold was cast. This mold* was called the Archetype, and this Archetype was in the Supreme Mind long before the process of creation began.” Hermes Trismegistus

"Преди да се формира видимата вселена, нейната форма беше хвърлена (определена). Тази форма* е наречена Архетип и този архетип е във Върховния ум много преди началото на създаването. "Хермес Трисмегист

* mold --
форма; матрица; отливка; шаблон; модел; пръст; прах; земя; хемус; образец;...


"Sometimes nature plays tricks on us and we imagine we are something other than what we truly are. Is this a key to life in general? "In a dream, are all the characters really you? Different aspects of you?” The Log Lady Archetypes in Twin Peaks

For Jung, the Anima (feminine aspect of the male psyche) and Animus (masculine aspect of the female psyche) archetypes personify characteristics or personality attributes within an un-individuated person that manifests in dreams and translates through ego. In Spiritual Alchemy, the integration of the two or syzygy create the divine child. The goal being the individuation of a person’s psyche and embracing of the two within ones self. Archetypes are represented in the mythology of Greek gods with personal characteristics correlating to planets. For Empedolces, the dynamics of Love and Strife are personified in a romantic affair between Aphrodite or Venus (Love) and Aries (War). (Garani, 2007) In the Hypnerotomachia Poliphili, Love and Strife are Poliphili’s dream within a dream, during which he loses his love and regains her at the Fountain of Venus. (Colonna, 2005) In this sense Agent Cooper and the archetypes could be his dream within a dream of Twin Peaks. Archetypes are the basis of all great dramas.

Превод:

"Понякога природата ни прави трикове и ние си представяме, че сме нещо различно от това, което наистина сме. Това е ключът към живота като цяло?" В съня си наистина ли всички характери сме ние? Различните аспекти на теб? -
-  "Архетипите" на Log Lady в Twin Peaks

 "За Юнг, " Анима " (женския аспект на мъжката психика) и " Анимус "(мъжки аспект на женската психика) олицетворяват характеристики или личностни атрибути в един неопределен човек, който манифестира, сънувайки и превежда чрез егото. В духовната алхимия интеграцията на двете или syzygy създават божественото дете. Целта е индивидуализирането на психиката на човека и прегръщането на двете вътре в себе си. Архетипите са представени в митологията на гръцките богове с лични характеристики, свързани с планетите. За Empedolces, динамиката на Любовта и Страстта се олицетворява в романтична връзка между Афродита или Венера (Любовта) и Овен (Война). (Garani, 2007) В Хипнертомахията Полифили, Любовта и Страхът са мечтата на Полифили в съня, по време на който губи любовта си и я възвръща във фонтана на Венера. (Colonna, 2005) В този смисъл агент Купър и архетипите могат да бъдат неговия 'сън в съня' на Twin Peaks. Архетипите са в основата на всички големи драми.

https://zoraburden.weebly.com/the-esoteric-symbolism-of-twin-peaks.html
Zora Burden: Writer, Artist, Poet
----

kepenzov, интересен би бил коментарът ти за мен - Върху проявата на архетипите и процесът на сънуване, както и преносът на сънното поле в дневното възприятие. С теб действително застъпваме един архетип в развитие и от тази гледна точка коментарите ти представляват интерес за мен. Слабо запозната съм с Юнг, но за мен запознатостта е и вид нагласа, посока на намерението за осъзнание, откритост, или не-преднамереност.
« Последна редакция: Юли 13, 2018, 12:42:58 pm от Мила »

Мила

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #35 -: Юли 15, 2018, 03:44:37 am »
Pink Floyd - Two Suns in the Sunset (1983) legendado


Мила

 • High Priority Members
 • Newbie
 • ***
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Живота е реален
« Отговор #36 -: Юли 15, 2018, 10:27:44 pm »

Дейвид Линч
David Lynch, stump of tree | paper trumpetpapertrumpet.wordpress.com


David Lynch, 'Man on Fire in Room with Sheep' (2013) Lithograph


http://webstage.bg/art/2517-izobrazitelnoto-izkustvo-na-deyvid-linch.html


David Lynch's original Ronnie Rocket notepad – RONNIEROCKET.COM

David Lynch & Lykke Li - I'm Waiting Here
Аз чакам тук


David Lynch 'Are You Sure' (OFFICIAL AUDIO)
Сигурен ли си


David Lynch - And Light Shines
И Светлината Свети

In all configurations  Във всички конфигурации
The curve is the thing that can go back on itself Кривата е нещото, което може да се върне на/в себе си
Over and over Отново и отново
As the stars turn around each other Когато звездите се обръщат една към друга
And light the way for travelers И осветява пътя за пътуващите
Who come along through time Които идват през времето
Looking for that one that could bend the path just so Търсейки онзи, който може да огъне пътя точно така
To take us home Да ни отведе вкъщи
And light shines (2) И светлината свети

Around the table, where they all sit smiling Около масата, където всички се усмихват
Hands with fingers moving as they tell their stories of being lost Ръцете с пръсти се движат, докато разказват историите си, че са изгубени
Then found После намерени
No matter what the place, they saw the face Няма значение какво е мястото, те видяха лицето
Of one who showed the way along the road well-traveled На един, който показа пътеката по пътя,  добре пропътуван
And light shines (2) И светлината свети

But so few were seen and sometimes it was a figure alone Но толкова малко се виждаха и понякога това бе само фигура
When night came and thunderstorms Когато дойде нощ и гръмотевични бури
And rain fell from clouds which hit the sun И дъжд падна от облаците, които удариха слънцето
And no birds sing, no flowers grew in this darkness И не пеят птици, не растат цветя в тази тъмнина
Which closed around and smothered the man Която се затвори и задуши човека
To strange dreams of wanting В странни мечти за желание
Yet never knowing what Все още никога не знаейки какво
And light shines (2) И светлината блести

And a longing was the only feeling left  И един копнеж беше единственото чувство, останало
As the road way grew narrow and steep Тъй като пътят става тесен и стръмен
And the climb was like an aching in the dim light И изкачването беше като жадуване в мътната светлина
One foot after the other upwards Един крак след другия нагоре
And then, at the crest И тогава, на гребена
Which was thought to be only a wish Което бе мислено да бъде само за желание
The dawn came like warriors with sounds filling all the sky  Дойде Зората, подобно войни със звуци, изпълващи цялото небе
And a roar deep as the bottom of hell И рев дълбок като дъното на ада
And darkness was torn away И тъмнината беше разпръсната
So that angels came with a swelling light of heaven Така че ангелите дойдоха с изпълваща небесна светлина
And there was pain no more И вече нямаше болка
Only a soaring of the heart and a living memory of totality Само стремлението на сърцето и живата памет на тоталността
And light shines (6) И светлината свети


David Lynch - 'We Rolled Together' (Yttling Jazz Remix)

I Want You - David Lynch - The Big Dream - 2013

David Lynch 'Star Dream Girl' (OFFICIAL AUDIO)

Wishin' Well - David Lynch

Last Call - David Lynch

Chrysta Bell & David Lynch - Angel Star

Chrysta Bell/David Lynch - Real Love

David Lynch - The Ballad of Hollis Brown (dance video)

David Lynch - Kitchen Blues

David Lynch - Crazy Clown Time

David Lynch - 'Pinky's Dream' featuring Karen O (Trentemøller remix)

David Lynch 'Noah's Ark' (Moby Remix)

Sycamore Trees--Twin Peaks

HD David Lynch & Chrysta Bell (of Twin Peaks) - Bird of Flames - Official Music Video by Chel White

David Lynch - Rabbits

Chrysta Bell & David Lynch BEAT THE BEAT (Official Video)

CHRYSTA BELL DAVID LYNCH ALL THE THINGS

David Lynch - Steps

David Lynch Reacts to Time Constraints on the Set of Twin Peaks: Season 3

"LEARN By DOING!" - David Lynch's (@DAVID_LYNCH) Top 10 Rules

IDEM PARIS by DAVID LYNCH

David Lynch on sexual harassment scandals, "Mulholland Drive" and meditation

Dream #7 (David Lynch) - OneDreamRush

Twin Peaks: The Return tribute: SHADOW (by Chromatics)

Just You & I and No Stars - Twin Peaks MashUp

Chrysta Bell & David Lynch BACK SEAT (Official Video)

Тагове към темата: видения майндконтрол съзнание